maandag 2 april 2012

Alle artikelen Jeugdzorg Dark horse

Deze Index is nog niet compleet. 


Index artikelen Jeugdzorg Dark horse

 
Artikel Ouders Online –Kindermishandelingspoppenhuis baart zorgen http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.nl/2012/10/kindermishandelingspoppenhuis-baart.html
 
 
Algemene tips voor als u begint aan een strijd tegen wat ‘Jeugdzorg’genoemd wordt http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.com/2012/04/algemene-tips-voor-als-u-begint-aan-een.html
 
 
 
Antwoord persoonlijk medewerker – Brigitte van der Burg (VVD) http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.com/2012/04/antwoord-persoonlijk-medewerker.html
 
 
 
 
 
Antwoord van Nanneke Quik-Schuijt – SP Eerste Kamerlid http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.nl/2012/06/antwoord-van-nanneke-quik-inzake.html
 
 
 
 
Archief jeugdzorg complete chaos (uit de Telegraaf en de Trouw) http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.nl/2012/12/archief-jeugdzorg-complete-chaos.html
 
 
 
 
 
 
 
 

Beantwoording kamervragen over het vernietigen van dossiers AMK waar geen kindermishandeling is geconstateerd http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.com/2012/03/kamervragen-over-het-vernietigen-van.html
 
 
Brief van Burgemeester Van der Laan aan Kentalis en Signis school over seksueel misbruik http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.com/2012/03/brief-burgemeester-van-der-laan-aan.html
 
Brief van Burgemeester Van der Laan over zedenzaak Signis school http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.com/2012/03/brief-burgemeester-van-der-laan.html
 
Beantwoording Kamervragen onvoldoende oppakken van door jeugdzorginstellingen van signalen misbruik in pleeggezinnen http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.com/2011/12/beantwoording-kamervragen-onvoldoende.html 

Bewijsvoering, waarheidsvinding en diagnostiek bij ‘jeugdzorg’ http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.com/2012/03/bewijsvoering-waarheidsvinding-en.html
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bedankt! (een moeder bedankt jeugdzorg, de Raad vd Kinderbescherming en de kinderrechter voor hun geweldige inzicht) http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.nl/2012/12/bedankt.html
 
 
 
 
 

Bureau jeugdzorg heeft moeite met onderkenning mensenhandel http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.nl/2012/12/bureau-jeugdzorg-heeft-moeite-met.html
 
 
 
 
Commentaar op Erik Gerritsen (directeur Jeugdzorg Amsterdam) http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.com/2012/03/commentaar-op-erik-gerritsen-directeur.html
 
 
Commentaar op de brief van Staatssecretaris van VWS over kwaliteitsbeleid voor de jeugd http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.com/2012/04/commentaar-op-de-brief-van-de.html
 
Commentaar op kamerbrief over kwaliteitsbeleid voor de brede zorg voor de jeugd http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.com/2012/04/commentaar-op-kamerbrief-over.html
 
Contact zoeken met jeugdzorg: fout. Geen waarheidsvinding, tot frustratie van de ouders http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.com/2011_11_01_archive.html
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De macht van de gezinsvoogd = de onmacht van de kinderrechter? http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.com/2012/03/de-macht-van-de-gezinsvoogd-de-onmacht.html
 
 
 
De macht van de gezinsvoogd – Vara Ombudsman – uitzending 2 maart 2012 http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.com/2012/03/de-macht-van-de-gezinsvoogd-vara.html
 
 
 
De‘reguliere Jeugdzorg’ matcht de kennis niet bij de hulpvraag op diagnostisch niveau http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.com/2012/01/de-reguliere-jeugdzorg-matcht-de-kennis.html
 
 
 
 
 
 
De Stentor –kritiek op uithuisplaatsingen http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.com/2011/10/de-stentor.html
 
 
 
 
 
 
 
 
Erik Gerritsen brengt u terug naar andere tijden… (achter het IJzeren gordijn) http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.com/2012/03/erik-gerritsen-brengt-u-terug-naar.html
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ergens is een groot gebouw (gedicht over de kinderrechter) http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.nl/2012/12/ergens-in-een-groot-gebouw.html
 
Evaluatierapport blijkt uit promotiepraatje voor uitbreiding registratie http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.nl/2012/12/evaluatierapport-blijkt-promotiepraatje.html
 
 
Fax aan het AMK –leugens over de scholengeschiedenis http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.com/2012/03/fax-aan-het-amk-leugens-over-de.html
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Geld en instituten gaan in friesland boven kinderen met een zorgvraag http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.com/2011/11/geld-en-instituten-gaan-in-friesland.html
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoogleraar Weijers– vaak onterecht uit huis geplaats thttp://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.nl/2012/06/hoogleraar-weijers-vaak-onterecht.html
 
 
 
Hartverscheurend–Politie en Jeugdzorg houden razzia – trekken kinderen uit armen van moeder!http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.com/2012/03/hartverscheurend-politie-en-jeugdzorg.html
 
 
 
 
 
 
 
 
Ik gun ze het plezier niet (over een Astense advocaat die z’n beroep niet meer mag uitoefenen. http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.nl/2012/12/ik-gun-ze-het-plezier-niet.html
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jeugdzorg Nederland: “We worden gecriminaliseerd” http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.com/2012/05/jeugdzorg-nederland-we-worden.html
 
 
Jeugdzorg cultuur –het prerogatief om opvoeders te vonnissen http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.nl/2012/06/jeugdzorg-cultuur-het-prerogatief-om.html
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kerstliedje voor verhalenverteller Kouwenberg
 
Kerstverhaal anno ….
 
Koning Jeugdzorg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klachten Bureau Jeugdzorg – Demet TV – Richard Korver (advocaat) http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.com/2011/12/klachten-bureau-jeugdzorg-demet-tv.html
 
 
 
 
 
 
Lekker weg in eigen land?
 
Leger des Heils pakt Irakese vader van zes kinderen opnieuw aan
 
 
 
Letse Europarlementariër gaat in gesprek met BJZ Gelderland http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.nl/2012/06/letse-europarlementarier-gaat-in.html
 
 
 
 
Mama is boos
 
Medewerkers JZ bang voor verlies van expertise en kennis in de jeugdzorg
 
Forensisch psycholoog Henry Otgaar over de Meldcode
 
 
 
 
 
 
 
Meisje van 13 krijgt ongewenst de prikpil van instelling http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.nl/2012/06/meisje-van-13-krijgt-ongewenst-de.html
 
 
 
Mr. Jan van Ruth uit kritiek op Jeugdzorg http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.com/2012_02_01_archive.html
 
Mail aan een groot aantal volksvertegenwoordigers inzake Jeugdzorg http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.com/2012/03/mail-aan-een-groot-aantal.html
 
 
 
Medewerkers in de Jeugdzorg hebben weinig vertrouwen in politici http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.com/2012/05/medewerkers-jeugdzorg-weinig-vertrouwen.html
 
 
Negatieve uitingen over rechters
 
 
 
 
 
 
Nationale Ombudsman– onderzoek naar handelswijze Bureau Jeugdzorg http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.com/2012/03/nanationale-ombudsman-onderzoek-naar.html
 
Opnemen van gesprekken met jeugdzorg
 
OTS light is aanstaande
 
Ouders pesten
 
Overleg jeugdzorg en kritische jeugdzorgadvocaten
 
 
 
 
 
 
 
Oproep aan alle ouders – Boycot pubergesprek met schoolverpleegkundige http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.nl/2012/06/oproep-aan-alle-ouders-boycot-gesprek.html
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ombudsman en Bureaus Jeugdzorg ontwikkelen gezamelijke visie op klachtbehandeling http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.com/2012/03/ombudsman-en-bureaus-jeugdzorg.html
 
 
Pas op
 
Pittige vragen
 
 
 
 
 
 
Pamflet: Een Omstreden Staat van Dwangverpleging, gezinsinterventie in Nederland http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.com/2012/03/pamflet-een-omstreden-staat-van.html
 
 
 
 
 
Rechter beslist dat verkrachter bij het meisje blijft wonen http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.nl/2012/12/rechter-beslist-dat-verkrachter-bij-het.html
 
 
 
 
‘Rechtse’paranoia en‘linkse’ willekeur, een gevaarlijke combinatie bij kinderbescherming http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.com/2011/12/rechtse-paranoia-en-linkse-willekeur_30.html
 
 
RvdK en BjZ zeggen steeds niet aan waarheidsvinding te doen, maar de Nationale Ombudsman stelt dat zij hiertoe verplicht zijn http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.com/2011/11/rvdk-en-bjz-zeggen-steeds-niet-aan.html
 
 
 
 
 
S
 
 
 
 
Sociaal werkster vervalste rapporten over seksueel misbruik
 
 
 
 
Succesvolle wijziging AMK rapport onder Wet op Bescherming Persoonsgegevens http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.com/2012/05/succesvolle-wijziging-amk-rapport-onder.html
 
 
 
 
 
 
 
 
 
T
 
 
 
 
 
Tips voor als u begint aan een strijd tegen wat ‘jeugdzorg’ wordt genoemd http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.nl/2012/12/algemene-tips-voor-als-u-begint-aan-een.html
 
 
 
 
U
 
 
 
 
 
 
Uitzending EO: We schieten door met het aantal uithuisplaatsingen http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.nl/2012/12/uitzending-we-schieten-door-met-het.html
 
V
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voormalig Kamerlid PvdA Bouchibti uit felle kritiek op de Partij http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.com/2012/04/pvdaer-uit-felle-kritiek-op-de-partij.html
 
 
 
 
 
 
Videoboodschap aan Mark Rutte, Geert Wilder en Maxime Verhagen http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.com/2012/02/video-boodschap-aan-mark-rutte-geert.html
 
 
 
 
 
Veel aanmeldingen Jeugdzorg onnodig – Hoogleraar Jo Hermanns http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.com/2011/10/veel-aanmeldingen-jeugdzorg-onnodig.html
 
 
W
 
 
 
Breed draagvlak in de tweede kamer voor waarheidsvinding in de jeugdzorg http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.nl/2012/12/breed-draagvlak-in-de-tweede-kamer-voor.html
 
 
Wij zijn geen hulpverleners (over Martin Sitalsing, hoofd BJZ Groningen) http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.nl/2012/12/wij-zijn-geen-hulpverleners.html
 
 
 
 
 
 
Wethouder Asscher (onderwijs/Jeugdzorg) ‘pikt’ onderwijsplan http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.com/2012/04/wethouder-asscher-onderwijs-jeugdzorg.html
 
 
 
 
 
Willekeur van de jeugdbescherming? Steeds meer ouders worden beroofd van hun kinderen. http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.com/2012/02/willekeur-van-de-jeugdbescherming.html
 
 
Y
 
 
Z
 
 
 
 
 
 
 
 

2 opmerkingen:

  1. Anoniem Mar 18, 2012 08:25 AM

    Heel fijn deze index, en wat zit er een werk in! Dank daarvoor. Direct zag ik een aantal zeer informatieve en interessante artikelen die ik nog niet gelezen had. De door politieke partijen ingenomen standpunten, en de vertolkte inzichten van politici t.a.v. jeugdzorg o.a. de mailwisseling met Nine Kooiman was daar één van. Het maakt mij duidelijk dat het ontzettend nodig is om de politiek kritisch te blijven volgen.

    Ik ga weer verder lezen.

    BeantwoordenVerwijderen
  2. http://antipsychiatrie.startpagina.nl/prikbord/read.php?188,15779042,15792358#msg-15792358

    BeantwoordenVerwijderen