vrijdag 20 april 2012

Gezinsvoogd genuanceerd beoordelen???

Hanke Bruins Slot (CDA): gezinsvoogd genuanceerd beoordelen
 
Als het gaat om de rol van kinderrechters in {
Maak juridisch duidelijk waarover je het hebt: voogdij of gezinsvoogdij-}voogdijzaken wil het CDA  weten of het mogelijk is dat kinderrechters meer aan {Maak duidelijk en stuur onnozele politici door het te hebben over ‘diagnostische-}waarheidsvinding’ doen. Dat betekent dat ze niet klakkeloos rapporten van bureau  jeugdzorg over moeten nemen bij een beslissing of een kind bijvoorbeeld uit huis geplaatst moet worden {Dus met LJN BD1113 duidelijk maken dat een bewering pas feit is als het diagnostisch rapport erbij zit en dat ook bevestigt: diagnostische...}.

Waarheidsbevinding is {Neen, is een term die ook in het Sr wordt gebruikt, dus juristen leren dat het eerst. Daarom is het handiger om hen, als onnozelen, te sturen door een bijvoeglijk naamwoord te gebruiken dat je wenst dat dit gebeurt!  ...ook} een term uit het strafrecht, en de vraag is of het ook toepasbaar is bij de zaken van de kinderrechter. Vandaar het voorstel van Bruins Slot om via ZonMW of het Wetenschappelijk Onderzoek- en documentatiecentrum (WODC) hier onderzoek naar te laten doen (Alweer met dus uitstel?}. Teeven heeft toegezegd dat hij hierover binnenkort in gesprek zal gaan met de Raad voor de
> Rechtspraak {Uitstellende politici willen natuurlijk weer een zgn. onderzoek. Dat is juist wat we niet willen. We willen erkenning van IVRK art. 24!!!}.
Gezinsvoogden opereren in een spanningsveld {Dat ontstaat door beweren i.p.v. bewijzen. Met beweren kan een verkeerde en schadelijk traject worden ingezet wat we soms aanduiden als justitiële kindermishandeling door BJZ. Met diagnostisch bewijs wordt een kind sneller, effectiever en dus goedkoper ‘behandeld’.  Een gezinsvoogd mag geen zorg verlenen maar is casemanager, en ze is niet diagnostisch deskundig; enkel een specialist/diagnost die aan zijn beroepsethiek voldoet (de cliënt zien en onderzoeken) mag een diagnostisch rapport maken. Een BJZ indiceert slechts en soms slecht: verwijst niet door, onterecht} . Het is altijd een lastig punt om te bepalen wanneer je als {......}voogd in moet grijpen {,tenzij een gezinsvoogd zorgt voor diagnostiek bij een diagnost!}. Als je te vroeg ingrijpt, creëer je een probleem in een gezin dat er nog niet was. Als je te laat ingrijpt, kan dat dramatische gevolgen hebben {dus is het brengen van kennis/deskundigheid in de case noodzakelijk, al decennia lang bekend!}.
Gezinsvoogden krijgen regelmatig stevige kritiek, zoals onlangs nog bij VARA's Ombudsman. Ze zouden meer met machtspelletjes bezig zijn  dan met het belang van het kind {omdat ze niet diagnosticeerden!}. Wat het CDA betreft is er geen plaats in de {........}voogdij voor machtswellustige {......}voogden. Maar we moeten echter niet doorslaan in negatieve kritiek op alle gezinsvoogden, want het zijn van gezinsvoogd {, die niet de gang naar een diagnost maakt,} is een zwaar beroep. Dat zei woordvoerder Hanke Bruins Slot tijdens een algemeen overleg over problemen in de jeugdzorg.

Bruins Slot: 'Een gezinsvoogd heeft een grote verantwoordelijkheid. Sommige {
......}voogden hebben echt het gevoel dat ze er alleen voor staan {wat stomheid bewijst bij BJZ, omdat er diagnosten zijn buiten BJZ!: ken de wereld, de hulpverleningswereld!}. Juist hier kan de professionalisering {= het weten dat er diagnosten zijn?}!  in de jeugdzorg winst opleveren.' Zij benadrukte het belang van een goede {universitaire} opleiding, waarbij ze ook pleitte voor meer kansen voor zij-instromers. 'In dit werk is de universiteit van het leven vaak even belangrijk als een rugzak met theoretische kennis.'   Staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie was het op dit punt met haar eens. Hij zegde toe met een brief te zullen komen over de mogelijkheden voor zij-instromers.
Bron:

            Terug naar Alle artikelen Jeugdzorg Dark horse
C http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.com/2012/04/alle-artikelen-jeugdzorg-dark-horse.html

2 opmerkingen:

  1. nou,
    ik zou ze veel liever keihard VEROORDELEN.!!

    BeantwoordenVerwijderen
  2. Genuanceerder dan dit kan het niet!

    BeantwoordenVerwijderen