donderdag 31 mei 2012

Maffiapraktijken van de William Schrikker JeugdbeschermingDeze poging van de WSJ om de moeder van de twee kinderen het ouderlijk gezag te ontnemen, wordt vooraf gegaan door meerdere onfrisse zaken.

Vrijwillig uit huis geplaatst

De kinderen zijn anderhalf jaar terug(10 januari 2011)  vrijwillig uit huis geplaatst voor een observatie en na een half jaar zou die beëindigd worden. Dat is niet gebeurd, want er is nu anderhalf jaar verstreken en ze verblijven nog steeds in een instelling. De gebruikelijke flauwekulreden van ‘hechtingsproblematiek’ werd hiervoor aangevoerd. (De kinderen vragen bij elk bezoek aan moeder wanneer ze weer naar huis mogen, of wanneer ze bij moeder een weekend mogen logeren)

De kinderen zijn van de vorige instelling Reinaerde overgeplaatst naar een nieuwe instelling, Lijn 5, waar de moeder een aanzienlijk verminderde bezoekregeling heeft. (Eerst acht uur per week / nu één uur in de twee weken) Bij deze instelling gaat het met de kinderen minder goed, wat blijkt uit verhalen van gepest worden, zich urenlang vervelen op hun kamer, geen bewegingsvrijheid (alles onder begeleiding). Eén van de twee jongens verklaart telefonisch:’Mama, ik heb geen vrijheden, ik heb hier geen vrijheden.’

De relatie die moeder had met de vorige instelling Reinaerde, was goed en ze volgde met de kinderen gezinstherapie. Deze werd afgebroken en tegen het advies van de behandelaar in, bij de nieuwe instelling niet voortgezet.

Volgens de WSJ was Reinaerde te ‘makkelijk’. Er moest duidelijk een stringenter regime gevoerd worden (De WSJ is hier begonnen met het onthechten van de kinderen van hun moeder)

Eén van de kinderen kreeg van de instelling zonder toestemming van de moeder zware medicatie om hem te kalmeren (Jongen wil gewoon naar huis!) wat later wegens protest van moeder weer werd afgebouwd. Hierdoor begon de jongen er minder versuft en verdoofd uit te zien.

Indicatiebesluit niet ondertekend

Sinds enige tijd wordt de moeder van de twee kinderen door verschillende mensen vrijwillig ondersteund, en is zij bezig de zeggenschap over haar kinderen van de WSJ weg te halen en weer bij zichzelf terug te brengen. In dit kader heeft zij geweigerd om een indicatiebesluit te tekenen, omdat zij haar kinderen niet langer in uithuisgeplaatste toestand wil zien. De hechtingsstoornis is een leugen, want de kinderen zijn duidelijk aan hun moeder gehecht. De WSJ had er nooit rekening mee gehouden, dat moeder terug zou vechten en nam aan dat zij klakkeloos de nieuwe indicatie zou ondertekenen. Nu dit niet gebeurd, schakelen ze over op grovere middelen.

De William Schrikker Jeugd’bescherming’ probeert moeder nu te dwingen het indicatiebesluit alsnog te tekenen, terwijl de indicatie sinds 16 mei is afgelopen! De kinderen verblijven daar op dit moment dus illegaal. Moeder heeft nog steeds het ouderlijk gezag en is zeer ontevreden met het verblijf van haar kinderen in de instelling. De WSJ gaat nu onmiddelijk naar de rechter voor een voorlopige schorsing van het ouderlijk gezag van moeder. De advocaat van moeder heeft op 22 mei gereageerd op de schriftelijke aanwijzing, met het bezwaar dat er niets met moeder is overlegd aangaande het nut, of de veronderstelde noodzaak van een langer verblijf van de kinderen in de instelling, wat volgens moeder ongewenst is.
De bedoeling van de William Schrikker Jeugdbeschadiging is om de moeder het gezag volledig te ontnemen, omdat het weigeren het indicatiebesluit te tekenen volgens de WSJ ‘de continuïteit van de behandeling in gevaar kan brengen’. Dit terwijl de kinderen helemaal geen behandeling krijgen en graag naar huis willen.  Bij de rechter mogen voor deze schorsing, alleen de WSJ en de RvdK stukken inbrengen. De vraag is of de rechter in deze misdadige praktijken van de WSJ zal meegaan, maar we mogen daar wel voor vrezen. De meeste kinderrechters hebben nu eenmaal niet de reputatie van zelfstandig te kunnen nadenken wat jeugdzorgzaken betreft.

Seksueel misbruikt

Deze kinderen zijn seksueel misbruikt door hun vader en door Robert M. van de bekende zedenzaak ’t Hofnarretje in Amsterdam (waarvan recentelijk de uitspraak was). Het misbruik door Robert M. speelde al van voor die tijd. De uithuisplaatsing van de kinderen was om deze reden, maar ze hebben nooit enige behandeling gehad om dit seksueel misbruik te verwerken. De term ‘hechtingsstoornis’ is dan ook volkomen misplaatst.

De William Schrikker Jeugdbescherming wil wél dat de vader die de kinderen heeft misbruikt, een bezoekregeling krijgt! (zij herinneren zich nog hoe zij orale seks met hem moesten bedrijven)

De William Schrikker Jeugdbescherming is nu bang om geld mis te lopen voor nog een jaar indicatiestelling voor twee kinderen en heeft een smerige truc bedacht om de indicatie toch voor elkaar te krijgen. Door de moeder haar ouderlijk gezag via de rechter te ‘schorsen’, kan de WSJ het indicatiebesluit zelf tekenen en op die manier haar geld binnen slepen.

Dat de moeder niet langer met de WSJ meewerkt kan haar moeilijk kwalijk worden genomen. Zij was voor haar kinderen tot alles bereid. Zelfs om samen met hen in een huis van de Bascule te gaan wonen (gezinshuis), als ze maar bij haar kinderen mocht zijn. Ook dit werd geweigerd door de WSJ.

Het is wrang voor een moeder, die in de rechtzaal moest horen hoe de officier van het O.M. verklaarde dat Richard van Olphen op de bank zat in haar huis en haar kinderen hoorde huilen en schreeuwen, terwijl Robert M. in de slaapkamer met ze bezig was, dat ze als beloning voor de hulp die ze voor haar kinderen zocht, nu haar kinderen volledig dreigt kwijt te raken aan de maffiabende van de William Schrikker.

De moeder verklaart:”Wat Robert M. met mijn kinderen gedaan heeft is verschrikkelijk, maar die zit nu opgesloten. Wat de William Schrikker Jeugdbescherming met mijn kinderen doet, beschadigd ze elke dag”

Sven Snijer


From: rrietveld@wsg.nu
To: vlo; mdvos@wsg.nu
CC: r.klaverweide@rvdk.minvenj.nl
Subject: Belangrijke mail: graag direct lezen


Date: Thu, 31 May 2012 13:03:15 +0000

Geachte mevrouw van V,

op verzoek van de Raad voor de Kinderbescherming te Alkmaar, stuur ik u deze mail.

Vandaag, donderdag 31 mei 2012, hebben wij de Raad verzocht om u en de heer L. onmiddellijk uit de ouderlijke macht te ontheffen,
Middels een VOVO- maatregel. Deze VOVO kan enkel door de kinderrechter worden uitgesproken.
Zowel de gezinsvoogd, mevrouw de Vos, alsook de Raad hebben geprobeerd u hierover te spreken.
De Raad zal nogmaals proberen u telefonisch te bereiken. De betrokken raadsmedewerker is de heer Klaverweide.
Hij is te bereiken op het telefoonnummer 072 - 514 34 34.

Hierbij stuur ik u in elk geval het verzoek tot ontheffing, wat wij over uw kinderen M en W L. hebben verzocht.

Mocht u hier nog vragen over hebben, dan kunt u ook met mij contact opnemen.

Vriendelijke groeten,

Renée Rietveld
Inhoudelijk manager William Schrikker Jeugdbescherming
Tel: 06 - 11 869 730
William Schrikker Groep
T : 020 740 00 00
F : 020 600 35 44
W : http://www.williamschrikkergroep.nl/

Postadres
Postbus 12685
1100 AR Amsterdam
Bezoekadres
Dalsteindreef 69
1112 XC Diemen

                 Terug naar Alle artikelen Jeugdzorg Dark horse
C http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.com/2012/04/alle-artikelen-jeugdzorg-dark-horse.html

dinsdag 29 mei 2012

Verschil pleegzorgvergoeding en kinderbijslag!

         In de basis is het verschil in vergoeding 7 tot 8 maal meer voor pleegouders t.o.v. echte ouders.

                     Terug naar Alle artikelen Jeugdzorg Dark horse
C http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.com/2012/04/alle-artikelen-jeugdzorg-dark-horse.html

Tuut, tuut, tuut......
Gisteravond belde de moeder van wie twee kinderen verblijven in een instelling in Driehuis naar Dark horse. Ze had net haar telefonisch 'contactmomentje' gehad met haar zoon Martijn (fictieve naam).

Martijn vertelde aan zijn moeder dat hij die dag verbrand was. Er was geen zonnebrand, zo vertelde hij. Hierop hoorde moeder de groepleidster schreeuwen, "Je liegt Martijn, we hebben wel zonnebrand". "Je kind liegt", vertelde de leidster. Nee, dat is pedagogisch! Waar het kind bij staat vertellen dat hij liegt. Hierna durfde Martijn niet veel meer te vertellen. Moeder vroeg aan Laura of haar zoon het mapje met de Rechten van' het kind' al had gekregen en het aanmoedigingsbriefje dat ze had geschreven voor de komende intelligentietest die haar zoon gaat maken. "Nee, Martijn raakt daar alleen maar van in de war, en dat boekje met de Rechten van het kind krijgt hij ook niet. Dan gaat hij denken dat hij het uit zijn hoofd moet leren" was het antwoord (wat helemaal geen slecht idee is). Dark horse vraagt zich dan af, waarom de leiding niet rustig aan het kind uitlegt waar de tekst toe dient. Het antwoord weet iedereen. Het is helemaal niet de bedoeling dat de beide zoons op de hoogte raken van hun rechten als kind.

Ik besloot om de leiding zelf maar eens te gaan spreken. Ik belde en kreeg Laura aan de lijn. Ik legde uit dat ik vertrouwenspersoon ben van de moeder en wilde benadrukken dat, als de leiding vindt dat de kinderen geen post mogen krijgen van moeder, zij dit schriftelijk moeten onderbouwen. Laura schoot direct in de verdediging, was behoorlijk geagiteerd en wenste niet met mij te spreken. "Ik wens u een prettige avond " Tuut, tuut, tuut..... De telefoon werd erop gesmeten. Die houding vond ik niet acceptabel en ik belde opnieuw. Ik vertelde dat haar houding onprofessioneel was en.... ik kwam niet veel verder. Laura werd nog bozer en vertelde dat ze van haar teamleider niet met mij mocht spreken. Op mijn vraag wat de naam is van haar teamleider... tuut, tuut, tuut. Laura gooide de telefoon er wederom op. Moeder belde hierna nog tweemaal, maar er werd niet meer opgenomen. Vandaag zal ik Lijn 5, de instelling in Driehuis bellen en dit voorval bespreken.

Op donderdag 10 mei 2012 was ik als vertrouwenspersoon van moeder aanwezig bij de behandelbespreking van een van haar zoons. Er werd aan het eind van het gesprek aan moeder gevraagd om het indictaiebesluit te tekenen. Omdat er in de tekst de nodige zaken stonden waar moeder en vertrouwenspersoon zich niet in konden vinden, werd er afgesproken dat we over 14 dagen het gecorrigeerde behandelplan zouden toesturen. We kregen dus 14 dagen de tijd om de tekst aan te passen.

Een week later, 16 mei bezocht moeder haar beide kinderen zonder vertrouwenspersoon. Moeder mag bij deze bezoeken niemand meenemen. De bezoeken vinden plaats onder het toeziend oog van twee gezinsvoogden van de William Schrikker Jeugdbescherming. De psychologe van de instelling duwde moeder bij dit bezoek het indicatiebesluit onder de neus en zei op een aandringende toon dat ze moest tekenen. Het moest namelijk voor 17:00 worden gepost. Moeder was zo slim om eerst haar avocaat te bellen en deze riep door de telefoon:"Jij gaat helemaal niets tekenen!!"

Zo ziet u maar. De instelling ziet dat moeder haar vertrouwenspersoon niet bij zich heeft en duwt heel sneaky het formulier onder haar neus. Dit beschadigd opnieuw het vertrouwen.

Ranada van Kralingen

                Terug naar Alle artikelen Jeugdzorg Dark horse
C http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.com/2012/04/alle-artikelen-jeugdzorg-dark-horse.html           

Het Slavenberaad

Met NLP heb ik geleerd dat de woorden die je kiest om iets te benoemen, een betekenisgevend effect hebben. Neem het woord cliëntenraad. Het klinkt op zich al positief, want het woord ‘cliënt’ komt er in voor. Cliënt = klant en dan denk je al gauw aan de slogan  ‘De klant is koning!’ Je verwacht een goede behandeling: vriendelijkheid, goede informatie, garantie, snelle reparatie als er iets met het product niet in orde is, en vooral….als het je niet bevalt ga je naar een andere winkel.

De vraag is hoe het woord ‘klant’ te rijmen valt met het onvrijwillige karakter dat de ‘hulp’ van Jeugdzorg vaak kenmerkt? Komen de BCC of de SATURN ook mijn duurbetaalde audio/video-apparatuur uit mijn huis roven, omdat ik ze niet vaak genoeg afgestoft heb? Moet ik ook bij hen naar de rechtbank om mijn spullen terug te krijgen? Komt er vanuit de computerwinkel iemand bij mij thuis, om met mij te bespreken wat ik allemaal verkeerd doe? Hoe ik mijn muis mishandel, of mijn werkgeheugen bedreig?

Het woord cliënt, is in verband met Jeugdzorg de meest cynische term die ik kan bedenken. Klantvriendelijk, is niet de manier waarop er met de klant wordt omgesprongen. Een toepasselijker term zou ‘lijfeigene’ zijn, omdat ouders via de gijzelneming van hun kinderen, op geestelijke manier de slaven worden van het Jeugdzorgsysteem. Een ander woord voor cliëntenberaad, zou kunnen zijn: lijfeigenenoverleg of slavenberaad. Ook kan er voor die groep volkomen lamgeslagen ouders, die zodanig in hun eigen waardigheid zijn aangetast door de vernederende en minachtende houding van de ‘hulpverleners’, dat ze er een relatie mee veronderstellen op een ‘zieke’ manier (zoals een junk met zijn dealer) gedacht worden aan het SSOO (Stockholm Syndroom Ouder Overleg)

Het moet in ieder geval een naam worden die het ware karakter van de relatie tussen Jeugdzorg en ouders meer recht doet, dan de reclame-term Cliëntenraad.

Sven Snijer


                Terug naar Alle artikelen Jeugdzorg Dark horse
C http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.com/2012/04/alle-artikelen-jeugdzorg-dark-horse.html

maandag 28 mei 2012

Jeugdzorg is een sluipmoordenaar...Toen ik een klein jongetje was, leerde mijn moeder me veel over insecten. Eén van de verhalen die de meeste indruk op me maakte door de gruwelijkheid ervan, was die van de sluipwesp. De sluipwesp hanteert voor het voeden van zijn jongen, een andere strategie dan de meeste roofdieren. Hij doodt zijn prooi niet, maar maakt van hem een levend onderdeel van zijn voortplantingsmechanisme. Een nietsvermoedende rups wordt geïnjecteerd met een eitje en dat komt uit, in het lichaam van de rups. De jonge wespenlarve begint zich dan tegoed te doen aan de ingewanden van de rups en groeit zo steeds groter, binnenin zijn onvrijwillige gastheer. De rups die van binnenuit opgegeten wordt, blijft nog een lange tijd in leven, omdat de larve in eerste instantie om de vitale organen heen eet. Op die manier kan hij maximaal van de rups profiteren. De rups sterft uiteindelijk een pijnlijke dood als zijn hele organisme is vernield. De wespenlarve gebruikt het omhulsel van de rups om zichzelf te verpoppen en zal naderhand hetzelfde ritueel uitvoeren bij andere rupsen, larven of lieveheersbeestjes.

Deze methode werd opgeroepen uit mijn herinnering, bij het overdenken van de manier waarop Jeugdzorg zich in het leven van ouders binnenwerkt. Eerst een gesprek bij de ouders thuis op de bank, zogenaamd transparant en in alle redelijkheid. Goed getraind in manieren om het vertrouwen van ouders te winnen door over schijnbaar onbelangrijke zaken te praten, die de aandacht moeten afleiden van de ernst van de beschuldigingen en de speurtocht naar al het onzichtbare kinderleed dat wordt vermoed. En hoeveel ouders hebben, geheel onbekend met de praktijken van Jeugdzorg, niet in alle openheid hun levensverhaal verteld, denkende dat ze met hulpverleners te maken hebben, die begrip hebben voor het feit dat het bij iedereen wel eens een beetje tegen zit in het leven? En de hulpverleners lachen vriendelijk en moedigen de ouders aan om nog wat meer te ‘delen’ Het is tenslotte in het belang van het kind. De ouders willen samen met AMK / Jeugdzorg toch wel kijken naar wat het beste is voor het kind? Natuurlijk willen de ouders dat! En daarmee is het eitje geïnjecteerd.

Het zal nog even duren voor het uitkomt en Jeugdzorglarve begint te eten. De ouders van het kind zullen een vreemd gevoel krijgen bij Jeugdzorg, alsof ze niet helemaal de hulp krijgen die ze hadden verwacht, maar misschien moeten ze het nog even aanzien… Intussen begint Jeugdzorg haar invloed uit te breiden en gaat zich met steeds meer zaken bemoeien. Als ouders een beetje gaan tegensputteren en aangeven dat zij zelf ook wat te vertellen willen hebben over de hulp aan hun kind, begint Jeugdzorg te dreigen. Zijn de ouders met hun ‘eigenwijsheid’ nu de veilige ontwikkeling van het kind aan het bedreigen? Moet Jeugdzorg op andere maatregelen overstappen? Het kan goedschiks of kwaadschiks! Van vrijwillige hulp naar OTS en van OTS naar uithuisplaatsing. Van een ruime bezoekregeling, naar een beperkte bezoekregeling, van een minimaal bezoek naar opschorting en ten slotte het volledig uit de ouderlijke macht zetten van de ouders. Jeugdzorg geeft ouders zoveel ruimte als mogelijk is,  zonder de controle te verliezen. Ouders hoeven niet meteen volledig bij hun kind vandaan gehouden worden, want als ze voldoende meewerken aan de hun opgelegde maatregelen, is het goed verdienen aan de OTS die steeds met een jaar kan worden verlengd.

Een uithuisplaatsing is voor Jeugdzorg ook niet altijd de makkelijkste weg, want dan moet er veel geregeld worden. Vaak verhuist een kind van pleeggezin naar pleeggezin en van voogdijinstelling naar voogdijinstelling. En er zijn niet veel goede pleegouders die de ‘samenwerking’ met Jeugdzorg aankunnen. Nee, het is veel beter voor Jeugdzorg om gezinnen zo lang mogelijk met een OTS leeg te melken. Wanneer ze zich daartegen beginnen te verzetten, moet de strategie worden aangepast en kunnen ook de vitale delen van het gezinssysteem worden aangevallen. Het gezin dient als voeding voor de zogenaamde hulpverleners, die problemen nodig hebben om zelf te groeien. Eenmaal binnen in een gezin, kan gekozen worden welke ingewanden opgegeten mogen worden. Het moet niet te snel gaan, want Jeugdzorg moet er voldoende werk aan hebben. Daarom moet de gezinsvoogd ook voortdurend ‘zorgen’ hebben over de veiligheid van het kind, zonder het gezin effectief te begeleiden. En wanneer dit echt niet meer door de ouders wordt gepikt, brengt Jeugdzorg het gezin de doodsteek toe, want zij moet voortdurend de controle behouden, ten koste van het kind en zijn ouders. Zo garandeert zij in een gruwelijke cyclus haar eigen voortbestaan. Wat is de natuur toch fascinerend!

Sven Snijer


(Hieronder de William Schrikker variant onder de sluipwespen)

Dinacampus Coccinellae

Deze wesp legt door middel van haar legboor een eitje in een lieveheersbeestje. In het geval van Dinocampus coccinellae gaat het meestal om zevenstippelige lieveheersbeestjes. Het eitje ontwikkelt zich tot larve en gaat een bepaalde chemische stof afscheiden. Deze stof gaat cellen van het lieveheersbeestje veranderen waarmee de larve zich voedt. Het lieveheersbeestje wordt dus niet van binnen opgegeten en blijft ‘gewoon’ leven. Nadat de larve een week of drie, vier in de kever geleefd heeft bijt het de zenuwen van de pootjes van zijn gastheer door zodat deze niet meer kan lopen. Hierna verlaat de larve het lieveheersbeestje en maakt een cocon tussen de pootjes van de arme, nog steeds levende kever. In de cocon ontwikkelt zich in een dag of negen een nieuwe sluipwesp.

Gesprekken opnemen - wat zegt de Wet er eigenlijk over?

http://bjzonzin.nl/nuttige-informatie/64-gesprekken-opnemen

Wordt u ook voor leugenaar neergezet na afloop van een gesprek met Bureau Jeugdzorg ? Worden aan u ook beloftes gedaan die later ingetrokken of, nog erger, gewoonweg worden ontkend ? Met de Call Recorder Apps is het mogelijk om gesprekken die u voert met uw telefoontoestel op te nemen om zo weerlegbaar bewijs te hebben wanneer men dit nodig heeft.

Waarschijnlijk gaat uw gezinsvoogd of de instelling het gesprek weigeren als u aangeeft een gesprek te zullen/willen opnemen. Soms wordt het u zelfs verboden met als reden dat het de hulpverlening aan uw kind niet ten goede zal komen. Tóch staat u in uw recht als u besluit de gesprekken met de gezinsvoogd opneemt. Daarnaast hoeft u het niet eens aan te geven, al geldt er wel een fatsoensregel die aangeeft dit wél te doen.
Gesprekken opnemen. Wat zegt de wet er eigenlijk over ?

Titel V. Misdrijven tegen de openbare orde

Artikel 139b

1. Met gevangenisstraf van ten hoogste drie maanden of geldboete van de derde categorie wordt gestraft hij die, met het oogmerk een gesprek dat elders dan in een woning, besloten lokaal of erf wordt gevoerd af te luisteren of op te nemen, dat gesprek met een technisch hulpmiddel heimelijk:
     1°. anders dan in opdracht van een deelnemer aan dat gesprek afluistert;
     2°. zonder deelnemer aan dat gesprek te zijn en anders dan in opdracht van zulk een deelnemer opneemt.
2. Artikel 139a, tweede lid, onder 1° en 3°, is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 139a

1. Met gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van de vierde categorie wordt gestraft hij die met een technisch hulpmiddel een gesprek dat in een woning, besloten lokaal of erf wordt gevoerd opzettelijk:
     1°. anders dan in opdracht van een deelnemer aan dat gesprek afluistert;
     2°. zonder deelnemer aan dat gesprek te zijn en anders dan in opdracht van zulk een deelnemer opneemt.

2. Het eerste lid is niet van toepassing op het opnemen:
     1°. van gegevens die worden verwerkt of overgedragen door middel van telecommunicatie of door middel van een geautomatiseerd werk;
     2°. behoudens in geval van kennelijk misbruik, met een technisch hulpmiddel dat op gezag van degene bij wie de woning, het lokaal of het erf in gebruik is, niet heimelijk aanwezig is;
     3°. ter uitvoering van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002 .

U heeft altijd het recht om gesprekken op te nemen. AMK en Jeugdzorgmedewerkers liegen als zij zeggen dat dit niet is toegestaan. Zie ook de website van Stichting KOG.

http://www.stichtingkog.info/pages/nuttig-om-te-weten.php of http://dl.dropbox.com/u/3224280/Videos%20%2B%20media%20links%20jeugdzorg.pdf
voor meer tips


Geen richtlijnen waar een medewerker Jeugdzorg aan moet voldoen

Van: J.R.
Verzonden: dinsdag 27 december 2011 14:06
Aan: Info (Hof 's-Hertogenbosch)
Onderwerp: Jeugdzorg bij zitting aanwezig!
Urgentie: Hoog

Geachte heer, mevrouw,

Ik heb enkele vragen over medewerkers van Jeugdzorg die bij zittingen aanwezig zijn.

1. Als een medewerker van Jeugdzorg die bij zittingen aanwezig zijn een schriftelijke verklaring aflegt bij de rechtbank in een gerechtelijke procedure (bijvoorbeeld een OTS), staat de medewerker van Jeugdzorg dan onder ede?

2. Als een medewerker van Jeugdzorg die bij zittingen aanwezig zijn een mondelinge verklaring aflegt bij de rechtbank in een gerechtelijke procedure (bijvoorbeeld een OTS), staat de medewerker van Jeugdzorg dan onder ede?

3. Wat doet de rechtbank om te controleren of het waar of niet waar is wat een medewerker van Jeugdzorg zegt of schrijft?
Wat zijn de gevolgen voor een medewerker van Jeugdzorg als word bewezen dat de
medewerker van Jeugdzorg uw rechtbank opzettelijk heeft misleid, het kan zijn schriftelijk of mondeling?

4. Zijn er richtlijnen vanuit uw rechtbank waaraan een medewerker van Jeugdzorg moet voldoen, om stukken in dienen bij de rechtbank, of om mondeling een verklaring af te mogen geven? (denk hierbij aan het afgeven van een machtiging).

Met vriendelijke groet,
J.R.


Subject: RE: Jeugdzorg bij zitting aanwezig!
From: Westfa, E. (Rvdr 's-Gravenhage) <e.westfa@rechtspraak.nl>
Sent: dinsdag 10 januari 2012 8:16:09
To: info@s

Antwoord:

Geachte heer R,

Uw bericht aan het hof Den Bosch is doorgestuurd naar de Raad voor de rechtspraak met het verzoek uw vragen te beantwoorden (zie hieronder):

Jeugdzorg

1. Een medewerker van Jeugdzorg die bij zittingen aanwezig is en een schriftelijke verklaring aflegt bij de rechtbank in een gerechtelijke procedure (bijvoorbeeld een OTS), staat niet onder onder ede.

2. Een medewerker van Jeugdzorg die bij zittingen aanwezig is en een mondelinge verklaring aflegt bij de rechtbank in een gerechtelijke procedure (bijvoorbeeld een OTS), staat niet onder ede.

3. De rechtbank gaat uit van de juistheid van de overgelegde stukken en hetgeen is verklaard uitgaan, tenzij uit andere informatie, bijvoorbeeld van partijen, blijkt dat er ernstige twijfels zijn gerezen.

4. Voor meer informatie over de gevolgen voor een medewerker van Jeugdzorg als word bewezen dat deze medewerker de rechtbank opzettelijk schriftelijk of mondeling heeft misleid kunt u zich het beste wenden tot het juridisch loket of een advocaat. De Raad voor de rechtspraak kan daar geen uitspraken over doen.

Er zijn geen richtlijnen voor het indienen van stukken of het mondeling geven van een verklaring vanuit het gerecht waaraan een medewerker van Jeugdzorg moet voldoen.

De Jeugdzorg bepaalt zelf welke stukken in het geding worden gebracht en wie ter zitting de Raad voor de Kinderbescherming vertegenwoordigd.

Met vriendelijke groet,
Afdeling Voorlichting
Raad voor de rechtspraak

 

Raad voor de rechtspraak en vragen over gezinsvoogden

Van: J. R.
Verzonden: dinsdag 27 december 2011 14:00
Aan: Info (Hof 's-Hertogenbosch)

Onderwerp: Gezinsvoogden!
Urgentie: Hoog

Geachte heer, mevrouw,

Ik heb enkele vragen over gezinsvoogden.

1. Als een gezinsvoogd een schriftelijke verklaring aflegt bij de rechtbank in een gerechtelijke procedure (bijvoorbeeld een OTS), staat de gezinsvoogd dan onder ede?

2. Als een gezinsvoogd een mondelinge verklaring aflegt bij de rechtbank in een gerechtelijke procedure (bijvoorbeeld een OTS), staat de gezinsvoogd dan onder ede?

3. Wat doet de rechtbank om te controleren of het waar of niet waar is wat een gezinsvoogd zegt of schrijft?

4. Wat zijn de gevolgen voor een gezinsvoogd als word bewezen dat de gezinsvoogd uw rechtbank opzettelijk heeft misleid, het kan zijn schriftelijk of mondeling?

Zijn er richtlijnen vanuit uw rechtbank waaraan een gezinsvoogd moet voldoen, om stukken in dienen bij de rechtbank, of om mondeling een verklaring af te mogen geven? (denk hierbij aan het afgeven van een machtiging)

Met vriendelijke groet,
J. R.


Antwoord van Raad voor de Rechtspraak:


Subject: RE: Gezinsvoogden!
From: Voorlichting (Rvdr 's-Gravenhage) <voorlichting@rechtspraak.nl>
Sent: dinsdag 10 januari 2012 8:22:22
To: info@sm

Geachte heer R,

Uw bericht aan het hof Den Bosch is doorgestuurd naar de Raad voor de rechtspraak met het verzoek uw vragen te beantwoorden (zie hieronder):

Gezinsvoogden

1. Een gezinsvoogd die bij zittingen aanwezig is en een schriftelijke verklaring aflegt bij de rechtbank in een gerechtelijke procedure (bijvoorbeeld een OTS), staat niet onder onder ede.

2. Een gezinsvoogd die bij zittingen aanwezig is en een mondelinge verklaring aflegt bij de rechtbank in een gerechtelijke procedure (bijvoorbeeld een OTS), staat niet onder ede.

3. De rechtbank gaat uit van de juistheid van de overgelegde stukken en hetgeen is verklaard, tenzij uit andere informatie, bijvoorbeeld van partijen, blijkt dat er ernstige twijfels zijn gerezen.

4. Voor meer informatie over de gevolgen voor een gezinsvoogd als word bewezen dat deze de rechtbank opzettelijk schriftelijk of mondeling heeft misleid kunt u zich het beste wenden tot het juridisch loket of een advocaat. De Raad voor de rechtspraak kan daar geen uitspraken over doen.

Er zijn geen richtlijnen voor het indienen van stukken of het mondeling geven van een verklaring vanuit het gerecht waaraan een gezinsvoogd moet voldoen. Deze bepaalt zelf welke stukken in het geding worden gebracht en wie hem/haar ter zitting vertegenwoordigd.

Met vriendelijke groet,
Afdeling Voorlichting
Raad voor de rechtspraak

                Terug naar Alle artikelen Jeugdzorg Dark horse
C http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.com/2012/04/alle-artikelen-jeugdzorg-dark-horse.html

Heeft Peter Kouwenberg nog wel tijd voor de WSJ?


Naar aanleiding van de vraag tijdens het programma “DE VIJFDE DAG” van de EO.

“Er waren in 2000 al klachten binnengekomen. Wist u daar van?”

Antwoord van dhr Kouwenberg: "Ik krijg niet persoonlijk die klachten, maar mijn medewerkers bla,bla,bla…."

Kijk eens hieronder mensen!!
GEEN WONDER DAT HIJ NIET WEET WAT ZIJN MEDEWERKERS ALLEMAAL UITVRETEN!!!!!
HIJ was bezig met heel andere zaken! Hij was bezig met zijn eigen profiel!!!

In 2004 startte hij een eigen consultancy praktijk voor advies, en interim-management. Als zodanig voerde hij tot  heden de volgende opdrachten uit: Consultancy en Interim Opdrachten

• Ondersteuning management bij het Adviesbureau van Montfoort
• Advies inzake herijking organisatie CG-Raad door middel van drietal werkconferenties
• Interim bestuurder bij Bureau Jeugdzorg Haaglanden/Zuid-Holland
• Interim directeur Jeugdbescherming bij de William Schrikker Groep
• Advies Cardea Leiden over bekostigingseenheden
• Procesbegeleiding gemeente Ouder-Amstel richting burgers bij omstreden beleidswijziging
• Advies Evean over organisatorische vormgeving Centra voor Jeugd en Gezin
• Advies Thuiszorgorganisaties in Friesland over organisatorische vormgeving Centra voor Jeugd en Gezin
• Procesbegeleiding defusie traject Straathoekwerk bij Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam
• Crisismanagement: herstellen van de in- en externe vertrouwensbreuk bij een drie milieu voorziening (Leo Stichting Groep)
• Projectcoördinator van een Breed Onderwijs Zorgcentrum in de ROA
• Adviesrapport over de organisatorische vormgeving van de Integrale Jeugdgezondheidszorg (Gemeente Den Haag)
• Procesbegeleider bestuurders i.h.k.v. een fusie in de somatische zorg (Heideheuvel)
• Procesmanager voor de gemeente Uithoorn en Aalsmeer m.b.t drugsproblematiek bij tieners
• Projectcoördinator vanuit de Bureaus Jeugdzorg op de onderwerpen Effectieve Keten/Voorkomen Jeugdcriminaliteit binnen het Programma Jeugd Terecht (Ministerie van Justitie)
• Management Development Traject bij Zorgaanbieder Jeugdzorg (Horizon)
• Adviesrapport aan de Bureaus Jeugdzorg over de relatie tussen de Wet op de Jeugdzorg en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (MO Groep)
• Dagvoorzitter van werk- en studiedagen t.b.v. bestuurders, MT’s en samenwerkingsverbanden
• Diverse coaching trajecten voor managers
• Fondswerving en advisering t.b.v. projecten voor straatkinderen in India
Werkervaring
• partner bij Virtuoos
• de Veranda BV, consultancy
• duo-voorzitter Raad van Bestuur Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam
• voorzitter Raad van Bestuur Bureau Jeugdzorg
• Amstelland/Meerlanden & Zaanstreek/Waterland
• directeur Stichting Jeugdhulp, een multifunctionele organisatie
• directeur Stichting JOJO, residentiële jeugdzorg
• uitvoerend medewerker in alternatieve jeugdhulp
Nevenfuncties(heden en verleden)
• Lid van de Raad van Toezicht van Cardanus (Welzijnsorganisatie in Amstelland)
• Lid van de Raad van Toezicht van E-Quality/Nederlandse Gezinsraad (Kenniscentrum over de aanpak van de achterstandspositie van allochtone vrouwen en gezinnen)
• Lid van het bestuur van de werkgeversvereniging MO Groep
• Voorzitter Branche Organisatie Bureaus Jeugdzorg
• Voorzitter Instellingenberaad (regionaal werkgeversverband)
• DB lid Regionaal samenwerkingsverband Jeugdzorg/Jeugdbeleid) in de ROA
• Lid van de Commissie Raakvlakken (advies voor de Provincie Noord-Holland over de ontkokering van de algemene en categoriale opvangvoorzieningen
• Voorzitter Startgroep Bureau Jeugdzorg Amsterdam
• Secretaris/penningmeester van het samenwerkingsverband Jeugdzorg Zaanstreek/Waterland
• Bestuurslid van de Rotonde (Welzijnsorganisatie in Purmerend)
• Bestuurslid van de Landelijke Opvoedtelefoon
• Bestuurslid Provinciaal Beraad Jeugdzorg Noord Holland

Anoniem

zaterdag 26 mei 2012

Eigendunk stinkt!


Onderstaand stukje uit 2009 las ik in ‘Nieuws’ een uitgave van de William Schrikker Jeugdbescherming en wordt gemaakt samen met de cliëntenraad. Nieuws’ is geschreven voor alle ouders en jongeren vanaf 12 jaar waarvoor de William Schrikker Jeugdbescherming werkt. De teksten zijn eenvoudig gehouden zodat ook de jongsten het kunnen lezen.

De eindverantwoordelijkheid ligt bij de William Schrikker Jeugdbescherming.
Redactie Daniel Daalderop, Jaap van Arkel, Janny Nab, Elvira Draijer Eindredactie Elvira Draijer
Redactieadres William Schrikker Jeugdbescherming, Postbus 12685, 1100 AR Amsterdam.


Baas William Schrikker Groep stelt zich voor:
Ik wil mij graag even voorstellen.Mijn naam is Peter Kouweberg en ik ben sinds een paar maanden de nieuwe Voorzitter van de Raad van Bestuur, zeg maar de aller hoogste baas bij de William Schrikker Groep.

Bijna 30 jaar werk ik al in de jeugdzorg. Twee jaar geleden heb ik  bij de William Schrikker Groep gewerkt als directeur Jeugd-bescherming. Dat was maar voor zeven maanden, maar ik vond het wel een erg leuke tijd.

Bij de William Schrikker Groep staan de cliënten voorop en de veiligheid van het kind. (Dat hebben we gemerkt!) Ook voor mij is contact met de cliënten  belangrijk. (Voor wie dan nog meer? De gezinsvoogden soms? Niets van gemerkt!) Daarom praat ik drie keer per jaar met de cliëntenraad. Ik ben er al op bezoek geweest. Toen hebben we gepraat dat niet alle jongeren naar de cliëntenraad kunnen, omdat ze niet van het terrein af mogen.

Samen met Janny Nab, directeur William Schrikker Jeugdbescherming, zoeken we hiervoor naar en oplossing. Bijvoorbeeld als jongeren niet naar ons toe kunnen komen moeten wij dan niet eens op bezoek bij hun? En vergaderen is soms ook saai, hoe maken we dat leuker? Daar denken we nu over na.

Meer contact met cliënten is belangrijk. Dan horen wij wat wel en wat niet goed gaat. En dat is voor mij altijd goed om te weten. (Om vervolgens zaken weer in de doofpot te stoppen, of zaken te verdoezelen, ouders via maatregelen de mond te snoeren, kinderrechters om de tuin te leiden?)

 
Met vriendelijke groet
Peter Kouweberg
Voorzitter Raad van Bestuur
William Schrikker Groep

Ten tijde van bovenstaand stukje (2009) is Janny Nab directeur William Schrikker Jeugdbescherming.
In maart 2011 stelt zij zich voor als cliëntambassadrice bij de WSG.

We vervolgen de reeks ‘EIGENDUNK STINKT’: Janny Nab, clientenambassadeur:

“In mijn functie staat de cliënt centraal. Ik vertegenwoordig het belang van de cliënt, vandaar de naam cliëntenambassadeur. Het hebben van een cliënten ambassadeur sluit aan op de aanbeveling van de Nationale ombudsman, dhr. Brenninkmeijer, om een dergelijke functionaris in dienst te nemen."

De William Schrikker Groep (WSG) wil zich binnen de jeugdzorg nog meer gaan onderscheiden omdat zij goed omgaat met de belangen van de bijzondere doelgroep door respectvol, adequaat en snel te reageren op klachten en door cliënten eerder, meer en beter te horen. Daarmee voldoet de WSG ruimschoots aan de adviezen van de Nationale Ombudsman zoals die zijn neergelegd in de pas verschenen ‘Handreiking klachtbehandeling’.  (Ik heb het de Nationale Ombudsman nog niet horen zeggen.) Op verschillende terreinen laten cliënten niet alleen vaker hun stem horen; hun stem wordt ook gehoord! (Door wie? En wat wordt er vervolgens weer gedaan? Mond gesnoerd!!)

Mondige cliënten vinden steeds beter hun weg naar de klachtencommissie, de media, Tweede Kamerleden, provincies, het ministerie van Jeugd en Gezin en zelfs de koningin. Janny Nab: "Natuurlijk weet ik dat deze uitingen soms kwetsend zijn voor gezinsvoogden en soms onterecht. Maar dat betekent mijns inziens niet dat je er niets mee moet doen." (Natuurlijk doet de WSG iets met die mondige cliënten! Kijk maar in hun Plannen van Aanpak, kijk maar naar hun verzoeken om maatregelen bij de kinderrechter. ’t Liefst plakken ze die mondige lastpakken nog vol met psychiatrische etiketten!) 

De clientenambassadeur gaat zich onder andere bezig houden met de ontwikkeling van cliëntenparticipatie onder andere door het organiseren van regionale panels en andere voor de WSG nieuwe vormen van cliëntenraadpleging. De WSG heeft al jaren een goed functionerende cliëntenraad met een eigen website (http://www.crwsg.nu/ ).Ook zullen de uitkomsten van het cliënt-tevredenheidsonderzoek, dat binnenkort start, veel materiaal gaan opleveren om samen met cliënten en medewerkers een kwaliteitsslag te maken. "En daar heeft zowel de cliënt als de organisatie baat bij”, aldus Janny Nab.

Bron: Nieuwsbrief BMC
 
Wil je nog meer smullen van al dit lekkers? Lees nog een artikel uit 2011: ‘Peter Kouweberg, de hoogste baas bij WSG’: http://www.crwsg.nu/downloads/Nieuws_WSJB_nr5_2011.pdf

 Y.B.

              Terug naar Alle artikelen Jeugdzorg Dark horse
C http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.com/2012/04/alle-artikelen-jeugdzorg-dark-horse.html

Nieuwe indoctrinatie-methode van Jeugdzorg

http://img.swphost.com/algemeen/digiflyer/tonentoya_mail.html

Ton en Toya
Een reis door de jeugdhulpverlening

Margreet Louwers
Gebonden full colour prentenboek
Illustraties Monique van den Hout
144 pagina’s
ISBN 978 90 8560 591 1
Intekenprijs:  19,90 | normaal € 24,90
Formaat 18,5 x 23,5
Waarom dit boek?

Voor jonge kinderen is lang niet altijd duidelijk waarom bepaalde maatregelen nodig zijn in de jeugdhulpverlening. Voor die kinderen schreef Margreet Louwers de belevenissen van Ton en Toya. Ton en Toya maken alles mee wat kinderen mee kunnen maken binnen de jeugdhulpverlening, van ondertoezichtstelling tot plaatsing in een pleeggezin.
Ieder hoofdstuk is een afgerond voorlichtend verhaal over een aspect van de hulpverlening aan kinderen. De verhalen zijn met veel inlevingsvermogen geschreven en maken duidelijk met welke bedoeling bepaalde maatregelen worden genomen en wat kinderen daarvan kunnen verwachten. Het boek is een (voor)leesboek voor kinderen vanaf 6 jaar, schitterend in kleur geillustreerd.

Voor wie?

Voor professionals in de jeugdzorg, aanbieders van jeugdzorg, politie, onderwijs, raden voor de kinderbescherming, jeugd ggz-instellingen.

Uit het voorwoord van Hans Kamps, voorzitter Jeugdzorg Nederland

‘Jonge kinderen zijn kwetsbaar. Ze hebben begeleiding nodig, bescherming, een warm nest.(met drie a vier keer meer kans op verkrachting in een instelling) En ze hebben recht op eerlijke antwoorden. Want kinderen voelen het feilloos aan wanneer er dingen gebeuren waar de ‘grote mensen’ het eigenlijk liever niet over willen hebben. Kinderen die in de jeugdzorg terecht komen, zijn extra kwetsbaar door alles wat zij al hebben gezien en meegemaakt. (en wat ze met Jeugdzorg nog mee zullen gaan maken in pleeggezinnen, voogdijinstellingen en jeugdgevangenissen) Ze zijn vaak vroeg wijs en hebben het nodig om serieus genomen te worden. Hun situatie is al onzeker genoeg.
Ik vind het geweldig dat er nu eindelijk, voor het eerst in Nederland, een boek verschijnt over de jeugdzorg voor de kinderen zelf. Om hen draait het tenslotte!’

Ton en Toya is een uitgave van uitgeverij NINO in samenwerking met Bureau Jeugdzorg Stadsregio Rotterdam waar de auteur, Margreet Louwers, werkzaam is als teamsecretaresse jeugdreclassering.
Een aantal hoofdstukken met veel voorkomende hulpverleningstrajecten is te downloaden van www.tonentoya.swpbook.com en als print mee te geven aan de kinderen of hun ouders of verzorgers. Het verhaal dat van toepassing is, kan thuis nog eens in alle rust (voor) gelezen worden. (tijdens het bezoekuurtje aan je kind(eren) 1 uurtje per maand).


Redactie Dark horse: De Jeugdzorgindoctrinatie begint al bij kleine kinderen. Want denkt u maar niet dat het kleine grut ook in kindertaal wordt uitgelegd dat ze door de alternatiefstelling van artikel 35 UvB-WJz geen recht hebben op dezelfde kwaliteit gezondheidszorg als de 'grote mensen'. En evenmin valt het te verwachten, dat in dit vrolijke kinderboek uitgelegd zal worden dat de papa en mama bedreigd en gechanteerd worden, in een systeem waar kinderen vooral centraal staan als de kinderbeschermers veel 'centjes' aan hun kunnen verdienen. (Zoiets? :"Ja, kinderen! De kinderbeschermers hebben nooit genoeg centjes, en dat is zielig. Arme kinderbeschermers. Maar daar kunnen kinderen nu wat aan doen. Door heftig te knikken bij alle insinuerende en suggestieve vragen die door de kinderbeschermers aan jullie worden gesteld (ook als je de vraag nog niet zo goed begrijpt) kunnen jullie de kinderbeschermers weer blij maken. Dan krijgen ze weer extra centjes.")

Het boek zal  ook niet duidelijk maken dat meer centjes voor de kinderbeschermers, betekent het veel minder - of nooit meer - zien van papa en mama, opa en oma, neefje en nichtje, oom en tante, broertjes en zusjes, vriendjes van school, kindjes in de buurt, etc. Of dat wanneer papa en mama voor een 'belangrijke meneer' moeten verschijnen (met een hamertje) die wil weten of het wel goed gaat met de kinderen, er dan helemaal niet naar papa en mama geluisterd wordt. En dat de kinderbeschermers als ze dingen opschrijven over papa en mama, wel eens een beetje 'jokken'. En zal de kinderen uitgelegd worden dat de meneeren en mevrouwen die 'de baas' mogen zijn van het land, zomaar alle dingen geloven die de kinderbeschermers vertellen, terwijl een heleboel papa's en mama's weten dat het vaak heel anders gaat?

Wordt de kinderen in dit boek ook uitgelegd dat er 'later als ze groot zijn', allemaal vervelende gedachten door je hoofd kunnen gaan, 'omdat je niet weet waar je vandaan komt'. Dat je je heel ongewenst kan gaan voelen omdat je eigen ouders je niet hebben opgevoed, omdat jeugdzorg ze daar nooit een echte kans voor gaf, omdat de kinderbeschermers denken dat ze de knapste en slimste mensen van de heeeele wereld zijn! Dat je je eigen broetjes en zusjes niet meer kent (die gingen naar andere pleeggezinnen) omdat eigenlijk de kinderbeschermers centjes belangrijker vinden dan blije kindertjes. En dat het papa en mama de schuld geven van probleemjes thuis, veel makkelijker is dan de kindertjes goed te laten onderzoeken door een echt slimme dokter, die wel het goede papiertje heeft gehaald op school.'

Zou het kinderboek zo informatief worden?

Sven Snijer

                Terug naar Alle artikelen Jeugdzorg Dark horse
C http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.com/2012/04/alle-artikelen-jeugdzorg-dark-horse.html

vrijdag 25 mei 2012

Je kind gedag zeggen bij de WSJ

Kinderen die vrijwillig (6 maanden ) uit huis geplaatst  waren om geobserveerd en behandeld te worden voor seksueel misbruik, krijgen geen behandeling hiervoor en worden al een half jaar langer vastgehouden dan afgesproken. Moeder overhandigt één van hen een mapje, met daarin de Rechten van het Kind (wat door de instelling gauw werd afgenomen)

Deze jongen kreeg zware medicatie voor zijn onrustige gedrag (zonder toestemming van moeder). Op de onderstaande foto's is de jongen te zien voordat hij naar de instelling ging en daarna, na enkele maanden medicatie. De jongen werd zo suf dat hij zijn broertje van het huis honderd meter verder, niet meer herkende.

Verschillende versies over de rol van de psychiater werden gegeven door de instelling. De ene keer werd gezegd dat de man al met pensioen was en hij dit 'werk' af en toe doet (op 'liefdadigheidsbasis') en de andere keer werd gezegd dat hij bijna met pensioen gaat.

                 Terug naar Alle artikelen Jeugdzorg Dark horse
C http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.com/2012/04/alle-artikelen-jeugdzorg-dark-horse.html

William Schrikker Groep reageert op aantijgingen mishandeling

http://www.eo.nl/tv/devijfdedag/artikel-detail/schrikker-groep-plaatst-geen-kinderen-meer-in-de-loot/


 

'De Loot was streng en ouderwets, dat leek te passen in de evangelische gemeenschap waar de opvang plaatsvond.' Dat zei Peter Kouwenberg van de William Schrikker Groep. Hij reageerde in De Vijfde Dag voor het eerst op de klachten over mishandeling in het pleegzorghuis.


http://www.uitzendinggemist.nl/afleveringen/1355207  (2013)

De aangiftes hebben betrekking op mogelijk wangedrag van een pleegmoeder vanaf begin jaren '80 tot 2010. De bewuste vrouw is inmiddels met pensioen. Daarnaast klagen betrokkenen over de oprichtster van De Terebint, Grietje Terpstra. Ze zou een schrikbewind hebben gevoerd, waar de gepensioneerde pleegmoeder mogelijk een kwalijke rol in heeft gespeeld.

Streng
De William Schrikker Groep reageerde donderdag in De Vijfde Dag voor het eerst op alle aantijgingen. De jeugdzorgorganisatie plaatst kinderen bij pleegouders. Kouwenberg: 'We wisten dat in De Loot een streng religieus regime heerste.' Betrokkenen verwijten de William Schrikker Groep op de hoogte te moeten zijn geweest van wantoestanden.

Onderzoek
De bestuurder heeft een extern bureau de opdracht gegeven te laten onderzoeken hoe klachten over De Loot intern zijn afgehandeld. Daarnaast laat hij alle 1400 dossiers van door hun geplaatste kinderen onderzoeken op klachten over mishandeling. De WSG wil naar de toekomst toe de kans op nieuwe misstanden verkleinen door bij nieuw te plaatsen kinderen extra screening op de nieuwe omgeving uit te voeren.

Afstand
Kouwenberg neemt afstand van De Terebint. 'Er liepen daar verschillende vormen van hulpverlening door elkaar heen. Terwijl de William Schrikker Groep streeft naar een kleine huiselijke leefomgeving voor pleegkinderen. Daarom probeert Kouwenberg de huidige pleegouders en kinderen weg te halen bij De Loot. 'Maar dat is geen makkelijke procedure', aldus Kouwenberg.

                Terug naar Alle artikelen Jeugdzorg Dark horse
C http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.com/2012/04/alle-artikelen-jeugdzorg-dark-horse.html

donderdag 24 mei 2012

Inspectie ontevreden over Jeugdzorg Gelderland

http://www.nationalezorggids.nl/ANP/Patienteninformatie/9629/Inspectie-ontevreden-op-Jeugdzorg-Gelderland

ARNHEM - Bureau Jeugdzorg Gelderland, de Raad voor de Kinderbescherming en jeugdzorgaanbieder Entréa hebben niet genoeg ondernomen in de zaak van een overleden peuter. Dat blijkt uit onderzoek van de Inspectie voor de Jeugdzorg.

De peuter was woonachtig in een pleeggezin. De moeder had echter nog wel bezoekrecht. Het kind is op een gegeven moment alleen gelaten met de moeder, waarop de moeder het kind dusdanig mishandelde dat het aan zijn verwondingen bezweek.

Volgens de Inspectie voor de Jeugdzorg waren de zorgorganisaties vooral gericht op het de organisatie van de zorg voor de peuter en hebben de instanties daarbij niet goed ingeschat hoe gevaarlijk de moeder was.Daarnaast hebben de hulpverleners onvoldoende met elkaar overlegd. Bovengenoemde organisaties hebben inmiddels toegezegd verbeteringen door te voeren. De inspectie houdt daarbij een oogje in het zeil om te zien of dat daadwerkelijk het geval is.

© Nationale Zorggids / Henk Zuidema

Inspectie uit kritiek op Gelderse jeugdzorg

23 mei 2012

De besluitvorming van Bureau Jeugdzorg Gelderland, de Raad voor de Kinderbescherming en jeugdzorgaanbieder Entréa was kwalitatief onvoldoende in de zaak van een overleden peuter. Dat blijkt uit onderzoek van de Inspectie Jeugdzorg.

De peuter verbleef in een pleegezin en overleed na kindermishandeling tijdens een bezoek aan de moeder, vooruitlopend op definitieve terugkeer. Volgens het onderzoek waren de medewerkers van de betrokken organisaties vooral gericht op het organiseren van de zorg voor de peuter. De aanleiding voor die zorg en belangrijke informatie over de moeder verdwenen naar de achtergrond. Ook kozen de hulpverleners onvoldoende een gezamenlijke koers en was er op belangrijke momenten te weinig overleg.

Bureau jeugdzorg, de Raad voor de Kinderbescherming en Entréa moeten werken aan verbeterplannen met concrete maatregelen. De inspectie adviseert de provincie Gelderland en de staatssecretaris van VenJ hierop toe te zien. De inspectie gaat de invoering van de maatregelen in de praktijk controleren.

Meer informatie: Bericht Inspectie Jeugdzorg en downloaden onderzoek; NJi-databank Overzicht van de jeugdsector: Beter samenwerken

Redactie Dark horse: Daar gaan we weer! Ouders die heel goed voor hun kind zouden kunnen zorgen, omdat ze psychisch stabiel zijn, worden met leugens en insinuaties bij hun kind vandaan gehouden en een moeder die levensgevaarlijk is, wordt met het kind alleen gelaten (en zou het definitief terug krijgen!) En alle situaties zijn terug te voeren op het zelfde probleem: Jeugdzorg heeft eigenlijk geen flauw idee hoe het met de werkelijke pedagogische capaciteiten of psychische gezondheid van ouders gesteld is. Men roept maar wat. Goede ouders veroordeeld, slechte ouders een herkansing. Ga zo door Jeugdzorg en vermijd te allen tijde zorgvuldig onderzoek, dan zal het jullie nooit aan publiciteit ontbreken.

             Terug naar Alle artikelen Jeugdzorg Dark horse
C http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.com/2012/04/alle-artikelen-jeugdzorg-dark-horse.html


Omgangsregeling verloopt 'goed'

Hallo Sven,

Ik ben mij de laatste tijd erg aan het verdiepen in de werkwijze van BJZ. Ik ben moeder van twee kinderen, sinds twee jaar gescheiden en ben er sinds vorig jaar achter gekomen dat mijn dochtertje van nu 6 jaar, stelselmatig, zowel geestelijk als lichamelijk mishandeld wordt door de nieuwe partner van mijn ex. Omdat mijn dochter sinds vorig jaar met steeds meer tegenzin naar haar vader ging en ze ook met "vreemde verhalen" terug kwam, heb ik, ondanks dat er een omgangsregeling is, mijn dochter niet meer gebracht.

Mijn ex heeft hier toen elke 14 dagen dat ik mijn dochter niet naar hem bracht aangifte gedaan bij de politie. Die heeft vervolgens een melding gedaan bij het AMK,en vervolgens is BJZ er mee gemoeid en is er een OTS uitgesproken sinds oktober 2011. Er is mij letterlijk gezegd geworden dat als ik de kinderen niet zou brengen de kinderen wel eens uit huis geplaatst konden worden en dit werd ook nog eens, om het nog erger te maken, op papier gezet in de vorm van een "schriftelijke aanwijzing."
Ondanks het feit dat ik alles wat mij verteld werd door mijn kinderen, heb doorgegeven aan BJZ, werd er van hun kant geen actie ondernomen. Ja,ik werd thuis opgezocht om te kijken hoe ik woon en hoe ik het doe als moeder....Vervolgens,om het verhaal iets korter te maken, is het geëscaleerd en kon ik mijn dochter ophalen bij de huisartsenpost na het weekend bij haar vader. Haar wang was opengekrabd door haar stiefmoeder....Mijn ex en zijn vriendin beweerden dat mijn dochter het zelf gedaan zou hebben...Vervolgens heeft mijn zoon verteld wat er was gebeurd en mijn vermoedens bleken waar. Ik heb meteen de volgende dag aangifte gedaan en ben samen met mijn dochter naar de gezinsvoogd gegaan, maar als je ze nodig hebt zijn ze er niet.

IK heb foto's gemaakt als bewijs en heb een kort geding aangespannen om de omgang te stoppen. Ik heb mijn kinderen al die tijd niet naar hun vader gebracht, omdat hun veiligheid niet gewaarborgd was. Dit werd door de gezinsvoogd niet geaccepteerd en weer kreeg ik brieven met daarin dat er grote gevolgen aan vast zaten, als ik de kinderen niet naar hun vader zou brengen. Het verhaal van mijn dochter werd afgedaan als: loyaliteits-problematiek naar mij toe. Ze zou het ook kunnen verzinnen!!! ONGELOOFLIJK. Het kort geding heb ik inmiddels verloren..Ook de rechter vond het niet genoeg bewijs en er moet weer omgang met vader plaats vinden. En, vindt de rechter, is het mijn taak als moeder zijnde om mijn dochter weer vertrouwen te geven, dat het goed gaat als ze bij haar vader is.

De gezinsvoogd was niet aanwezig bij het kort geding. Ze vonden het waarschijnlijk niet belangrijk genoeg. Ik ben nu veel op internet bezig om meer te weten te komen over BJZ en ik blijf me iedere dag weer meer verbazen.... Ik kan nu alleen nog hopen dat het niet weer escaleert en dat er niets ernstigs gebeurd...Hoewel, misschien dat BJZ dan pas gaat inzien dat er toch wel aanleiding was, om zich wat meer in deze zaak te verdiepen i.p.v. het voor zichzelf zo makkelijk mogelijk te maken en vervolgens een prestatiebonus te ontvangen, omdat zij hun taak hebben volbracht: "Omgangsregeling verloopt goed." Einde dossier.

Anoniem


Redactie Dark horse: Dit is het zoveelste voorbeeld waarbij Jeugdzorg alleen de vader of alleen de moeder gelooft. Het meest storend bij dit soort berichten is (net als in de zaak met mijn dochtertje) dat de kinderen niet geloofd worden, omdat BJZ er vanuit gaat, dat de verhalen ofwel verzonnen zijn, of dat de kinderen zijn geïndoctrineerd door één van de ouders. Is het niet vreemd dat een organisatie die zegt op te komen voor het belang van jeugdigen, geen enkele boodschap heeft aan de belevingen en de waarnemingen van die jeugdigen? Ze doen alsof ze goed weten wat kinderen nodig hebben, maar een kind enige geloofwaardigheid toekennen, of onderzoek doen dat duidelijkheid zou kunnen geven over de validiteit van de beweringen, is er niet bij. Zoals de moeder zelf al aangeeft, het is voor Jeugdzorg gewoon makkelijker om te pretenderen dat er niets aan de hand is. Schande!


             Terug naar Alle artikelen Jeugdzorg Dark horse
C http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.com/2012/04/alle-artikelen-jeugdzorg-dark-horse.html