donderdag 31 mei 2012

Maffiapraktijken van de William Schrikker JeugdbeschermingDeze poging van de WSJ om de moeder van de twee kinderen het ouderlijk gezag te ontnemen, wordt vooraf gegaan door meerdere onfrisse zaken.

Vrijwillig uit huis geplaatst

De kinderen zijn anderhalf jaar terug(10 januari 2011)  vrijwillig uit huis geplaatst voor een observatie en na een half jaar zou die beëindigd worden. Dat is niet gebeurd, want er is nu anderhalf jaar verstreken en ze verblijven nog steeds in een instelling. De gebruikelijke flauwekulreden van ‘hechtingsproblematiek’ werd hiervoor aangevoerd. (De kinderen vragen bij elk bezoek aan moeder wanneer ze weer naar huis mogen, of wanneer ze bij moeder een weekend mogen logeren)

De kinderen zijn van de vorige instelling Reinaerde overgeplaatst naar een nieuwe instelling, Lijn 5, waar de moeder een aanzienlijk verminderde bezoekregeling heeft. (Eerst acht uur per week / nu één uur in de twee weken) Bij deze instelling gaat het met de kinderen minder goed, wat blijkt uit verhalen van gepest worden, zich urenlang vervelen op hun kamer, geen bewegingsvrijheid (alles onder begeleiding). Eén van de twee jongens verklaart telefonisch:’Mama, ik heb geen vrijheden, ik heb hier geen vrijheden.’

De relatie die moeder had met de vorige instelling Reinaerde, was goed en ze volgde met de kinderen gezinstherapie. Deze werd afgebroken en tegen het advies van de behandelaar in, bij de nieuwe instelling niet voortgezet.

Volgens de WSJ was Reinaerde te ‘makkelijk’. Er moest duidelijk een stringenter regime gevoerd worden (De WSJ is hier begonnen met het onthechten van de kinderen van hun moeder)

Eén van de kinderen kreeg van de instelling zonder toestemming van de moeder zware medicatie om hem te kalmeren (Jongen wil gewoon naar huis!) wat later wegens protest van moeder weer werd afgebouwd. Hierdoor begon de jongen er minder versuft en verdoofd uit te zien.

Indicatiebesluit niet ondertekend

Sinds enige tijd wordt de moeder van de twee kinderen door verschillende mensen vrijwillig ondersteund, en is zij bezig de zeggenschap over haar kinderen van de WSJ weg te halen en weer bij zichzelf terug te brengen. In dit kader heeft zij geweigerd om een indicatiebesluit te tekenen, omdat zij haar kinderen niet langer in uithuisgeplaatste toestand wil zien. De hechtingsstoornis is een leugen, want de kinderen zijn duidelijk aan hun moeder gehecht. De WSJ had er nooit rekening mee gehouden, dat moeder terug zou vechten en nam aan dat zij klakkeloos de nieuwe indicatie zou ondertekenen. Nu dit niet gebeurd, schakelen ze over op grovere middelen.

De William Schrikker Jeugd’bescherming’ probeert moeder nu te dwingen het indicatiebesluit alsnog te tekenen, terwijl de indicatie sinds 16 mei is afgelopen! De kinderen verblijven daar op dit moment dus illegaal. Moeder heeft nog steeds het ouderlijk gezag en is zeer ontevreden met het verblijf van haar kinderen in de instelling. De WSJ gaat nu onmiddelijk naar de rechter voor een voorlopige schorsing van het ouderlijk gezag van moeder. De advocaat van moeder heeft op 22 mei gereageerd op de schriftelijke aanwijzing, met het bezwaar dat er niets met moeder is overlegd aangaande het nut, of de veronderstelde noodzaak van een langer verblijf van de kinderen in de instelling, wat volgens moeder ongewenst is.
De bedoeling van de William Schrikker Jeugdbeschadiging is om de moeder het gezag volledig te ontnemen, omdat het weigeren het indicatiebesluit te tekenen volgens de WSJ ‘de continuïteit van de behandeling in gevaar kan brengen’. Dit terwijl de kinderen helemaal geen behandeling krijgen en graag naar huis willen.  Bij de rechter mogen voor deze schorsing, alleen de WSJ en de RvdK stukken inbrengen. De vraag is of de rechter in deze misdadige praktijken van de WSJ zal meegaan, maar we mogen daar wel voor vrezen. De meeste kinderrechters hebben nu eenmaal niet de reputatie van zelfstandig te kunnen nadenken wat jeugdzorgzaken betreft.

Seksueel misbruikt

Deze kinderen zijn seksueel misbruikt door hun vader en door Robert M. van de bekende zedenzaak ’t Hofnarretje in Amsterdam (waarvan recentelijk de uitspraak was). Het misbruik door Robert M. speelde al van voor die tijd. De uithuisplaatsing van de kinderen was om deze reden, maar ze hebben nooit enige behandeling gehad om dit seksueel misbruik te verwerken. De term ‘hechtingsstoornis’ is dan ook volkomen misplaatst.

De William Schrikker Jeugdbescherming wil wél dat de vader die de kinderen heeft misbruikt, een bezoekregeling krijgt! (zij herinneren zich nog hoe zij orale seks met hem moesten bedrijven)

De William Schrikker Jeugdbescherming is nu bang om geld mis te lopen voor nog een jaar indicatiestelling voor twee kinderen en heeft een smerige truc bedacht om de indicatie toch voor elkaar te krijgen. Door de moeder haar ouderlijk gezag via de rechter te ‘schorsen’, kan de WSJ het indicatiebesluit zelf tekenen en op die manier haar geld binnen slepen.

Dat de moeder niet langer met de WSJ meewerkt kan haar moeilijk kwalijk worden genomen. Zij was voor haar kinderen tot alles bereid. Zelfs om samen met hen in een huis van de Bascule te gaan wonen (gezinshuis), als ze maar bij haar kinderen mocht zijn. Ook dit werd geweigerd door de WSJ.

Het is wrang voor een moeder, die in de rechtzaal moest horen hoe de officier van het O.M. verklaarde dat Richard van Olphen op de bank zat in haar huis en haar kinderen hoorde huilen en schreeuwen, terwijl Robert M. in de slaapkamer met ze bezig was, dat ze als beloning voor de hulp die ze voor haar kinderen zocht, nu haar kinderen volledig dreigt kwijt te raken aan de maffiabende van de William Schrikker.

De moeder verklaart:”Wat Robert M. met mijn kinderen gedaan heeft is verschrikkelijk, maar die zit nu opgesloten. Wat de William Schrikker Jeugdbescherming met mijn kinderen doet, beschadigd ze elke dag”

Sven Snijer


From: rrietveld@wsg.nu
To: vlo; mdvos@wsg.nu
CC: r.klaverweide@rvdk.minvenj.nl
Subject: Belangrijke mail: graag direct lezen


Date: Thu, 31 May 2012 13:03:15 +0000

Geachte mevrouw van V,

op verzoek van de Raad voor de Kinderbescherming te Alkmaar, stuur ik u deze mail.

Vandaag, donderdag 31 mei 2012, hebben wij de Raad verzocht om u en de heer L. onmiddellijk uit de ouderlijke macht te ontheffen,
Middels een VOVO- maatregel. Deze VOVO kan enkel door de kinderrechter worden uitgesproken.
Zowel de gezinsvoogd, mevrouw de Vos, alsook de Raad hebben geprobeerd u hierover te spreken.
De Raad zal nogmaals proberen u telefonisch te bereiken. De betrokken raadsmedewerker is de heer Klaverweide.
Hij is te bereiken op het telefoonnummer 072 - 514 34 34.

Hierbij stuur ik u in elk geval het verzoek tot ontheffing, wat wij over uw kinderen M en W L. hebben verzocht.

Mocht u hier nog vragen over hebben, dan kunt u ook met mij contact opnemen.

Vriendelijke groeten,

Renée Rietveld
Inhoudelijk manager William Schrikker Jeugdbescherming
Tel: 06 - 11 869 730
William Schrikker Groep
T : 020 740 00 00
F : 020 600 35 44
W : http://www.williamschrikkergroep.nl/

Postadres
Postbus 12685
1100 AR Amsterdam
Bezoekadres
Dalsteindreef 69
1112 XC Diemen

                 Terug naar Alle artikelen Jeugdzorg Dark horse
C http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.com/2012/04/alle-artikelen-jeugdzorg-dark-horse.html

9 opmerkingen:

 1. Nu de kinderen nog illegaal op de instelling zitten, de kinderen snel daar vanaf halen en de grens over. dikke vinger aan al die organisaties.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Wat ik nu niet begrijp is dat deze 'Professionals' met droge ogen beweren dat ze er zijn om je kind te 'helpen'. Waaruit bestaat die hulp dan? En wat heeft je kind eraan? Ik zou mijn ogen uit mijn hoofd schamen.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. @ reactie gever 2 'anoniem':
  Uw vraag heb ik zelf ook al jaren! Terwijl er wetenschappelijke literatuur genoeg is over de grote schade die aangericht wordt door kinderen UHP en te vervreemden van hun ouders en familie, zijn er nog steeds zogenaamde 'jeugdbeschermers' die het wagen te spreken over 'de hulp' . In hun jargon, en daar ben ik achter gekomen door klachten bij de Inspectie Jz, is 'de hulp' het uit huis geplaatst zijn en zo lang nog niet alle Nederlandse kinderen UHP zijn, is er nog een ernstig te kort aan 'hulp'... let wel: in HUN JARGON! (ieder gezond denkend mens weet wel beter!)
  Is het nu duidelijk dat zowel BJZ, LdH J&R, WSJ als SGJ alle wetenschappers over 'het belang van het kind 'die er inmiddels van overtuigd zijn dat eigenlijk iedere UHP overbodig is, NEGEREN en vasthouden aan hun 'protocollen' en 'productieafspraken' over het realiseren van een bepaald aantal UHP?
  (Lees: voor hun salaris-bonussen en subsidies...)

  Drs. N.J.M.Mul, oduer-ondersteuner in Jz-Kb zaken

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Jammer dat vele gezinsvoogden en andere sociaal werkers in BJZ/WSJ/SGJ/LdH-J kennelijk niet het geweten en zelfonderzoeks-vermogen hebben om hun beroepsgroep rein te houden.
  Macht en onwil worden opgemerkt door vele ouders en advocaten; het is niet meer weg te liegen door deze BJZ's.
  En omdat de dossiers bestudeert worden, kan BJZ ook niet meer de smoes gebruiken dat het 'privé' is, want vaak is dat helemaal niet zo te bedekken.
  Het is bedroevend en treurig dat RECHTERS zich laten manipuleren en geloof hechten aan gezinsvoogden/BJZ. Niet naar ouders luisteren.

  RECHTERS dienen het kind te beschermen met als basis IVRK art. 24, dus na te gaan of er een diagnostisch rapport ten grondslag ligt aan beweringen van 'jeugdzorg-amateurs', die niet beëdigd zijn, niet aan tuchtrecht-normering moeten voldoen, die blind ondersteund zijn door een blind team. :
  "Geen rapport van een specialist, dan geen OTS of UHP meer" - tot veiligheid voor het kind dat anders aan een fout traject ten onder kan gaan.
  Waarom geen geloof hechten aan onafhankelijke wetenschappers die de onkunde van BJZ openbaren??
  RECHTERS, wordt wakker met uw geweten.
  "Ich habe es nicht gewust" kan niet meer, als u deze site las!

  Kwakzalverij door BJZ/WSJ is een gevaar voor het ondervindende kind, dat opgroeit en eigen ervaringen opdoet, waarvan bij UHP gezegd kan worden: onthechtende.
  Rechters: geloof niet, maar onderzoek naar IVRK 24 en EVRM 8 !

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Mij verbaast het ook altijd dat rechters het kind niet beschermen en nogal eens klakkeloos uitgaan van hetgeen de gezinsvoogdij-instelling (GVI) beweert. En als je dan probeert om te bewijzen dat de beweringen onzin zijn, wordt er gesteld dat dit geen rechtsgebied is waar aan waarheidsvinding wordt gedaan. Dat maakt dan weer dat de macht van de GVI nog groter wordt. Ik ervaar dat vooral de WSG daar grovelijk misbruik van maakt. Er wordt nogal eens glashard verdraaid en gelogen om maar voor elkaar te krijgen dat de kinderen niet teruggaan naar de "beperkte" ouders. Die ouders worden vaak behandeld als idioten, er wordt niet fatsoenlijk met hen gecommuniceerd en het doel lijkt te zijn om de UHP te rekken totdat ze kunnen zeggen dat ze een "opvoedbesluit" hebben genomen waarbij de kinderen tot hun 18e in een pleeggezin of instelling moeten blijven wonen. En dan wordt het gezag afgepakt. Maar ook ouders met een beperking kunnen vaak heel goed voor hun kind zorgen en als ze dat niet alleen kunnen, dan kan dat vaak nog heel goed met hulp. Voor kinderen is dat veel prettiger dan het UHP-trauma te moeten (blijven) ondergaan. De Raad voor de kinderbescherming en de rechter zouden kritisch moeten toetsen maar dat gebeurt inderdaad veel te weinig. De Raad stuurt iedere keer een andere zittingsvertegenwoordiger en schaart zich nagenoeg altijd achter de GVI. Dat is natuurlijk ook gemakkelijk zeker als er al een dik dossier ligt. De rechter is in een UHP-zaak ook niet steeds dezelfde en hoe dikker het dossier wordt, hoe moeilijker het is om de zaak kritisch te bestuderen. Mij bekruipt nogal eens het gevoel dat de rechter denkt dat het de "veiligste weg" is om de GVI maar te volgen. Maar dat is verschrikkelijk. Gezinsvoogden zijn feitelijk helemaal geen professionals want hebben geen specifieke opleiding tot gezinsvoogd genoten. Er is ook geen tuchtrecht voor hen. Zij hebben veel te veel macht, die nergens op gebaseerd is. Wat mijns inziens geprobeerd zou moeten worden, is om een tegenhanger van de GVI en de Raad in de zittingszaal te krijgen. Dat zou kunnen in de vorm van een bijzondere curator ex 1: 250 BW. Ouders of kinderen kunnen de rechter daarom (via hun advocaat) verzoeken. Dan is er iemand die er specifiek voor het kind is en niets te schaften heeft met beleid van een GVI maar puur naar het kind kijkt. Er moet dan gesteld worden dat er een belangenconflict tussen ouders en kind of voogd en kind is. Helaas geldt het dus niet tussen de gezinsvoogd en het kind. In werkelijkheid is er tussen ouders en kind vaak geen belangenconflict maar uitgaande van de stellingen van de GVI, kan dat weer wel geconstrueerd worden. Het risico voor ouders is dan weliswaar dat de bijzondere curator concludeert dat het kind toch het beste af is als het kind niet bij ouders woont maar ik denk dat het tegendeel vaker zal voorkomen. Mijn ervaring is dat een rechter beter naar een bijzondere curator luistert dan naar een advocaat van ouders of kind. Met een bijzondere curator wordt recht gedaan aan artikel 12 van het IVRK. Kinderen van 12+ kunnen weliswaar hun mening aan de rechter geven maar zij kennen de rechter niet en hebben geen vertrouwensrelatie met de rechter. Zij voelen zich dus ook niet altijd vrij om te zeggen wat zij willen. Rechters hebben te weinig tijd om uit te zoeken of de mening van het kind ook een authentieke mening is. Via een bijzondere curator is dat anders. Daarmee kan een vertrouwensband opgebouwd worden. Ook de kinderen die nog geen 12 jaar zijn, kunnen via een bijzondere curator hun mening naar voren brengen.

   Verwijderen
 5. Bij ons zijn ze ook nog steeds met strafbare feiten bezig. Op anderhalfjarige leeftijd is onze jongste uit huis getrokken, dit was op 2 september 2008. Op 21 juni 2009 heb ik hem voor het laatst gezien. Daarna nooit meer. Onze Pepijn lijkt van de aardbodem te zijn verdwenen.
  Hoezo IVRK?. Nee, rechten geldzak inderdaad.!!

  Karina

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Beste Sven,

  Je reactie is uitstekend, je hebt aardig bijgeleerd in 'jeugdzorgland'. Misschien is het aardig een lijst jeugdzorg-kritische hoogleraren te maken en steeds te herhalen en uit te breiden.

  - Prof. N.W. Slot (Jeugdzorg meer schadelijk dan nuttig / ca. 74 % schadelijk of geen effect)
  - Prof. J. van den Acker ('Opdoeken BJZ' / artikel Volkskrant)
  - Prof. J. Hermans ('Iedere UHP overbodig, wél juiste zorg geven')
  - Prof. C. den Ruyter (zie artikel in deze blog!)
  - Prof. I. Weijers (zie artikel hier boven)

  (Overleden prof's)

  - Prof.G. Hoefnagels (grote schade door ontnemen ouders van de kinderen)
  - Prof. R. Gardner (Ontnemen ouders van kinderen doet PAS ontstaan, ernstig kind beschadigend)
  - prof. Bowlby (ouders zeer belangrijk voor kinderen, gemis ouders is schadelijk...)

  De overeenkomst voor al deze hoogleraren; 'jeugdzorg' negeert ze allemaal!!!

  Laatst merkte ik op dat de jeugdzorg-amateurs (géén wettelijke beroepsopleiding,-registratie of -rechtsspraak, dus AMATEURS en géén 'professionals'!) alleen maar zich bezig houden met het uitvoeren van protocollen in het belang van de productie-afspraken ten aanzien van het aantal OTS-UHP.

  Treurig dat voor rechters de amateurs het voor het zeggen schijnen te hebben.
  Gelukkig zijn er ook goede rechters, die mogelijk door kritische opmerkingen van ouders, advocaten en lezen van deze blog, goede uitspraken doen...laatst was er zelfs een rechtbank (Den Haag / zie LJN BW6152 van 17-4-2012 http://zoeken.rechtspraak.nl/detailpage.aspx?ljn=BW6152) die ondanks de aanwezigheid van alle redenen tot OTS en UHP het verzoek OTS en UHP afwees en stelde dat de kinderen gezien het IVRK en EVRM recht hadden op hun gezinsleven met ouders, familie en vrienden.... de kinderen waren Pools en de ouders wilden terug naar Polen.... DIE kinderen wél, dus voor hen geldt het IVRK, waarom niet voor NL kinderen die hun ouders soms maar 1 uur per 3 maanden te zien krijgen en verder maatschappelijk geïsoleerd worden in instellingen en pleeggezinnen?

  Geachte Hoogleraren: wilt u zich melden om ook op deze eerbiedwaardige lijst te komen?

  Sven: ik zie de lijst wel komen en succes er mee!

  Nico Mul

  BeantwoordenVerwijderen
 7. WSJ staat bij mij voor: Waanzinnige Slechte Jeugdzorg. Er werd een stevige ‘inschattingsfout’ gemaakt met Savanna toentertijd! Door jeugd’zorg’. HEEL triest!

  Daar is veel terecht commentaar op gekomen! WAT doet de WSJ??!! ZIJ beschouwen nu alle ouders als debiel!! Straffen de kinderen door de meest waanzinnige schriftelijke aanwijzingen uit te delen aan ouders!

  Ze plaatsen zelfs kinderen in omgevingen waar het risico op seksueel misbruik enorm groot is (OOK in PLEEGGEZINNEN met een opvoedingssituatie van nul komma nul) Vervolgens zeggen ze: "Wij wisten het niet!”

  Met andere woorden: kinderen en ouders worden gemangeld, getreiterd en geestelijk mishandeld door ‘inschattings’fouten van deze professionals!! ZIJ maken de fouten en kinderen en ouders worden daarvoor gestraft! WEG met deze gewetenloze sadisten!!! Savanna leeft nog steeds!!

  BeantwoordenVerwijderen
 8. Het is echt vreslijk wat je hier leest. Ook ik heb zo de nodige problemen met de WSJ. Mijn dochter zit in leefgroep waar het nodige mis gaat.Had altijd goed contact met haar, maar sinds een half zie ik haar niet meer. Dat komt om dat ik hier thuis regels had wat wel en niet mag. In de groep kan ze haar gang gaan,( loop weg, komt nacht niet thuis ) en ze is pas 14 jaar. Ik maak me erge zorgen en zou haar liever in een andere groep zien, maar WSJ vind dat ik alles verkeerd zie. Ik ben nu al bijna 2 jaar aan het vechten en af gelopen weekend is het weer mis gegaan. En nog krijg ik weinig medewerking. Hoever moet dit nog gaan dat mijn dochter bij een loverboy zit of nog erger. Het was fijn dat ik even mij verhaal kwijt kon. En wens de moeder heel veel sterkte

  BeantwoordenVerwijderen