vrijdag 19 december 2014

December-bericht 2014

Dit is het archief Jeugdzorg Dark horse. Een ouderplatform om misstanden in de jeugdzorg onder de aandacht te brengen middels een grote hoeveelheid artikelen en een verscheidenheid aan onderwerpen. De blog is opgericht door Sven Snijer en Ranada van Kralingen naar aanleiding van onze persoonlijke ervaringen met AMK, Jeugdzorg en de Raad voor de Kinderbescherming. Gelukkig zonder gedwongen maatregelen, maar met een aantal andere onfrisse componenten, zoals gemeentelijke betrokkenheid, een doofpot op een school, falende zedenpolitie en de media die hun vingers er niet aan wilden branden.

Wie zijn gelijk niet krijgt kan in ieder geval zijn eigen waardigheid overeind houden door zelf transparant te communiceren -anders dan de instanties waar men dit professioneel gezien van mag verwachten- en zich nooit neer te leggen bij de beeldvorming die door anderen is opgeplakt uit gemakzucht of kwade intenties. Alles vergaat met de tijd, maar de waarheid blijft. Onze blog heeft gedurende een aantal jaar voor veel mensen een morele steun mogen betekenen in de strijd tegen jeugdzorg en machtsmisbruik door diverse instanties. We hebben de aandacht kunnen vestigen op zaken die als een waarschuwing konden dienen voor andere ouders, om nooit zomaar goedgelovig een rechtvaardige behandeling te verwachten, maar op alles voorbereid te zijn waar het officiële bemoeienis met kinderen en gezinnen betreft. Het balletje kan zomaar de verkeerde kant op rollen in een systeem zonder waarheidsvinding en een toenemende samenscholing van ketenpartners.

Er is rond Jeugdzorg Dark horse een netwerk ontstaan van mensen die zich verbonden voelden met onze doelstelling, die actief of achter de schermen een bijdrage hebben geleverd aan onze activiteiten. Ouders, grootouders, advocaten, juristen, ouderondersteuners, ex-gezinsvoogden, docenten en vele anderen. Politici hielden een slag om de arm in contacten met ons, omdat ze nooit goed wisten hoe serieus ze ons moesten nemen, omdat wijzelf met opzet dubbelzinnig waren in onze houding richting de gevestigde partijen en hun belangen. Liever een luis in de pels die vervelend jeukt, dan een monddood gemaakte ‘vriend’ van deze of gene vereniging of partij. Diplomatie was niet onze weg en objectieve journalistiek evenmin, hoewel we in de meeste casussen de feiten redelijk op orde hadden. In de eerste plaats was Dark horse de stem van Jeugdzorggedupeerden.

De blog werd een archief op 5 juli 2014, zodat we als gezin weer ruimte kregen voor andere zaken. Nog steeds volgen wij een aantal zaken, die te zijner tijd zullen worden gepubliceerd op Dark horse Essays. Over sommige zaken hebben wij na verloop van tijd een gewijzigd standpunt ontwikkeld (zoals die van Hans en Irme) waarvan we nader zullen berichten. 

http://jeugdzorg-darkhorse-plus.blogspot.nl/2015/02/hansje-een-kinderdrama-op-herhaling.html

Het amateurisme van Jeugdzorg hoeft echter niet te worden gerelativeerd, want ze zijn bewezen ondeskundig, tenzij het gezinnen betreft waar zoveel mis is dat iedere vorm van hulpverlening er iets kan verbeteren. Normale gezinnen kunnen nog steeds het beste ver uit hun buurt blijven, vanwege het onveranderlijk ontbreken van waarheidsvinding bij de jeugdbeschermingsonderzoeken. Ook na 1 januari 2015 is het niet aan te raden voor ouders om zich te laten helpen door wijkteams of SamenDoen-teams, als de regie over hun eigen leven hun lief is.

Zie onderstaande video: Op 30:00 Ranada van Kralingen over de OKA  in Amsterdam (De Balie) 21 november 2014.Wij zullen deze blog die nu archief is gaan upgraden en per onderwerp indelen, zodat het straks makkelijker zoeken is. Daarnaast wordt de vormgeving wat uniformer en zullen af en toe teksten worden bewerkt of geüpdate.  

Sven Snijer
Ranada van Kralingen

Update 8 november 2015:


Alle uithuisplaatsingen zijn nietig en onrechtmatig zonder voorafgaande betekening


Alle uithuisplaatsingen zijn nietig en onrechtmatig zonder voorafgaande betekening, 430 lid 3 De enige die beschikkingen en vonnissen mag ten uitvoerleggen is de deurwaarder. Die wordt nooit ingeschakeld en dit is in strijd met de wet.

De deurwaarder moet er op toezien dat het op de juiste wijze gebeurd en ook een proces verbaal opmaken en deze opsturen aan de ouders. Dit allemaal op straffe van nietigheid.

De overheid heeft zoals dat heet de geweldsmonopolie. Enerzijds in verband met opsporen van strafbare feiten op grond van strafvordering en anderzijds op grond van de politiewet art 3, de handhaving van de openbare orde.

Wat er gebeurd is dat strafvorderlijke bevoegdheden worden ingezet om van ouders de kinderen af te pakken. Dat mag niet. Dan moet je ook de waarborgen van strafvordering nakomen en bijvoorbeeld de toetsing door de rechter commissaris of een verdachte terecht zijn vrijheid is ontnomen binnen 87 uur.

Nu is de politie gewoon een ordinaire knokploeg die alles doet wat jeugdzorg graag wil. (uitspraak advocaat)

De conclusie alle uithuisplaatsingen moeten dwingendrechtelijk voorafgegaan worden door de betekening en mogen niet zonder de deurwaarder ten uitvoer gelegd worden.

Een machtiging tot uithuisplaatsing is slechts een bevoegdheid. Indien jeugdzorg tot ten uitvoerlegging overgaat dan moet er betekend worden en dan moet de deurwaarder erbij zijn.

In feite moet daar een besluit / de aanwijzing van de officier in art 813 Rv, waarbij een afweging is gemaakt van de noodzakelijkheid en subsidiariteit van het inschakelen van politiedwang. Het weghalen van kinderen van het schoolplein, etc is absoluut onrechtmatig en strafbaar.

Hierbij het onderzoeksrapport over de onrechtmatigheid van UHP’s zonder voorafgaande betekening:

 

3 opmerkingen:

 1. Mijn diepste dank en respect voor jullie en alles wat jullie door deze blog hebben bereikt. sucess met het JZ boek. Ik dank jullie voor alle steun die aan Annelies en Sylvano Bontekoe en Jermaine is getoond. Nadat ik die video opname van Ranada had gezien (De Balie 21 november 2014), begrijp ik jullie verhaal en jullie zorg en kritiek op JZ des te meer. Jullie zijn een geweldig voorbeeld voor ouders, grootouders en kinderen die te maken hebben met het onrecht binnen het JZ beleid in Nederland...hoe zij kunnen samen werken en elkaar steunen om misstanden in het openbaar te brengen.

  Ik dank jullie! Krista H

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Vernieuwde wetgeving! -en- Vernieuwde namen!::
  In vele artikelen komt "BW1:254" en dergelijke voor.
  BW1:...artikelnummer... ofwel
  Burgerlijk Wetboek boek 1, en na de : het wetsartikel
  is sinds 1-1-2015 verandert; en deze is te vinden op http://www.peterprinsen.nl/HERZIENINGOTS.htm (scrol naar beneden naar het gemelde artikel en vind de 'vertaling' of 'herziening' van de vernummering.
  U ziet dat BW1:254 hier als voorbeeld nu BW1:255 is geworden, en BW1:257 werd BW1:262.
  'Jeugdzorg' heet in BW1 nu "de stichting".
  |
  Ook vele namen zijn veranderd in de jeugdzorg.
  BJZ (Bureau Jeugdzorg) heet tegenwoordig (als gezinsvoogdij-instelling) Jeugdbescherming of Veilig Thuis. Daar zit als 'ingang' ook het AMK als meldpunt in!!!
  |
  Jeugdzorgwerkers en gezinsvoogden hebben vele misleidende functienamen:
  Save-werker, Ouder-en-Kind-Adviseur, wijkteam, gezinsmanager of -regisseur, jeugdbeschermer, en zo voort.....
  Laat u niet misleiden en stel u op eerstens op de hoogte van de opleiding en beroepsregistratie-niveau van de hulpverlener!
  Een sociaal werker is niet diagnostisch bevoegd, maar doet wel alsof; en komt dan ook zo over bij de rechter!
  Houd een rechtsbijstandverzekering (zorg) aan!
  Jeugdzorg kan ontaarden in een juridisch proces om de hulp aan uw kind juist te doen verlopen of uw kind terug te krijgen.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Het was hoog tijd voor nieuwe aanduidingen, omdat de oude zo algemeen bekend en verziekt waren dat zo ongeveer iedereen wist dat je daar niet moet zijn.

  Als gevolg van onvermogen van de politiek om een systeem te ontwerpen dat wetenschappelijk verantwoord gaat de ellende gewoon door.

  Jaarlijks worden door de kinderrechters op basis van beoordelingen van onbevoegden zonder onderzoek naar de feiten duizenden nieuwe kinderen bij jeugd'zorg'/jeugd'bescherming' over de schutting gekiept zonder dat daarna nog iemand toezicht of controle uitoefent, behalve als er slachtoffers vallen. En dan blijkt steevast dat de 'hulp'verleners hebben gefaald.

  Wie bedenkt zoiets?

  Gelukkig wordt alleen al op die manier het probleem in stand gehouden en worden tegelijk miljarden verspild. Als de crisis nog wat langer duurt en de rekenmeesters krijgen die miljarden in het vizier kan het snel afgelopen zijn.

  Ondertussen tank ik zoveel mogelijk in België zodat de overheid steeds de HELE accijns misloopt, en gelukkig zijn er nog vele andere volstrekt legale manieren om het nadeel voor de overheid te maximaliseren ..

  BeantwoordenVerwijderen