zaterdag 8 december 2012

Verwijsindex Risicovolle Jeugdzorgwerkers (VRJ)Gezinsvoogd: "Als ouders een eigen mening hebben, word ik daar gewoon heel onzeker van...begrijpt u?"

Zullen we als ‘consumenten’ van jeugdzorg ook maar eens een verwijsindex opstellen? Ik maak het me makkelijk en gebruik gedeeltelijk de tekst, die te vinden is op: http://www.handreikingmelden.nl/  

Een goed werkende verwijsindex staat of valt met de kwaliteit van de meldingen. Maar wanneer doet u als ouder(s)/kind een melding en wanneer niet? Deze handreiking kan u helpen bij het maken van die afweging.

Volgens de wet kan een meldingsbevoegde (ouders/kind/) een jeugdzorgwerker melden aan de verwijsindex indien hij een “redelijk vermoeden” heeft dat “de noodzakelijke competenties voor het bieden van deskundige en adequate zorg/hulp door de jeugdzorgwerker, aantoonbaar niet aanwezig zijn”. Wat betekent dit nu voor de melding?
 
Dat er sprake moet zijn van een werkwijze die nu al een schadelijk of belemmerend effect heeft op de ontwikkeling van de jeugdige door de jeugdzorgwerker en/of dat de ontwikkeling van de jeugdige door de jeugdzorgwerker bedreigd wordt. Met andere woorden dat de jeugdzorgwerker de toekomst van de jeugdige/het gezin/de ouders belemmerd of beschadigd. In beide gevallen moet u als melder een gegrond vermoeden hebben.
 
Dit betekent ook dat jeugdzorgwerkers niet gemeld kunnen worden enkel en alleen vanwege het feit dat ze werkzaam zijn bij een hulp- of zorgverlenende instelling; er moet echt sprake zijn van een gegrond vermoeden dat werkwijze en competenties van de jeugdzorgwerker belemmerend en/of beschadigend zijn. Meestal is niet één geïsoleerd probleem doorslaggevend voor het doen van een melding, maar maakt een combinatie van verschillende problemen een situatie dermate ernstig dat een melding aan de verwijsindex gerechtvaardigd is.
 
Er is geen simpele aanwijzing te geven wanneer er wel of niet gemeld mag worden, elke situatie is uniek en elke keer zal de melder een eigen afweging moeten maken. Daarom: Melden mag, afwegen moet!

In deze ‘Handreiking voor het melden aan de verwijsindex’ wordt een aantal problemen genoemd die schadelijk/belemmerend/bedreigend zijn voor de ontwikkeling van een goed hulpverleningsproces door de jeugdzorgwerker:

I.    Kennis en inzicht

II.  Sociale en ethische normen

III.Bewustzijn van de invloed van het eigen handelen op anderen.

IV. Waarheidszin

V.   Informatieverstrekking
  
Bij elk gebied kunt u een aantal problemen noemen die kunnen worden meegewogen in de afweging om te melden aan de verwijsindex. Voor een goede afweging is het raadzaam op alle vijf de gebieden na te gaan of er problemen zijn.*

Deze handreiking is slechts bedoeld om ondersteuning en richting te geven bij de afweging wel of niet te melden aan de verwijsindex. U als ouders/jeugdige maakt zelf deze afweging. 

In deze handreiking wordt de term jeugdzorgwerker gebruikt. Voor deze term kan eveneens jeugdzorginstelling, BJZ. 

* Een paar voorbeelden/suggesties:

1.   De jeugdzorgwerker krijgt onvoldoende bijscholing of investeert onvoldoende in het verwerven van vakkennis.

2.   De jeugdzorgwerker werkt bij een instelling waar grote problemen zijn gesignaleerd.

3.   Er is sprake van middelenmisbruik (macht en geld) bij de instelling en de jeugdzorgwerker.

4.   Risicovol gedrag en inadequate coaching kenmerkt de instelling waar de jeugdzorgwerker deel van uit maakt.

5.   De jeugdzorgwerker laat kenmerken zien van sociale- emotionele- en cognitieve problemen of gedragsproblemen en/of een specifieke emotionele, gedrags- of persoonlijkheidsstoornis.

6.   De jeugdzorgwerker en/of de instelling waartoe hij behoort is een zorgmijder. Hij kan de weg naar erkende en geregistreerde deskundigen/instanties niet vinden, heeft weinig vertrouwen in anderen/ voorzieningen/ hulpverlening.

7.   De jeugdzorgwerker heeft moeite met het maken van afspraken en zich aan regels houden.

8.   De jeugdzorgwerker vertoont Übermensch-gedrag als gevolg van het behoren tot een specifieke groep, hij uit dit middels discriminatie of intimidatie en pesterijen.

9.   De instelling/jeugdzorgwerker probeert op velerlei slinkse manieren de hegemonie over de jeugdigen/ouder(s) van Nederland te verwerven.

10. De jeugdzorgwerker verkracht en misbruikt de wet en het recht. 

Oproep aan de meldingsbevoegden:

Vergroot de meldingsbereidheid, bevorder als organisatie het gebruik van de verwijsindex, maak de kring met meldingsbevoegden groter.
 

Y.B.

                    Terug naar Alle artikelen Jeugdzorg Dark horse


 

6 opmerkingen:

 1. Uitstekend plan!

  Ten slotte worden ouders stelselmatig belasterd en beschuldigd.

  Waarom zouden ouders niet een register met FEITEN mogen opzetten?

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Ik zoek wel eens naar jaarverslagen van instellingen waarin het aantal zorgmeldingen. Een instelling voor jeugdhulpverlening met veel zorgmeldingen lijkt me namelijk een goede waarschuwing voor ouders. Daar wordt geen hulp verleend maar de eigen incompetenties of onbegrip worden afgereageerd met een zorgmelding.
  Ook kun je als ouder alert zijn op het alternatieve spraakgebruik van instellingen. Als er geen enkele reserve is ten aanzien van het onderwerp sexueel misbruik en kindermishandeling, men doet voluit mee aan de overheidscampagnes en hangt de posters aan de muur en men snapt niet dat melden het failliet aangeeft van het eigen hulpaanbod waar je voor komt en dat dat onbetrouwbaar over kan komen op ouders. Die tellen dan niet mee. Alleen de overheidsfinanciering en de meldcodes en de kindermishandelingshype tellen. Niet jou gezin.
  Dat soort zaken zou je voor ouders kunnen screenen. Dat soort instellingen willen, of kunnen, jou en je gezin niet helpen maar veroordelen en in het zwarte gat van jusitie gooien.
  http://www.debascule.com/debascule/actueel/nieuwsitem/article/bescherming-kwetsbare-kinderen/
  "Als uw kind bij de Bascule in behandeling is, moet u ervan uit kunnen gaan dat uw kind daar veilig is."
  "Onze behandelaars zijn getraind in het herkennen, bespreken en behandelen van seksueel misbruik en andere vormen van kindermishandeling. We hebben een trainingsmodule ontwikkeld die gericht is op het herkennen en bespreken van kindermishandeling. Alle behandelaars moeten deze training volgen."
  Nou, dan weet je het wel, het kader is aangelegd en zaken waar je met je kind mee komt, worden in een heel ander licht geplaatst dan jij denkt. En zie daar maar weer eens vanaf te komen.
  Helaas zijn dit de sprookjes van de dubbele tong. Jij, als ouder bent de bedreiging voor je kind en dat zul je weten ook. Laat je intuitie hier spreken en bedenk dat het hier niet om jou veiligheid gaat, of dat van je gezin, maar dat je kind hier losgezongen kan worden.
  Soms kun je niet om ze heen, maar houdt het altijd praktisch en duidelijk en weet wat je te wachten kan staan.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Heel goed plan.Kan zoiets niet gerealiseerd worden?

  BeantwoordenVerwijderen
 4. De poppetjes gaan over op een SA als ze geen rechten en wetten kennen.
  De poppetjes komen net uit hun luiers
  De poppetjes zijn achterlijk >> blont en dom.
  De poppetjes zijn goed gekleed (merk) en rijden een nieuwe wagen!
  De poppetjes zijn zóóóó jong dat ze erg in de smaak vallen bij de teammanagers en de mannelijke directeuren. Daarom hoeven ze ook niet geschoold te zijn.
  Ach ... de poppetjes hebben geeneens een eigen kroost

  Dan hebben we ook de rijpere poppen ... zóóó, die zijn gewoon verbitterde krengen met regels die kant nog wal raken.

  Waar kunnen we dit melden? Geen suggesties meer he, handelen graag.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. NB: een code dient men te hebben, maar het is géén verplichting om deze te volgen!!!
  Deskundigen en gewetensvolle mensen mogen beter handelen dan de sociaal werksters aan werk te houden dat kinderen eerder schaadt dan helpt.
  In Zeeland zagen we dat de UHP 50% tot 75% vermindert kan worden door effectievere hulp via thuis.
  Bij kindertehuis c.q. jeugdgevangenis Alexandra zagen we dat deze hulp (met een UHP-mandaat bij BJZ) met 90% tot verslechtering leidde, niet tot verbetering; en er feitelijk geen sprake was van echte diagnostische zorg en therapie.
  Jeugdzorg bleek dus pseudo-hulp te zijn, en geen oplossing!
  Maar de politiek slaapt verder. ZzzzzzZzzzzzzzzz.... ZZzzzz$$$$zzz...

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Ondanks het hier bovengenoemde,blijven kinderen/ouders/familie angstig wanneer ze een melding willen maken over oa een gezinsvoogd,dus zullen ouders ook GEEN gebruik maken van het hier bovengenoemde.

  BeantwoordenVerwijderen