maandag 17 december 2012

De weg naar de hel is geplaveid met goede bedoelingen
Signalering kindermishandeling op HAP onvoldoende

Publicatie Nr. 50 - 14 december 2012
Jaargang 2012
Rubriek NieuwsReflex
Auteur Simone Paauw
Pagina's 2810-2811

http://medischcontact.artsennet.nl/nieuws-26/nieuwsbericht/125133/signalering-kindermishandeling-op-hap-onvoldoende.htm

De signalering van kindermishandeling op huisartsenposten is nog lang niet op het gewenste niveau. Dat concludeert de IGZ naar aanleiding van onderzoek naar de naleving van normen voor verantwoorde signalering van kindermishandeling bij alle 122 huisartsenposten in Nederland. Deze normen werden in 2009 opgesteld door de LHV en VHN (Vereniging Huisartsenposten Nederland).

In 2010 scoorde geen enkele huisartsenpost een voldoende wat betreft de signalering van kindermishandeling. Op dit moment scoren 46 huisartsenposten een voldoende. De IGZ stelt dat de kans nog steeds aanzienlijk is dat bij huisartsenposten signalen van kindermishandeling over het hoofd worden gezien of omgekeerd dat kindermishandeling wordt vermoed terwijl er niets aan de hand blijkt te zijn. Volgens de IGZ zien huisartsen op de huisartsenpost verhoudingsgewijs meer kinderen dan in de dagpraktijk en bieden de posten de mogelijkheid in betrekkelijke anonimiteit hulp te zoeken en de eigen huisarts te mijden.

Bij vele huisartsenposten ontbreekt het volgens de IGZ aan een screeningsinstrument. Ook zijn er vaak geen afspraken over verwijzing, advisering en overleg met het AMK. Volgens de IGZ is de belangstelling van artsen voor het onderwerp kindermishandeling en de bereidheid zich in dit onderwerp te scholen gering. Huisartsen zouden daarvoor als reden hebben opgegeven nooit met kindermishandeling geconfronteerd te worden.

Volgens de IGZ worden er jaarlijks 110.000 kinderen mishandeld en is het onwaarschijnlijk dat niet iedere huisarts hiermee te maken krijgt in zijn praktijk. De IGZ vraagt zich in het rapport af of er sprake is van een gebrek aan signaleringskwaliteiten in plaats van het afwezig zijn van kindermishandeling.

Uiterlijk eind 2012 moeten alle huisartsenposten voldoen aan alle voorwaarden voor een verantwoorde signalering van kindermishandeling, stelt de IGZ. Alle huisartsenposten hebben in juli individuele rapportages ontvangen. De inspectie is van plan handhavend op te gaan treden bij huisartsenposten die in december nog geen of onvoldoende verbeterplannen hebben ingediend.

Reactie van een huisarts:

"Is er dubbel blind placebo gecontroleerd onderzoek gedaan naar de effecten van dit (sputavamo) screeningsinstrument? Wat is de voorspellende waarde van een positieve of negatieve uitslag: hoeveel gevallen worden desondanks gemist en hoeveel situaties worden onterecht als verdacht aangemerkt met hoeveel en welke kwalijke gevolgen?

Adagium: primum non nocere! De weg naar de hel wordt geplaveid met goede bedoelingen.

Graag in NTvG/ H en W/ Medisch Contact een degelijk onderbouwd onderzoeksverslag ipv handhaving van de inspectie.

De houding van de huisartsen is meer op deze twijfels gebaseerd vermoed ik en verder: ons werk op de HAP is in de eerste plaats de acute zorg en geen (secundair) preventieve geneeskunde cq bevolkingsonderzoek (immers alle bezoekers onder 18 komen ervoor in aanmerking)!

Verbeter eerst maar eens de hulpverlening aan jongeren en ondersteuning aan scholen, bestrijding pestgedrag etc. alvorens de hulpverlening te blokkeren met vermeende gevallen van kindermishandeling.


S.M. Bakker-Muskens, huisarts - 11-12-2012 21:38

                   Terug naar Alle artikelen Jeugdzorg Dark horse

8 opmerkingen:

 1. Geen wonder dat het mis gaat als kinderen en ouders overgeleverd zijn aan imbeciele maatschappelijk werkers die onvoldoende gecontroleerd worden!

  BeantwoordenVerwijderen
 2. # Wat is de voorspellende waarde van een positieve of negatieve uitslag: hoeveel gevallen worden desondanks gemist en hoeveel situaties worden onterecht als verdacht aangemerkt met hoeveel en welke kwalijke gevolgen? ##

  De voorspellende waarde is: legale adoptie voor BJZ en andere werknemers van en in de jeugdzorg, ze worden ook naar het buitenland gestuurd. Simpelweg gelegaliseerde kindontvoering / handel.

  Mijn kleutertje had tot twee keer toe een zondagsarmpje (jonassen), beide keren EHBO ziekenhuis bezocht, maar nu moeten ze melding maken bij het AMK na twee incidenten.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/aandoeningen/41974-zondagsarmpje-radiuskopluxatie.html

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Ik hoor steeds dat getal van 110.000 gevallen van kindermishandeling per jaar langs komen. Waar is dat getal op gebaseerd en welke definitie van kindermishandeling heeft men daarbij gehanteerd? Als je "pedagogische verwaarlozing" meetelt, wordt vrijwel elk kind mishandeld. Een kind dat te zelfstandig is voor zijn leeftijd, wordt in de ogen van JZ mishandeld, maar een kind dat niet zelfstandig genoeg is ook. Alleen als je een modelburger bent, met een modelkind (volgens de normen van JZ) mishandel je je kind niet.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Kunt u mij een beschrijving geven van een 'modelkind' volgens BJZ?

   Bij BJZ en hun geliefde vriendjes kunnen ze heel goed toveren met cijfertjes die niet kloppen.

   Verwijderen
 5. Modelkind??
  Je kunt je beter afvragen wat volgens jeugdzorg modelouders zijn.
  En dat is heel gemakkelijk te definiëren hoor.
  Want dan geven ze een beschrijving van zich zelf!!
  Modelouders zijn leugenachtige, agressieve, sociaal-emotioneel beperkte mensen met een verstandelijke beperking. Zonder geweten, die niet in staat zijn het belang van de kinderen voor ogen te houden! Die er voor zorgen dat kinderen in de “knel” komen te zitten Kijk maar in de Plannen van Aanpak. Luister maar wat ze tegen de rechter vertellen achter gesloten deuren!!
  Het gaat jeugdzorg niet om de kinderen maar het gaat ze om de ouders die voor hen een toelevering bedrijf zijn van kinderen, dus geld.
  Dus…. Vraag niet wat voor jeugdzorg een modelkind is maar vraag je af HOE zij aan die kinderen komen. Van deze modelouders!

  Ingewikkeld verhaal??

  Lees dan de beschrijving maar eens van hoe een narcist/ sociopaat opereert!
  En volgens jeugdzorg voldoen bijna ALLE ouders aan die beschrijving!

  Wie schrijft die blijft........en mag gaan oogsten.
  Er zijn nog kinderen en ouders genoeg!

  BeantwoordenVerwijderen
 6. oud advocaat jan van ruth19 december 2012 om 16:21

  Ruim een derde van de huisartsenposten functioneert volgens de IGZ conform de norm.
  Dus lijkt het mij niet zo moeilijk de resultaten van dit functioneren conform de norm te meten.
  Waarbij dan als meetnorm het aantal gemiste en het aantal onterechte meldingen genomen kan worden.
  Pas dan kun je zien of die hele regeling enig nuttig effect heeft.

  Maar op dit moment zit het volgens de IGZ nog in protocollen en procedures.

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Wat moet ik uit dit zorgelijke bericht opmaken?
  Zijn er al 'productie-afspraken' gemaakt met het AMK / BJZ ten aanzien van het te verwachten aantal meldingen kindermishandeling?
  Zijn er normen gesteld ten aanzien van de signalen van de kinderen met de bij de ingang, verdekt opgestelde staande 'PoppenVilla'? (Of is deze er nog niet bij de huisartsenposten?)
  Laat men de kinderen nog niet voldoende tekeningen maken in de wachtkamer van de huisartsenposten? (Zie 'Langnek' in deze blog!)

  Verontrusten acht ik dat ik van mijn dochter (arts-in opleiding) vernam dat van aanstaande artsen verwacht wordt om in een bepaald ziekenhuis iedere (verzorgend)ouder te melden die tegen een arts aangeeft drugs of alcohol te gebruiken. Dit 'melden' moet gebeuren bij de 'coördinator meldcode' die een en ander zal doorgeven aan het AMK... Hoezo 'vertrouwelijk' bij de arts....

  Nu incest, ADHD, 'borderline' dan wel 'niet leerbare' moeders en autisme-spectrum stoornissen uit de mode zijn is het in 2012 'kindermishandeling'!
  De 'heksenjacht op kinderen' gaat onverminderd door...BJZ denkt vooral aan zijn eigen werkgelegenheid....
  (En zie de acties van Nine Kooiman (ex-gezinsvoogdes), haar broer (gezinsvoogd)....en hij of zij zelf moeten ongetwijfeld directeur worden, dan wel zij zelf bij het verlaten van de Tweede Kamer!)

  Ik heb mijn dochter gewaarschuwd: een patiënt heeft recht op vertrouwelijkheid van de arts en de patiënt dient voorop te staan, NIET het belang van BJZ die ongetwijfeld ieder signaal zal oppakken om kinderen voor het leven te beschadigen.

  (MISHANDELING en MISBRUIK komt nog altijd méér dan 3x zo veel voor BIJ BJZ en DOOR BJZ dan in gewone gezinnen! Hier heb ik het nog niet eens gehad over de 'mishandeling' door de UHP en het ouder-kind contact doorsnijden.)

  Drs. N.J.M. Mul arts

  BeantwoordenVerwijderen