zondag 23 december 2012

Twijfels over Triple P methode


Update: april 2017: https://link.springer.com/article/10.1007/s12453-017-0140-0

In veel gezinnen waarbij jeugdzorg betrokken raakt word bijna standaard in de voorwaarden voor Beëindiging OTS of UHP. geëist van de ouders dat zij een cursus opvoeden volgen. Dit is altijd een Triple P Cursus of een variant hiervan, over deze cursus zijn nu sterke twijfels, kortweg is een boek van de boekenplank beter dan een Tripel P Cursus volgen.

De afgelopen jaren trokken 200 Nederlandse gemeenten zeker 11 miljoen euro uit om duizenden hulpverleners in kinderopvang, onderwijs, jeugdzorg en consultatiebureaus te trainen in 'positief opvoeden'. Maar er is geen bewijs dat het kostbare programma van een Australisch bedrijf iets doet.

https://www.volkskrant.nl/archief/-triple-p-is-de-mcdonald-s-van-de-opvoeding~a3367397/

Dat blijkt uit een metastudie waarover Schotse wetenschappers onlangs publiceerden in vaktijdschrift BMC Medicine. Triple P wordt in vele landen gretig ingevoerd, omdat de methode 'evidence based' zou zijn - bewezen effectief. Triple P leunt sterk op het belonen van goed gedrag van kinderen.

De Schotten hielden 33 onderzoeken naar Triple P tegen het licht. Dan blijkt dat vrijwel alle studies die positieve resultaten tonen, uitgevoerd zijn door onderzoekers die banden hebben met het Australische bedrijf achter Triple P. Bovendien is er geen onderzoek naar het effect op lange termijn. Ook werden positieve resultaten uitsluitend gerapporteerd door moeders, niet door vaders of buitenstaanders.

'Dat ouders blij zijn na afloop wil nog niet zeggen dat iets ook werkt', zegt Renske Schappin, promovenda bij het Universitair Medisch Centrum Utrecht. Ook Schappin deed onderzoek naar de werking van Triple P, in dit geval voor te vroeg geboren kinderen met gedragsproblemen. Ze vond geen verschil tussen de groep die begeleiding met Triple P kreeg en ouders en kinderen op een wachtlijst.

Het is Schappin nog niet gelukt de studie gepubliceerd te krijgen in een vaktijdschrift. 'Als je kritiek uit op Triple P, stuit je op enorme weerstand. Bijna alsof je met gelovigen discussieert. Men wil niet inzien dat het misschien weleens níet op alle gebieden zou kunnen werken.'

Het Nederlands Jeugd Instituut (NJI), een door het ministerie gesubsidieerd kennisinstituut, is de enige organisatie die in Nederland hulpverleners mag trainen voor een Triple P-accreditatie. Volgens directeur Kees Bakker staat het NJI open voor kritisch onderzoek. 'We zijn bezig met de Universiteit Utrecht de effecten breed te gaan monitoren. Ook als Triple P niet zo goed zou werken als wij dachten, willen we dat weten.'

De met copyrights beschermde methode is in Australië bedacht door pedagoog Matt Sanders en wordt in ruim twintig landen gebruikt, waaronder de VS en Engeland. Het is uitzonderlijk hoe snel Triple P zich ook in Nederland heeft verspreid, zegt Bakker. 'De grote vraag vanuit gemeenten heeft ons ook verbaasd. Blijkbaar voorziet Triple P in een gat. Het is een praktische methode, met duidelijke stappenplannen. Bovendien is het een getrapt systeem. Het gaat van lichte voorlichting tot intensieve cursussen voor ouders van kinderen met zware problemen.'

Het succes is ook te danken aan een goede timing. De eerste enthousiaste verhalen over een proef met Triple P zongen rond toen André Rouvoet in 2007 minister werd van Jeugd en Gezin. Hij zette sterk in op Centra voor Jeugd en Gezin in elke gemeente. Lokale bestuurders moesten op zoek naar een goede invulling van hun taak van preventieve opvoedondersteuning. Triple P paste daar naadloos in.

Het bijscholen van professionals kost gemiddeld 1.000 euro per persoon. Met 11 duizend trainingen door het NJI hebben 200 Nederlandse gemeenten samen 11 miljoen euro afgerekend voor Triple P. Dat zijn alleen de uitgaven voor het opleiden van hulpverleners - nog los van de kosten voor het organiseren van oudercursussen of voorlichtingsmateriaal. Van elke training gaat 30 procent van de opbrengst naar de oprichters in Australië - er is vanuit Nederland ruim 3 miljoen euro overgemaakt.

Dat geld wordt volgens Bakker gebruikt voor onder meer vertalingen, evaluatiestudies en updates van het programma. 'Het is niet duurder dan andere methoden. De oprichters zijn geen commerciële types.'
                      
Maar Schappin hekelt de vercommercialisering van de methode. 'Er zijn inmiddels een stuk of zestig versies. Er zijn leerlijnen voor ouders van gehandicapte kinderen. Prima. Maar waarom moet er dan ook nog een aparte versie komen voor kinderen met een vorm van spasticiteit? Omdat er veel geld mee gemoeid is: voor elk materiaalpakket moet apart worden afgerekend.'

Ook hoogleraar pedagogiek Micha de Winter is kritisch. 'Opvoeden zou geen product moeten zijn. Maar Triple P ziet er gelikt uit en wordt ontzettend slim in de markt gezet. Je betaalt er dik voor. Aan de methode mag je vervolgens geen letter veranderen om die aan te passen aan de Nederlandse situatie. Triple P is de McDonald's van de opvoeding.

Redactie Jeugdzorg Dark horse: Na de medewerking die het NJI verleende aan de stiekeme invoering van Poppenvilla's op scholen, waar zonder medeweten van ouders mee geprobeerd werd het aantal meldingen van kindermishandeling op te voeren, middels 'vroegsignalering' na een weekend-cursus aan leerkrachten, is het nu weer de Triple-P cursus waar ze een flater mee slaan. Het NJI werkt er al mee, maar komt er nu pas achter dat het misschien toch niet zo'n bijzonder instrument is, als werd aangenomen. Het Nederlands Jeugdinstituut: Een Kennis-instituut, of een kennis-achteraf-institiuut?

UPDATE: april 2017 https://link.springer.com/article/10.1007/s12453-017-0140-0

                       Terug naar Alle artikelen Jeugdzorg Dark horse
http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.com/2012/04/alle-artikelen-jeugdzorg-dark-horse.html

10 opmerkingen:

 1. Het bevestigt weer eens het gebrek aan 'nievoo' en de wanhoop (blijkbaar daardoor) bij o.a. het NJI.

  Zodra een of andere charlatan (poppenvilla) met een commercieel verhaal komt wordt dat omarmd.

  Als je er miljoenen tegenaan smijt krijg je als onnozele ziel al snel het gevoel dat je toch echt iets doet (ja, met miljoenen smijten ..).

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Waarom wordt een leuke Gordontraining niet gepromoot:?:
   http://www.gordontraining.nl/
   Interessant, en met een certificaat kan de ouder bij de rechter bewijzen geïnteresseerd te zijn in opvoedkunde, en zelfs de onbekwaamheden van de gezinsvoogd doorzien.

   Verwijderen
 2. oud-advocaat jan van ruth23 december 2012 om 17:31

  Al eeuwen lang voeden ouders hun kinderen op volgens een bijzonder werkzaam systeem.
  Het is gelukkig niet belast met copyright dus een ieder kan het kosteloos gebruiken en het past zichzelf ook nog eens aan de aan de noden van de omstandigheden.
  Het systeem werkt in alle rangen en standen, en alle landen.
  Het systeem is ontwikkeld door een collectief van gebruikers die het van generatie op generatie doorgeven.
  Het kenmerkt zich door de stelregel: van alles wat en van niets te.
  In de volksmond heet het GBV.
  De `wetenschap` heeft er nog geen beter systeem voor in de plaats kunnen stellen en beperkt zich feitelijk tot het in de marge trachten te bepalen hoe `wat` en `te` kunnen worden gekwantificeerd.

  Er zijn in de loop der tijd al vele systemen geweest of in de markt gezet, geen van allen hebben uiteindelijk de ultieme oplossing gebracht.
  En GBV heeft ze allemaal overleefd.
  Zo zal het ook zijn met Triple P.
  En in de tussentijd worden er kapitalen aan uitgegeven die beter besteed hadden kunnen worden aan de bevordering van GBV.
  Maar aan GBV kunnen de `professionals` niets verdienen dus wordt dat niet door die `professionals` `verkocht`.

  want ook daar geldt: zuerst kommt das Fressen und dann kommt die Moral.  BeantwoordenVerwijderen
 3. Zou BJZ nu wél gevoelig zijn voor de wetenschappelijke onderzoekers? Ik heb mijn twijfels, ik noem maar even ter herinnering, de rapporten 'Junger-Tas' van 1983 (uitkomst: volstrekte willekeur bij kinderbeschermingsmaatregelen, geen enkel duidelijk effect) en van 2002 '909-zorgen' van prof. N.Slot met als voornaamste uitkomst 'slechts 26 % van de jeugdzorg enig positief effect' (en daarbij 28 % schadelijk en de rest geen enkel effect!)

  Er zijn zo meer wetenschappelijke rapporten verschenen met allemaal in feite de zelfde uitkomst, die prof. J. van Acker zo mooi samenvatte met: 'opdoeken BJZ'(artikel Volkskrant van enige jaren geleden).
  BJZ en Nine Kooiman (zie de discussies met haar over wetenschappelijk onderzoek en jeugdzorg; zij wenst NIET in discussie te gaan en reageert met BJZ-foldertaal + de mededeling dat ze geen berichten wenst te ontvangen, zowel van T.S. als van MIJ!....! voorop zullen dit debâcle van Tripple P ongetwijfeld gebruiken om méér geld voor jeugdzorg te vragen om ook nog de ca. 380 niet onderzochte jeugdzorg-interventies (zie de briefwisseling hier over met de staatssecretaris op deze blog!) te onderzoeken en daar kinderen aan op te offeren...

  Oei...er moeten nog een paar tekeningen gemaakt worden en meldcode-lijsten ingevuld worden....misschien vinden we nog wat 'signalen' die geïnterpreteerd worden door kwakzalvers / amateurs van BJZ!

  Nico Mul

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Vergeet nooit dat er ook een Europees verdrag over de rechten van de Mens is en nog belangrijker een verdrag over de rechten van het kind!!
  Overigens kan bemoeizorg geen omgangsregelingen veranderen, dat mag alleen de rechter.

  En nog een belangrijke tip, de mensen van bemoeizorg zijn gewone rechtspersonen, zoals een ieder ander ook. Ze mogen dus niet binnenkomen, vragen stellen bij scholen, enz.. Dat verbiedt de Grondwet en het wetboek van strafrecht.
  Ik heb zelf verschillende aangiftes lopen tegen bemoeizorg, onder andere ook wegens het voordoen als opsporingsambtenaar.....
  Vecht terug!

  F J van de P.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Maar vergelijk wel met pedagogie (http://www.gordontraining.nl/) en met ontwikkelingspsychologie. Weet de rechter beter uit te leggen dan BJZ dat kan, onder ede, wat BJZ niet durft.
   Er zijn wetten en er is motivering op het niveau dat het kind meer raakt: ontwikkelingspsychologie, en de schadelijkheid van het kind in een onbekende dus onveilige situatie brengen (UHP) of het ontvankelijke kind belasten door de ouders te epateren door de jeugdzorg.

   Verwijderen
  2. De Gordontaining (http://www.gordontraining.nl/) is geen theorie, maar praktijk met ervaren door o.a. spelsituatie. Leuk!
   En wees door het behalen van het certificaat BJZ voor die met onzinnigheden wil bewijzen dat u hun cursus niet aankon.
   U heeft er dan al een gehaald zonder BJZ-bemoeien!

   Verwijderen
 5. oud advocaat jan van ruth25 december 2012 om 17:56

  Het zijn geen commerciële types?
  Waarmee die heer Bakker meteen duidelijk maakt dat hij toch wel een heel rare kijk heeft op het begrip commercieel.
  Tientallen miljoenen verdienen met verkopen van geoctrooieerde gebakken lucht is niet commercieel?
  Komt bij mij meteen de vraag op hoe commercieel het NJI is.
  Wat zou het salaris van Dhr.Bakker zijn?

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Waarom zou je kinderen moeten trainen om zich goed en dus niet slecht te gedragen?

  Column

  Door: Asha ten Broeke 7 november 2014, 02:00

  In een hoek van de website van Triple P Nederland staat een foto van een klein meisje dat keihard schreeuwt. Dat lijkt me een gepaste emotie. Want naast haar staat een nieuwsbericht waarvan de moed je onmiddellijk in de schoenen zakt. Vanaf dit voorjaar gaat het Nederlands Jeugdinstituut namelijk professionals opleiden om de 'Triple P Lifestyle'-cursus te geven. In die cursus worden ouders van dikke kinderen - zeer volgens de participatiemaatschappelijke trend du jour - 'in hun kracht' gezet op opvoed- en gezondheidsgebied, in de hoop dat de forse vruchten van hun lendenen daarvan afslanken.

  Dat is een vrij slecht idee. Om te beginnen blijkt uit wetenschappelijke studies dat het dun maken van dikke mensen bepaald geen sinecure is. Onderzoek laat zien dat op de korte termijn gedragsverandering en daarmee gewichtsverlies nog wel haalbaar is, maar dat naarmate er meer tijd verstrijkt de verloren BMI-punten bijna altijd gewoon weer terugkomen. Wellicht verklaart dat waarom we het succes van campagnes als 'Maak je niet dik', 'Zeker vaker nee' of de verscheidene Jongeren Op Gezond Gewicht-baksels niet primair meten in collectief kwijtgeraakte kilo's. Dat zou het falen van deze leefstijlinterventies assorti namelijk wel erg zichtbaar maken.

  Daarnaast heeft ook Triple P als opvoedondersteuning een nogal dubieuze reputatie. Niet dat de opvoedcursussen niet populair zijn, integendeel: gemeenten gaven er de afgelopen jaren 11 miljoen euro aan uit. Op veel plekken, zoals bij mijn plaatselijke afdeling van het Centrum voor Jeugd en Gezin, is het zelfs de enige methode die men aanbiedt als je aanklopt met pedagogisch leed.

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Die populariteit komt onder meer doordat het idee achter Triple P lekker simpel is. Het is een soort behaviorisme-voor-beginners: ouders leren goed gedrag te belonen, slecht gedrag te ontmoedigen door kinderen te negeren en/of af te zonderen, en tussendoor zijn we allemaal lekker positief aan het communiceren met elkaar. Sommige ouders - mijzelf incluis - krijgen daar op voorhand al milde jeuk van. Ze vragen zich bijvoorbeeld af waarom je kinderen überhaupt zou moeten trainen om zich goed en dus niet slecht te gedragen. Is het niet veel liefdevoller als kinderen gewoon zichzelf mogen zijn, good, bad and ugly? En dat je ze laat weten dat zelfs als ze rottigheid uithalen, en je boos op ze bent, ze niet weg hoeven, omdat je nog steeds innig van ze houdt?

  Als slagroom op het toetje komt daar nog bij dat Triple P waarschijnlijk niet werkt. In 2012 publiceerden gezondheidswetenschappers een groot onderzoek, waarbij ze 33 studies naar de opvoedmethode samen analyseerden. Hun conclusie liet niets te raden over: 'We vonden geen overtuigend bewijs dat Triple P-interventies werken voor de hele populatie.' Ook vonden ze geen bewijs voor voordelen van de cursus op de lange termijn. In dezelfde periode bleek uit Nederlands onderzoek dat een plek op een wachtlijst even effectief is als de cursus - met dien verstande dat het eerste gratis is en het tweede bepaald niet. Met andere woorden: Triple P is eigenlijk Triple K. Met peren.

  Het Nederlands Jeugdinstituut gaf toen in de Volkskrant aan open te staan voor kritiek. 'Ook als Triple P niet zo goed zou werken als wij dachten, willen we dat weten', zei de directeur.

  Zou het? Genoemd nieuwsbericht over de aanstaande 'Triple P Lifestyle'-cursussen linkt door naar wat achtergrondinformatie, waar in alle toonaarden wordt gezwegen over die kritiek. Er staat wel een verwijzing naar een proefschrift, waarbij de suggestie wordt gewekt dat deze de effectiviteit van dit stukje lifestyle-gebeuren aantoont. Geen hond die dat proefschrift ook echt gaat lezen, zullen ze bij Triple P gedacht hebben, maar helaas voor hen kwam ik langs.

  Uit het promotieonderzoek bleek, als verwacht, dat de cursus de dikke kinderen niet slanker had gemaakt. Interessanter was dat ik op pagina 189 het volgende zag staan: 'Gebaseerd op de resultaten van de huidige studie kan bredere implementatie van de Lifestyle Triple P-interventie op dit moment niet aanbevolen worden.' Niet, dus.

  Samengevat is dit dus het plan: men wil van gemeenschapsgeld professionals gaan opleiden voor een niet-aanbevelenswaardige variant van een niet-effectieve cursus die een vrijwel niet-oplosbaar issue aanpakt. Het is, kortom, de zoveelste overgewichtmaatregel die we kunnen bijzetten in het kerkhof der mislukte leefstijlinterventies. En ja, ik weet dat in het verleden behaalde non-resultaten geen garantie bieden voor de toekomst.

  Maar ik denk toch dat gemeenten hun geld beter ergens anders aan kunnen uitgeven.

  Onderzoek laat zien dat gewichtsverlies haalbaar is, maar dat naarmate er meer tijd verstrijkt de verloren BMI-punten bijna altijd gewoon weer terugkomen

  BeantwoordenVerwijderen