zondag 16 december 2012

Zelfreflectie binnen de rechtspraak?Manifest 

Wij maken ons grote zorgen over de organisatie van de rechtspraak en de nadelige gevolgen daarvan voor de interne onafhankelijkheid van de rechters en de kwaliteit van de rechtspraak. De gang van zaken rond de benoeming van gerechtsbestuurders is de directe aanleiding om deze zorgen in dit manifest te uiten. Het gaat ons om het volgende. 

1. Wij voelen ons niet vertegenwoordigd door de Raad voor de rechtspraak

De Raad voor de rechtspraak, die is gecreëerd om de institutionele onafhankelijkheid van de rechterlijke macht te versterken, heeft zich losgezongen van de praktijk op de werkvloer.  

De leden van de Raad staan enerzijds op grote afstand van de gerechten en bevinden zich anderzijds in een voortdurende dialoog met de Haagse politiek. Zij houden zich ook niet bezig met rechtspraak in de praktijk; twee van de vier leden hebben zelfs geen ervaring als rechter. 

Op de benoeming van de leden van de Raad hebben de rechters (anders dan elders in Europa) geen wezenlijke invloed. 

2. De benoemingsprocedure voor nieuwe gerechtsbestuurders was uitermate gebrekkig De invloed van de Raad op de benoemingsprocedure voor nieuwe gerechtsbestuurders was onverantwoord groot.  

In feite bepaalde de Raad, en de Raad alleen, wie bestuurder werd. Dat kwam tot uiting in het feit dat in de meeste gevallen slechts één kandidaat aan de plaatselijke adviescommissie werd aangeboden.  

De rechters worden nu aangestuurd door bestuurders die zijn aangesteld door de leden van de Raad, en die op hun beurt zijn benoemd zonder dat de rechters daar invloed op hebben kunnen uitoefenen.  

De presidentenvergadering bestaat nu uit rechters die door de Raad zijn benoemd en die dan ook voldoen aan de door de Raad opgestelde profielen.  

Wij vrezen dat de aldus samengestelde presidentenvergadering onvoldoende tegenwicht zal kunnen bieden aan de Raad, waardoor de noodzakelijke “checks en balances” ontbreken. 
 
 

3. De rechtspraak gaat steeds meer lijken op een groot bedrijf,waarin productiecijfers leidend zijn De Raad fungeert als een “board" van een groot bedrijf; de gerechtsbesturen opereren als divisiedirecties, die op afstand staan van hun personeel.  

Steeds meer diensten automatisering, P & O, financiën worden gecentraliseerd en georganiseerd in een door de Raad aangestuurd dienstencentrum dat letterlijk op grote afstand staat van de gerechten.  

Rechtspraak wordt zo gemarginaliseerd tot een product dat op basis van productiecijfers gemanaged kan worden. Bovendien bestaat de vrees dat (net als bij veel onderwijs en zorginstellingen) het bestuur zover van de werkvloer komt te staan dat het nauwelijks nog oog heeft voor het primaire proces en de bedreigingen waaraan dat bloot staat.

De afgelopen jaren zijn productienormen en budgetten leidend geworden.

Met de beschikbare mensen en middelen diende ieder jaar weer een hogere productie te worden gerealiseerd.  

Zowel leidinggevende als niet leidinggevende rechters worden stelselmatig op basis van statistische gegevens beoordeeld. Niet de kwaliteit van het door hen geleverde werk, hun inzet en hun specifieke eigenschappen, maar de kwantiteit bepaalt grotendeels het oordeel over hun functioneren. 

Het heeft er toe geleid dat de kwaliteit zodanig onder druk is komen te staan dat veel zaken niet de aandacht kunnen krijgen die ze verdienen, en dat onverantwoorde keuzes worden gemaakt om aan de productieeisen tegemoet te komen. De hoedanigheid van productiemedewerker past de professionals die werkzaam zijn in de rechtspraak niet. 

Wij roepen de Raad voor de Rechtspraak en de gerechtsbestuurders op om concrete
maatregelen te nemen die deze zorgen kunnen wegnemen. In elk geval is nodig dat: 

  rechters daadwerkelijk invloed hebben op de benoeming van leden van de Raad en van de gerechtsbesturen en dat de meerderheid van de Raad uit voormalige rechters bestaat; 

de Raad en de gerechtsbesturen prioriteit geven aan kwaliteit en inhoud in plaats van aan kwantiteit; 

rechters daadwerkelijk de ruimte krijgen om de aan hen voorgelegde zaken de aandacht te geven die deze verdienen. 

Wanneer u kunt instemmen met dit manifest, laat dat weten door een

email te sturen naar mailto: paucasedbona.manifest@gmail.com. Ook voor andere reacties kunt u dit emailadres gebruiken. 

Bron:

http://www.rechtspraak.nl/Actualiteiten/Nieuws/Documents/Manifest.pdf


Update dinsdag 18 decmber 2012


RIJSWIJK -

Enkele honderden rechters hebben hun steun betuigd aan de oproep van
zeven collega's van het gerechtshof in Leeuwarden. Die stelden een
manifest op tegen de 'uitholling van de rechtspraak' en de manier
waarop de Raad voor de Rechtspraak hen vertegenwoordigt. Dat schrijft
de Volkskrant dinsdag.
 
Veertig van de zestig magistraten in Leeuwarden ondertekenden het
manifest. Senior raadsheer Menno Zandbergen, een van de
initiatiefnemers, zegt dat de maat vol is. De ondertekenaars vinden
dat de rechtspraak steeds meer gaat lijken op een koekjesfabriek
waarin productiecijfers en minutenprijzen leidend zijn, meldt de
krant.

Zandbergen: „Wij moeten onze targets halen. Daar gaan perverse
prikkels van uit. Het wordt verleidelijk om bijvoorbeeld getuigen niet
op te roepen, of te vonnissen als dat niet nodig is, omdat je anders
je doelen niet haalt.” Vrijdag hebben de initiatiefnemers een gesprek
met de Raad voor de Rechtspraak, die er in het manifest van wordt
beschuldigd meer oog te hebben voor de belangen van politiek Den Haag
dan voor die van de rechters.
 
 
http://www.telegraaf.nl/binnenland/21165199/__Rechters_tegen_uitholling__.html


                 Terug naar Alle artikelen Jeugdzorg Dark horse


 

 

9 opmerkingen:

 1. Het is ook hoog tijd dat de rechters in verzet komen.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. oud-advocaat jan van ruth17 december 2012 om 08:58

  http://www.rechtspraak.nl/Actualiteiten/Nieuws/Pages/Reactie-Raad-voor-de-rechtspraak-op-kritisch-manifest-raadsheren.aspx

  Het antwoord van de raad voor de rechtspraak op het manifest van de leden van het Gerechtshof Leeuwarden.

  Vrij vertaald: zoek het maar uit en bereid je er maar op voor dat het nog wel erger zal worden.

  Ik ben in mijn bestaan als advocaat een keer in Leeuwarden bij het Gerechtshof geweest.
  En dat was meteen genoeg!!

  Bij het begin van de zitting verontschuldigde het Gerechtshof zich uitgebreid voor het feit dat we wat later begonnen.

  Wij hadden liever gezien dat het Gerechtshof zich vooraf verontschuldigd had voor het feit dat onze zaak niet de nodige aandacht had gekregen en niet meer zou krijgen.
  Dan hadden we meteen kunnen vertrekken.
  Nu waren we gedwongen de hele zitting uit te zitten,
  In de hoop dat op enig moment toch nog zou blijken dat er de nodige aandacht was.
  Helaas.
  Toen we na de zitting naar buiten liepen wisten we het al, we hadden onze tijd en die van het Gerechtshof verknoeid.
  De uitspraak bevestigde dit.

  Kennelijk was de vraag die voorlag, of deze moeder eindelijk na vele jaren haar kind normaal zou kunnen zien, geen reden geweest voor het Gerechtshof om voldoende aandacht te willen besteden aan de zaak.

  Misschien had het feit dat BJZ bij de zaak betrokken was, omdat er een ots was, hier iets mee te maken.

  Ik vraag mij af hoeveel leden van het Gerechtshof Leeuwarden, gezien het antwoord van de raad voor de rechtspraak, het voor gezien houden en het bijltje erbij neer leggen.

  Ik denk geen enkel.

  Want ook in de rechtspraak geldt natuurlijk het beginsel: zuerst kommt das Fressen und dann kommt die Moral

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Op grond van de NVvR rechterscode behoort elke rechter zijn werk goed te doen, en daarvoor te staan.

  Ik heb vele jaren geleden al eens ter zitting aan de Raad van State uitgelegd dat m.i. vrijwel álles ondergeschikt wordt gemaakt aan de 'productienormen', waardoor - vele jaren geleden - de kwaliteit die de burger zou mogen verwachten toen al niet werd gehaald.

  Als je een stel staatsraden wazig wil zien kijken, probeer het ook eens.

  In Nederland moet het altijd eerst volledig uit de hand lopen voordat er echt iets wordt gedaan.

  Ik ben benieuwd of we de vereiste (hoge) drempelwaarde al hebben bereikt, of toch nog steeds niet ..

  NVvR rechterscode:
  "1 Aanleiding en achtergrond
  1.1 De rechterlijke macht vormt één van de pijlers van onze democratische rechtsstaat. De
  rechtspraak draagt bij aan de instandhouding van de rechtsstaat en het vertrouwen van de burger
  in het recht. Daarvoor is essentieel dat rechters blijvend vertrouwen en gezag genieten in de
  samenleving. De maatschappelijke rol die rechters vervullen, de daarvoor aan hun toevertrouwde
  taken met de daarbij aan hun gegeven ingrijpende bevoegdheden en de daarbij behorende eigen
  verantwoordelijkheid maken dat zij aan hoge standaarden moeten voldoen.
  Beslechting van geschillen door een onpartijdige en onafhankelijke rechter is onontbeerlijk voor
  het vertrouwen van de burger in rechtvaardigheid, veiligheid en gerechtigheid in de samenleving (Goh .. ).
  Dit voorkomt eveneens dat burgers het recht in eigen hand gaan nemen. De rechterlijke toetsing
  heeft onder meer tot doel om erop toe te zien dat wetten worden nageleefd (!! Bjz ..), dat er geen sprake is
  van willekeur, dat de overheid zich in haar handelen aan de wet houdt en dat burgers rechtsbescherming krijgen (Huh .. ?).

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Familierecht, jeugdzorg? Perverse prikkels? Targets halen??!!!!

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Het Recht in Nederland! http://www.rtl.nl/components/actueel/rtlnieuws/2012/12_december/18/binnenland/hoge-raad-heropent-zaak-zes-van-breda.xml

  BeantwoordenVerwijderen
 6. oud-advocaat jan van ruth18 december 2012 om 23:08

  honderden rechters betuigen hun steun!!!!


  Voorwaar, welk een daadkracht!!
  Morgen gaan ze met spandoeken de straat op!
  Overmorgen gaan ze het bestuurlijke centrum van Den Haag plat leggen!
  De dag erna leggen ze massaal hun ambt neer!

  Want zo wordt er geen recht gedaan, nee, zo willen zij niet werken.

  Was het maar waar.....

  Toen in begin 1941 de Amsterdamse joden belaagd werden door de NSB was er de februaristaking.
  Zo ga je niet met een deel van onze bevolking om!, was de boodschap.
  Ook vele niet-joden legden het werk neer en gingen de straat op.
  Er vielen doden en gewonden, er waren executies en vele gedeporteerden.

  Het waren de arbeiders die als eersten de straat op gingen.
  Het herdenkingsbeeld in Amsterdam laat dan ook een dokwerker zien.

  Mijn historische kennis is niet diep genoeg om te weten of er ook rechters waren die het voor de joods medeburgers opnamen.
  Althans niet daar en toen in de jodenbuurt in Amsterdam.

  Misschien dat er wel degelijk een manifest geschreven is waarin de rechterlijke macht uiting gaf aan het gevoelen dat er foute keuzes gemaakt werden.
  Waar misschien honderden rechters hun steun aan betuigden..
  Ik weet het niet maar, als het enige impact gehad zou hebben zou het wel bekend zijn in het collectieve historische geheugen.
  Net als de dokwerker.

  Ook nu wordt een deel van de nederlandse bevolking belaagd door een macht met onzuivere bedoelingen, jeugdzorg, net als toen door de NSB.

  Nu hebben de rechters het in de hand er iets aan te doen, en alleen de rechters!!
  En nu komt er een manifest waarin de rechters aangeven het moe te zijn dat zij geen aandacht aan zaken kunnen besteden tengevolge van het systeem in welk zij moeten werken.

  Daar kunnen de slachtoffers hoop uit putten!!
  BeantwoordenVerwijderen
 7. beste Jan,

  eerst veranderingen in positieve zin zien, dan geloven!

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. oud-advocaat jan van ruth19 december 2012 om 19:16

   Sorry maar mijn laatste regel was sarcastisch bedoeld.
   Kennelijk toch nog niet duidelijk genoeg.

   Hernieuwde poging

   Ja, daar kunnen de slachtoffers echt wel hoop uit putten!!!

   Verwijderen
 8. Het wachten is op het moment dat kinderrechters het (totale) verlies van aanzien proberen te compenseren door met een vuurrode mantel van het allerfijnste milieuvriendelijk geproduceerd en afbreekbaar kunst-hermelijn ter zitting verschijnen.

  Ik stel voor aan het decorum dan ook een speciale (carnavals-)steek toe te voegen.

  Zodat voor een ieder direct duidelijk zal zijn hoe de vork in de steel zit.

  BeantwoordenVerwijderen