zaterdag 8 december 2012

Jeugdzorg voor DummiesBeste T.S., 

Ik ken je al meer dan 10 jaar als deskundig op het gebied van hechtingsgestoorde kinderen en adoptie-problematiek. Hiervoor heb ik grote waardering. Ik zal proberen voor de gewone buitenstaander die de BJZ-verhalen niet kunnen of willen geloven uit te leggen hoe BJZ te werk gaat. De samenvatting is van toepassing op zéér veel zaken m.b.t. het handelen van 'jeugdzorg'. 

Hoe werkt Jeugdzorg?

Er komen (anonieme) meldingen binnen bij BJZ. 
BJZ verzoekt de kinderrechter onmiddellijk tot UHP en plaatst een kind naar een crisisplaats, dan wel BJZ maakt eerst een 'verzoek UHP', hetgeen de kinderrechter meestal blind honoreert.  

Samenraapsel van ‘indrukken’ 

Het 'indicatiebesluit', waarop de rechter zich gaat baseren, is NIET verplicht ondertekend door een gedragsdeskundige en heeft géén enkel waarheidsgehalte, het is slechts een samenraapsel van 'indrukken', 'eigen mening' en 'visie BJZ' of 'visie raadsonderzoeker', het kind is meestal in het geheel door niemand gezien of onderzocht. 

Het kind gaat eerst naar een 'crisisplaats', dat is max. 6 weken.  Het kind mag in die tijd meestal geen enkel contact met ouders / vriendjes of school hebben. 

Nog steeds geen onderzoek 

Daarna gaat het hetzij naar een Jeugdzorg-instelling, hetzij naar een 'perspectief zoekend pleeggezin'....dan wel naar verschillende perspectief zoekende plaatsingen.  Er is nog steeds geen onderzoek verricht. 

De omgekeerde wereld  

Soms wordt het kind in een instelling opgesloten 'om te onderzoeken wat het kind mankeert'.... (dit is dus de omgekeerde wereld: eerst UHP en het kind beschadigen en dan gaan onderzoeken...men vindt meestal 'geschonden vertrouwen in volwassenen' en 'ADHD' (door het uitreageren van de trauma's door BJZ, maar dat verzwijgt men!))  

Bij het 'onderzoek' in een instelling dient dit gedaan te worden door een échte orthopedagoog dan wel kinderpsycholoog of kinderpsychiater. Dit gebeurt vaak niet: meestal is het 'onderzoek' een observatie van het gedrag in de groep, door 'jeugdhulpverleners' of 'groepsbegeleiders' zonder enige diagnostische bevoegdheid. 

Verkapte adoptie in Nederland

Soms komt, vaak na jarenlange aandrang door ouders tóch een onderzoek door echte deskundigen... daar wordt inderdaad de vraagstelling geheim gehouden voor ouders en gemanipuleerd. Een voorbeeld: er wordt dan gevraagd 'of de opvoeding voorspoedig gaat in het pleeggezin'.. Er wordt NIET gevraagd; 'kan het kind weer in de thuissituatie terug geplaatst worden'... die vraag is meestal na 1 jaar al gepasseerd station bij BJZ.  Er worden namelijk kinderen gewoonweg beloofd aan pleeggezinnen. (zie de woorden van minister en Tweede Kamerleden: 'wilt u een kind adopteren, wordt dan pleeggezin'..)

Hechtingsstoornissen 

Wat meestal ook uit dat onderzoek blijkt is dat het kind 'hechtingsstoornissen' heeft en daardoor niet terug kan naar ouders... De 'hechtingsstoornis' uit zich door geen enkel vertrouwen meer te hebben in welke volwassenen dan ook en geen banden meer aan te gaan.... Men vindt dit als reden om de kinderen nog meer weg te houden van familie en vrienden... in plaats van dat men de oplossing uitvoert: kind gewoonweg TERUG naar LIEFHEBBENDE ouders en/of familie.

Men vindt het kennelijk vreemd dat een kind wegrukken van familie, soms wel 6x in 2 jaar tijd overplaatsen, schade aanricht aan de kinderen..... 

U begrijpt het al: blijkt dat na gedegen onderzoek de redenen van UHP gewoonweg naar de prullenbak verwezen te worden, dan worden er weer andere redenen verzonnen om kinderen niet naar de ouders te laten gaan. 

De Poppenvilla 


Tekeningen terreur 

de tekeningen-terreur http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.nl/2012/10/een-lange-nek-en-en-wanten.html ook aangepakt gaat worden: 'diagnostiek' die kant nog wal raakt zou 'meldingen' moeten opleveren om nog meer kinderen uit huis te plaatsen..... 

Arbeidsplaatsen verdwijnen in de Jeugdzorg 

Ook is het maar goed dat er wat mensen ontslagen worden bij BJZ... http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.nl/2012/12/honderden-arbeidsplaatsen-verdwijnen-in.html 

Nogmaals: juist uit het bestaan van zoiets als BJZ, bewijst dat men ouders op voorhand al aanziet voor achterlijk, debiel, onmondig en ondeskundig...(Sorry: maar na 18 jaar de groots mogelijke nonsens en grove kindbeschadiging gezien te hebben door BJZ en zijn voorgangers meen ik enige ervaring te hebben....voor gezondheidsklachten zijn ouders toch wél capabel en hoeft er niet iets te zijn als 'Bureau Gezondheidszorg' dat voor u wel de indicaties zal stellen...) 

https://dl.dropbox.com/u/3224280/Bureau%20Gezondheids%20Zorg.pdf

http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.nl/2012/06/bureau-gezondheidszorg.html

De Opvoedpoli 

Ouders verdienen het serieus genomen te worden, vandaar dat particuliere initiatieven als 'De Opvoedpoli', waar wél naar ouders geluisterd wordt, van mij alle zege verdienen! 

Nico Mul (zie verder hoofdstuk 4 van mijn 'Nico Mul's link'!)
 
                Terug naar Alle artikelen Jeugdzorg Dark horse1 opmerking:

  1. Er zijn geen woorden, voor jullie DANK!!!!!!!!!!!!!
    Ik was ook een Dummy!!!!!!!
    alle liefde en sterkte in deze kerstdagen.

    Paula a EX DUMMIE!!!!!!!!!!

    BeantwoordenVerwijderen