zondag 9 december 2012

'Koning Jeugdzorg'

Prerogatief

Het woord viel al vaker op ‘Darkhorse’. Ik kende het niet, nu wel na even googlen:

Een prerogatief, is in het staatsrecht en het bestuursrecht een recht dat aan een bestuurder of autoriteit met uitsluiting van alle anderen, is opgedragen. Het begrip wordt vooral in samenhang met de rechten van de kroon of van de koning in het bijzonder gebruikt.

Het lijkt wel of ‘Jeugdzorg’ het prerogatief op het kind, de ouder(s), het gezin heeft. Heeft ‘Jeugdzorg’ dit zich zelf toegeëigend? Of is ‘Jeugdzorg’ te vergelijken met een allodium, Latijns begrip (ook maar even opgezocht) dat staat voor ‘Een uitzonderlijke vorm van grondbezit, waarover het bezitsrecht absoluut is’?


Boven een allodium staan bij wijze van spreken alleen nog God en de Zon. De koning schonk zo’n gebied vroeger aan een trouwe vazal. Deze had vervolgens totaal geen verplichtingen meer binnen dat gebied aan de koning. Een allodium maakte geen deel meer uit van het koninkrijk waarbinnen het was gelegen. De rechtspleging kon dus naar eigen goeddunken van de vazal worden vormgeven.

‘Jeugdzorg’, de vazal die koning is geworden, lijkt zo langzamerhand een Staat binnen een Staat te worden, met eigen regels en wetten. Waar kinderen/ouders/gezinnen als lijfeigenen, jeugdzorgwerkers en rechters als lakeien, leerkrachten/artsen/politie als horigen, ten dienste staan van ‘Jeugdzorg’.

Om verzekerd te zijn van voldoende opbrengst werden er vroeger in de oogsttijd plundertochten georganiseerd. Een deel van de buit bestemde de koning als beloning voor zijn vertrouwelingen, die zelf konden bepalen wat zij er mee wilden doen. Een ander deel was bedoeld om de ondergeschikten aan het werk te houden en zo doende in hun- en zijn onderhoud te voorzien. De huidige ‘Verwijsindex Risicojongeren’ en de oproep tot meldingsbereidheid aan de diverse meldingsbevoegden binnen het jeugdzorggebied lijkt een moderne variant hierop.


http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.nl/2012/06/jeugdzorg-cultuur-het-prerogatief-om.html

Anoniem

              Terug naar Alle artikelen Jeugdzorg Dark horse
 1 opmerking:

  1. Koning, Keizer, BJZ abnormaal, ik heb behoorlijke minachting aan ze allemaal.

    BeantwoordenVerwijderen