maandag 3 december 2012

Overleg Jeugdzorg en kritische jeugdzorgadvocaten

http://www.wagenaaradvocaten.nl/overleg-jeugdzorg-met-kritische-jeugdzorgadvocaten-page/

Overleg Jeugdzorg met kritische jeugdzorgadvocaten

http://www.wagenaaradvocaten.nl/contact/

Binnenkort start een overleg tussen Bureau Jeugdzorg Groningen en een aantal Groningse kritische jeugdrechtadvocaten en een gezinsvoogd met als voorlopig doel het verbeteren van de communicatie tussen jeugdzorg en ouders en het zo mogelijk voorkomen van uithuisplaatsingen. Onderstaande gesprekspunten zijn door mr. Ivonne Wagenaar ingebracht

Advocate Yvonne Wagenaar

Graag hoor ik op- en aanmerkingen en nieuwe/andere gezichtspunten.
Met betrekking tot het kind
gebrekkige kennis van ontwikkelingspsychologie waar het betreft hechting (problematiek) en impact uithuisplaatsing (UHP) als zodanig almede aanwijzingen met betrekking tot omgang, overplaatsingen, schoolwisselingen etc.
Met betrekking tot de ouders
gebrek aan professionele houding/neutraliteit van de gezinsvoogden en teamleiders. Klakkeloos overnemen van –verouderde - psychiatrische diagnoses in rapportage. Het zelf stellen van “psychiatrische diagnoses”
gebrek aan communicatieve vaardigheden met betrekking tot laagopgeleide ouders, ouders met beperkingen
waarnemingen worden niet gecheckt
gebrekkige kennis in interculturele kwesties
te weinig probleemgericht denken
ouders worden niet/nauwelijks op hun rechten gewezen.
Kwesties worden veelal persoonlijk gemaakt, zodat gesprekken/procedures ontaarden in een machtsstrijd. Kritische ouders wordt gebrek aan (intrinsieke) medewerking, gebrek aan inzicht in problematiek verweten. Procederen wordt ouders verweten: zij stellen het belang van het kind niet centraal, is het verwijt.
Scheve machtsverhoudingen leiden per definitie tot kwalitatief ‘slechte’ rapportages/beslissingen en gebrek aan draagvlak bij ouders. Marginale toetsing van de rechter leidt tot bevestiging van de ‘juistheid’ van de eigen beslissingen. Sprake van Hermetisch Systeem.
Praktijkvoorbeelden:
Gezinsvoogden (Gezinsvoogd/Jeugdzorg) voeren beschikkingen van de kinderrechter niet uit of naar eigen visie. Daardoor wordt niet bereikt wat de kinderrechter had beoogd in beschikking: bijvoorbeeld omgang met de andere ouder bewerkstelligen.
Gezinsvoogd neemt visie van weigerouder over (identificatie met deze ouder).Geen contact tussen niet - verzorgende ouder met het kind en handelwijze van gezinsvoogd is vervolgens daar op gericht.
De gezinsvoogd initieert een psychologisch onderzoek kind (medicalisering kind ) met als doel een rapport te verkrijgen dat concludeert: omgang niet in het belang van het kind is. Onafhankelijkheid onderzoeker in niet vanzelfsprekend.
De kinderrechter en de (Raad voor de Kinderbescherming) verlaat op de volgende zitting haar eerder ingenomen standpunt. Doel van weigerouder is bereikt.
Gezinsvoogden stellen (verzinnen) psychiatrische diagnoses (ja!) op grond waarvan kinderen uit huis worden geplaatst. De formulering is dan: “Het lijkt dat moeder aan …….lijdt”. “Er is een vermoeden van….”
Deze “diagnoses” worden niet voorafgaand aan een ondertoezichtstelling (OTS) of uithuisplaatsing (UHP) getoetst op feitelijkheid/waarheid
Algemene klacht van ouders: de rapporten staan vol met onjuistheden en regelrechte leugens. Wanneer deze leugens op grond van feiten/bewijsstukken zijn weerlegd komen deze leugens of andere onjuistheden toch weer terug in de navolgende stukken. (overschrijven en plakken)
Veel gezinsvoogden hebben een autoritaire en neerbuigende attitude jegens ouders. Met name jegens laagopgeleide ouders.
Gezinsvoogd/ Jeugdzorg werken niet, na een uithuisplaatsing (UHP), stevig aan terugplaatsing zoals verplicht op grond van de Wet op de Jeugdzorg. Te snel wordt aangenomen dat kinderen naar perspectief biedend gezin gaan. Te weinig en te laat opgestarte hulpverlening en onderzoek van deskundigen.
Waarom zijn er zoveel meer uithuisplaatsingen (UHP) in Nederland dan elders in de wereld Wij hebben toch de meest gelukkige kinderen ter wereld
Waarheidsvinding bestaat niet in het jeugdrecht. Het algemene bewijsrecht geldt niet in het jeugdrecht.
Kinderrechters hebben 20 minuten voor een uithuisplaatsing (UHP) zitting. Kinderrechter toetst te marginaal en neemt veelal te weinig kritisch de stellingen van Bureau Jeugdzorg (BJz) over.
Welke zijn de eigen belangen van jeugdzorg en pleegzorg
Veel kinderen worden geplaatst in Christelijke instellingen en pleegsettingen tegen de wil van anders gelovige ouders of niet gelovige ouders. Dit kan extreme proporties aan nemen
Te weinig onderzoek naar de traumatische gevolgen van een uithuisplaatsing (UHP). Als het slecht gaat met de kinderen in het pleeggezin is dit steevast (volgens Jeugdzorg) te wijten aan de situatie bij ouders.
Veel wisselingen van gezinsvoogd. Veel ouders zijn aan hun zesde Gezinsvoogd toe.
Veel doorplaatsingen van uithuisgeplaatste kinderen binnen jeugdzorg (pleeggezinnen en instellingen
Kinderen verblijven langdurige in instellingen zonder psychiatrisch onderzoek.
De sfeer binnen de instellingen triggert seksualiserend gedrag bij jongeren, wat steevast de jongeren wordt verweten in de rapportages.
Opleidingsniveau van gezinsvoogd te laag. Zeker gelet op de machtspositie. Uiteindelijk beslist een redelijk laag opgeleide hulpverlener over de toekomst van kinderen en gezinnen.
Waarom wordt zo weinig een netwerkplaatsing (binnen de familie) onderzocht alvorens uit huis wordt geplaatst bij voor het kind wildvreemde mensen.
Te weinig aandacht voor de belangrijke rol van grootouders bij uithuis geplaatste kinderen. Grootouders krijgen nauwelijks meer toegang tot hun kleinkinderen.
De beslissingsbevoegdheid en volledige toetsing weer naar de kinderrechter, zoals commissie Samson adviseert.
Te veel verschillende hulpverlening in een gezin die langs elkaar heen werken
Plukken van kinderen van school en bed door een legertje politie. Enz. enz. enz.
Graag hoor ik op- en aanmerkingen en nieuwe/andere gezichtspunten.
 
Met betrekking tot het kind
 

• gebrekkige kennis van ontwikkelingspsychologie waar het betreft hechting (problematiek) en impact uithuisplaatsing (UHP) als zodanig, almede aanwijzingen met betrekking tot omgang, overplaatsingen, schoolwisselingen, etc.
 

Met betrekking tot de ouders
 

• gebrek aan professionele houding/neutraliteit van de gezinsvoogden en teamleiders. Klakkeloos overnemen van –verouderde - psychiatrische diagnoses in rapportage. Het zelf stellen van “psychiatrische diagnoses”
• gebrek aan communicatieve vaardigheden met betrekking tot laagopgeleide ouders, ouders met beperkingen
• waarnemingen worden niet gecheckt
• gebrekkige kennis in interculturele kwesties
• te weinig probleemgericht denken
• ouders worden niet/nauwelijks op hun rechten gewezen.
Kwesties worden veelal persoonlijk gemaakt, zodat gesprekken/procedures ontaarden in een machtsstrijd. Kritische ouders wordt gebrek aan (intrinsieke) medewerking, gebrek aan inzicht in problematiek verweten. Procederen wordt ouders verweten: zij stellen het belang van het kind niet centraal, is het verwijt.
Scheve machtsverhoudingen leiden per definitie tot kwalitatief ‘slechte’ rapportages/beslissingen en gebrek aan draagvlak bij ouders. Marginale toetsing van de rechter leidt tot bevestiging van de ‘juistheid’ van de eigen beslissingen. Sprake van Hermetisch Systeem.
 
Praktijkvoorbeelden:


• Gezinsvoogden (Gezinsvoogd/Jeugdzorg) voeren beschikkingen van de kinderrechter niet uit of naar eigen visie. Daardoor wordt niet bereikt wat de kinderrechter had beoogd in beschikking: bijvoorbeeld omgang met de andere ouder bewerkstelligen.
 
• Gezinsvoogd neemt visie van weigerouder over (identificatie met deze ouder). Geen contact tussen niet - verzorgende ouder met het kind en handelwijze van gezinsvoogd is vervolgens daar op gericht.
 
• De gezinsvoogd initieert een psychologisch onderzoek kind (medicalisering kind ) met als doel een rapport te verkrijgen dat concludeert: omgang niet in het belang van het kind. Onafhankelijkheid onderzoeker is niet vanzelfsprekend.
 
• De kinderrechter en de (Raad voor de Kinderbescherming) verlaat op de volgende zitting haar eerder ingenomen standpunt. Doel van weigerouder is bereikt.
 
• Gezinsvoogden stellen (verzinnen) psychiatrische diagnoses (ja!) op grond waarvan kinderen uit huis worden geplaatst. De formulering is dan: “Het lijkt dat moeder aan …….lijdt”. “Er is een vermoeden van….”
 
• Deze “diagnoses” worden niet voorafgaand aan een ondertoezichtstelling (OTS) of uithuisplaatsing (UHP) getoetst op feitelijkheid/waarheid
 
• Algemene klacht van ouders: de rapporten staan vol met onjuistheden en regelrechte leugens. Wanneer deze leugens op grond van feiten/bewijsstukken zijn weerlegd komen deze leugens of andere onjuistheden toch weer terug in de navolgende stukken. (overschrijven en plakken)
 
• Veel gezinsvoogden hebben een autoritaire en neerbuigende attitude jegens ouders. Met name jegens laagopgeleide ouders.
 
• Gezinsvoogd/ Jeugdzorg werken niet, na een uithuisplaatsing (UHP), stevig aan terugplaatsing zoals verplicht op grond van de Wet op de Jeugdzorg. Te snel wordt aangenomen dat kinderen naar perspectief biedend gezin gaan. Te weinig en te laat opgestarte hulpverlening en onderzoek van deskundigen.
 
• Waarom zijn er zoveel meer uithuisplaatsingen (UHP) in Nederland dan elders in de wereld. Wij hebben toch de meest gelukkige kinderen ter wereld?
 
• Waarheidsvinding bestaat niet in het jeugdrecht. Het algemene bewijsrecht geldt niet in het jeugdrecht.
 
• Kinderrechters hebben 20 minuten voor een uithuisplaatsing (UHP) zitting. Kinderrechter toetst te marginaal en neemt veelal te weinig kritisch de stellingen van Bureau Jeugdzorg (BJz) over.
 
• Welke zijn de eigen belangen van jeugdzorg en pleegzorg
 
• Veel kinderen worden geplaatst in Christelijke instellingen en pleegsettingen tegen de wil van anders gelovige ouders of niet gelovige ouders. Dit kan extreme proporties aannemen
 
• Te weinig onderzoek naar de traumatische gevolgen van een uithuisplaatsing (UHP). Als het slecht gaat met de kinderen in het pleeggezin is dit steevast (volgens Jeugdzorg) te wijten aan de situatie bij ouders.
 
• Veel wisselingen van gezinsvoogd. Veel ouders zijn aan hun zesde Gezinsvoogd toe.
 
• Veel doorplaatsingen van uithuisgeplaatste kinderen binnen jeugdzorg (pleeggezinnen en instellingen
 
• Kinderen verblijven langdurig in instellingen zonder psychiatrisch onderzoek.
 
• De sfeer binnen de instellingen triggert seksualiserend gedrag bij jongeren, wat steevast de jongeren wordt verweten in de rapportages.
 
• Opleidingsniveau van gezinsvoogd te laag. Zeker gelet op de machtspositie. Uiteindelijk beslist een redelijk laag opgeleide hulpverlener over de toekomst van kinderen en gezinnen.
 
• Waarom wordt zo weinig een netwerkplaatsing (binnen de familie) onderzocht alvorens uit huis wordt geplaatst bij voor het kind wildvreemde mensen.
 
• Te weinig aandacht voor de belangrijke rol van grootouders bij uithuis geplaatste kinderen. Grootouders krijgen nauwelijks meer toegang tot hun kleinkinderen.
 
• De beslissingsbevoegdheid en volledige toetsing weer naar de kinderrechter, zoals commissie Samson adviseert.
 
• Te veel verschillende hulpverlening in een gezin die langs elkaar heen werken.
 
• Plukken van kinderen van school en bed door een legertje politie. Enz. enz. enz.
 
Vestiging in Groningen
Noorderhaven 70
9712 VM Groningen
Telefoon: 050 311 9930
Fax 050 311 9931
Bezoekadres in Huizen
IJsselmeerstraat 314
1271 GE Huizen
Telefoon: 035 523 4697

E-mail adres: i.wagenaar@balienet.nl 


            Terug naar Alle artikelen Jeugdzorg Dark horse


 


 

27 opmerkingen:

 1. Overleg met jeugdzorg heeft weinig zin.

  1. Opleiding en niveau zijn onvoldoende, argumenten worden onvoldoende begrepen.

  2. Er is sprake van een totaal verziekte cultuur waarbinnen (uit zelfbescherming?) betrokkenen elkaar en zichzelf overtuigen van hun 'gelijk', waarbij zij - kennelijk - gewend zijn naar de gewenste conclusie te redeneren.

  (Als dat allemaal niet zo was zouden ze wel uit zichzelf verbeteren).

  Op dit moment is de rechter de enige die op korte termijn iets kan verbeteren, simpelweg door hogere eisen te stellen aan rapporten en verzoekschriften, zoals de burger al lang had mogen verwachten van rechters in een rechtstaat (sic).

  Het zal een frustrerend proces worden, waarbij jeugdzorg in het gunstigste geval beleefd luistert en begrijpend knikt, waarna ongetwijfeld alles weer zijn gewone loop neemt,
  omdat de wil, kennis en vaardigheden om het beter te doen er niet zijn, en omdat 'echte' deskundigen als psychologen e.d. bedreigend zijn voor de positie van jeugdzorgwerkers, en aldus een onveilig gevoel en angst veroorzaken ..

  M.a.w. het gevolg zal zijn dat betrokkenen overvraagd worden, en dat levert doorgaans verzet op.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Jeugdzorgwerkers hebben dan ook in hun beroepscode staan: "geloof ons", en 'wij doen het goed'. Dit i.t.t.:

   Rond het (bij vraag naar diagnostiek) ‘doorverwijs- en terugplaats-beleid’ van BJZ herkent raadsheer mr. P. A. J. Th. van Teeffelen van het Hof te ’s Hertogenbosch (juristenblad FJR, 10, 2010, p. 248) knelpunten. Hij somt 3 knelpunten op in de BJZ-inzet, die door de opbouw der stukken voor een rechtsgeleerde al een waar zoekplaatje oplevert, laat staan voor ouders:
   “We vroegen ons af of er ook geen lessen uit het verleden te trekken vallen. …
   Het wordt lastig, indien adequate beantwoording [van BJZ op diens verantwoordingsplicht] uitblijft en het wordt dubbel lastig, indien het hof niet kan instemmen met de lijn, die het bureau in het verleden heeft uitgezet, omdat het hof die bij een afweging van alle belangen niet voldoende redelijk vindt. In de praktijk is het dan voor het hof niet eenvoudig om het beleid van Bureau Jeugdzorg een beetje bij (c.q. om) te buigen, laat staan dat dit voor cliënten in een rechtstreeks contact met Bureau Jeugdzorg een gemakkelijk haalbare zaak is. …
   Om te beginnen met het eerste knelpunt, kinderen worden met een machtiging uit huis geplaatst en vervolgens gebeurt er bij de ouders lange tijd niets. Ouders stellen de vraag wat zij moeten doen om de kinderen weer terug thuis te krijgen [of een omgangsregeling] en krijgen daarop geen antwoord of worden min of meer met een kluitje in het riet gestuurd.
   Als ouders via derden zelf hulpverlening organiseren [als daaraan al wordt meegewerkt], duurt het erg lang voordat Bureau Jeugdzorg een beslissing tot terugplaatsing [of omgang] overweegt, laat staan voordat die genomen is. Zeker als het kind 'goed zit', is er weinig animo tot terugplaatsing [of omgang].
   Uiteraard krijgen we als hof regelmatig die situatie ter beoordeling en een fatsoenlijk antwoord op de vraag naar de inspanningen die worden gedaan om het kind terug te plaatsen bij beide ouders krijgen we lang niet altijd. Toch is het met name bij jonge kinderen de bedoeling van de wetgever dat terugkeer naar huis binnen het kader van de ondertoezichtstelling echt serieus genomen wordt. In deze situatie (dus niet voor, maar na de uithuisplaatsing) merken we weinig van het effect van de landelijk ingevoerde Delta-methode.”(Citaat)
   >Ouders zien hun inbreng niet terug in Plan van Aanpak of Indicatiebesluit.<

   BJZ blijkt niets te zien in een vonnis en gaat eigen wegen. De rechter doet alsof hij machteloos is. BW6:162 bestaat wel.

   Verwijderen
 2. • Veel gezinsvoogden hebben een autoritaire en neerbuigende attitude jegens ouders. Met name jegens laagopgeleide ouders.##

  Een neerbuigende en onbeschofte houding jegens ouders met huidskleur of gemengd huwelijk. De anders gekleurde wordt, zelfs door rechters, gediscrimineert. Bij ons idem, ik hoogopgeleid en goed gebekt, kreeg als getinte de schuld van een slechte opvoeding zo ook onze halfbloed zoon (echt een heel mooi en superintelligent manneke). Maar de blanke wederhelft bleef gespaard.

  Gesprekken voeren met leeghoofden, veel succes! Allemaal in het belang van GELD.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. maar ook een onbeschofte bejegening jegens hoger-opgeleide ouders. Zelfs pedagogen krijgen te horen aan het begin van een UHP-traject dat "ze hun kind nimmer meer zullen terugkrijgen", en dat op basis dat de gezinsvoogdij manipulatief handelen van een gedragsgestoorde puber niet kan doorzien, niet doorverwijst met open onderzoeksvragen naar een specialist, en de beweringen van de puber, van zich afslaand, gelooft.
   Zo werkt de rechter op geloof in BJZ, dat op geloof werkt van woorden van een puber.
   Dat is recht. (of toch krom?)

   Verwijderen
  2. Ja, beschamend dat mede-landers zo worden bejegend ..

   Verwijderen
  3. Absolutely true! I am living the same situation.
   Our ALLOCHTONE dochter, is blank moeder heeft een culturele verschil!! maar toen moeder haar dochter maakte was dit toch geen probleem!

   Nog mijn dochter die half Nederlands is en half Latino en daar heel trots op was, voor hun gemanipuleer daarover, zal ook een achterstand hebben doordat het kind onder andere ook SPAANS spreekt!
   MAAR tot ze 11 jaar oud was en toen ze nog samen was met vader, alles was PRIMA. Zelfs waren we trots op haar, maar allimentatie komt, en ook WRAAK!! dan wordt je kInd UHP BIJ EIGEN VADER, MET DUIDELIJK LEUGENS EN TEGENBEWIJS DAT DE K. RECHTER niet wilde zien!!!!!!!!

   Verwijderen
  4. Ik geloof nog altijd in: wat je een ander aandoet overkomt jezelf. Dat kan vandaag zijn, morgen of over enkele jaren. Vaak geniet de 'kwijlende duivel' volop eer zijn/haar ondergang nadert. En dat is 10x erger.

   Welke kleur je ook mag hebben, uiteindelijk overwinnen twee kleuren ZWART en ROOD ... Duister (ondergang) en LIEFDE ... vul maar zelf in

   Ik weet wel dat er veel getinte/halfbloed kinderen vaak de dupe zijn en worden in het onderwijs. Van onderdrukking tot schorsing en labeling, het gaat hier om de meest intelligente/getalenteeerde kinderen van Nederland waar het onderwijs van tegenwoordig niet tegenop kan. Frictie tussen ouders en kinderen ontstaan dan gamakkelijk door toedoen van school en BJZ bemoeienissen.

   Voor scheidingen van gemengde huwelijken raad ik aan om dat te doen via een mediator/advocaat.

   Laten we zeggen; praten met 'kwijlende duivels' heeft geen zin, ze doen toch wat ze willen.
   Vacatures voor advocaten worden ook schaarser, dus verzin als overlopende advocaat iets om toch te kunnen blijven verdienen.

   Verwijderen
 3. Het gaat alleen maar om geld, dat is het belangrijkste. Bonussen innen en verdienen aan onschuldige kinderen/ouders door valse amk-meldingen van een zielig mannetje en gefrustreerde buren. Geen waarheidsvinding, alleen het negatieve oppakken, en het positieve achterwege laten. Anders kunnen ze niet winnen en keihard liegen bij de rechters.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. En die rechter hoeft alleen maar te vragen:

   Oh ja mevrouw/meneer, waarop baseert u dat, en heb u andere documenten dan die welke u zelf hebt opgesteld die dat ondersteunen?

   Echter als je maar 15-20 minuten hebt voor een zaak is het lezen van alle stukken al ondoenlijk, laat staan beginnen met nadenken over die zaak waarvan je de stukken niet of nauwelijks hebt gelezen. En dan nog kritische vragen formuleren .. ?

   In de echte wereld van kinderen en ouders is het deugdelijk beoordelen van een zaak pas mogelijk als eerst is onderzocht of de ingediende stukken betrouwbaar zijn, zeker omdat de instanties zelf al jaren aangeven dat ze niet aan waarheidsvinding doen.

   Helaas wordt logisch redeneren blijkbaar niet meer geleerd, ook niet op de universiteit of in de RAIO-opleiding.

   Verwijderen
 4. Tja, de advocate staat niet alleen.
  Ze noemt wat knelpunten op, zeer herkenbaar; en er zijn veel meer punten waaruit de onwil en de onkunde van BJZ blijkt.

  Het is zeer bevreemdend dat de politiek toch liever de (p.r.-) mooipraat van BJZ, de BJZ-lobby, en de BJZ-slodderwetenschap aanneemt dan de kundige adviezen van echt onafhankelijke wetenschappers, die het recht van het kind voorstaan in het belang van een echt juiste psychische ontwikkeling van de opgroeiende.

  Slodderwetenschap gaat uit op basis van polariserend geselecteerde gegevens en interviews van de gezinsvoogdij zelf. Er komt geen deskundig diagnost aan te pas, dat de cliënt onderzocht en bijstaat.

  De politiek hoort ouders op bijeenkomsten van Oudernetwerken aan, en vergeet de knelpunten even snel als hun tocht naar de buitendeur.

  Zijn universitair opgeleide advocaten nu zo gek? Of de twijfelachtig HBO-opgeleide jeugdzorgwerkers, die met zesjes hun kwalitatief lage diploma behaalden?

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Ik begrijp het niet.

  Waarom gaat BJZ Groningen aan tafel zitten met een stel advocaten die BJZ gaan vertellen wat BJZ allang allemaal weet?

  Of dacht er echt iemand dat BJZ niet weet wat er allemaal mis is?

  Ik denk dat het hetzelfde zal gaan als destijds bij die Rotterdamse advocaten met hun brandbrief naar de rechtbank.
  Er kwam een congres, en ze dronken een glas, deden een plas en alles bleef zoals het was.
  Maar ondertussen kon er wel gezegd worden dat er aandacht was geweest voor het probleem.
  Niet dat er ook maar iets veranderd was, maar ja, je kunt niet alles hebben.

  Op de een of andere manier dringt zich een historische vergelijking aan me op.

  Toen de Duitsers Polen binnengevallen waren was een van de dingen die ze deden het concentreren van alle joden in Warschau.
  Het ghetto werd geboren.
  Vooraanstaande joden werden door de joden naar voren geschoven als gesprekspartners om met de Duitsers zaken zo goed mogelijk te regelen.
  De Duitsers maakten dankbaar gebruik van deze situatie.
  De gesprekspartners werden ertoe gebracht met allerlei maatregelen accoord te gaan.
  Steeds verder werden de joden stukje bij beetje ontmenselijkt.
  En telkens werd dit door de gesprekspartners aan hun achterban verkocht met de woorden dat dat het minst slechte was.
  De gesprekspartners hoopten op die manier de joden te redden...
  De gesprekspartners werden door de Duitsers in feite gewoon gebruikt, omdat dat de Duitsers goed uitkwam.
  Zolang er gesproken werd kregen de Duitsers wat ze wilden
  En de deportaties naar Auschwitz gingen gewoon door.
  Tot van de de resterende joden een groep tot het besef kwam dat ze zich als makke schapen naar de slachtbank lieten leiden.
  Deze groep kwam in opstand.
  De Duitsers wisten niet wat hen overkwam.
  Joden die terugvochten ??
  Ongelooflijk dat de Untermenschen ertoe in staat waren.
  De opstand kwam te laat, er waren er al te veel afgevoerd en de resterenden waren te verzwakt.

  De vooraanstaande joden die dus met de Duitsers in gesprek gingen en bleven, waren door hun houding dus in feite medeschuldig aan de ondergang van de joden in Polen.
  Als ze eerder in opstand waren gekomen was het misschien anders gelopen.

  Advocaat Jan van Ruth

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Wat steeds weer verbaast is dat kinderrechters de huidige toestanden laten bestaan zonder in te grijpen. Ze werken er zelfs volop en permanent aan mee.

   Er moet haast wel sprake zijn van mentale beperkingen, of van psychopathologieën (geestesziekten).

   Gegeven dat ze voor het leven benoemd zijn (een fatale vergissing blijkt nu), is de vraag hoe je met zulke figuren communiceert.

   Schelden zal niet helpen, dus laten weten dat ze geschift zijn, hoe waar ook, zal niet helpen.

   Een bruikbaar format is wellicht:

   x gaat niet goed, om y reden, en al z periode, en er is blijkbaar geen hoop voor u gezien de gang van zaken (oid), behalve als u er iets aan gaat doen.

   M.a.w. confronteren op een manier die voldoende bot is om op hun niveau te komen, maar niet zo schokkend dat ze afhaken.

   De juiste balans zoeken zeg maar.

   Ik zie het als hersenmassage voor geretardeerden.

   Hoe kan je de stimulus creëren die de neuronen in hun hersenen weer op de juiste wijze laat vuren?

   Iemand andere ideeën?

   Verwijderen
  2. Helaas is de vergelijking met de jodenvervolging niet zo gek.

   Kinderen en ouders worden vervolgd en van hun rechten ontdaan.

   Een beroep op de rechter heeft meestal geen zin.

   Op schadevergoeding hoef je (vooralsnog) niet te rekenen ..

   Verwijderen
  3. ADVOCAAT VAN RUTH

   Uw hebt het precies en perfect uitgelegd. Ik ga dit meteen in het engels en in het spaans en het italiaans brengen.

   Dit is inderdaad wat ze deden, doen, en wat zal gebeuren. U moet dit stuk versturen naar de kranten in Nederland en naar alle scholen. En zeker naar alle kinder- en familie rechters. Maar die snappen het toch niet en doen mee aan hun praktijken. Dit moet IEDEREEN LEZEN voor al onze kinderen!

   With my admiration and thanks


   Verwijderen
  4. platform familierecht7 december 2012 om 18:59

   Al eerder heb ik geschreven mijn vader van zijn werk weggevoerd door de SS; reden in het belang van de staat.
   En 60 jaar later kleinzoon van school weggevoerd door de W SS (William Schikker Stichting);
   reden in het belang van het kind.

   In beide gevallen met desastreuze gevolgen.
   Men wist en keek toe.

   Verwijderen
 6. ALLES WAT EEN KINDERRECHTER MOET LEREN OM TEN EERSTE
  FAMILIERECHTEN EN HET INSTITUUT FAMILIE, te respecteren, is op deze BLOG te vinden.

  HOE KAN ZIJN DAT ZE NIET WETEN, NIET HOREN NIET KIJKEN.

  Het zijn niet alleen een stel aapjes, maar een stelletje Criminelen ook. Wie opzetelijk het recht van een kind op allebei zijn ouders negeert, biedt niet echt hulp. Help mij dan ook bij mijn kind te komen. Maar ik ervaar ook de mishandeling die veel ouders ondergaan dankzij hun macht en netwerk, hun wrede nazipraktijken, Racisme, en MACHTSHONGER, GELDZUCHT.

  IN NEDERLAND IS HET BETER OM GEEN OUDER MEER TE WORDEN. En een rechtbank die dit doet, die mensen laat mishandelen en kapot maken, kan geen respect meer krijgen.
  Er zullen ouders achter de kinderrechter aankomen, om het recht in eigen hand te nemen. Vanwege hun schuld, vanwege het gewoon laten gebeuren. SCHAAM JE NIET NEDRLAND, MAAR HET MINISTERIE VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE DER NEDERLANDEN. Een grote dank aan alle advocaten die deze wreedheid willen tegen gaan. En zeker aan SVEN EN RANADA, Truus Barendse, Mr. Prinssen en iedereen die het ziet.

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Overleg van Jeugdzorg met kritische jeugdzorgadvocaten....

  ZIE ER VAN AF....DOE HET NIET...TRAP NIET IN DE VAL DIE JEUGDZORG HEET...

  Het is een illusie om te denken dat er met een sekte zoals Jeugdzorg ook maar iets te overleggen valt.

  Je moet gewoon niet met dit volk in een en dezelfde ruimte aan tafel willen zitten. Dit is slecht gezelschap, waardoor je kunt worden besmet.

  De slotverklaring van een dergelijk overleg kun je al van te voren bedenken...''Wij hebben een vruchtbaar overleg gehad, maar uiteraard heeft Jeugdzorg haar eigen verantwoordelijkheid en dat is wettelijk geregeld.

  Met andere woorden...''leuk dat jullie even langs gekomen zijn, maar wij hebben aan jullie verder geen enkele boodschap''.

  Het is veel te veel eer voor Jeugdzorg om als verontruste advocaten met deze manipulatieboeven om de tafel te gaan zitten.. het versterkt hun toch al mateloze arrogantie alleen maar..

  Gaat u toch met Jeugdzorg aan tafel zitten, dan pleegt u verraad aan al die kinderen en ouders, die het slachtoffer zijn van deze criminele organisatie.

  opa

  BeantwoordenVerwijderen
 8. Ik beschik over een kopie van een uitspraak waarin de volgende mededeling met conclusie is opgenomen:

  "De vader wil enkel schriftelijk communiceren waardoor er nauwelijks tot geen afspraken kunnen worden gemaakt .. "

  Nu kan elke leek met enig gezond verstand en enige algemene ontwikkeling je vertellen dat je afspraken altijd moet vastleggen, omdat je anders later met lege handen kan staan als de andere partij iets anders BEWEERT, zoals Bjz meestal doet.

  Dat is ook wat álle juristen je zullen adviseren.

  Dat roept de vraag op op welk onmeetbaar 'niveau' deze kinderrechter functioneert.

  Heeft het eigenlijk wel zin om argumenten aan te dragen?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Antwoord op vraag betreffende het niveau...het niveau van een kleuter,ook al haalt hij dat nog maar net.

   Antwoord of het zin heeft om argumenten aan te dragen...in dit geval en met zulke kinderrechters duidelijk niet.

   Die informatie waarover u beschikt is natuurlijk wel waardevol;mogelijk kan o.a. hiermee een soort register worden aangelegd waarbij duidelijk wordt gemaakt welke kinderrechters slecht functioneren.
   Het kan m.i. geen kwaad als rechters ook op kwaliteit beoordeeld kunnen en mogen worden,opdat de rotte appels van de schaal gehaald kunnen worden.

   Verwijderen
  2. Andersom: register van kinderrechters die wel goed functioneren.
   Spaart hele bossen aan papier.
   Wordt een hele kleine lijst.
   Kan namelijk breeduitgeschreven worden op de ZIJkant van vloeitje....

   Verwijderen
  3. Het schijnt dat Rechtbank Breda het meest verloedert is. Ergens dit jaar waren er twee kinderrechters aangeklaagd door een vader aldaar. Eentje is nog in de ziektewet en de andere werkt alweer.
   Er zijn twee namen die echt delete mogen worden in Breda, mr. mw. Hinfelaar (die weleens te diep in het glaasje kijkt en over de tafel hangt, laat je niet uitpraten)
   en mr. mw. Scheij (die verzint teveel -raakt kant nog wal- ter plekke in voordeel van de stichting en is erg onbeschoft tegen ouders en advocaten). Er is ook een mannelijke kinderrechter die het soms niet weet, dan laat ie het maar over aan de beslissing van het Hoger Beroep van het Hof te DB. Laf!

   Volgers?

   Verwijderen
  4. Ja, binnenkort komt er een andere kinderrechter op vergelijkbare wijze 'aan de beurt'.

   Verslag hier volgt.

   En bespreking van een uitspraak waaruit blijkt dat het wettelijk criterium 'ernstige bedreiging' door RECHTERS is verbogen naar 'zorgen' en 'onduidelijkheden', en andere KRANKZINNIGE criteria zoals verblijfsstatus (!), visie over Bjz (!) etc.

   Kan iemand de ambassade van China inlichten over de feitelijke situatie in Nederland?

   Dan staat onze regering mooi voor aap als ze weer eens 'kritische' vragen stellen aan de geachte vertegenwoordiger van de Volksrepubliek.

   Verwijderen
 9. Wat verbazend is, is dat kinderrechters blijkbaar niet in de gaten hebben dat ze zichzelf onsterfelijk belachelijk maken, en dat hun kindskinderen zich nog zullen schamen nadat het deksel er af is gegaan.

  Het lijkt er op dat de rechtspraak het actuele beleid baseert op de gedachte 'er is niets anders (dan Bjz), dus we moeten de rijen kost wat kost gesloten houden'.

  Als je daarmee jezelf tegelijkertijd volledig voor aap zet wordt dat beleid zacht gezegd contraproductief.

  Is e.e.a. dat waard?

  BeantwoordenVerwijderen
 10. Contraproduktief voor hen!!!!

  BeantwoordenVerwijderen
 11. Voorstel van Advocaat. J.v. Ruth.
  Ik vind het absoluut een heel goed idee dat iedereen die zo een kinderrechter heeft meegemaakt, hun naam en daden publiekelijk bekend maakt op deze Blog.
  Met veel respect voor u en iedereen die deze blog steunt.

  Zulke kinderrechters moeten misschien weer terug gaan om te studeren en voor ontrekken van kinderen aan het gezag van ouders aangeklaagd worden, en voor medeplichtigheid aan kinderontvoering met gebruik van de wet. Maar zij zullen zoals in Isaia 37-38 Ondergaan.  BeantwoordenVerwijderen
 12. heeft het overleg al plaats gevonden, of horen we er niets meer van?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. We horen er niets meer van.

   Overleg met incompetente dwazen is zinloos. Dat geldt ook voor de kinderrechters.

   Verwijderen