zondag 30 december 2012

BJz Gelderland negatief en repressief


www.clientenraadbjzg.nl/sf.mcgi?3826

Cliëntenraad jeugdzorg Gelderland
In een recente Notitie heeft Bureau Jeugdzorg Gelderland ervoor gepleit ‘terughoudend’ te zijn, in het verlenen van goedkeuring aan cliënten die gesprekken met AMK-onderzoekers of gezinsvoogden van BJz wensen op te nemen. Zij komt hiertoe vanuit de groeiende behoefte haar eigen medewerkers en hun persoonlijke levenssfeer/privacy te beschermen, voortkomend uit het publiceren van audio en video-materiaal op het internet, door jeugdzorgcliënten. De Cliëntenraad van jeugdzorg Gelderland vindt deze notitie zorgelijk, omdat het advies van BJz hierin, ‘negatief’ en ‘repressief’ overkomt.

Cliënten wensen vaak gesprekken met BJz op te nemen, vanuit de ervaring dat de verslaglegging van zulke gesprekken niet altijd zorgvuldig gebeurd en gegevens onvolledig of onjuist worden weergegeven. BJz zou te bang zijn voor haar eigen positie. De Cliëntenraad vindt het opmerkelijk dat BJZ de aanname heeft, ‘dat de opnames vrijwel altijd ten nadele van BJz Gelderland zullen werken’. [In theorie zou ook juist de deskundigheid van BJz ermee kunnen worden aangetoond!]

Uit Cliënt-tevredenheids-onderzoek bij BJz Gelderland blijkt dat vaak bij de intake-gesprekken al wederzijds wantrouwen ontstaat tussen BJz en cliënt. De Cliëntenraad verklaart dat de Notitie zowel naar toon als naar inhoud ‘aversie’ oproept bij hen en pleit in plaats van het voorgestelde advies, voor een beleid dat gericht is op vertrouwen en verbinding tussen medewerkers en cliënten van BJz.
Culemborg Affaire

In de brief van de Cliëntenraad, wordt gerefereerd aan de ‘Culemborg Affaire’, die als één van de belangrijkste oorzaken geldt voor de huidige stellingname van BJz Gelderland, omtrent opnames door cliënten. Deze zaak, op Jeugdzorg Dark horse bekend onder de naam ‘Zaak Ilja’ of ‘de Letse familie’, heeft behalve op deze blog, ook op GeenStijl.nl veel aandacht gekregen. Zelfs de Letse Europarlementariër mevrouw Zdanoka heeft zich intensief met deze zaak bezig gehouden, maar zij kreeg zowel van haar Nederlandse collega-parlementariërs in het Europarlement,  als van de medewerkers van jeugdzorg Culemborg weinig begrip of medewerking om tot een oplossing te komen in deze trieste zaak, waar door de angst voor gezichtsverlies voor BJz, weer eens onschuldige kinderen de dupe  worden.  

Ondertussen wordt het jeugdzorg Culemborg allemaal te heet onder de voeten met zoveel media-aandacht en daarom hebben ze geprobeerd buiten de rechtbank om, het dossier over te dragen aan het Leger des Heils. Het is begrijpelijk dat ze met zoveel van dit soort onrechtmatige handelingen, niet zitten te wachten op publiciteit en zich daarom tegen alle praktische onuitvoerbaarheid in, verder ingraven met het verbieden van audio-opnamen. Zo maken ze zichzelf alleen maar verdachter, maar de redenatie bij BJz is hoogstwaarschijnlijk van dien aard, dat het toch al niet slechter kan met hun reputatie.

Sven Snijer

5 opmerkingen:

 1. Omdat BJZ sjoemelt met wat ouders zeggen of inbrengen, is het verstandig van deze gesprekken met BJZ e.a. opnames te maken voor privégebruik en voor de procedure bij de rechter dat BJZ entameert om OTS of UHP te verkriijgen of verlengen.

  Men mag dus voor PRIVÉgebruik van gesprekken, die men in persona heeft, opnames maken, maar niet openbaar maken, doch de opnames kan men gebruiken door deze op cd te zetten EN letterlijk uit te schrijven, omdat in de eerste plaats het uitgeschrevene juridisch gebruikt zou kunnen worden - als BJZ bezwaar maakt voor opname, dan kan men het ook zonder mededeling en medeweten doen, en let daarbij op dat kleding ofzo kan schuren en ruis veroorzaken in de opname. Vermijdt ruis en kraak.
  Het mag:
  Gezinsvoogdij is in feite ingrijpen in de privésfeer van een gezin, onder IVRK 3 ofzo, en is dus in juridische zin een overheidsinmenging, die niet onder het privacy van de jeugdzorgwerker valt, doch eerder dat van het gezin.
  Zeker waar het BJZ niet aan IVRK 24 (het verstrekken van doorverwijzing naar integrale, hoogwaardige diagnostiek) wenst te voldoen.

  Voor vertrouwelijk overlegmethode (waar het bestand te groot is om de advocaat of ouderondersteuner te mailen) kan men gebruik maken van Dropbox-Public-map, en de bijbehorende bestand-link onder FYEO (for your eyes only) geven aan diegene met wie je overlegt - in vertrouwen.

  Omdat voor privégebruik, en zeker waar er inmenging is in de privésfeer van het gezin en er dus sprake is van juridisch proces (= jeugdzorg's [spook- of echte] OTS en UHP e.d.), mag BJZ niet verbiedend intimideren, geen repressie leveren op de wil tot opnemen t.b.v. geheugensteun en evt. bewijs. Elk gesprek kan immers dóór BJZ gebruikt worden om tot een beslissing rond OTS en UHP te komen; zie McMichael-arrest(EHRM,24-02-94). Ook ouders mogen een geheugensteun maken van het gesprek ten behoeve van dit juridisch proces.

  Een jeugdzorgwerker die eigen privacy boven dat van de onder dwang staand gezin stelt, zou niet bij BJZ/AMK mogen werken, omdat dit een signaal is van onkunde van de werker dat 'in de schemering dient te blijven'.
  Het BJZ heeft immers het gestandaardiseerd vertrouwen van het rechtssysteem, de kinderrechters, en ouders moeten, hoe onschuldig ook aan het door BJZ/AMK beweerde, hun onschuld bewijzen: de omgekeerde wereld.
  De Cliëntenraad-notitie bevestigt dit.
  BJZ hoeft bij valide steun en hulp geven (BW1:257) niet bevreesd te zijn voor negatief gebruik. Bij een eerlijk en deskundig handelen en communiceren door BJZ is geen vrees steekhoudend om onder werker's privacy enige opname te verbieden, alhoewel BJZ wel mag zeggen dat het niet openbaar gebruikt mag worden, want dat is zo. Dat mag enkel bij wederzijdse toestemming van de opgenomen betrokkenen.

  Dit alles geldt ook bij derde 'hulpverleners'.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. .... en evt. gebruiken.
   Het kan een geruststelling voor de gezinsvoogd zijn te laten weten dat het slechts voor privégebruik is en niet geopenbaard zal worden.
   En mogelijk werkt het (-even aanvoelen-) zakelijker, zodat de gezinsvoogd beter werk levert. Wie weet.

   Waar een gezinsvoogd dan niet in gesprek wil, is dit een teken van negatieve inzet van de werker. Neem dat ook op en schrijf uit voor de rechter.
   Een dwang-hulp is een overheidsmaatregel, waar de rechten van het kind beschermd moeten worden. Dit kan en moet met motiveren. Jeugdzorg is een juridisch proces!

   Verwijderen
 3. Het was mij bekend dat het angsthazen-gehalte bij jeugdzorgmedewerkers al opvallend hoog was, maar dat deze angstpsychose zulke vormen aanneemt, dat men bang is voor geluidsopnamen van gesprekken van jeugdzorgmedewerkers zelf en hun cliënten verbaast mij toch wel heel erg.

  Temeer omdat het iedereen is toegestaan gesprekken, waar men zelf aan deelneemt als geluidsopname op te nemen. Het is een pracht middel om nadien af te luisteren wat er nou precies wel en niet gezegd is en hoe één en ander gezegd is.

  Op basis daarvan kan een goede schriftelijke rapportage gemaakt worden,waar tenslotte iedereen mee gebaat is.

  De cliëntenraad vindt het opmerkelijk dat BJZ de aanname heeft ''dat de opnames vrijwel altijd ten nadele van Jeugdzorg Gelderland zullen werken.''
  Mijn hemeltje wat is dit nou dan? Wat een gejammer.

  De ‘professionals’ van Jeugdzorg doen toch altijd hun stinkende best, leveren uitstekend werk af en behartigen als geen ander de belangen van het kind?...en dan toch jammeren van...''zal vrijwel altijd in het nadeel van Jeugdzorg Gelderland werken?''

  Dit is toch inderdaad een heel opmerkelijke reactie, daar heeft de cliëntenraad een punt.

  En dan; DUIKEN IN DE SLACHTOFFERROL...de persoonlijke levenssfeer/privacy van de medewerkers zou in gevaar komen door publicaties van cliënten van deze gesprekken op internet...ach hoe zielig..

  Kunnen onze gezinsvoogdjes daar ook al niet meer tegen? Maar dan betreft het uiteraard niet de gesprekken inhoudelijk zelf, maar de reacties op het net...die willen nog wel eens prikken en de bla bla van gezinsvoogden onderuit halen'.

  Tsja...en als je daar niet tegen kunt, kun je toch beter gaan vakken vullen bij een supermarkt.

  Al met al zijn nogal wat mensen bang voor Jeugdzorg...overigens goed te verklaren. Zo langzamerhand raken de rollen omgekeerd.

  Jeugdzorg begint ‘m steeds meer te knijpen voor de buitenwacht, die dit gesol met ouders en jongeren niet meer pikt..
  En terecht!

  Voor de schrijvers van deze blog en de commentatoren een reden te meer om er nog een schepje boven op te gooien, om deze verderfelijke en hoogst amateuristische instituten te vervangen door betere organisaties.

  Die echt hulp bieden aan ouders en kinderen die dat nodig hebben zoals Jeugdzorg bedoeld is en ook zoals het in de wet staat. HELPEN en ZORGEN, en niet alleen maar controleren en manipuleren. Alles en iedereen de wet voorschrijven, onder toezicht stellen en uit huis plaatsen. Er moet een veel grotere rol komen voor de familiaire netwerken. Het is nu onderhand wel bewezen dat die zogenaamde professionele inbreng allesbehalve professioneel is.

  opa

  BeantwoordenVerwijderen
 4. BJZ wil zich beschermen tegen bewijs van ondeskundigheid en manipulatie richting gezinnen.
  Daarmee bewijst BJZ hun veelvoorkomende onkunde en negatieve intentie tegenover gezinnen.
  BJZ dient opgedoekt te worden. Er is gezondheidszorg, echt, het bestaat al.
  Weg met BJZ. = Q.E.D.

  BeantwoordenVerwijderen