vrijdag 7 december 2012

Evaluatierapport blijkt promotiepraatje voor uitbreiding registratie

http://www.privacybarometer.nl/opinie/artikel/3808/Evaluatierapport_blijkt_promotiepraatje_voor_uitbreiding_registratie

Evaluatierapport blijkt promotiepraatje voor uitbreiding registratie


Vandaag verscheen een evaluatierapport over de inzet van de Verwijsindex Risicojongeren. De evaluatie werd uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid. Op basis van deze evaluatie zullen de minister en de Tweede Kamer kijken waar regels en wetgeving aangepast moeten worden. Prima dus.
Tot zover het goede nieuws. Want het beeld van de verwijsindex dat uit het rapport opstijgt is niet best. En ook van de manier waarop de onderzoekster (ja, iemand deed deze evaluatie even in haar eentje) te werk is gegaan stemt niet vrolijk. Natuurlijk doet zij haar werk in opdracht van de minister, maar het is geen beste evaluatie. En zelfs dan nog moeten de bevindingen de kamerleden aan het denken zetten.

Verwijsindex


De Verwijsindex Risicojongeren is een registratiesysteem bedoeld om jongeren die in een risicoprofiel passen, preventief bij te kunnen sturen. Op basis van 'meldcriteria' kunnen scholen, artsen en nog wat groepen een jongere in het systeem plaatsen. Als er voldoende meldcriteria worden aangevinkt, gaan de alarmbellen rinkelen en komt de 'hulp' in actie. Meldcriteria zijn oa. of een kind voldoende vriendjes heeft en of het kind wel voldoende "hobby's en interesses" heeft. Het registratiesysteem is sinds augustus 2010 een verplicht instrument.

Onvoldoende


Uit het evaluatierapport blijkt dat het rapportcijfer voor de meerwaarde van de verwijsindex een 5,9 is. In normaal Nederlands betekent dat, dat de hulpverleners dit systeem geen voldoende geven. Daarbij vindt slechts 21% van de professionals die met het systeem werken, dat de hulpverlening voor jeugdigen door dit systeem is verbeterd. 79% van de hulpverleners vindt dus dat dit systeem geen meerwaarde heeft. Hoeveel van die 79% vinden dat de hulpverlening zelfs slechter is geworden, wordt in het rapport niet vermeld. Ook met de stelling dat professionals onderling beter samenwerken, is slechts 30% het eens. Hoevelen vinden dat de onderlinge samenwerking verslechtert, omdat het systeem in de plaats komt van de persoonlijke contacten, wordt niet vermeld.

Faliekant de mist in


En dat is precies waar deze evaluatie faliekant de mist in gaat. Het heeft alleen naar de positieve signalen voor de verwijsindex gekeken. Niet alleen bij de vraagstelling naar de huidige situatie, maar ook hoe het systeem "beter kan". Alsof het het systeem is, dat geholpen moet worden en niet de jongeren die het betreft. Met andere woorden, voor de onderzoekster is het registratiesysteem het doel geworden en niet meer een middel om risicojeugd bij te sturen.
Het zal u dan ook niet verbazen dat dit moeizaam werkend systeem de volgende aanbevelingen meekrijgt: Vergroot de meldingsbereidheid, bevorder als organisatie het gebruik van de verwijsindex, maak de kring met meldingsbevoegden groter. Kortom, het systeem krijgt van de gebruikers een onvoldoende en de hulp wordt er niet beter van, dus moeten we het systeem uitbreiden en intensiever gaan gebruiken. Begrijpt u het nog?

Alternatief


Er is één punt in het rapport waarop de verwijsindex een duidelijke meerwaarde blijkt te hebben. En dat is als jongeren verhuizen en uit het zicht van de huidige hulpverleners raken. Door het landelijke systeem weten ze nu in de nieuwe woonplaats dat er een risicojongere aan komt. Zou een aanbeveling daarom niet beter zijn om de verwijsindex af te schaffen en een verhuisindex in te voeren?
Op basis van dit rapport zou mijn conclusie zijn: onderzoek wat je aan registraties kan verminderen, zodat je het enkele positieve punt kan bewaren. Stop de doorgeschoten registratie, want die staat in de weg van het persoonlijk contact tussen hulpverleners in de regio. Stop met evaluaties die systemen als uitgangspunt nemen en steek energie in onderzoek hoe je de jongeren zelf kunt helpen.

Lees ook:

Ouders Huiverig Om Opgenomen Te Worden In De Verwijsindex

http://www.antibjz.nl/topic/2078-ouders-huiverig-om-opgenomen-te-worden-in-de-verwijsindex/

Redactie Jeugdzorg Dark horse: De alarmbellen gaan in dit systeem rinkelen als het kind 'niet genoeg vriendjes heeft of niet voldoende hobby's of interesses'. Bij deze criteria ontbreekt nog: of het kind wel de juiste denkwijze heeft, blond genoeg haar (en blauwe ogen) en de juiste schedelverhouding.  Ook moet gekeken worden of de moeder wel vruchtbaar genoeg is om ons ras te versterken met vers bloed voor ons Staatsapparaat, waar het zingend voor wil werken en bouwen, ter meerdere glorie van onze verheven (en langzaam wegzinkende) welvaartstaat. Wie zegt dat de tijd van de grote ideologieën voorbij is? In 2012 is het totalitaire denken weer helemaal terug van weggeweest!

Zie ook het artikel: Het prerogatief van de Jeugdzorg om te oordelen (De Ijzeren Ring van Jeugdzorg)

http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.nl/2012/06/jeugdzorg-cultuur-het-prerogatief-om.html

            Terug naar Alle artikelen Jeugdzorg Dark horse

 

6 opmerkingen:

 1. Denkwijze is vaker een breinbreker.

  'De vader diskwalificeert bureau jeugdzorg waardoor (?!) onbelast contact met de kinderen nauwelijks mogelijk is ..'

  En Nederland heeft altijd de mond vol over andere landen (China bv) waar burgers worden vervolgd en lastig gevallen door de overheid vanwege hun mening .. ?!

  Wat mij betreft toont deze vader juist gezond verstand, maar dat ter zijde.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. "Risico-jongeren" - U denkt aan vervelende pubers.
  Nee, nee!
  : Het kunnen ook baby's zijn die in deze Verwijzingsindex komen als er iets gemeld wordt.
  Bij de gemeente wordt het ingeschreven welke instantie de melding doorgaf aan de Index; maar bij de instelling, vaak BJZ, AMK, of consultatiebureau, moet u zijn om het dossier op te vragen/ in te zien.
  Inzien van dossiers is verstandig.
  Weet hoe de wet Wbp werkt en daarin uw rechten zijn.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Van roddelen is nooit iemand beter geworden. En dat is waar de verwijzingsindex voor staat. Achter de rug van de ouders om allerlei onzin vastleggen.

  Alleen al zonder de verwijsindex kom ik welgeteld uit op 60 personen die met elkaar over ons gezin hebben gepraat. Al deze mensen zaten faliekant fout. De een versterkte de ander met zijn kletspraatjes. In zo'n groepsproces gaan deelnemers geloven in hun foute aannames. Als ouders sta je tegenover een overmacht.

  Met de verwijsindex wordt dit geroddel alleen maar gestimuleerd en versterkt.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Prerogatief
  Het woord viel al vaker op ‘Darkhorse’. Ik kende het niet, nu wel na even googlen:
  Een prerogatief, is in het staatsrecht en het bestuursrecht een recht dat aan een bestuurder of autoriteit met uitsluiting van alle anderen, is opgedragen. Het begrip wordt vooral in samenhang met de rechten van de kroon of van de koning in het bijzonder gebruikt.

  Het lijkt wel of ‘Jeugdzorg’ het prerogatief op het kind, de ouder(s), het gezin heeft. Heeft ‘Jeugdzorg’ dit zich zelf toegeëigend? Of is ‘Jeugdzorg’ te vergelijken met een allodium, Latijns begrip (ook maar even opgezocht) dat staat voor ‘Een uitzonderlijke vorm van grondbezit, waarover het bezitsrecht absoluut is’? Boven een allodium staan bij wijze van spreken alleen nog God en de Zon. De koning schonk zo’n gebied vroeger aan een trouwe vazal. Deze had vervolgens totaal geen verplichtingen meer binnen dat gebied aan de koning. Een allodium maakte geen deel meer uit van het koninkrijk waarbinnen het was gelegen. De rechtspleging kon dus naar eigen goeddunken van de vazal worden vormgeven.

  ‘Jeugdzorg’, de vazal die koning is geworden, lijkt zo langzamerhand een Staat binnen een Staat te worden, met eigen regels en wetten. Waar kinderen/ouders/gezinnen als lijfeigenen, jeugdzorgwerkers en rechters als lakeien, leerkrachten/artsen/politie als horigen, ten dienste staan van ‘Jeugdzorg’. Om verzekerd te zijn van voldoende opbrengst werden er vroeger in de oogsttijd plundertochten georganiseerd. Een deel van de buit bestemde de koning als beloning voor zijn vertrouwelingen, die zelf konden bepalen wat zij er mee wilden doen. Een ander deel was bedoeld om de ondergeschikten aan het werk te houden en zo doende in hun- en zijn onderhoud te voorzien. De huidige ‘Verwijsindex Risicojongeren’ en de oproep tot meldingsbereidheid aan de diverse meldingsbevoegden binnen het jeugdzorggebied lijkt een moderne variant hierop.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. We zijn nog niet zoveel opgeschoten.

  Het enige voordeel ten opzichte van de vroege Middeleeuwen lijkt dat niet en passant je vrouw wordt 'genomen' ...

  Het is trouwens gezien de gang van zaken een vergissing om te denken dat de Middeleeuwen al voorbij zijn.

  Dat lijkt alleen maar zo omdat we nu auto's en andere techniek hebben ...

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Men schijnt nooit te willen leren over waartoe roddel, achterklap enz kunnen leiden..

  Lees het boek over de zaak 'Lucia de B', die veroordeeld werd tot levenslang + TBS wegens 7 moorden en 3 pogingen daartoe..

  Een buitenstaander bestudeerde het vonnis van het Hof en ging daarmee naar deskundigen die stelden dat bepaalde zaken niet kónden kloppen... er bleek niets te kloppen... ze kreeg een integrale vrijspraak, 'er WAS GEEN MOORD'.... Het boek: 'Er werd mij verteld over Lucia de B' van Metta de Noo ( ISBN-13: 978-90-5911-974-1 / www.uitgeverijAspect.nl )
  Zie waartoe niet geverifieerde 'informatie' kan leiden, treurig dat de overheid dit gewoonweg jarenlang wil gaan vastleggen, zogenaamd uit 'belang van het kind'... WAANZIN dus en opdoeken dergelijke registraties!

  Nico Mul

  BeantwoordenVerwijderen