zaterdag 29 december 2012

OTS-Light is aanstaandeDe benaming 'gezinsmanager' gaat komen onder een zogenaamde OTS-light; een spook-OTS die zonder dat er gronden gegeven hoeven te worden (dus enkel op de wil van een ondeskundig sociaal werker) afgedwongen kan worden.

Straks moeten ouders hulp in huis accepteren in het preventieve stadium van Jeugdzorg in huis en school en huisartspraktijk.

OTS-light-vorm a.s.:

http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.nl/2012/01/de-spook-ots.html

http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.nl/2012/08/spook-ots-in-optima-forma.html

http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.nl/2012/09/afschuifsysteem.html

MAATREGEL VAN OPGROEIONDERSTEUNING:

”De maatregel van opgroeiondersteuning is een nieuwe kinderbeschermingsmaatregel en kan alleen worden opgelegd «indien een minderjarige zodanig opgroeit dat hij in zijn ontwikkeling wordt bedreigd en de zorg die in verband met het wegnemen van de bedreiging noodzakelijk is (...) niet of onvoldoende wordt geaccepteerd». De maatregel kan dus niet ter preventie van een zwaardere maatregel worden opgelegd, maar vergt een eigen afweging. …(site KOG).

http://www.stichtingkog.info/pages/posts/de-maatregel-van-opvoedondersteuning-en-andere-voorgenomen-wijzigingen481.php?searchresult=2&sstring=OTS

Er komt dus een preventieve vorm van bemoeizorg! We zijn gewaarschuwd.
Een sociaal werkster, met zesjes haar diploma gehaald, mag dus dwingend bepalen of het gezin straks hulp thuis nodig heeft! - Willen de ouders wat beters, dan spreken ze de ondeskundige tegen en komt er dwang of zelfs de spook-OTS zoals op deze site -als begrip- te vinden.
En we weten: Meer dan 50% kans dat een OTS een UHP wordt, met 'leugens' als grond (insinuaties zonder diagnostiek).

Dit is aanstaande;

De Maatregel van OpvoedOndersteuning (en andere voorgenomen wijzigingen)

Actualiteit >> www.eerstekamer.nl/behandeling/20121023/nader_voorlopig_verslag/document3/f=/vj3zk2kqokzh.pdf 
www.eerstekamer.nl/behandeling/20121023/nader_voorlopig_verslag/info


Herziening kinderbeschermingsmaatregelen grotendeels pas in werking januari 2015, met uitzondering van o.a. de maatregel van opgroeiondersteuning.
In FJR september 2012 is te lezen in de rubriek Actualiteiten:


Herziening kinderbeschermingsmaatregelen op 1 januari 2015 in werking

… Indien het wetsvoorstel tot wet wordt verheven, wordt voorgesteld het wetsvoorstel op 1 januari 2015 in werking te laten treden met uitzondering van de toetsende taak voogdij, de maatregel van opgroeiondersteuning en het netwerkberaad.. … Het laatstgenoemde deel van het wetsvoorstel zou gelijktijdig in werking kunnen treden met de decentralisatie van de jeugdzorg van provinciaal naar gemeentelijk niveau. (Kamerstukken I 2011/12, 32 015, nr.C)

Op 13 december 2010 hebben Alice Jansen en Truus Barendse een gesprek gevoerd op het Hoofdkantoor van de Raad voor de Kinderbescherming. Hier merkte de Raad op, dat de opgroeiondersteuning die wel wet zou worden en OTS light genoemd werd, in de praktijk natuurlijk gewoon een ots zou zijn. Het enige light eraan is, dat een jongere hem makkelijker krijgt.

TS

             Terug naar Alle artikelen Jeugdzorg Dark horse
http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.com/2012/04/alle-artikelen-jeugdzorg-dark-horse.html7 opmerkingen:

 1. Wist je dat in light producten meer rotzooi verwerkt wordt dat schadelijk is voor lichaam en geest?

  BeantwoordenVerwijderen
 2. De SSF en nog eerder het platform SCJF heeft de politiek reeds begin jaren 2000 een werkelijke light-vorm voorgesteld:
  plaats enkel de bedreiger onder toezicht.
  Dat werd in het voorstel P-OTS genoemd: Partiële OTS.
  Dan wordt het instemmingsrecht van de overige gezinsleden niet weggenomen. Ook is het dan duidelijker mogelijk om de bedreiger weg te plaatsen van het kind en z'n vertrouwde omgeving.
  Later is voor degelijk onderzoek het Jeugdbeschermingsplan voorgesteld:
  https://dl.dropbox.com/u/2479159/2012-Verkort%20Jeugdbeschermingsplan-JzBlH.pdf (blz. 8 + 11 e.v.).

  Light in de vorm van de BJZ-lobby, een hype, is enkel bedoeld als grotere toevoer aan werkgelegenheid voor de jeugdzorgwerkers en dure onderskundige besturen, waar het budget voor het kind gaat, zo laat BJZ weten door haar handelen.
  Ook onbedreigde kinderen moeten beschermd worden tegen onkundig 'onderzoeken' vanuit BJZ:
  laat dat via een diagnost doen die de cliënt WEL ziet en onderzoekt.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Als de regering het BJZ zou stoppen, zouden er veel minder bezuinigingen nodig zijn in dit land!
  Scheelt enorm veel geld nml.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Als bjz nou echt eens met de grond gelijk gemaakt zou worden , zouden er vooral niet zoveel wanhopige kinderen ,ouders en familie ronddolen.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Een OTS-light wordt heus niet door één "sociaal werkertje" bepaald. Een wel-of niet juiste overwogen stap wordt nog steeds gemaakt met een team, ongeacht of je er mee eens bent of niet. Criticus Jeugdzorg? Bekijk maar eerst goed de procedures voordat daar een mening over wordt gegeven.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Het woord 'team' klinkt heel weloverwogen, maar in de huidige werkwijze van BJz is er ook sprake van een Multi-Disciplinair Overleg dat zogenaamd samen de beslissing neemt. In de praktijk betekent dat gewoon dat de gedragswetenschapper van BJz (die het kind nooit gezien heeft) zijn handtekening zet onder de speculaties en insinuaties van de gezinsvoogd.

   Verwijderen
  2. Dat team gaat volledig af op de diagnostiek van de gezinsvoogd/ juffen meesters en andere getuigen die er in de eerste instantie al voor zorgden dat die gezinsvoogd er moest komen. van enige neutralitiet is totaal geen sprake, want men wil alle gezichten 1 kant op hebben, dus inmenging van derden is ongewenst.( het zogenaamde 1 kind 1 plan concept) Als ouders krijg je pas na alle overleggen het plan voorgeschoteld als zijnde de enige optie.

   Verwijderen