zondag 16 december 2012

Waarheidsvinding in de Jeugdzorg


http://www.dekinderombudsman.nl/86/volwassen/nieuws/kamer-vraagt-advies-kinderombudsman-over-waarheidsvinding/?id=243

Kamer vraagt advies Kinderombudsman over waarheidsvinding


13 dec 2012
 
De Tweede Kamer is akkoord gegaan met het verzoek van Vera Bergkamp (D66 ) om advies te vragen aan de Kinderombudsman over waarheidsvinding in de jeugdzorg.

De Kinderombudsman is verzocht te onderzoeken of instanties, waaronder de Raad voor de Kinderbescherming en Bureau Jeugdzorg, voldoende doen aan feitenonderzoek bij complexe zaken als bijvoorbeeld de uithuisplaatsing van kinderen. De Kinderombudsman gaat binnenkort met de Kamer in gesprek over de opzet van het onderzoek.

De Tweede Kamer constateert dat er al langere tijd een maatschappelijke discussie is over de mate waarin organisaties in de jeugdzorg doen aan feitenonderzoek. Kinderombudsman Marc Dullaert onderschrijft de zorg van de Tweede Kamer.

De Kinderombudsman ontvangt regelmatig klachten over de Raad voor de Kinderbescherming en Bureau Jeugdzorg van mensen, die het niet eens zijn met de manier waarop hun situatie wordt beschreven in rapporten en onderzoeksverslagen. Een veelgehoorde klacht is dat het niet mogelijk is om zaken hierin te wijzigen of aan te passen.

De Kinderombudsman


De Kinderombudsman controleert of de overheid de kinderrechten in Nederland naleeft. Hij doet dit ook bij private organisaties in het onderwijs, de kinderopvang, de jeugdzorg en de gezondheidszorg. Op basis van signalen en onderzoeken adviseert hij - gevraagd en ongevraagd - het parlement. Hij probeert structurele oplossingen te vinden voor problemen die met de rechten van kinderen te maken hebben.

Lees de motie van kamerlid Bergkamp.

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33400-XVI-36.html


33 400 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2013

33 400 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2013

Nr. 36 MOTIE VAN HET LID BERGKAMP

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 3 december 2012
De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
constaterende dat uithuisplaatsingen van kinderen heel ingrijpend zijn voor kinderen en (pleeg)ouders;
constaterende dat er al langere tijd een maatschappelijke discussie is over de mate waarin door organisaties in de keten van de jeugdzorg, waaronder door de Raad voor de Kinderbescherming en Bureau Jeugdzorg, voldoende gedaan zou worden aan feitelijke onderbouwing ofwel waarheidsvinding;
van mening dat met uithuisplaatsingen heel zorgvuldig moet worden omgegaan;
van mening dat het goed zou zijn, de huidige situatie wat betreft het fenomeen van waarheidsvinding in de Jeugdzorg te herijken en deze kennis mee te nemen in de transitie en transformatie van de Jeugdzorg;
verzoekt de regering, een advies te vragen aan de Kinderombudsman of feitelijke onderbouwing ofwel waarheidsvinding meer onderdeel zou moeten zijn van de aanpak van de Raad voor de Kinderbescherming, Bureau Jeugdzorg en van andere organisaties in de keten van de jeugdzorg en hier in mee te nemen de resultaten van het onderzoek naar waarheidsvinding uitgevoerd door het Landelijk Cliëntenforum Jeugdzorg, en de Kamer hierover in 2013 te informeren,
en gaat over tot de orde van de dag.

Bergkamp

              Terug naar Alle artikelen Jeugdzorg Dark horse

5 opmerkingen:

 1. Met wat voor onzin zal de Kinder Ombudsman nu komen. Geen OTS of (M)UHP betekend ook geen werk meer voor alles en iedereen in en om de Jeugdzorg.

  Het zijn allemaal schurken. Waarom komen zij niet op het idee dat OPDOEKEN het beste is voor ouders en hun kinderen?

  Dat zijn deskundigen en niet de mensen die achter hun bureautje wat papieren lezen met een paar belletjes hier en daar.

  En die onderzoeken kosten ook wat ... en zo blijft die rot Jeugdzorg in stand.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. De Nationale Ombudsman is reeds met de Kinderombudsman tot een rapport gekomen rond Omgangsfrustratie en BJZ-'zorg':
   http://www.nationaleombudsman.nl/rapporten/2012/166%20 .

   De bevraagden zijn weer enkel de sociaal werkers van RvdK en BJZ, en een paar anderen die geloven in BJZ.
   Dus betreft het 'onderzoeken' die niet alle variabelen wetenschappelijk meenemen. Niet kijken hoe ouders begeleid kunnen worden en HOE ZIJ dat ervaren, waar na echtscheiding het best lastig is om de emoties rond rouw over de scheiding psychologisch te scheiden van de verantwoordelijkheid qua ouderschap met de signalen richting kinderen. (Wraak naar de ex is niet best voor de rust bij het kind.)
   Bij Omgangsfrustratie schort het daar aan. En 't schort aan de juiste, beter-gekwalificeerde hulp en begeleiding om dit toch snel voor het kind voor elkaar te krijgen. (Daar is BJZ niet de juiste hulp-verlener).
   Foute signalen (ook door gezinsvoogden, die strijd oproepen) naar het kind leiden tot loyaliteitsproblemen:
   kinderen zijn geneigd om hun ouders te beschermen, en dat is hun taak niet, qua ontwikkelingspsychologie!!!

   Het ging in dit rapport ook over 'waarheidsvinding'(zouden de juristen dit door hebben?), over hogerstaande waarheidsvinding;
   'diagnostische waarheidsvinding' wordt niet gebezigd omdat dit te vinger op de zere plek zou leggen.

   Dit wordt genegeerd door de juristen ombudsmannen.
   Hoe kunnen we denken dat er nu eens geen flodderwetenschappelijk rapport komt?

   Het 'onderzoek' blijft op het niveau sociaal werk met hun insinuaties, en vergeet op valide niveau, diagnostisch, te onderzoeken zoals een wetenschapper dient te doen, met controlegroepen, en tevens via de cliënten.
   Verwacht geen deugdelijk antwoord.

   Weten wat 'flodderwetenschap' is?? Zie:
   http://www.youtube.com/watch?v=ymwV2AqLBBE .
   Het rapport van de ombudsmannen staat dus op:
   http://www.nationaleombudsman.nl/rapporten/2012/166%20# (rechts te downloaden pdf).

   Verwijderen
 2. De uitspraak van een rechter is bepalend voor een UHP.
  Als zij de rechten van het kind en de mens zouden kennen en daarbij het bedrog van die liegende stichtingen zouden afwijzen door aan waarheidsvinding te doen dan was er geen enkele kind weggerukt van de ouders.

  Maar ja, luisteren naar de waarheid die door ouders en kinderen verteld wordt maakt een waarheidsvinding overbodig.

  Die OTS en UHP is de grootste verlakkerij in onze maatschappij. Een middel om te mogen onderdrukken, ouders en hun kind(eren) te vernederen en innen(€).

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Ja, en graag een civiel equivalent van de onschuldpresumptie.

   Dan is het snel klaar met alle verdachtmakingen, verpakt als 'zorgen', 'onduidelijkheden' e.d.

   Daarom moet de zitting besloten zijn, anders is het direct belediging, smaad en laster.

   Joehoe, rechters, zijn we wakker?!

   Verwijderen
  2. Nee, rechters moeten geloven, want het zijn geen psychiaters, maar juristen.
   En de BJZ-lobby heeft z'n best gedaan om hun mooipraat ingeburgerd te krijgen in die juridiserende wereld:
   BJZ zou 'specialist' zijn, terwijl de juristen/rechters niet weten dat het slechts het niveau sociaal werk betreft zonder diagnostische vaardigheden. Het team ziet de cliënt niet en gaat z'n beroepsethiek te buiten.
   We moeten rekening houden met die gevallen waar het kind wel bedreigd wordt.
   En de bedreiger 'uithuisplaatsen' is nog geen item bij de politiek. Al zou dat het kind veel meer beschermen, dan schadelijk een maatregel het kind opleggen.

   Het KIND voelt zich NIET 'veilig' bij een onbekende pleegsituatie!
   Dat is eigenlijk institutionele KINDERMISHANDELING.

   Besloten zittingen zijn wel 'veilig' voor de rechter en BJZ. Daarom zou enkel het gezin mogen bepalen of die zitting geheel besloten zou moeten zijn!
   Mar hoeveel ouders vragen om enige openheid (een diagnost of getuige toelaten)???

   Verwijderen