vrijdag 3 januari 2014

De pedo mag het wél proberen!

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2686/Binnenland/article/detail/3571238/2014/01/03/Politie-laat-man-lopen-die-plannen-maakte-voor-misbruik-7-jarige.dhtml

Politie laat man lopen die plannen maakte voor misbruik 7-jarige


Door: Anneke Stoffelen − 03/01/14, 09:30 

Politie Gelderland heeft een man laten lopen die in een chatbericht plannen maakte voor het seksueel misbruiken van een 7-jarig kind. Hoewel er een aangifte ligt en de afzender van het bericht bij de politie bekend is, is zijn computer niet in beslag genomen voor onderzoek.  

Ik wil ff jou hulp in roepen. Ik heb al geruime tijd contact met dit ID (...) Ze zegt dat ze een pedomom is. Ze zoekt een dominante pedo die haar zoontje van 7 pervers en hard wil misbruiken.
Chatbericht man 

Het chatbericht is bij toeval gevonden door een tienerzoon op de computer van zijn nu 59-jarige vader. Hij heeft samen met zijn broer in de zomer van 2012 aangifte gedaan. De man is eerder beschuldigd van seksueel misbruik van zijn eigen kinderen, blijkt uit dossiers van de Raad voor de Kinderbescherming en Bureau Jeugdzorg, die in het bezit zijn van de Volkskrant.

Met de twee broers van 17 en 19 gaat het erg slecht. Deze zaak lijkt de druppel die de emmer doet overlopen. De oudste woont in bij een pleegvader en gaat niet naar school. De jongste zit tegen zijn zin in een gesloten jeugdzorginrichting. Ze voelen zich door iedereen in de steek gelaten en kunnen niet verkroppen dat hun vader in een andere regio ongestoord een nieuw leven opbouwt.

Dominante pedo

In het bericht schrijft hun vader aan een kennis: 'Ik wil ff jou hulp in roepen. Ik heb al geruime tijd contact met dit ID (...) Ze zegt dat ze een pedomom is. Ze zoekt een dominante pedo die haar zoontje van 7 pervers en hard wil misbruiken.'

Hij vraagt de kennis contact te leggen met de buitenlandse moeder, omdat zijn Engels te slecht is. Later schrijft hij: 'Als dit echt is dan kunnen we een klein jongetje super misbruiken. Ik had al wel gezegd tegen haar dat de school er iets van zou gaan merken. Maar ze zegt steeds: homeschool here. Sommige ouders geven er de voorkeur aan kinderen thuis te onderwijzen. Als dat zo is dan heeft dat kind waarschijnlijk weinig directe contacten met de buitenwereld. Als dat zo is, is dat natuurlijk goud.'

Te weinig bewijs

De politie Gelderland heeft de man twee weken na de aangifte verhoord en de zaak daarna niet verder onderzocht. 'Na het verhoor is besloten het onderzoek af te ronden, omdat er te weinig bewijs is dat er concrete plannen waren om een strafbaar feit te plegen', zegt een woordvoerster. 'Er wordt in het chatbericht niet gezegd: dan en dan gaan we daar en daar een kind misbruiken.'

De computer van de vader is niet in beslag genomen of onderzocht, terwijl dat mogelijk meer concrete aanwijzingen had kunnen opleveren dat het kind wel degelijk in gevaar was. Volgens de politiewoordvoerster ging het om een 'schokkend bericht' en was de melding juridisch gezien ernstig genoeg om tot inbeslagname van de pc over te gaan. Ze kan niet precies duidelijk maken waarom geen verdere actie is ondernomen. 'Dat is altijd een afweging, een optelsom van omstandigheden. Dit is zo gelopen. Waren de omstandigheden net anders geweest, dan hadden we misschien wel zijn computer in beslag genomen.'

De politie doet geen uitspraken over wat de man in het verhoor heeft gezegd en welk element precies leidde tot de conclusie dat het misbruikplan 'niet concreet' was. Volgens Bureau Jeugdzorg verdedigt de man zijn chatbericht met de verklaring dat hij de moeder van het 7-jarige kind uit haar tent wilde lokken, zodat hij bewijs had om haar te ontmaskeren als kindermisbruiker.

Basisschool

Sinds de aangifte hebben de twee broers geen contact meer met hun vader. De man werkte als conciërge op een basisschool, maar is daar door deze kwestie ontslagen. Hij is naar een andere regio verhuisd. De relatie tussen de vader en zijn kinderen is van jongsaf aan moeizaam geweest
. In 2000 heeft de moeder van de jongens aangifte tegen hun vader gedaan, omdat zij het vermoeden had dat haar man haar zoontjes (toen 4 en 6) seksueel had misbruikt. Eerder hadden zijn dochters uit een eerdere relatie hem ook al van misbruik beschuldigd.

De moeder is met de jongens gevlucht. De zedenrechercheur die de kinderen destijds in een studio heeft verhoord, noemde de situatie 'zorgelijk', staat in het dossier. De officier van justitie zag toen echter onvoldoende grond voor vervolging.

Opgewonden

Aan de Raad voor de Kinderbescherming heeft de vader ontkend dat misbruik heeft plaatsgevonden en dat seksueel getinte opmerkingen van zijn zoons op een andere manier verklaard konden worden. Zo hadden de kleuters 'wel eens wat gezien' van de seks die hij had met zijn vrouw. Ook kwam het voor dat er een pornofilm op stond in de huiskamer terwijl een van de kinderen binnenkwam. Hij zei toen ook dat zijn oudste zoon 'hoe klein hij ook is', opgewonden kon raken als hij bij zijn moeder op schoot zat.

De Raad voor de Kinderbescherming noemde het 'aannemelijk dat er sprake is geweest van seksueel grensoverschrijdend gedrag'. Daarom werd in 2000 besloten dat de vader zijn kinderen een tijd niet mocht zien. In 2008, nadat het met de jongens was misgegaan bij hun zwakbegaafde moeder en in een pleeggezin, werden de kinderen toch weer bij hem in huis geplaatst. Hoewel er toen nog steeds veel zorgen waren over zijn gedrag, beargumenteerde Bureau Jeugdzorg de plaatsing bij de vader met de opmerking dat hij 'de meest beschikbare opvoeder' was.

Redactie Jeugdzorg Dark horse: En ja hoor, het is weer eens zover. De echte pedofiel heeft alle kans en gelegenheid gekregen om zijn zonden nog eens over te doen onder het toeziend oog van jeugdzorg, terwijl bij gezinnen waar er enkel sprake is van een verdenking van mishandeling of misbruik -zonder enig substantieel bewijs- de kinderen zonder pardon uit huis kunnen worden gesleurd, want dan is een ‘vermoeden’ van ontwikkelingsbedreiging ruim voldoende! 

Dit is het zoveelste voorbeeld van hoe deze klungels maar blijven meten met twee maten. Hadden we al eerder de veroordeelde pedofiele opa waar zijn dochter met zijn kleinkind bij mocht komen inwonen, een ouderpaar dat hun kind op internet voor seks had aangeboden die hun kind naderhand toch terug kregen, nu is het weer een overduidelijke pedofiel die een herkansing kreeg van jeugdzorg, nadat eerder aangifte van kindermisbruik tegen hem was gedaan en uitspraken van de man zelf niet in zijn voordeel pleitten.  

Het krantenartikel gaat in de eerste plaats over het gebrek aan daadkracht van de politie Gelderland, die het niet nodig vindt om de computer van deze geestelijk zieke man te onderzoeken en hem wegens gebrek aan bewijs gewoon weer laat lopen, na eerder  aangekondigde kinderverkrachtings-actie zoals omschreven in een chatbericht van de man. Maar het bericht laat ook iets zien van de rol die jeugdzorg en de RvdK speelden vanaf 2000, tot nu.   

In 2008 werden de kinderen bij hem in huis geplaatst, terwijl ze vanaf 2000 nog bij hem werden weggehouden, omdat ‘seksueel grensoverschrijdend gedrag door de Raad voor de Kinderbescherming aannemelijk werd geacht.’ Omdat het mis ging bij hun moeder kwam de vader toen weer in beeld. Je zou zeggen dat er honderd betere plaatsingen te verzinnen zijn voor de kinderen dan ze terug te brengen naar hun vermoedelijk pedofiele vader, maar de verrassende logica van jeugdzorg werkt vaak anders. Opmerkelijk is de uitspraak die vader doet in 2000 bij de Raad voor de Kinderbescherming, dat zijn oudste zoon 'hoe klein hij ook is', opgewonden kon raken als hij bij zijn moeder op schoot zat. 

Dit is typisch de uitspraak van een pedofiel, met de veronderstelling of de wens dat een kind seksueel opgewonden zou raken van normale lichamelijke aanraking van zijn ouders. Alleen een perverseling  zegt zoiets. Het zijn vaak  pedofielen die beweren dat kinderen behoefte hebben aan een seksueel leven, nee, er zelfs recht op zouden hebben! In hun beleving is het gewoon ‘egoïstisch’ om kinderen dat te onthouden. Maar Bureau Jeugdzorg herkende deze uitspraak niet als zodanig en gaf deze man in 2008 toch toegang tot zijn kinderen ondanks de zorgen die er ook toen waren over zijn gedrag, want hij was ‘de meest beschikbare opvoeder’!?? 

Dit is niet alleen heel erg voor de twee jongens die vermoedelijk op hun 4e en 6e jaar zijn misbruikt en bij de dader werden teruggeplaatst, maar ook een klap in het gezicht voor alle ouders die hun kinderen om minder ernstige feiten zijn kwijtgeraakt aan de geitenwollensokken-politie (BJz). Wat verder opvalt is dat de vader zijn kinderen in 2008 toegewezen kreeg, maar dat de twee jongens vijf jaar later weer ergens anders verblijven, één in een pleeggezin en één in een gesloten instelling. Wat is er eigenlijk in die tussentijd gebeurd?... 

Sven Snijer

4 opmerkingen:

 1. Tuurlijk, waarom zou je als politie iets gaan doen?

  Het is veel makkelijker om op de blauwe ogen van een of ander jeugdzorgkippie zonder rechterlijke machtiging kinderen uit huis te slepen.

  Overheidsdienaren worden toch niet vervolgd, hoe strafbaar hun handelen ook is ..

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Bevindingen van commissie Samson zijn hiermee bewezen weer 'vergeten'.
  Misbruik door jeugdzorgbeleid staat niet bovenaan de inkomstenmogelijkheid van BJZ. Liever verdient BJZ aan ouders te beschuldigen. 3 op de 4 kinderen worden zo onterecht 'behandeld' door BJZ. Geen diagnostisch onderzoek laten doen, is zo makkelijk!!!
  Maar niemand kijkt naar het inspanningsverzuim van deze brache "jeugd-'zorg'".

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Oké, man wordt niet vervolgd, maar er zijn voldoende redenen om hem psychologisch of psychiatrisch te onderzoeken.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Rond zeden ziet men vaak dat er ambtelijk en niet-diagnostisch wordt gekeken.
  Het blijft speculatief handelen, en vooral geen deskundige specialist inschakelen.
  Net jeugdzorg!
  Een diagnostisch specialist weet het kind te testen zònder dat het belast wordt, zeker minder belast dan door een zedenpolitie-ambtenaar of door een jeugdzorgwerker/gezinsmanager in BJZ!!!

  Er zijn ook vàlse aangiftes van 'moeders' die aan omgangssabotage wensen te doen, tegen het belang van het kind in dus, en daarom ook een bedreiging zijn voor het kind.
  Vals of echt, het kan goed diagnostisch bekeken worden, en jeugdzorg en politie laten dat na: inspanningsverzuim!

  Inspanningsverzuim door de beroepsgroepen die zorg kunnen (laten) geven aan jeugdigen is een vorm van kindermishandeling. (Maar een gezinsvoogd kan men niet uithuisplaatsen, evenals een politieambtenaar, wat toch het minst belastend is voor een kind dat in z'n vertrouwde omgeving wil blijven; beleid dient te verbeteren naar deskundigheid verstrekken!).

  Men moet niet dat kind uithuisplaatsen, doch een plaatsverbod afgeven aan een bewezen misbruiker, of les geven aan een omgangssaboterende, gescheiden 'moeder', zodat snel die bewust wordt wat en hoe deze doet naar het kind.....
  Als er nìèt geleerd wil worden, dan pas dwang toepassen; als omgang niet gegeven wordt; als signalen naar het kind, ook non-verbaal en organisatorisch, níét uitblijven die de andere ouder veroordelen en daarmee het kind met een loyaliteitsprobleem.opzadelt.

  Hier had BJZ de politieambtenaar het huis moeten uitzetten, vanwege diens inspanningsverzuim juist door te verwijzen, en de rechter had ook een UHP aan z'n broek moeten krijgen! Want ook rechters mogen een deskundige aanwijzen boven jeugdzorg!

  BeantwoordenVerwijderen