vrijdag 24 januari 2014

"Wat heeft hij nu weer gedaan!?...."

Ambtenaar: Meneer de burgemeester…, ik moet u iets vertellen over Pieter Hilhorst!

Burgemeester: O god, wat heeft hij nu weer gedaan??

Ambtenaar: Hij is van plan op grote schaal de privacy van ouders te schenden, hen door amateurs te laten adviseren bij de opvoed-en gedragsproblematiek, een budgetregisseur te laten bepalen of ze wel of geen toegang krijgen tot specialistische hulp, ze bij alle denkbare signalen van het kind te beschuldigen van mishandeling,  meningsverschil met de *OKA te interpreteren als ‘tegenwerking’ en een bedreiging voor het kind, gedwongen sociaal doen –onder toezicht gesteld door eigen vrienden en familie, gedwongen huisbezoek 6 weken na de geboorte van hun kind, een behandelplan voor probleemkinderen gebaseerd op de Top 600 van jeugdcriminelen, discriminatie van kinderen t.o.v. volwassenen in  geestelijke gezondheidszorg,…

Burgemeester: Oh, bedoelde je dat…Nee, dat is in orde hoor, dat is gewoon beleid. Althans, we doen alsof we er goed over nagedacht hebben, al werden alle belangrijke beslissingen al genomen toen er over de haalbaarheid en de wenselijkheid van de plannen nog niets bekend was. Als de nieuwe jeugdwet niet door de Eerste kamer komt hebben we voor de OKA’s €75 miljoen voor jan lul vergieterd, maar dat blijft tussen ons, hé?

http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.nl/2013/09/hoe-vrijwillig-is-de-amsterdamse-ouder_2.html

 
* Ouder-en Kindadviseur


1 opmerking:

 1. Zo gaat dat onder politici:
  negeer de wetenschappelijke feiten; immers de politiek gaat over meningen en volksverlakkerij en verzwijgen veelal de feiten. Alles wordt onder de politiek uiteindelijk duurder.

  Een teken van het onwetenschappelijke is de brief, genoemd in
  http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.nl/2014/01/nieuwe-jeugdwet-wetenschappelijk.html
  (artikel hier onder) waar zelfs de KNAW aangeeft dat de jeugdpsychiatrie niet tot de gemeenteambtenaar ofwel jeugdzorgwerker met een mooie naam zou mogen behoren,
  doch onder de WGBO (BW7:446 e.v.) behoort te vallen omdat de volwassenenproblemen zich veelal ontwikkelen in het tweede decennium van ieders leven, dus onder de 18 à 23e levensjaar, en dan dus dreigt onder de jeugdzorg te vallen.
  Er mag geen verschotting bestaan tussen het begin en het vervolg bij een behandeling: voor en na het 18e levensjaar! ("Één probleem - één behandeltraject - één deskundige coördinator").

  Gemeentelijke Jeugdzorg is echter iets anders dan psycho-gezondheidszorg, en dient niet beoordeeld te worden door sociaal werksters of gezinsvoogdesjes doch door beëdigde en gestudeerde medici onder de beroepsethiek.
  Zelfs Jeugdzorg heeft voor de ingang tot dwangzorg valide diagnostiek van node om kinderen te beschermen tegen domme meningen en manipulaties van die jeugdzorgwerksters.

  BeantwoordenVerwijderen