zaterdag 16 maart 2013

Hoe Asscher Nederland in 5.49 minuten voorlicht met zijn pertinente leugens over ‘zorgvuldig’ handelen van Jeugdzorg

Ouders die met jeugdzorg te maken hebben gehad weten wel beter…. 

Nederland wordt tijdens de wekelijkse persconferentie op vrijdag even bijgepraat door Asscher. Als een reclameboodschap stelt hij bij herhaling, hoe zorgvuldig (6x) jeugdzorg omgaat met het ‘belang van het kind’, hoe zorgvuldig er naar een pleeggezin wordt gezocht en dat we bewondering (4 x) moeten hebben voor pleegouders die het kind van een ander willen opvoeden, een kind dat in gevaar is.  Demagoog Asscher stelt verder:

-      Dat Nederland de verdedigers van mensenrechten verdedigt!

-      Dat het niet gepast is dat een buitenlandse mogendheid zich een mening vormt, over de manier waarop wij dit stelsel hebben ingericht en hoe zorgvuldig wij daarmee omgaan.

-      Dat een van de prachtige dingen in dit land is, dat je je (als burger van dit land) dan niks meer hoeft aan te trekken van wat buitenlandse mogendheden vinden van hoe je je leven zou willen leiden.  

Asscher aan het woord:

In Nederland word je niet zomaar bij je ouders weggehaald, daar hebben wij de wet op de Jeugdzorg voor, de rechter komt daarbij kijken, dan moet de veiligheid van een kind in het geding zijn.

En vervolgens is de selectie van een pleeggezin een heel zorgvuldig proces, waar heel goed gekeken wordt hoe je een kind in de buurt kan opvangen bij ouders die goed zouden passen. Daarbij wordt gekeken naar de toekomst van een kind en niet naar de afkomst. Dit is een proces wat met allerlei waarborgen omkleed is, juist omdat het zo gevoelig is om een kind weg te halen bij zijn ouders. 

Ouders die dat doen, verdienen ons respect en onze bewondering, er is altijd nog behoefte aan meer ouders die zich daarvoor opgeven en die dus het kind van een ander willen opvoeden. Een kind dat in gevaar is. Op zo’n moment is het volstrekt ongepast om vanwege de geaardheid, in dit geval van de pleegouders van het jongetje Yunus, te beweren dat dat kind niet goed wordt opgevangen. Het is bijzonder triest dat vanwege de commotie die er ontstaan is, dit jongetje en zijn ouders nu ondergedoken zitten, dat past niet, zij verdienen juist onze bewondering. 

Journalist:

‘Kritiek is ongepast, toch wordt die kritiek in volle hevigheid geuit door Turkije, Turkse regering, Turkse premier en nu net ook weer de Turkse Mensenrechtencommissie van het parlement die zeggen: ‘wij hebben het volste recht om hier iets van te vinden  en ons daarmee te bemoeien.’ Is dat ook zo?’ 

Asscher:

‘Nee, dat is niet zo. Het proces om een pleeggezin te selecteren is een heel zorgvuldig proces. Er wordt altijd rekening gehouden met bijvoorbeeld de overtuigingen van een kind, wat belangrijk is voor dat kind. Maar er wordt in Nederland niet geselecteerd op ras, of religie bij de pleegouders, dat past ook niet in Nederland, dat past ook niet bij de waarden die we hebben.

Ik vind het dus ook aanmatigend als een buitenlandse mogendheid, welke dan ook, op grond van de geaardheid van de ouders of de godsdienst van de pleegouders van een kind zo’n opvatting huldigt. Het moet gaan over de vraag of een kind in goede handen is, of een kind beter af is, veilig is bij de ouders waar het kind verzorgd wordt. De minister  president zal dat ongetwijfeld aan de orde stellen in zijn gesprek met premier Erdogan als hij volgende week aanwezig is in Nederland. 

Journalist:

‘Maar vindt u de opvatting aanmatigend, of vindt u het feit dat zij zich ermee bemoeien aanmatigend?’ 

Asscher:

‘Ik vind de opvatting én de bemoeienis ongepast.’ 

Journalist:

‘…. want beide gebeurt op dit moment, de Turkse Mensenrechtencommissie in het parlement zegt, de mensen waar we het over hebben zijn onze burgers en behoren tot ons recht, het zou niet juist zijn voor een land, niet over de eigen burgers te spreken. Zo denkt u er toch ook over? 

Asscher:

‘Inderdaad het gaat hier over een Nederlands jongetje dat hier opgroeit en dat van Turkse afkomst is. En een van de prachtige dingen in dit land is, dat je je dan niks meer hoeft aan te trekken van wat buitenlandse mogendheden vinden van hoe je je leven zou willen leiden. Die vrijheid hebben we.

In dit geval ging het dus niet goed met het jongetje en is om die reden besloten om het onder te brengen bij pleegouders. Nogmaals dat doen we niet voor niets, dat doen we ook niet lichtvaardig.

De selectie van een gezin waar je een kind onderbrengt is een heel zorgvuldig proces.

Het is niet voor niets dat er altijd behoefte is aan meer ouders die bereid en instaat zijn om de kinderen van een ander op te vangen. Zij verdienen onze waardering daarvoor, het is voor kinderen beter over het algemeen om in een pleeggezin te komen dan in een institutie, een residentiële instelling. Dus zij verdienen onze waardering en daarbij is een selectiecriterium of het goed is voor een kind, en niet de godsdienstige overtuiging of de seksuele geaardheid van de ouders.  

Journalist:

‘Het jongetje zit nu bij liefhebbende lesbische pleegouders, of althans als we staatssecretaris van Rijn mogen geloven. En toch bemoeit een buitenlandse mogendheid zich met het wel en wee van dit jongetje om totaal andere redenen namelijk die hebben er moeite mee dat de ouders in dit geval een lesbisch stel is. Vindt u dat de Turkse overheid zich daarover uit mag spreken?’  

Asscher:

‘Volgens mij heb ik daarnet hierover het een en ander gezegd.

Het is begonnen met de biologische moeder, die hier problemen mee had.

Dat is het probleem als je kind uit huis geplaatst is, dan valt het ook niet meer onder het gezag van de biologische moeder

Vervolgens vind ik het niet gepast dat een buitenlandse mogendheid zich een mening vormt, als dit de mening is, over de manier waarop wij dit stelsel hebben ingericht en hoe zorgvuldig wij daarmee omgaan. Ik ga er dan ook voetstoots vanuit dat na dat gesprek de Turkse overheid volstrekt gerustgesteld zal zijn over de zorgvuldige manier waarop we dat in Nederland doen.

Journalist:

‘U zegt, dat als je in Nederland woont, je de Nederlandse nationaliteit hebt, hoef je je geen zorgen te maken over andere mogendheden in dit geval de Turkse overheid. Toch heeft de bemoeienis van de Turkse overheid direct gevolgen voor het jongetje en zijn gezin, want zij zitten op dit moment ondergedoken omdat ook in de Turkse gemeenschap in Nederland er ophef over is. Wat vindt u daarvan? Van dat vervolg?’ 

Asscher:

‘Dat vergt van ons, dat we opkomen voor de mensen die hier hun naaste liefhebben, een kind van een ander willen opvoeden. Het vergt ook van ons dat we die mensen beschermen en duidelijk maken dat zij het recht aan hun kant hebben.

Het moet duidelijk zijn dat we altijd aan de kant staan van de mensen die het goede voor hebben met kinderen, dat we de verdedigers van mensenrechten verdedigen. Dat ook als er commotie ontstaat, dat we de tijd nemen om uit te leggen hoe er in Nederland pleegouders geselecteerd worden, waarom dat proces zo zorgvuldig is, dat dit gebeurd in het belang juist van die kinderen, dat er ook altijd behoefte is aan meer pleegouders, ook van Turkse komaf, prima, maar dat het niet een selectiecriterium is wat iemands godsdienst is of wat iemand seksuele geaardheid is.  

Tot zover Asscher op vragen van de journalist.

Ik blijf zitten met een gevoel van verbijstering over zoveel demagogie. Het wordt hoog tijd dat er een internationaal onderzoek komt naar de mensen- en kinderrechtensituatie in Nederland.
 
YB

28 opmerkingen:

 1. Misschien kan iemand de Turkse premier een vertaling van het verslag van de commissie Samson overhandigen. Dat verslag waarin vermeld wordt dat kinderen in pleegopvang een tot drie keer grotere kans lopen om misbruikt c.q. mishandeld te worden.....in Nederland.
  En kunnen ze de Turkse premier dan gelijk laten weten, dat die pleegkinderen die louter en alleen "vanuit een gouden hart" opgevangen worden, het lieve bedrag van 600 euro per kind per maand opleveren voor pleegouders.
  Mijn kinderen en ik hebben met open mond zitten luisteren naar het betoog van meneer Asscher. Van ongeloof welteverstaan.
  Overigens is mijn hart en huis wel degelijk groot genoeg om een pleegkind op te vangen. Ware het niet dat ik onder geen enkele voorwaarde wil meewerken aan het corrupte gedrocht wat de Jeugdzorg momenteel is....in Nederland. Het zou mij niet verbazen als meer potentiële pleegouders hier net zo over denken.

  Annette

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. ca. 3 a 4 x meer seksuele mishandeling/misbruik onder toezicht;
   daarnaast en niet expliciet onderzocht ca. 3 x erger institutionele mishandeling en verwaarlozing door de gezinsvoogdij en haar be¨invloeding met gepolariseerde informatie (soms 'stoken' genoemd) naar te bespelen betrokkenen (ouder[s[, kinder over de ouders, pleegouders en pleegzorgbegeleiding, school, team in BJZ, rechters, sommige advocaten zonder ervaring, in te schakelen deskundigen en door BJZ ingeschakelde diagnosten, ex-partners, familie, etc.).

   Dus naast de seksuele misbruik dat onder OTS en vaak met/in UHP geschiedt, is er gevolgschade door aan kinderen door ondeskundig handelen door de gezinsvoogdij:
   72% van OTSsen is na 2 jaar niet effectief; 1/3e zelfs verslechtering van problemen te zien (diagnostisch onderzoek door echte wetenschappers, niet op suggestie-informatie van gezinsvoogdij afgaand, maar echt onderzoek).
   Veel wordt daarnaast door BJZ weggemoffeld aan misstanden, zodat het totaal aan schade aan kinderpsyches nogal overheersend groot is.
   De p.r. van BJZ is geraffineerd maar onwerkelijk.

   Zo onwerkelijk dat politici zoals hier met die p.r. de burger bespelen, de rechters, maar ook het buitenland wordt met een kluitje in het riet gestuurd.
   We kunnen als politici met het vingertje waarschuwend wijzen naar anderen, het buitenland, maar als het buitenland met onderbouwing (ook de verdragen en kinderrechten) Nederland opheldering vraagt, wordt dat buitenland bij voorbaat de mond gesnoerd, afgeleid van waar het fout zit, met smoesjes gerustgesteld, een plastic excuus aangeboden, en achteeraf wordt het niet beter.
   NL wil niet leren.
   Ook niet van advocaten en ehte wetenschappers.
   De politiek gelooft, doch onderzoekt niet.
   Het is zo makkelijk naar BJZ-vriendjes te luisteren, en dan niet naar anderen die met betere onderbouwing adviseren. Anders adviseren dan gebruik te maken van laag-opgeleide jeugdzorgwerkers, waar diagnostiek een kinderrecht zou zijn.

   Verwijderen
  2. Zo zijn er meer:

   32 296
   Toekomstverkenning jeugdzorg
   nr. 2
   VERSLAG VAN EEN RONDETAFELGESPREK
   Vastgesteld 10 februari 2010
   De algemene commissie voor Jeugd en Gezin heeft op maandag 8 februari 2010 gesprekken gevoerd over de toekomstverkenning jeugdzorg.
   ..
   Mevrouw De Vries: Ik ben Maria de Vries, directeur van de Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen.

   ( .. )

   Ik merk dat er bij de pleegouders een grote groep ontstaat van netwerkpleegouders die zorgmijders worden omdat zij niet meer betrokken willen worden bij Bureau Jeugdzorg omdat zij bang zijn dat dan met hun kleinkind of andere kind wordt gehandeld op een wijze die zij niet op prijs stellen.

   Wij spreken dan niet meer over hoge of lage sociale klasse, maar over grootouders of andere bekenden van een gezin, die voor een kind willen gaan zorgen en zeggen: dat willen wij wel, maar wij willen niet te maken hebben met Bureau Jeugdzorg.

   Dat klassenverschil en dat motiveren gaat dus maar op tot een bepaalde grens. Daarna houdt het gewoon op. Die grens ligt vaak bij de onmogelijkheid van Bureau Jeugdzorg of een zorgaanbieder om in de samenwerking aan te sluiten bij een ouder of een pleegouder ..

   Verwijderen
 2. IVRK Artikel 20
  1. Een kind dat tijdelijk of blijvend het leven in het gezin waartoe het
  behoort moet missen, of dat men in zijn of haar eigen belang niet kan
  toestaan in het gezin te blijven, heeft recht op bijzondere bescherming en bijstand van staatswege.
  2. De Staten die partij zijn, waarborgen, in overeenstemming met hun
  nationale recht, een andere vorm van zorg voor dat kind.
  3. Deze zorg kan, onder andere, plaatsing in een pleeggezin omvatten,
  kafalah volgens het Islamitisch recht, adoptie, of, indien noodzakelijk,
  plaatsing in geschikte instellingen voor kinderzorg. Bij het overwegen
  van oplossingen wordt...

  ...op passende wijze rekening gehouden met de wenselijkheid van continuïteit in de opvoeding van het kind en met de etnische, godsdienstige en culturele achtergrond van het kind en met zijn of haar achtergrond wat betreft de taal.

  Op passende wijze?

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Hoe heeft het kunnen gebeuren, dat er in ons land een organisatie is opgericht, met op de werkvloer voor het overgrote deel onbekwame werknemers?
  De naam van dit bedrijf is BJZ. Men rommelt maar aan en produceert leugens, die zelfs door de rechters voor waarheid worden aangenomen.
  Als ik op deze manier aan mijn maandsalaris moet komen zou ik me diep schamen.
  Achterom kijken doet men niet. Zou dit wel geschieden dan kreeg men een shock van de vele getraumatiseerde kinderen, vaders en moeders. Als de Raden van Toezicht hun taak goed hadden uitgevoerd, waren alle Bureaus Jeugdzorg gesloten.
  Laat U zich opereren door een slager?
  En.....de Inspectie kan nog steeds niets doen voor individuele gevallen.
  Waarom dan in het leven geroepen?
  Hoe kan een land op het gebied van de Jeugdzorg zo ontsporen!!

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Zowel de Beroepscode voor jeugdzorgwerkers als de Inspectie als meer pseudo-kwaliteitsmechanismen zijn misleidende doekjes voor het bloeden, meer om de burger te misleiden, met een onzinantwoord af te blaffen, dan dat deze 'middelen' echt kwaliteit bewaakt.
   Zo heet klachtrecht ook een mechanisme, maar de klachtcommissieleden zijn benoemd door het BJZ-bestuur.
   De rechter heet een bewaker voor de kwaliteit en de waarheidsvinding rond jeugdzorgzaken, maar de rechter is gehersenspoeld, opdat die op gemakkelijk geloof in BJZ alls van BJZ aanneemt.
   Al die mechanismen zijn loos.
   Zijn instellingen om met smoesjes af te leiden: "Het is er toch?".
   Iets dat er is maar niets is, is er niet echt.

   Verwijderen
 4. Meestal als de regering vaker dan 3 keer in een gesprek zegt dat iets waar is, is het een aperte leugen, dus 6 x ... ???

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Het moet duidelijk zijn dat we altijd aan de kant staan van de mensen die het goede voor hebben met kinderen, dat we de verdedigers van mensenrechten verdedigen.
  In Nederland een utopie.

  Wat ik in alle verslagen en artikelen mis, is de onheuse reden waarom Ynus is weg gehaald bij zijn moeder die goed voor hem zorgde en waar niets op aan te merken is.
  Zij heeft ook niet alleen geklaagd over lesbisch paar, maar over de onterechte uhp.

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Die Lodewijk toch. Eindelijk een politicus die de waarheid zegt.
  Hij zegt " dat als je in Nederland woont,je de nederlandse nationaliteit hebt,hoef je je geen zorgen te maken over andere mogendheden enz."
  Een 100% correcte uitspraak. Waar je je in dat geval wel zorgen over moet maken, namelijk de criminele nederlandse overheid, laat hij voor het gemak maar achterwege.
  Deze reactie is anoniem. Ik heb namelijk een dochter.

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Tsja...idd..dat Lodewijkje toch...diezelfde Lodewijk, die een tijdje geleden nog stijf van plan was om de Frankenstein-achtige toestanden bij BJAA wel eventjes aan te pakken...Ja zo 'goed' ging en gaat het bij BJZ, zoals we nu uit zijn welgevormd bekje mogen vernemen.
  Maar toen vond hij Erikje G. op zijn weg, maar gelukkig voor het PvdA-prinsje was er een plekje voor hem in het VVD-PvdA-kabinet..en mocht hij zomaar vice-premier worden.

  Een politicus serieus nemen is vandaag aan de dag zo'n beetje het naïefste wat je kunt doen...zogenaamde clowns serieus nemen lijkt een stuk wenselijker..


  opa

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Asscher is binnengeloodst door Diederik Samson. Asscher kon hem wel helpen met de problemen rondom zijn kinderen die extra zorg nodig hebben. Zijn kinderen hebben een waandiagnose. Asscher had als taak o.a. onderwijs onder zich. En hij zou eens BJZ uit de scholen schieten. Vriendjes politiek, zegt dat u iets? Het gaat wel nergens om maar ze hebben elkaar nodig, de burger is in crisistijd een tweederangs blok aan hun been.

   Verwijderen
  2. Misschien krijgt hij intussen wat toegeschoven van die 4 mrd (4.000 (!) MILJOEN) per jaar?

   Verwijderen
 8. Het is ronduit beschamend hoe vice-president Asscher en de Nederlandse mainstream Media reageren op de opmerkingen van de Turken. Het zou ongehoord zijn dat de Turken zich met binnenlandse zaken bemoeien.

  Het is een gotspe dat ze dat durven te roepen! Nederland heeft nog niet zolang geleden de hoogst illegale inval in Irak ondersteunt en nog recenter de illegale inval in Afghanistan. In beide landen zijn meer dan honderdduizend burgers vermoord met steun van de Nederlandse regering! Maar als Turkije het vingertje heft zou dat onfatsoenlijk zijn (...)

  BeantwoordenVerwijderen
 9. @annoniem, de rechter is helemaal geen bewaker voor de kwaliteit van jeugdzorg, de rechter dient te toetsen of de wet wordt nageleefd. In de wet staat dat er een IB van een sociaalwerker ingeleverd moet worden. Dat en dat alleen kan hij toetsen. De rechter is namelijk geen psycholoog en kan kinderen niet onderzoeken.

  Antoinette

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Dan kan hij kinderen laten onderzoeken door een onafhankelijk deskundige!
   Als hij al bedient dat er een onderzoek moet plaatsvinden, dan gebeurt het door het NIFP en dat s bepaald niet onafhankelijk!

   Verwijderen
 10. Oh ja, de rechter komt er aan te pas.
  Nou dat is me vertrouwenwekkend.
  Een rechter die standaard de leuens en verzinsels van maatschappelijk werkers volgt?
  En de minister verschuilt zich daarachter.
  Ja, ja.
  Nederland respecteert mensenrechten?
  Of alleen het recht op beroep op de rechter?
  En wat is dat waard als die rechter niets doet met je inbrengt?
  Het is pure verspilling van je griffierecht.
  De ongelukken waar Corstens het over had gebeuren al. Stelselmatig.

  BeantwoordenVerwijderen
 11. Over rechters gesproken...

  Er wordt altijd gesproken over DE rechter en het is onder DE rechter... net alsof dit figuur, dat ook maar gewoon als ieder ander zijn werk doet, een soort van ''bovenons-gestelde'' is.. en een aanzien had...of dient te hebben.. van iemand die vroeger in primitieve samenlevingen DE tovenaar was...

  Ik heb nog nooit iemand horen spreken over DE schoonmaker of dat het onder DE ambtenaar is.

  Lees maar eens wat boeken van wijlen Willem Wagenaar, dan blijft er van het imago van DE rechter niet veel over om over de kritiek die Lucia de Berk had over 'haar' rechters nog te zwijgen.

  Persoonlijk heb ik van deze toch vrij wereldvreemde paljassen in hun pinguin-gewaad niet een erg hoge pet op, ook gezien hun hedendaagse gejammer dat ze het zo druk hebben en dat de Raad van de Rechtspraak...een boven hen geplaatst bestuursorgaan...en aangestuurd door de uitvoerende macht!...hen zo op hun nek zit..

  De rechterlijke macht heet toch onafhankelijk te zijn?..of is dit slechts schijn?

  Ook begrijp ik in 't geheel niet dat er tijdens de binnenkomst van de rechters in de rechtszaal, opgestaan dient te worden..uit respect?...waarvoor dan wel?...voor mensen die gewoon hun werk doen?..en vaak nog belabberd werk afleveren ook?

  Of voor het instituut rechtbank?...hoezo respect voor een instituut?...respect betoon je toch enkel en alleen levende wezens, die bewezen hebben dat respect te verdienen...en toch niet aan een zooitje, overigens netjes gestapelde, bakstenen?

  Wist u trouwens dat menig mislukte officier van justitie het dan maar eens als rechter gaat proberen?...tsja..je moet toch wat, want voor vakkenvullen staan de handjes waarschijnlijk verkeerd.

  Dat heeft ook weer zijn voordeel, want we zullen crime-fighter Fred Teeven waarschijnlijk nooit als rechter tegenkomen...waarmee ik niet wil zeggen dat hij als officier van justitie wèl geslaagd is...om over zijn Staatssecretarisschap nog maar te zwijgen.

  Opa

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. "De rechter" in jeugdzorgland is die familierechter achter gesloten deuren, die dient te voldoen aan LJN BD1113 en het internationaal recht, en dus dient af te wegen en te onderzoeken. Dat wordt op deze site bedoeld. -
   Deze rechter dient te wegen en te onderzoeken of het voorgestelde traject werkelijk het belang van het kind het meest dient. Is het voorgestelde traject door BJZ goed gemotiveerd en concreet gemaakt?
   Hij dient ook de motivatie die het gezin inbreng te wegen en onderzoeken, metend aan diagnostiek en ontwikkelingspsychologisch inzicht. Daarvoor zijn er gespecialiseerde kinderrechters ingesteld, en is er de telefoon naar diagnosten.

   º Waar zijn de onderzoeksvragen die aan een diagnost zijn verstrekt door BJZ, en waar zijn de onderzoeksvragen of de ondertekening van de ouders, die ook hun inbreng naar de diagnost die het kind onderzoekt mogen leveren?
   º Welke bewijzen van echte en van BJZ onafhankelijke deskundigen liggen er/ Zijn het feiten of overgebrachte vermoedens en mogelijke en te onderzoeken zorgpunten, die nogal eens niet waar kunnen zijn?!
   º Is het door BJZ voorgestelde traject niet schadelijker dan de weg die de ouders wensen?
   º Is het kind en evt. de 'bedreigende' ouder wel diagnostisch onderzocht?
   º Wegend dat een uithuisplaatsing veelal zeer schadelijk is voor de ontwikkeling van een kind, is dit wel de 'laatste mogelijkheid' en is er niet een die door een psychiater of therapeut thuis gegeven kan worden?
   º Houdt het gestelde door BJZ (naar BW1:254 lid 1) wel meer in dan een clicheˊ? Om aan bezettingsgraden en werkgelegenheid te voldoen?!
   º ... en zomeer.

   Wanneer de rechter in bedoelde setting zich niet houdt aan deze punten, dan maakt deze rechter zich schuldig aan het ongeloofwaardig-maken van zijn beroepsgroep.
   Wie kaatst kan de bal verwachten.

   Er zijn genoeg tekenen die wijzen op meer aandacht voor het diagnostisch bewezen en uitwerkend belang van het kind, en niet voor het overnemen en napraten van clicheˊs.
   Rechters dienen geen papagaaien of apen te zijn!
   Het is bewezen dat hulp via thuis effectiever is voor de meeste kinderen die binnen BJZ zijn binnengekomen.
   Wetenschappers adviseren diagnostischer ingangen!

   Verwijderen
 12. Ik wil mijn verhaal even kwijt, dan zult u allen merken dat de slavernij gewoon doorgaat in NL.

  Mijn voorouders zijn uit India ontvoerd, per gezin, een man of vrouw. Mijn overgrootoma, 4 generaties terug, werd verteld dat haar moeder ernstig ziek was. De Nederlanders zouden haar wegbrengen met de auto, dan zou ze sneller bij haar moeder zijn. Ze besprak dit met haar man en ze. Onderweg zei ze dat ze de verkeerde kant opreden, een tolk zei dat ze niet naar haar moeder ging, maar ergens anders heen zou gaan.

  Bij de haven aangekomen zag ze in het schip heel veel mensen die huilden. Ze waren analfabeten, boeren en armen. Ze werden afgevoerd in landen als Fiji Island, Zuid Afrika, Mauritius, Suriname, Brits Guyana, Tobago en Trinidad.

  Als contract arbeiders moesten ze 5 jaar werken onder erbarmelijke omstandigheden. Ze werden in kleine hutjes gestopt, ze werden geslagen als ze ziek waren en kregen die dagen geen eten, mannen en vrouwen mochten niet met elkaar praten. Na 5 jaren werken met bloed zweet en tranen (sommigen lieten het leven) mochten ze terugkeren naar India.

  Velen bleven omdat ze hun adressen niet kenden. Mijn overgrootoma was moeder geworden, zij wilde wel terug maar met de baby in haar armen keek ze om naar haar man en keerde terug naar hem, ze bleef.

  Ze wist niet wat ze in India zou aantreffen, ze had immers al een baby van zes maanden daar achtergelaten. Triest. Ze heeft nog twee dochters gebaard waarvan eentje mijn oma. Ze hebben barre tijden gekend door het leed dat hen aangedaan werd door de Nederlandse regering. In begin 1980 deed van Agt samen met van den Uyl de uitspraak dat Hindoes gerespecteerde ere burgers zijn in ons land. Als ik zie wat de regering nu doet met mijn medeburgers, dan wordt ik woest!

  Ik heb dan ook een mooie boodschap voor Rutte en Asscher:
  Aangezien ik een achtergrond heb van drie verschillende continenten, heb ik het volste recht om bij nijd, onjuiste bejegening (BJZ, kinder-rechters, de regering en Justitie), schending van mijn rechten (en van mijn kind, die een kwart aan genen en DNA van mijn voorouders meedraagt) en bij discriminatie, hulp in te roepen van die landen waar ik een deel van uitmaak.

  En daar mag de Nederlandse overheid niet over twisten. Integendeel, ze dienen mee te werken.

  Als ik dit inzet dan is Nederland niets meer waard.
  Voor mensen die denken dat Asscher, die uit zijn nek kletst, iets nieuws verteld, dan wil ik ze toch wijzen op de zaken in Noorwegen.

  Wie kan mij geruststellen dat het onrecht wat mijn voorouders is aangedaan destijds nu niet meer herhaald wordt? Is deze vorm van onrecht en mishandeling ten heden dage anders?

  BeantwoordenVerwijderen
 13. Ik hoorde een klinisch psycholoog/psychotherapeut (gespecialiseerd in therapie rond onwillige jongeren met problemen) in haar lezing over 'Geweldloos Verzet' als pedagogisch-therapeutische opvoedingshouding (in netwerksamenwerking gebracht naar het kind) vertellen dat als een voorgestelde therapietraject niet gezien of gewild wordt door de ouders (men moet maar begrijpen hoe je als ouder structureel binnen deze therapie moet reageren, communiceren, zich presenteren en zich moet beheersen), je de ouders moet accepteren dat dit traject dan kennelijk niet het optimale is, en een ander traject aan therapie met de ouders gezocht dient te worden.
  Vergelijk dat eens met het 'vrijwillig' hulpaanbod van BJZ!!!

  BJZ dwingt een hulpaanbod van een diagnostisch onbevoegde jeugdzorgwerker aan te nemen, want 'anders is met een zogeheten tegenwerkende, en pedagogisch onbekwame ouder'.

  Dat is nog eens een andere dan professioneel-deskundige attitude!!!

  Een hulpaanbod hoort te pasen bij het bevattingsvermogen van de ouders.
  het is niet zo dat een therapie of jeugzorgtraject op zich heilig is, zo heilig dat het met OTS opgedrongen moet worden, ja, opgedrongen door maatschappelijk/sociale werksters.

  Weggehouden van echte onderzoekende en meewegende en meedenkende deskundigen die aan IVRK 24 voldoend echte hulp geven.

  Het is bedroevend en ergerlijk voor intelligente (althans onderkennende) ouders en deskundigen dat BJZ zich daarvan af maakt, het wegduwd, en hun eigen ondeskundige zin bij de rechter doordramt.

  Het is bedroevend en ergerlijk voor welwillenden dat politici een hand boven het hoofd van jeugdzorgwerkers houden.
  Dat is geen valide volksvertegenwoordiging.

  En dan nog te bedenken dat dit leidt tot veel meer kosten (lees: belastingcenten, premies en heffingen).

  Wat een kans op miljardenbezuiniging laat deze regering liggen; een BEZUINIGING waar burgers voor zouden applaudiseren.
  Een bezuiniging waar gretig mee wordt ingestemd.

  Er is geen argument om BJZ niet op te doeken, want er ligt een nu bekend Jeugdbeschermingsplan van bijv. de onafhankelijke en wetenschappelijk onderbouwende SSF.

  Diagnosten die hulpwegwijzers en hulpverleners worden.
  Geen sociaal werk meer dat eigenrecht neemt over de hoofden van kinderen heen, ondeskundig.

  Laat het uw politieke partij weten!
  Zie de smoesargumenten van de politiek, dat protest dient op te roepen in ieders gevoel en verstand.

  BeantwoordenVerwijderen
 14. Toch behoort een rechter ook te toetsen aan internationaal recht, en daarom is LJN BD1113 een uitspraak dat duidelijk maakt dat rechters in familierecht ook de waarheid en de gevolgen dienen te onderzoeken bij wat BJZ zegt te willen.

  Daar is diagnostieke informatie voor nodig, en die wordt - indien aanwezig en gegeven door ouders - door een onbeëdigde gezinsvoogd gewoon met een smoes van tafel geveegd:

  een ondeskundige gezinsvoogd die een be¨edigde specialist wegwuift!
  En de academisch gevormde rechter accepteert dat domweg.
  De blinde die de weg wijst aan de ziende, en gemakzuchtig erkend wordt door de wegkijkende rechter.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Veel jeugdrechters zijn niet academisch gevormd, maar zijn er op onverklaarbare wijze in geslaagd een academische opleiding met een diploma af te sluiten.

   Dat is net ff iets anders.

   Als je met droge ogen durft te stellen 'dat die ernstige bedreiging' in het verzoek moet staan (bewering), demonstreer je zelf dat je kern van de kwestie (feit of fictie c.q. wel of geen grond voor maatregel) en de uitvoeringspraktijk niet overziet.

   En als het dan NB de voorzitter van de vereniging van kinderrechters is die dit 'inzicht' ten toon spreid, dan weet je dat er zonder ingrijpen van parlement en wetgever (en EHRM, EP!) geen hoop is voor Nederlandse kinderen in de knel.

   Verwijderen
 15. Waarschijnlijk wordt dit dus aangegrepen als propaganda voor nieuwe Islamitische pleegouders, kunnen ze nog meer kinderen uit huis laten plaatsen!

  http://www.telegraaf.nl/binnenland/21394987/___Meld_je_aan_voor_pleegzorg___.html

  http://www.telegraaf.nl/binnenland/21392549/__Pleegadressen_gezocht__.html

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Ja ja, want ze willen nog meer kinder en mensenrechten schenden en laten schenden door twee partijen (BJZ en kinder-rechters), oe die kwijlers hebben de smaak te pakken hè. Maar hun ondergang komt er ook aan.

   Verwijderen
 16. Intussen zijn we nog geen week verder, en het onzinverhaal van Asscher over de zorgvuldigheid van jeugdzorg is glansrijk gesneuveld.

  Ooooooooooooops

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Misschien biedt hij z'n excuses wel aan! Of zal hij niet weten dat hij daarmee weer een beetje respect terug krijgt?

   Verwijderen
 17. Asscher zegt: "Het is bijzonder triest dat vanwege de commotie die er ontstaan is dit jongetje (Yunus) en zijn ouders nu ondergedoken zitten"..

  Pardon Mijnheer Asscher, u beslist nu even dat deze pleegouders de OUDERS zijn van Yunus? Vanwaar deze "emotionele erkenning van de pleegouders"? Het lijkt wel of u ook bij BJZ werkt...

  anoniem

  BeantwoordenVerwijderen