zaterdag 30 maart 2013

Kijk uit welke problemen u met uw huisarts bespreekt!

Een zeer recent bericht van een Raadsonderzoeker aan een huisarts. Ik heb dit bericht , uiteraard, geanonimiseerd. 

Uit de vraagstelling volgt wel waar men voor moet uitkijken!! 

Nico Mul

 


 

Vragen van een raadsonderzoeker aan een huisarts.   

Bijgaand stuur ik u, conform telefonische afspraak, de toestemming van
moeder toe (zie onderaan deze mail), alsmede een aantal vragen die de Raad graag door u beantwoord zou zien. Dit i.v.m. een onderzoek naar de
opvoedingssituatie van KIND, geboren 2006 (bijna 7 jaar).

Algemeen
Heeft u naar uw idee voldoende zicht op KIND en haar gezinssituatie?

Ontwikkeling KIND

Zijn er bijzonderheden t.a.v. de lichamelijke ontwikkeling van KIND?
Is KIND vaak ziek?
Welke klachten laat KIND zien?
Is er sprake van problemen op het gebied van het gedrag, eten en/of slapen?
Maakt u zich zorgen over KIND, in die zin dat er sprake is van een
bedreiging voor haar ontwikkeling? Zo ja, welke?
Welke beschermende factoren ziet u bij KIND?

Opvoedingsomgeving/context

Wat kunt u zeggen over de persoonlijke omstandigheden van moeder?
Wat kunt u zeggen over de persoonlijkheid van moeder?
Wat kunt u zeggen over de interactie moeder/KIND?
Is er een diagnose bij moeder gesteld? Zo ja, hoe luidt die?
Wordt er wel eens gesproken over problemen in de thuissituatie? Zo ja,
door wie en waarover?
Welke beschermende factoren ziet u bij moeder?

Hulpverlening
Hoe verlopen de contacten met moeder?
Wat kunt u zeggen over de motivatie van moeder voor hulp?
Wat kunt u zeggen over de veranderingsmogelijkheden bij moeder?
Heeft er ooit een verwijzing plaatsgevonden? Zo ja, welke en waarom?

Zijn er overige opmerkingen uwerzijds die van belang kunnen zijn?

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,

A.K.
Raadsonderzoeker
 

De LES hier uit: KIJK UIT welke problemen u met uw huisarts bespreekt!

5 opmerkingen:

 1. Misschien moeten we dan bij een eerste bezoek aan de huisarts hem of haar de volgende vragen stellen;
  -1. Kan ik er zeker van zijn dat u de vertrouwelijke informatie van en over mij en mijn gezin die ik u verschaf niet doorspeelt aan instanties als Raad van de Kinderbescherming of Jeugdzorg?
  -2.Kunt u mij een ondertekende verklaring geven,waarin u het gestelde onder .1 bevestigd.?
  -3.Wilt u mij onmiddellijk in kennis stellen wanneer u geplaatst wordt op de zwarte lijst van huisartsen,die het medische beroepsgeheim schenden door enthousiast mee te werken aan foute diensten als Kinderbescherming en Jeugdzorg?

  Zonder een bevestigend antwoord op bovengestelde vragen,zal ik geen gebruik maken van uw diensten en op zoek gaan naar een huisarts,die daar wel toe genegen is.

  opa

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Zie BW1:240.
   De RvdK mag het vragen zonder toestemming van ouders, maar
   maar de diagnost mag wel afwegen of hij zijn beroepsethiekvolgt en eerst de ouders om toestemming vraagt, en
   en zorgt dat hij niet op elk suggstieve vraag antwoord geeft.

   De diagnost (maar dit geldt ook voor onderwijzers) dient zich te bedenken dat jeugdzorgers (ook in RvdK en AMK) zeer knap zijn in het verdraaien van feiten en er verdachte dingen in te suggereren.

   Dus moet een deskundige het kort houden in zijn beantwoording, algemeen, beknopt, en niet voor meerder uitleg vatbaar:
   denk aan eigen beroepsethiek!!!!!
   Vraag eerst toestemming aan ouders, zodat dezen evt. nog snel voor een eigen specialistischn rapport kunnen zorgen, i.v.m. UvbWjz artikel 3 lid 2 to lid 1:
   Ge kunt beter gezondheidszorg vragen dan overvallen worden door jeugd-anti-zorg.

   Verzin geen smoesjes tegen uzelf om niets te doen waar u het signaal krijgt van interesse van RvdK of AMK!!!!

   Verwijderen
 2. Volgens de richtlijnen van de KNMG mag de arts op de meeste van deze vragen helemaal geen antwoord geven ..

  Helaas is de KNMG een van de weinige positieve uitzonderingen, in GGZ, MW, scholen enz. kletst men als kippen zonder kop, zonder de wettelijke bescherming van de privacy te kennen, en zonder de gevolgen en risico's voor kinderen en ouders te kennen ..

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Als je als arts ook maar een klein beetje zelfrespect hebt en je je vertrouwenspositie als huisarts serieus neemt, verscheur je ter plekke dit schrijven van deze Raadsonderzoeker.
  En reageer je ook later hier niet op.

  Mocht je als arts hieraan serieus meewerken, dan verdien je de naam huisarts niet. Het zou een goede zaak zijn als er van de toch meewerkende artsen een zwarte lijst zou worden gemaakt

  Opa

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Maar laat het de ouders wel weten dat er interesse is door RvdK of AMK, want dan kunnen de ouders nog iets doen om geen recht te hebben op jeugdzorg (met antizorg), door zich recht te verschaffen op gezondheidszorg, dat wel tuchtrechtelijk controleerbaar is, onder beroepsethiek van kwalitatief niveau.
   UvbWjz art. 3 en 4, lid 2 tegenover lid 1. www.wetten.nl

   Verwijderen