zaterdag 23 maart 2013

Laat je stem horen! Sende sensini duyur!Laten wij ons als Nederlanders en Turken verenigen tegen de wandaden van Bureau Jeugdzorg.
Samen optrekken tegen het onrecht dat onze gezinnen wordt aangedaan. De Nederlandse regering ziet het liefst dat we tegenover elkaar gaan staan. Nederlandse ouders zijn ook hun kinderen kwijtgeraakt door de leugens van Jeugdzorg en de blinde kinderrechters die niet toetsen.
 
De Nederlandse jeugdzorgslachtoffers staan achter jullie, samen optrekken, samen sterk!!!
 

10 opmerkingen:

 1. Prachtig initiatief. Niet de schijntegenstelling die politici hier willen creeeren maar Turkse en Nederlandse ouders die allemaal last hebben van het gebrek aan ambtelijke integriteit en deskundigheid van BJZ en de Kinderbescherming, de subjectieve beoordeling van ouders die tot drama's voor ouders en kinderen leidt. Ik doe mijn best om er bij te zijn. Helaas soms wat agendaproblemen door de zorg voor mijn kinderen maar als het enigszins kan ben ik er wel.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Zelfs de media doen mee aan het creeren van die schijntegenstelling, want tijdens de demonstratie in Lelystad waren er niet alleen Turkse Nederlanders, maar ook autochtone ouders die tegen jeugdzorg protesteerden. De Turken deden op een gegeven moment hun Turkse vlaggen weg en zeiden: 'Wij zijn allemaal verenigd tegen jeugdzorg, Nederlanders en Turken' (en ander nationaliteiten). Zij sommeerden de journalisten om ook de Nederlandse ouders te filmen en te interviewen, maar dat werd natuurlijk niet gebruikt in de berichtgeving later op de dag...

   Verwijderen
 2. De media hebben zich mooi voor aap laten zetten door alle misleiding vanuit Den Haag.

  Het is ten slotte ook wel heel wat als onze 'knuffel'-homo's (zogenaamd) worden belaagd. We hebben het over het algemeen zo goed dat de aandacht voor de mensenrechten in Nederland is weggezakt. Dat is een vergissing. Macht corrumpeert dus waakzaamheid is permanent geboden.

  Sommigen proberen het meteen te gebruiken voor eigen parochie (waaronder iemand met geblondeerd haar).

  Als het even kan ben ik er zondag ook, als volledig autochtone Nederlander. Hoewel ik me intussen afvraag of ik niet mijn Nederlanderschap zou willen afstaan, wegdoen. Kan dat eigenlijk?
  Zo beschamend is het optreden van onze regering op dit dossier.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Niemand is van oorsprong Nederlander. U bent van Spaanse of Duitse afkomst.
   U mag kiezen waar u bij wilt horen.
   Uiteindelijk zijn wij allemaal even Turks, Marokkaans, Afrikaans of wat dan ook als het gaat om de schending van de mensen -en kinderrechten.

   Mijn motto blijft: STOP MET STEMMEN!

   Verwijderen
 3. Uitstekend initiatief!

  Weg met het racisme naar de Turken, alsof dit een achterlijke Turkse kwestie is. Maar het gaat nou juist om ernstige schendingen van internationale mensenrechten en kinderrechten door de Nederlandse jeugdzorg. Waar heel veel Nederlandse kinderen en ouders onder lijden en die dromen al zo lang van een overheid die het voor hen opneemt en dit tot op de bodem uitzoekt.

  Hartelijk dank, Turkse medelanders en Turkse overheid dat jullie dit zo vastberaden oppakken en van geen wijken weten! Andere Nederlandse slachtoffers willen zich heel graag bij jullie aansluiten en samen met jullie afstand nemen van de schijntegenstellingen Turken-Nederlanders. En ook afstand nemen van de vermeende homofobie waar de Nederlanders de Turken van beschuldigen, zonder te luisteren waar het werkelijk om gaat: de problemen in de jeugdzorg.

  Overigens hebben Turken ook volkomen gelijk als ze hameren op de internationale rechten van het kind waarin staat dat opvang van UHP-kinderen moet aansluiten bij hun sociaal culturele en religieuze achtergrond. Homo-emancipatie is een zeer belangrijk Nederlands goed, maar NIET over de rug van onschuldige en toch al beschadigde kinderen die daarmee vervreemd raken van hun roots: hechtingsproblematiek.

  Dus al die mensen die het nu zo menen te moeten opnemen voor de homo-zaak. Uitstekend! Kunnen die zich niet richten op het afschaffen van weigerambtenaren of op andere acties? Of iets doen aan de homohaat van veel streng christelijke pleeggezinnen, want dat bestaat er tegelijkertijd ook in de jeugdzorg? Maar het blind opnemen voor lesbische pleegouders en ze bloemen sturen en zeggen dat ze een standbeeld nodig hebben is totale propaganda-kolder!

  Zeker als je het dossier over deze ouders en Yunus kent, dat dankzij het speurwerk van Ranada van Kralingen van deze blog volledig op deze blog te zien is.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Zo dat is duidelijk taal. Kan Rutte misschien wat van leren.

   Verwijderen
 4. Hier nog iets waar Rutte en zijn regering van kan leren:

  (Bron: De geschiedenis van het Huis van Oranje-Nassau, Dr N. Japikse, 1948)

  Maurits (van Oranje) heeft de nationale synode en de gedelegeerde rechtbank hun taak laten vervullen, zonder er zich mede te bemoeien.(!)
  Hij heeft de veroordeling der Remonstrantse opvattingen - en daarna het verbod van hun godsdienstoefening door de Staten Generaal - en het doodvonnis over Oldenbarnevelt zonder tegenkanting aanvaard.
  Voor de beoordeling mag men nooit vergeten, dat hij wel overtuigd geweest moet zijn van de waarheid der beschuldiging tegen Oldenbarnevelt, die hierin haar hoogtepunt vond, dat hij de eenheid in de kerk en in den Staat zou hebben willen verstoren: hij vreesde in Oldenbarnevelt den dictator. Ons moge deze beschuldiging infaam lijken, evenals vele lasteringen, die rond Oldenbarnevelt's persoon verspreid werden, op dat moment leefde men in een tijd van grote uitstorting van hartstochten, en het gezond verstand laat dan in de steek.

  (Evenals nu ten aanzien van vermeende kindermishandeling, leugens en verzinsels ten aanzien van ouders door MW'ers, verzakende rechters en vermeende homo-haat!)

  Op den 13en Mei 1619, toen het vonnis aan Oldenbarnevelt voltrokken werd, waren de luiken op bevel van Maurits gesloten.

  (Evenals de regering thans de ogen sluit voor de FEITEN in het jeugd'recht', waar vele onschuldigen worden 'veroordeeld', eveneens veelal slechts op basis van angstige vermoedens)

  ( .. )

  Zijne excellentie zat in een zijner kamers, stellen wij ons voor, en schreef 's middags aan Willem Lodewijk wat er gebeurd was; het vonnis, dat wel in druk zou verschijnen, zou hij hem nog wel eens 'overzenden”

  (Evenals nu, de kinderen worden niet zelden zonder rechterlijke machtiging uit huis GESLEURD, en het (later) gevraagde 'vonnis' wordt de ouders nog wel eens gezonden);
  Barnevelt's vrouw, vervolgt hij, noch eenige zijner verwanten of vrienden hebben een smeekschrift om pardon ingediend, maar heftig aangehouden, om “recht en justitie over hem gedaan te worden”, en onder de mensen “de roup laaten gaan”, dat hij en de anderen spoedig zouden vrijkomen;
  zij hebben ook naar oude gewoonte den meiboom voor hun huis laten planten, en allerlei “vrolijkheden ende impertinentiën” bedreven, in plaats van zich “humble ende nederig te dragen” wat “geen maniere van doen was” en niet geschikt om de rechters tot “enige gratiën” te bewegen, al waren ze hiertoe genegen geweest.

  (Dus wat zijn wij anno 2013 sinds 1619 (!) opgeschoten? Kinderen en ouders worden 'veroordeeld' op basis van de onderbuikgevoelens van maatschappelijk werkers, en in de praktijk is het beter 'te doen of je gek bent' (Richard Korver), dan te blijven aandringen op 'recht en justitie' en last but not least de FEITEN.

  Er is nu wel een belangrijk knelpunt voor ONZE regering: het lijkt dat Oldebarnevelt is wedergeboren in de kinderen en ouders die zuchten onder de Nederlandse jeugdzorgterreur en het gebrek aan rechtszekerheid en rechtsbescherming, die steeds vaker de samenwerking en publiciteit zoeken. DIE allemaal ombrengen, interneren of anderszins het zwijgen opleggen is heden ten dage onmogelijk. Nu ook (NB) de Turken en mogelijk anderen (de Polen!) zich erin gaan mengen is het aannemelijk dat 'het opkomende water' de uiterst ondeugdelijke 'dijken' van de Nederlandse overheid zal doen breken, m.a.w. VOLHOUDEN!)

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Net als in Nederland denken mensen in Turkije ook verschillend over lesbisch ouderschap. Maar in Nederland doen we liever of de Turken achterlijk zijn en wij zo geemancipeerd. Jezelf profileren op kosten van een ander. Typisch politiek.
  http://www.vice.com/nl/read/we-vroegen-turken-in-istanbul-wat-ze-van-lesbische-pleegouders-vinden
  http://www.elsevier.nl/Cultuur--Televisie/nieuws/2012/10/Claudia-de-Breij-tegen-SGPer-Van-der-Staaij-brand-in-hel-ELSEVIER352757W/
  En Nederlanders over lesbisch ouderschap.

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Van der Staaij biedt De Breij intussen de andere wang aan.

  (SGP-fractievoorzitter Kees van der Staaij nodigt cabaretier en VARA-presentator Claudia de Breij uit voor een gesprek. Aanleiding hiervoor is het felle twitterbericht waarin De Breij zegt dat Van der Staaij moet branden in de hel.)

  Het zou beter zijn als Van der Staaij ook de homo-sexuelen liefheeft als zichzelf, en het (ver-)oordelen overlaat aan zijn eigen Almachtige.

  Los daarvan moeten natuurlijk (ook) die homo-sexuelen afblijven van kinderen die op ondeugdelijke (ontbrekende) 'gronden' bij hun ouders zijn weggesleurd, net als jeugdzorg, politie, rechters en politici.

  Om maar even een paar van de meest problematische 'ketenpartners' te noemen.

  En dan hebben we het nog niet over de vriendschap tussen de gezinsvoogd van Yunus destijds (AvT=Annemiek van Tilburg?), en een van die pleegmoeders, waarover eerder al werd bericht. Zou er daarom eindeloos getraineerd zijn?

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Stichting AMK komt na een vage anonieme melding bij een jong gezin langs. Eén van de
  kinderen heeft een kleine groeiachterstand, maar is verder kerngezond.

  Mogelijk worden de kinderen mishandeld is de conclusie van het AMK. Dit absoluut niet het geval. Wij komen driemaal per week in het gezin. De kinderen groeien op in een warme en liefdevol gezin. Dat ook nog bijgestaan wordt door 4 fantastische grootouders.

  Op school wordt gezegd dat de kinderen het uitstekend doen en de huisarts zegt dat de kinderen kerngezond zijn. Ik heb bij de kinderen nog nooit een blauwe plek gezien,
  en de kinderen zijn ook erg gek op beide ouders. Het geluk straalt van de kinderen af.

  En toch blijft de AMK stichting telkens terugkomen. Ze verschuilen zich achter de anonieme
  telefoon meldingen. Mogelijk zijn er mensen die een hekel aan je hebben en daarom vage telefoontjes plegen of zijn dit meldingen die AMK zelf doet om toch maar weer een reden hebben om langs te gaan.

  Er zit ook een duidelijk patroon in. Eerst hebben zij het over mishandeling (komt er niets uit)
  dan gaat het over mogelijke geestelijke mishandeling (komt ook niets uit).
  De volgende stap is kijken of de ouders psychisch wel in orde zijn (zijn prima in orde).
  De woonomstandigheden is daar wat mis mee (kindvriendelijke wijk mooie tuin mooie woning )

  Mijn volgende bewering is deze: de leidinggevenden bij AMK willen gewoon steeds verder gaan met onderzoeken. Het is zeg maar hun verdienmodel in echt moeilijke gevallen kijkt men liever de andere kant op. En in gezinnen waar alles prima in orde is blijft men maar doorgaan met onderzoek soms wel 10 jaar lang.

  Men zegt wel 'in het belang van het kind', maar het hoogste belang binnen zo'n stichting
  is dit: er werken 2300 mensen en de subsidie moet jaarlijks binnen komen. De winkel moet blijven draaien. Daarom ook TV spots om zoveel mogelijk meldingen binnen te krijgen.

  Het is een industrie geworden, iedereen die er werkt wil ook graag zijn baan behouden.
  Daardoor worden ouders veel te vaak beschuldigd en te snel van mishandeling of gebrek aan aandacht voor de kinderen of wordt er zelfs beweerd dat je psychisch niet in orde bent.

  Er zullen ongetwijfeld kinderen in Nederland bescherming nodig hebben, maar als je in een gezin komt waar alles prima in orde is, ga dan niet jonge ouders met van alles en nog wat dreigen. Want zo komt het wel over als je spreekt over gezinsvoogd en uit huis plaatsing etc.

  In mijn vervolg zal ik nog het een en ander publiceren over kinderen in pleeg gezinnen en instellingen en de grote risico's hieraan verbonden Onbaatzuchtige liefde is mijn drijfveer
  om deze publicatie te zenden. Den Haag 22-10-2014

  Uw onderdaan

  BeantwoordenVerwijderen