maandag 18 maart 2013

Iets klopt er niet aan de hele zaak Yunus...

De zaak Yunus: de feiten  http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.nl/2013/03/de-zaak-yunus-de-feiten.html

Op de opiniesite De Joop heeft een free lance "journaliste" annex pleegouder een volstrekt irrelevant stukje, boordevol de gebruikelijke clichés, geschreven. Maar het gaat me om enkele reacties op dit stukje, met name de reactie van reageerder  Mr Q. Van belang is dat Mr Q ook de Turkse media heeft gevolgd inzake deze kwestie en dat levert een heel ander beeld op dan dat de Nederlandse media en politiek schetst.

Ik heb hier de mijn inziens uitstekende bijdragen enigzins bewerkt opgenomen. De toevoegingen tussen haakjes zijn van mij.

Mr Q zegt:


Ik heb na aanvankelijk zelf ook de berichten van de Nederlandse media voor zoete koek aangenomen te hebben toch een beetje rondgekeken op de Turkse media. Stom dat ik dat niet eerder had gedaan, aangezien ik gewoon Turks begrijp. Door het van 2 kanten bekijken van deze zaak, constateer ik dat de zaak mogelijk anders ligt dan dat het wordt voorgesteld.

De discussie wordt in de Nederlandse media vernauwd tot het lesbische koppel als pleeggezin terwijl Turkije het heeft over 5.000 Turkse kinderen in Europa die oneigenlijk, om subjectieve redenen, uit huis worden gehaald en bij christelijke gezinnen worden geplaatst.
 

 In combinatie met de in Europa sterk opkomende islamofobie en eis tot volledige assimilatie, heerst in Turkije de vrees dat dit de eigenlijke reden is voor veel van de uithuisplaatsingen. (Dit laatste lijkt me onterecht, omdat er ook veel niet-islamitische kinderen om subjectieve niet bewezen redenen uit huis worden geplaatst. Wel denk ik dat bij de vele streng christelijke gezinnen die zich aanmelden als pleeggezin een bepaalde zendingsdrang niet vreemd is.)

Verder wordt er gevraagd of de rechter in Nederland wel een onafhankelijk oordeel kan vellen als de rapporten en andere documenten waarmee de rechter zijn mening vormt vrijwel allemaal van Jeugdzorg afkomstig zijn. Jeugdzorg is immers zelf de aanvrager van de uithuisplaatsing.

Zouden dit niet 2 verschillende onafhankelijke instanties moeten zijn? (Een verzoek om uithuisplaatsing wordt doorgaans gedaan door de Raad voor de Kinderbescherming op aanvraag van Jeugdzorg. De Raad en Jeugdzorg staan in theorie los van elkaar, waardoor aan toetsing door 2 onafhankelijke instanties lijkt te zijn voldaan. maar in de praktijk zijn het 2 handen op één buik, die elkaars bevindingen vaak zonder nader onderzoek van elkaar overnemen. Het probleem is dus niet dat er onvoldoende instanties naar kijken, maar dat er in een procedure niet aan waarheidsvinding wordt gedaan.)

Er is door Turkije dus in eerste instantie kritiek geweest op de werkwijze van jeugdzorg en vervolgens op de islamofobe elementen in Nederland en Europa. Het woord lesbisch werd in geen van de uitzendingen die ik zelf heb bekeken gebruikt. Volgens Turkije is het vernauwen van de discussie tot het lesbische koppel in plaats van op de eigen werkwijze een PR stunt van Jeugdzorg en mogelijk de Nederlandse overheid geweest. Ook het onderduiken zou een PR stunt geweest zijn om de onderbuikgevoelens van Nederlanders aan te wakkeren. (Klopt, er is geen enkele aanwijzing dat het koppel daadwerkelijk bedreigd zou zijn. Ook het niet afgeven van een vergunning om aanstaande donderdag te demonstreren, past in dit beeld.) Op die manier wordt de aandacht afgeleid van het eigen falen. Deze mening wordt gesteund door vele (autochtone) Nederlanders die ook ontevreden zijn met de werkwijze van Jeugdzorg.

Wat is nou precies de reden geweest voor de UHP (uithuisplaatsing) van Yunus? Volgens sommige bronnen was er een vermoeden van mishandeling na een ziekenhuisbezoek vanwege een val. Waarom dat vermoeden er was, wordt niet duidelijk. Komt het omdat de moeder niet vlot en soepel genoeg kon vertellen wat er was voorgevallen (logisch als je slecht Nederlands spreekt) waardoor men ging twijfelen aan haar verhaal?

Het schijnt volgens de Turkse media ook dat de rechter meegewogen heeft dat de moeder onvoldoende Nederlands sprak en daardoor minder geschikt zou zijn dan de pleegmoeders. Is dit waar? (De Nederlandse rechtspraak kennende, zou dit best wel eens waar kunnen zijn. Denk ook aan de kinderen die uit huis zijn geplaatst, omdat er thuis Russisch werd gesproken.)
Volgens de Turkse media zijn alle drie de kinderen tegelijk uit huis gehaald en bij het lesbisch koppel geplaatst (na de val van Yunus in 2004) en zijn de 2 oudste zonen in 2007 na een rechterlijke strijd teruggegeven aan de ouders.

Dit is tegenstrijdig met de Nederlandse media die stellen dat ook de twee oudere broers van Yunus bij het lesbische stel ondergebracht zouden worden, maar destijds, in 2008, door de biologische ouders naar Turkije werden ontvoerd. In deze versie zaten de 2 oudere broers anno 2008 dus nog bij de biologische ouders. Als Yunus in 2004 al werd weggehaald wegens mishandeling waarom mochten de 2 oudere zonen dan wel 4 jaar langer bij hun ouders blijven? Liepen die dan geen gevaar?

Hier kan nog aan toegevoegd worden de reactie van Yvonne Gink.

Zij zegt:

Ik heb ook zo mijn vraagtekens bij dit maatwerk. Ik lees ook alleen maar dat Yunus gevallen zou zijn en dat een rapport van radiologie dat de ouders vrijpleit achtergehouden wordt door jeugdzorg. Ook lees ik dat één van de pleegouders een medewerkster is van jeugdzorg. En als de ouders de kinderen zouden mishandelen waarom hebben ze dan de oudste jongens terug gekregen? Dat is toch niet logisch? Volgens mij gaat het hier om een wanhopige moeder die al 9 jaar vecht om haar gezin herenigt te krijgen en dat is diep triest. Uit wanhoop heeft ze toen de hulp van de premier ingeroepen net zoals burgers hier brieven schrijven naar de koningin.

Iets klopt er niet aan de hele zaak. Hopelijk komt er gerechtigheid, als de geruchten die steeds sterker worden kloppen, hoort deze jongen bij zijn eigen moeder te zijn.

DM

http://www.joop.nl/opinies/detail/artikel/20070_erdogan_pleegzorg_is_geen_blauwdruk_maar_maatwerkt/


Antwoord van Ilja: Ik had contact met de Turkse tv journaliste, en wij zijn het ook meteen eens geworden dat jeugdzorg een PR stunt had uitgehaald.
Let op, de uitzending betreft lesbische koppel was op maandag, en dan wordt de vrijdag ervoor opeens besloten om te onderduiken, dat was gewoon een trucje om iedereen van het echte probleem weg te houden (dat jeugdzorg liegt en bedriegt.)


Ilja

http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.nl/2013/03/razzia-jeugdzorg-gelderland-en-politie.html

http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.nl/2013/03/de-zaak-yunus-de-feiten.html

36 opmerkingen:

 1. Knap stukje onderzoeksjournalistiek van jullie..iets dat we veelvuldig missen in de gangbare media.
  Mijn complimenten

  opa

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Het kan zijn dat ook de fobie van sommigen in Nederland meespeelt in de hype om deze kinderen uithuis te plaatsen,
  maar over het geheel bezien, is BJZ gericht op werkgelegenheid, het verdienen aan kinderen, en dan...
  Ja dan zijn die gezinnen die de Nederlandse taal niet vloeiend lezen en spreken een mooi doelwit.
  Een gemakzuchtig doelwit.
  Ze spreken zo lekker niet vloeiend tegen!
  De rechter heeft voor ouders die niet tijdig hun best hebben gedaan om supervloeiend Nederlands te spreken geen tijd. Zulke ouders kan je toch -als academicus- niet serieus nemen.
  Kat in het bakkie.
  Primair-anders-taligen zijn net zoals dikkerds, en hulpzoekenden een mooi doelwit.

  De redenen die nu de Turken aanvoeren is slechts een onderdeel van het veiligstellen van BJZ-werkgelegenheid.
  Er zijn veel meer cliché's en smoesjes, en voor veel meer andere gezinnen, dan hier het licht op schijnt.

  Maar mogelijk is dit puntje van het speculatief werken in BJZ een hefboom?
  Het zonder bewezen degelijke grond, met diagnostische afweging, is als een institutionele kindermishandelings-drang.


  BeantwoordenVerwijderen
 3. Spijker, kop, raak.

  Ik probeer al een hele week aan velen duidelijk te maken dat overheid en jeugdzorg een rookscherm hebben opgetrokken om hun falen te verbergen.

  En ik was ook verbolgen over het feit dat er geschreven werd dat 2 andere kinderen bij het lesbische gezin verbleven, terwijl allebei de kinderen te zien waren in interview op de Turkse TV.

  Wat een gruwelijk en smerig werk van NL mainstream media.

  Ilja

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Blijkbaar is de juridische kwaliteit en de objectiviteit van de Turkse journalistiek hoger dan die van de Nederlandse rechtspraak.

  De Turken zitten heel wat dichter bij een deugdelijke analyse dan ons 'eigen' Den Haag.

  Laten we maar snel de Nederlandse souvereiniteit overdragen aan Europa, dan is het snel gedaan met het typisch Nederlandse geknoei.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Hier wordt nogal speculatief gereageerd. Wat weten we echt zeker over de individuele casus van Yunus? Het is toch niet zo dat Jeugdzorg er heel gemakkelijk toe overgaat om een nog maar vijf maanden oude baby uit huis te plaatsen. (Daargelaten gerechtvaardigde kritiek op Jeugdzorg). Bovendien ging het om een z.g. “noodplaatsing”. Ook twee oudere broers waren al onder toezicht gesteld. Met andere woorden: het is niet aannemelijk dat er geen goede gronden voor waren om Yunus uit huis te plaatsen. Maar net zo min als anderen ken ik de casus werkelijk.

  In de tweede plaats kan het niet in het belang van het kind zijn om na acht jaar (zijn hele bewuste leven) door het pleeggezin te zijn verzorgd en opgevoed, kennelijk met erkenning van zijn Turkse achtergrond, plotseling elders te worden geplaatst.

  De biologische moeder heeft overigens wel degelijk, op dramatische wijze, sterk gewezen op het lesbisch zijn van de pleegouders, en de andere cultuur. (Dat heb ik zelf op TV gezien).

  Ik vind het zeer voorstelbaar dat de pleegouders met het kind enige tijd zijn ondergedoken. Ze werden natuurlijk belaagd door allerlei media en personen, en het is logisch dat zij zich door al die publiciteit bedreigd hebben gevoeld. Ook louter uit voorzorg lijkt me het onderduiken in de huidige situatie verstandig.

  Citaat:
  “Als Yunus in 2004 al werd weggehaald wegens mishandeling waarom mochten de 2 oudere zonen dan wel 4 jaar langer bij hun ouders blijven?” Dat “mocht” natuurlijk ook niet, maar als de ouders de kinderen naar Turkije hebben meegenomen, kan Jeugdzorg in Nederland weinig uitrichten.


  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties

  1. Goed gezien Olav Meijer. Helemaal met je eens.

   Verwijderen
 6. complimenten voor dit stuk, het haat zaaien op dit moment wordt weer aangepapt door de Nederlandse Media. Gelukkig zijn er ook mensen zoals u die dit anders bekijken.

  BeantwoordenVerwijderen
 7. @olav meijer
  We weten niet alles over de casus Olav, maar elke reageerder hier herkent dat. De suggestie dat er 'meer' aan de hand zou zijn. Het zou andersom moeten zijn. Onomstotelijk moet duidelijk zijn aan iedereen dat een kind rechtmatig aan zijn ouders onttrokken wordt. Want je kunt je als ouder niet verdedigen tegen die 'waar rook is is vuur' non-argumenten. Zelfs nu wij zelf 'vrijgesproken' zijn door de kinderrechter kijkt mijn familie me nog met de nek aan, want 'waar rook is is vuur'. Dat je inderdaad een makkelijk doelwit bent als hulpvrager, in ons geval, wordt niet begrepen.
  En zo wordt je perspectief echt wel anders. Inmiddels weet je dat een rapport van de radiologie de familie ontlast maar dat werd niet meegegeven door jeugdzorg. Schande. Maar de realiteit. Ook in onze zaak. Wat ontlast wordt weggelaten, de rest wordt op een rijtje gezet en in je nadeel geherformuleerd. Als weerbare ouder echter heb ik niet op de kinderbescherming gewacht met het informeren van de kinderrechter en ik kon het geneuzel doeltreffend pareren. Daarmee wordt het recht echter een kwestie van weerbaar zijn of geluk hebben? Schande.
  Inderdaad als je niet goed Nederlands spreekt, dik bent, of hulp vraagt ben je een makkelijk doelwit voor mensen die niet de belangen van een kind op het oog hebben maar het najagen van mogelijke kindermishandelaars. En daar moet alles voor wijken. Zelfs het belang van een kind.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Ik ben het helemaal met je eens. Ook wij hebben twee kinderen die 3 jaar onterecht uhp zijn geweest en nu alweer 3 jaar thuis wonen, maar de kinderen hebben psychische problemen, zijn depressief en hebben hechtingstoornissen en bjz denkt dat we zelf alles maar moeten uitzoeken. Maar ondertussen vragen ze nu wel weer verlenging ots aan om de hulpverlening te waarborgen, omdat de ontwikkeling van de beide kinderen nog te onstabiel zou zijn. Dus verheug me op een bezoek aan de rechtbank, omdat ik zelf mijn pleidooi heb geschreven en dit heel graag aan de rechtbank wil laten weten.
   Ik kan me heel goed voorstellen dat dit turkse jongetje niet ineens kan worden overgeplaatst naar zijn ouders, maar een geleidelijke terugplaatsing zou zeer wenselijk zijn in deze, als bjz tenminste ophoudt met ontlastende zaken achter te houden.

   Verwijderen
  2. Bekend fenomeen. Mensen in zulke situaties zouden moeten emigreren. De vergrijzing zal de regering de das om doen. Ook vanwege het feit dat kinderen niet mogen studeren op hun niveau in de instellingen en vele studenten zoeken een baan buiten NL of Europa.
   Onze kinderen verdienen vrijheid en wijze mensen om zich heen die hen aandacht, liefde en begrip geven. Dat is niet de overheid of Bjz, maar eigen vertrowde omgeving. Een baby voelt als eerste de energie van moeder en vader aan, en daar moet het maar bij blijven i.p.v. de zogende baby weg rukken van de moeder door de politie en Bjz(waar gebeurd). Iemand deed een aonieme melding van verwaarlozing, zonder onderzoek. Gevoelloos.

   Verwijderen
 8. Mag men ouders betichten van ontvoering als het om je eigen kinderen gaat?
  Beetje vreemd lijkt me, het is toch de meest normale gang van zaken dat je als ouders je kinderen niet kwijt wilt aan vreemden?
  Dus dat ze hun 2 oudste zoons meenamen naar Turkije zegt al genoeg over deze ouders, wat ze voor hun kinderen over hebben en dat ze ervoor strijden idem.

  BeantwoordenVerwijderen
 9. Tja, je kan natuurlijk niet een kind weghalen bij een pleegmoeder die een onnatuurlijke hechting heeft met het kind van een ander dat op onjuiste gronden bij zijn echte moeder is weggehaald.

  Vooral niet als die pleegmoeder banden heeft met een of meer medewerkers van bureau jeugdzorg.

  Voor je het weet zit een van 'ons' dan in een verkrampte hysterie.

  En moeten 'we' toegeven dat we er een puinhoop van gemaakt hebben. Ook in dit dossier. ZO not done.

  Dat wordt anders ook ZO ongemakkelijk. Dan maar liever doorliegen en manipuleren. Pech voor moeder en kind, maar 'wij' kunnen dan lekker ons gewone gangetje blijven gaan.

  Uiteindelijk komt toch het grootste nadeel via advocaat- en gerechtskosten, gemiste arbeidsproductiviteit en GGZ bij de samenleving als geheel terecht.

  Niemand die dat in de gaten heeft ..

  BeantwoordenVerwijderen
 10. Sorry, dit stuk komt over als een uitgevoerd stuk onderzoeksjournalistiek, maar ik mis officiële bronnen. Er wordt opeens verwezen naar het bestaan van een radiologierapport, hoe weet jij dit?
  Heb je zelf contact gehad met de radioloog in kwestie die de foto's heeft bekeken en beoordeeld?

  Ook stel jij dat één van de vrouwen werkzaam is bij jeugdzorg. Als eerste stel ik wederom de vraag: hoe weet jij dit? Op basis van welke bronnen heb je dit ontdekt?
  En stel, de persoon in kwestie is daadwerkelijk werkzaam bij jeugdzorg, moet dit iets uitmaken voor de behandeling van het dossier van de jongen in kwestie?

  Jij komt zonder officiële bronvermelding met de suggestie dat de persoon in kwestie misbruik heeft gemaakt van haar positie binnen jeugdzorg. Hoe kom jij hierop?
  Het enige wat ik lees is een vermelding naar een derde-rangs website als joop, die ik allerminst beschouw als een professionele website op het gebied van journalistiek...

  Kom eerst eens met een bronvermelding, daarna ga ik graag het dialoog aan met jou.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Bewijzen in deze zaak zijn voorhanden, maar op dit moment wordt er beraadslaagd door de ouders van Yunus en de mensen die hen ondersteunen, op wat voor manier deze in de media gebracht gaan worden. Dit artikel is niet geschreven door Jeugdzorg Dark horse, maar wij zijn bezig met bronnenonderzoek. Meer over deze zaak volgt. Het zit in ieder geval heel anders in elkaar dan hoe het in de media wordt gepresenteerd.

   Verwijderen
  2. Elke ouder die ooit onterecht in conflict is geweest met bjz, weet dat dit de werkwijze is die bjz hanteert.
   En geen enkele ouder wil hun kind of kinderen ondergebracht zien bij vreemden, maar ook in sommige gevallen is dit noodzakelijk als het kinderen bijvoorbeeld echt lichamelijk of geestelijk in de knel zit. Maar bewezen is dat verruit de meeste kinderen onterecht voor kortere of langere tijd moedwillig aan hun ouders worden onttrokken!!!

   Verwijderen
  3. ## derde-rangs website als joop,##

   Dat zegt dan genoeg over u heer Halbe. En zo zit jeugdzorg ook inelkaar.
   U bent een echte derde rangs lezer en kenner mwah. Heeft u wel of geen eigen (biologische) kinderen?
   Wat u op DH leest zijn keiharde ervaringen van gedupeerden, dus geen derde rangs onwaarheden van/over jeugdzorg.

   Verwijderen
 11. Mijn complimenten kan dit stuk niet geplaatst worden in de AD...

  BeantwoordenVerwijderen
 12. Ik sta er een beetje dubbel in, de Jeugdzorg maakt regelmatig vergissingen en daar zijn kinderen en ouders soms de dupe van. Er is niets zo beladen als een verscheurde ouder-kind relatie waarbij ouders er soms een puinhoop van maken en moeten accepteren dat ook als het later beter gaat het meestal beter is als het kind bij de pleegouders blijft ivm de broodnodige hechting. Daarnaast is het beter van uit mijn westers standpunt dat alle Moslimkinderen in een Westerse omgeving opgroeien ivm aanpassing, samenwerking en intermenselijke relaties tussen anders denkenden en anders sexueel georiënteerden.

  BeantwoordenVerwijderen
 13. Dit is HET moment om eens wat FEITEN bekend te maken.

  Ouders lopen steeds weer aan tegen het ongefundeerde vooroordeel dat als er een maatregel wordt opgelegd 'er ook wel heel wat aan de hand zal zijn'.

  En dat de rechter dat niet zomaar doet.

  De gemiddelde burger kan zich simpelweg niet voorstellen welke zeer ernstige misstanden in Nederland kunnen bestaan, tot je er zelf mee te maken krijgt.

  Maar dan worden onmiddellijk door de rest van de goegemeente de genoemde vooroordelen toegepast.

  BeantwoordenVerwijderen
 14. " In combinatie met de in Europa sterk opkomende islamofobie en eis tot volledige assimilatie, [...] Wel denk ik dat bij de vele streng christelijke gezinnen die zich aanmelden als pleeggezin een bepaalde zendingsdrang niet vreemd is.)"

  Door de verschillende ontwikkeling van de 'Westerse/Christelijke' wereld en de 'Islamitische' wereld zie je dat er iets botst. Westerlingen hebben kritiek op de Islam en Moslims.
  Erdogan -die niet in een cultuur is opgegroeid waar men gewend is kritisch na te denken over je cultuur, geloof en maatschappij- ziet dit als Islamofobie, en gebruikt dat als een stokpaardje om door sentimentele gevoelens van met name Turkse Moslims zijn mocht over Turkse emigranten te versterken.
  Daarnaast is je stelling over Christenen nogal typerend. Dat ze kinderen uit gebroken gezinnen en ernstige situaties op willen vangen wil jij typeren als 'Zendingsdrang'?
  Laten we het omdraaien: Wat zou je ervan zeggen als (Christelijke) Nederlandse opvanggezinnen Moslimkinderen zouden weigeren? Waarschijnlijk heb je dan ook de poppen aan het dansen, want discriminatie.

  En daarbij, wat zegt het over Moslims dat de opvangbereidheid zo laag is?
  Moslims leven veel te veel in in zichzelf gekeerd leven en willen niets te maken hebben met de Nederlandse samenleving.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Zeg meneer Frank, werkt u misschien in de jeugdzorgsector?

   Verwijderen
  2. Beste Frank, ik reageer op je uitspraak "westerlingen hebben kritiek op de Islam en Moslims". Welke westerlingen precies? Alle?

   Ik vind jouw bijdragen ("Moslims leven veel te veel in zichzelf gekeerd" pfff) bijzonder kortzichtig en getuigen van een bekrompen christelijke geest die menig moslim met hoongelach aanschouwt.

   Verwijderen
 15. "Het schijnt volgens de Turkse media ook dat de rechter meegewogen heeft dat de moeder onvoldoende Nederlands sprak en daardoor minder geschikt zou zijn dan de pleegmoeders."

  Hoewel dit nooit een reden moet zijn om kinderen uit huis te plaatsen kan het wel de doorslaggevende factor zijn in een zaak. Mijns inziens is dat terecht want je leeft uiteindelijk wel in een Nederlandse samenleving waarin kinderen gewoon moeten kunnen functioneren. Helaas gebeurt het maar al te vaak dat kinderen van bijvoorbeeld Turkse en Marokkaanse afkomst al vanaf de kleuterschool achterstand hebben door gebrekkige kennis van de taal. Dat is 100% te wijten aan nalatigheid van de ouders en is ze dus ook aan te rekenen.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. In de Culemborgaffaire was ook de taal een belangrijk punt. De moeder spreekt niet voldoende Nederlands, maar zorgt goed voor haar kinderen en deze doen het op school ook goed. Het is gewoon het zoveelste stokje voor jeugdzorg om mee te slaan. Heb je de werkwijze van jeugdzorg nog niet door? Ze houden er niet van als ze hun zin niet krijgen en dan gebruiken ze alles wat ze maar kunnen vinden.

   Lees eens de gerechtelijke uitspraken bij de commentaren onder het artikel 'zorgvuldige overwegingen'. Veel wat er over deze zaak in de media is gezegd is niet waar: Jeugdzorgpropaganda.

   Verwijderen
  2. Over het rapport dat door jeugdzorg werd achtergehouden, dat twee jaar later wel de rechter onder ogen kwam:

   'Dit, gevoegd bij het gegeven dat een forensisch onderzoeksrapport uit mei 2005 en de brief van [een derde] van 4 januari 2006, waarvan de inhoud de ouders in belangrijke mate ontlast voor wat betreft de eerder veronderstelde mishandeling, pas in april 2007 door Jeugdzorg werden overgelegd, maakte het naar het oordeel van de rechtbank begrijpelijk dat de ouders het gevoel hadden dat zij oneerlijk werden behandeld.'

   Maar dan ben je je kind dus al kwijt! Opvallend is ook dat de rechter niet doorvraagt en aan BJz de eis stelt om te verklaren waarom de rechter het rapport nooit eerder zag.

   (Over het pedagogisch onvermogen van de ouders, zoals door BJz beweerd) ‘Het hof stelt vast dat Jeugdzorg deze stelling niet onderbouwt met recente onderzoeksgegevens, hoewel de noodzaak tot onderbouwing al meerdere malen aan de orde was gesteld door de kinderrechter. Dat de ouders, naarmate de tijd verstreek, steeds minder bereid waren om met Jeugdzorg samen te werken, kan hen, onder de achteraf bekend geworden feiten en omstandigheden, waartoe het hof verwijst naar het hiervoor onder overweging 7 overwogene, niet worden aangerekend.’

   Kortom, er kan de ouders niets worden aangerekend, BJz zat fout (weet men achteraf), maar het jongste kind is moeder gewoon kwijt...

   Verwijderen
  3. Ja, en wat leert Skinner ons met psychologisch onderzoek?

   Beloning van gedrag leidt tot herhaling van gedrag.

   Dat is precies wat je ziet bij de leugens en verzinsels van jeugdzorg, en bij het aanrommelen, knoeien en het stelselmatig toedekken en ontkennen van fouten.

   Verwijderen
 16. "Er is door Turkije dus in eerste instantie kritiek geweest op de werkwijze van jeugdzorg en vervolgens op de islamofobe elementen in Nederland en Europa."

  Ik vind het opvallend dat de heer Erdogan het woord 'Islamofobisch' in de mond durft te nemen terwijl hijzelf zegt dat Christenen en homo-stellen niet geschikt zijn om Turkse kinderen op te voeden.
  Moet je eens voorstellen wat voor oneindige rel je zou hebben als Rutte zou zeggen dat Moslims geen kinderen mogen adopteren of opvangen omdat ze daar volgens heb niet geschikt voor zouden zijn. De hypocrisie druipt er vanaf.
  Daarbij is er helemaal geen sprake van een verbod op demonstratie, het verzoek om te demonstreren is volgens de wethouder nooit ingeleverd.

  BeantwoordenVerwijderen
 17. "Ik heb ook zo mijn vraagtekens bij dit maatwerk. Ik lees ook alleen maar dat Yunus gevallen zou zijn en dat een rapport van radiologie dat de ouders vrijpleit achtergehouden wordt door jeugdzorg. "

  Wij weten geen van beiden wat er precies met die jongen is gebeurt. Maar het is zeker niet het geval dat de moeder haar beide andere zoons zomaar mocht 'houden'. Ze heeft haar kinderen meegenomen naar Turkije zodat ze niet bereikbaar waren voor Bureau Jeugdzorg en de Nederlandse Overheid.
  Dat is een ander verhaal dan jij hier schetst.
  Ik snap overigens je wantrouwende gevoelens tegenover Bureau Jeugdzorg wel want uiteindelijk zijn er de afgelopen jaren een boel dingen mis gegaan. Maar tegelijkertijd kun je niet bij voorbaat zeggen dat Bureau Jeugdzorg altijd slecht handelt en ook in dit geval is er nog niets boven tafel komen drijven wat daar voor pleit (behalve je verwijzing naar een rapport waar je geen link naar geeft).

  Ik wens overigens Bureau Jeugdzorg veel succes met de onderzoeken die ze binnenkort moeten gaan doen naar Turks-Nederlandse opvanggezinnen.
  Want daar gaan er nu een boel van komen en het is hun taak om uit te zoeken welke van deze gezinnen zijn wakker geschud door de discussie en iets voor de maatschappij willen betekenen en welke van de gezinnen als een verlengstuk van Sultan Erdogan 'eerwraak' willen nemen om zoveel mogelijk kinderen te Islamiseren.
  We gaan het zien...

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Fundamenteel begrijpen de meeste mensen niet waar de kritiek op jeugdzorg op is gebaseerd. Je verwoordt het zelf ook op een manier die er blijk van geeft dat je in de basis vertrouwen hebt in het jeugdzorgsysteem, met oog voor de onvolkomenheden ervan. 'Uiteindelijk zijn er de afgelopen jaren dingen mis gegaan'

   Ik zou het willen omdraaien: jeugdzorg is fundamenteel een disfunctioneel systeem, omdat het veelal op goede bedoelingen is gebaseerd en zelden op kennis/gedegen onderzoek. Echte problemen worden daardoor onderschat en verwaarloosbare zaken worden opgeblazen tot belachelijke proporties. Er zijn bij jeugdzorg de afgelopen jaren geen dingen mis gegaan, er zijn wonder boven wonder ook dingen goed gegaan.

   Misschien vindt je me ondankbaar, maar ik geloof dat wanneer je met het leven van kinderen speelt, je meer in huis moet hebben dan de neiging om 'te beschermen'. Ik verwacht dat jeugdbeschermers zaken kunnen onderscheiden en niet moedwillig blind zijn voor de ontlastende feiten die niet in hun zorgelijke straatje passen, noch dat ze de ogen sluiten voor reëele gevaren, omdat de hulpverleningsrelatie zo goed aanvoelt.

   Het hele systeem zoals het nu bestaat moet op de schop, maar de transitie zal de oplossing niet brengen. De VNG ontduikt nu al haar leveringsplicht vanaf 2015 en Jeugdzorg Nederland roept al van tevoren dat de gemeenten zich niet teveel met haar 'deskundigheid' mogen bemoeien.

   Verwijderen
 18. Goed artikel, echter het is een schande dat BJZ en de Haagse napraters, politici, wederom proberen met de termen als 'belang van het kind', 'gehecht aan pleeggezin', een 'goed pleeggezin, ze gaan zelfs naar Turkeye op vakantie' de gewoonweg kinderroof met leugens en bedrog, die in Nederland gemeengoed is onder de term 'jeugdzorg' probeert goed te praten. Sterker nog, men wil deze fundamentele schending van EVRM en IVRK doen voorkomen als 'zorgvuldige jeugdzorg'....

  Ik licht toe:
  - Verzwegen wordt in de media dat de kinderen vanaf UHP al verboden is Turks te praten, en dit mocht ook niet met hun ouders (zie de zaak 'Ilja'!).
  - De 2 oudere broertjes zijn in 3 jaar zó gehersenspoeld door de pleegmoeders, dat zij constant bang waren om geslagen en mishandeld te worden.
  - De 2 broertjes mochten geen adressen of telefoonnummers van hun vriendjes meenemen, zodat dit contact ook verbroken werd na thuisplaatsing.
  - De kinderen mochten zelfs de aan hen gegeven cadeautjes of kleding niet meenemen naar hun ouders.
  - Het contact met de ouders was slechts, op last van de pleegmoeders, beperkt tot ca. 1 uur per 4 weken... alleen onder toezicht en de telefooncontacten werden structureel gesaboteerd door pleegmoeders.
  - Er wordt in de media gesteld dat de Yunus niet meer terug zou kunnen naar de echte ouders wegens de 'gehechtheid'. Uit de gegevens echter (zie de artikelen 'De zaak Yunus de Feiten' 1 + 2 blijkt echter dat Yunus juist zo graag naar zijn echte ouders en broertjes wil, maar de pleegmoeders structureel de echte ouders diskwalificeren.... HOE moet dit voelen voor de kinderen? Is dit 'professionele pleegzorg'?
  VERGEET men 'toevallig' dat een kind altijd bij zijn echte ouders terug wil komen? Dat dit kind ook de hele waarheid weten wil en het na zijn 18e toch door 'jeugdzorg' op straat gezet wordt? (Er is dan niets meer te verdienen... zie het boek 'Jeugdzorg ammehoela' van P. Schoorstra.)
  Het zou juist van professionaliteit getuigen als men met deskundige begeleiding werkt aan thuisplaatsing bij de ouders zónder het kind verder te traumatiseren zoals met zijn oudere broertjes gebeurd is.

  En last but not least: men heeft het in Nederland zo over 'mensenrechten' en IVRK: volgens dat IVRK hebben kinderen recht op GEZINSLEVEN met hun ouders, broers en verdere familie.... Dit is bij Yunus inmiddels al 8 jaar geschonden op grond van volledig leugen-verhalen.
  Verbazingwekkend is dat een rechter in Den Haag op 17-4-2012 een uitspraak deed, waarbij bepaald werd dat er géén OTS en géén mUHP kwam voor 2 Poolse kinderen, omdat de kinderen recht op gezinsleven hadden en de ouders naar Polen terug wilden... (zie de uitspraak LJN BV6152/ blz. 53 van mijn link / http://zoeken.rechtspraak.nl/detailpage.aspx?ljn=BW6152)

  WAAROM heeft Yunus geen recht op gezinsleven met zijn familie???
  Gelden voor Yunus het IVRK en EVRM niet?
  (1 uur 'begeleid bezoek' is géén 'behoud van gezinsleven'!!!)

  ... Wat ben ik blij dat ik geen 'jeugdzorg' heb gehad!....

  Nico Mul (ouder-ondersteuner in Jz-Kb zaken)

  BeantwoordenVerwijderen
 19. Dit artikel is het zoveelste bewijs dat de gangbare media geen fatsoenlijk feitenonderzoek doen en door elke belanghebbende voor zijn/haar karretje gespannen kan worden.

  BeantwoordenVerwijderen
 20. De BJZen zijn nog wel in staat om ergere maatregelen toe te passen, als ze het gevoel hebben dat de ouder probeert te achterhalen welke feiten er voor een UHP zijn.

  Het is in Nederland al zover dat we hier Kafkiaanse praktijken niet schuwen (lees Frans Kafka er maar op na! Instanties in Nederland willen zichzelf opwerken, en nemen zelfs niet de moeite om aan te geven waarom ze kinderen uit huis geplaatst willen hebben. Een verdenking van mishandeling is dan al voldoende!)

  Triest...
  Triest voor de kinderen...
  Triest voor de ouders....
  Triest voor het netwerk...
  maar vooral Triest voor de samenleving!

  Suzanne P

  BeantwoordenVerwijderen
 21. Ik wil graag reageren op Frank. Hij geeft aan dat gebrekkig Nederlands wel doorslag gevend kan zijn en dat Turkse en Marrokaanse kinderen al met een achterstand beginnen.
  Toen wij naar Nederland kwamen was ik 5 jaar, mijn zus 11 en broer al 14. Beide ouders spreken nog steeds weinig Nederlands. Ik heb een cito score behaald van 541. Havo afgerond en begin in April met afstuderen van het HBO. Wat vervolgd gaat worden met een master. Mijn ouders spraken helemaal geen Nederlands toen ik op school zat en op ouder avonden hadden ze een tolk nodig. Ik heb nooit bijles gehad en altijd al goede resultaten behaald. Dus dat ouders gebrekkig Nederlands spreken wil niet per definitie zeggen dat die kinderen al met een achterstand beginnen.

  Maar goed, het gaat om Yunus. Iedereen heeft het er over het feit dat Yunus bij een lesbisch stel is geplaatst. We moeten ons niet afvragen waarom hij bij een lesbisch stel zit. Ik geloof best dat dat hele goede mensen zijn die zorg dragen van een kind. We moeten ons afvragen waarom Yunus niet naar zijn ouders mag, terwijl zijn oudere broers wel thuis wonen. Als de moeder een gevaar vormt voor Yunus, zal ze dat ook vormen voor de broers of zie ik het verkeerd? En zo niet, dan is er niks beters voor een kind dan bij zijn ouders te zijn. En ja, de moeder heeft de nadruk misschien gelegd op het feit dat het een lesbisch stel is. Maar dat zal komen doordat ze de aandacht van Erdogan wilde trekken. Hij is immers gelovig.

  Een ander punt is, dat de mensen die zich druk maken dat moslim kinderen bij christelijke mensen terecht komen, zelf maar pleegouder moeten worden. De discussie moet niet afdwalen naar seksuele aard/geloof of wat dan ook. De discussie moet zijn waarom Yunus uit huis is geplaatst, en mag hij ooit terug en onder welke voorwaarden?

  Als laatste; het gaat niet alleen om Turkse kinderen. Het moet toch niet uit maken om welke nationaliteit het gaat? Het zijn kinderen.. We moeten ons daar druk om maken. En een ander belangrijk punt is dat dankzij de moeder van Yunus een discussie is ontstaan. Zo kan er weer eens gekeken worden naar de jeugdzorg.

  Tulay

  BeantwoordenVerwijderen
 22. Kind moet onmiddelijk terug naar zijn ouders punt uit. Met een dikke schadevergoeding erbij, bewijs is er dus waar wachten ze nog op... laten ze herenigen!!!!

  BeantwoordenVerwijderen
 23. Het is al treurig genoeg om te horen/zien dat het volk zich begint af te vragen of de Nederlandse rechter onafhankelijk genoeg is. Wat Yunus betreft; hij moet z.s.m herenigd worden met zijn familie en de jeugdzorg moet boeten voor AL zijn gemene daden over elk kind dat onterecht uit huis is geplaatst.

  BeantwoordenVerwijderen
 24. Jeugdzorg speelt met kinderbrein. Ouders spelen met kinderbrein. Pleegouders spelen met kinderbrein. Iedereen die het kind op de ene of andere manier wilt, een machtsspel, maar niemand die eigenlijk om het kind geeft ! Kind moet dit, kind moet dat, want kind is niet van vlees maar een zak patat. Een zak patat die naar jullie domme wensen moet luisteren. Hoera alweer een aanstaande crimineel op komst! Hoera weer, voor een verloren leven! Iedereen heeft gelijk. Het zijn de christenen, de moslims, de joden, de terroristen, de vrijzinnigen, de homofielen, de debielen en de imbecielen. Die hebben het gedaan. Die zijn slecht. Wij zijn goed. En zolang wij goed zijn, maalt het niet om wat er met het kind gebeurt. Want kinderbrein is maar kinderbrein. Klaar om te brainwashen. Klaar voor jullie gezever en gepalaver. Klaar om vol te stompen met dingen waarmee het kind jullie later zal vervloeken en zelf andere levens naar de verdoemenis zal helpen. Bedankt want jullie hebben allemaal gelijk, want het kind is een zak patat... Anonieme dichter

  BeantwoordenVerwijderen