woensdag 13 maart 2013

FoodValley oefent met Jeugdzorg zonder indicatie

http://www.provincie-utrecht.nl/onderwerpen/alle-onderwerpen/jeugdzorg/nieuwsberichten/nieuwsberichten/foodvalley-oefent/

Snellere en betere hulp aan gezinnen en minder inzet van zware en duurdere vormen van jeugdzorg. Hoe realiseer je dat? De acht gemeenten van FoodValley verkennen samen met lokale zorgaanbieders in de proeftuin 'Ambulante jeugdzorg zonder indicatie' de mogelijkheden. Projectleider Marjo Adema licht het experiment toe.
Jeugdzorg verlenen zonder indicatie van Bureau Jeugdzorg (BJZ) scheelt tijd doordat een stap in de keten wordt overgeslagen. 'Bovendien creëer je zo laagdrempelige hulp, dichtbij het gezin', aldus Adema. De eerste zestien gezinnen zijn inmiddels aangemeld.
Snel de juiste hulp
Jeugd en gezinnen met opgroei- en opvoedproblemen hebben baat bij de nieuwe manier van werken, denkt Adema. Als bijvoorbeeld een moeder op het consultatiebureau aangeeft dat haar kind gedragsproblemen heeft, dan kan de arts of verpleegkundige direct het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) inschakelen. Het CJG gaat vervolgens in gesprek met de ouders. 'Sámen wordt bepaald of er hulp nodig is, en zo ja in welke vorm. Daarbij gaan we uit van de eigen kracht van een gezin en de sociale omgeving. Hoe helpen we het gezin zichzelf te helpen? Het CJG schakelt - uitsluitend indien nodig - de meest geschikte zorgaanbieder in en het hulptraject gaat snel van start. Er is een coördinator die aanspreekpunt blijft. Kortom: de principes van Eén Gezin, één Plan zijn leidend.'
Veiligheidsrisico's
Schoolmaatschappelijk werkers, huisartsen, leden van zorg- en adviesteams (ZAT's) en medewerkers van consultatiebureaus kunnen op deze wijze een beroep doen op het CJG. En BJZ dan? Adema: 'Zij zijn zeer nauw betrokken bij de proeftuin. Op dit moment zit bij het overleg tussen gezin en CJG altijd een medewerker van BJZ. Zo weten we zeker dat we zo goed mogelijk de veiligheidsrisico's inschatten.' De veiligheid van jeugdigen in de proeftuin is zo voldoende geborgd.
Eigen kracht
Adema ziet dat hulpverleners zich bewuster worden van de nieuwe manier van werken. 'Soms schrikken zij als ze zien hoeveel hulpverleners erbij een gezin betrokken zijn. Het besef dat voor een gezin zo'n hoeveelheid professionals ook benauwend kan zijn, begint nu echt door te dringen. Vaak weet een gezin zelf een oplossing. Alleen wordt daar nog te vaak geen appèl op gedaan, zodat gezinnen afhankelijk worden van hulpverleners. Daarin ligt de grootste uitdaging. Dat vereist een grote omslag in het denken'.
Wennen dus voor professionals. Maar ook voor hulpvragers, die niet meer automatisch hulp krijgen. Niet elk gezin kan zo geholpen worden, realiseert Adema zich. En dan zijn er ook nog de veiligheidsrisico's, waardoor je soms echt moet ingrijpen en zwaardere hulpverlening nodig zal blijven. 'Maar ik heb er vertrouwen in dat we een hele grote groep zo sneller en beter kunnen helpen. '
Couleur locale

Het commitment is groot bij alle acht betrokken gemeenten. 'Het meedenken en meewerken is bijzonder groot in deze regio.' Er is een uitstekende basis voor samenwerking tussen alle partijen. 'Nu, in de uitvoeringsfase, is de grootste uitdaging om lokaal vorm te geven wat eerder bedacht en met elkaar afgesproken is.' Ook heeft elke gemeente zijn eigen couleur locale, gevormd door onder andere locatie en omvang. Zo is Renswoude heel klein. Daardoor zitten alle hulpverleners heel dichtbij elkaar. Iedereen kent elkaar. In Ede - een grotere gemeente - daarentegen is meer afstand. Het aanbod is ook groter en diffuser. 'Het is logisch dat door dit soort verschillen processen anders lopen.'

Regionale visie
Hoe gaat Adema met deze verschillen om? 'We trekken met elkaar op met behoud van de eigen identiteit. Mijn insteek is lokaal. Dat betekent dat we zoveel mogelijk aansluiten op de lokale situatie. We kijken ter plekke wat er nodig is. Regiobreed voeren we overleg en sturen we op inhoud in coördinatoren- en ambtelijke overleggen. Daarin leren we van elkaars verschillen. De lokale bevindingen én de gezamenlijkheid geven we een plek in de transitie. Onze ambitie is groot. We zijn stappen aan het zetten op weg naar het realiseren van betere, snellere en minder dure hulp.'

Meer informatie

Heeft u vragen over de proeftuin van Foodvalley? Neem dan contact op met Marjo Adema (marjo.adema@kpnmail.nl).

Lees ook

 

2 opmerkingen:

 1. Ja, dus bij het gesprek met het CJG zit een vertegenwoordiger van Bjz om op 'signalen' van onveiligheid te controleren ...

  Inmiddels weten we wel wat Bjz allemaal als 'onveilig' kwalificeert, waaronder een vreemde taal spreken en niet willen luisteren naar dwazen ..

  Het effect is dus dat alles anders wordt ingericht en benoemd, maar dat er feitelijk niets verandert aan het schenden van wetten en verdragen, en het onthouden van rechtszekerheid en deugdelijke rechtsbescherming aan kinderen en ouders.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. HELP;
  'een geschoold arts die een maatschappelijk werker van CJG inschakelt voor een gedragsstoornis'?!!
  Weet de arts dan niet meer wat hij gezworen heeft???
  Geen persoon schade toebrengen! Helpen!
  Uiteraard d.m.v. een diagnost/therapeut. Passend. Van niveau.
  Geen amateur op sociaal-werk-niveau!
  Waar is de grijze massa in de hersenpan gebleven?

  Via BJZ of CJG komt men in beperking terecht. Niet in deskundigheid.
  Doorverwijzen naar een doorverwijzer is onlogisch.

  Na een melding over te onderzoeken gedragsstoornis dient medisch getest te worden door een medisch geschoold academicus.

  Een "Eigen Kracht" van een gezin is een nonsence-woordje wanneer de jeugdzorgwerker met macht en insinuaties het gezin schaadt d.m.v. opgedrongen ondeskundige 'hulp', beschermende maatregelen inroept met leugens of seksy aangedikte suggesties.
  Het is best te overleggen en te luisteren en te geven wat het gezin wil, maar de jeugdzorg heeft bewezen dat het anders doet dan dit.

  BeantwoordenVerwijderen