zaterdag 23 maart 2013

De Ouder-kindadviseur opereert vanuit de scholen! Wees gewaarschuwd

Amsterdam hervormt jeugdzorg


Amsterdam – NRC

De gemeente Amsterdam gaat de zorg voor de jeugd hervormen. De stad krijgt, als het aan wethouder Hilhorst (jeugd, PvdA) ligt, 500 ouder-kindadviseurs die vanuit scholen in 21 wijken opereren. Het doel is in eerste plaats om de zware van de lichte gevallen te onderscheiden. De lichte gevallen zouden zoveel mogelijk moeten worden opgelost door de ouders zelf, met hulp van de familie, buren, vrienden.

De wethouder bereidt zich met dit ‘koersbesluit’ voor op de decentralisatie van de jeugdzorg, die vanaf 2015 de verantwoordelijkheid van de gemeenten wordt. Daar zit wel een bezuiniging aan vast: Amsterdam bijvoorbeeld zal het met 30 a 35 miljoen euro minder moeten doen op een post die nu zo’n 275 miljoen bedraagt.

Juist die gedwongen besparing biedt Hilhorst de kans een rigoureuze hervorming door te voeren. “Als we dit niet doen, moet ik over twee jaar als wethouder wachtlijsten invoeren en dat wil niemand.”

Hij wijst erop dat de kosten voor jeugdhulpverlening in Amsterdam de afgelopen tien jaar zijn verdubbeld. “Maar met kinderen is niet twee keer zoveel mis.”

De andere belangrijke koerswijziging is dat de hulpverleners zich voortaan niet langer op één kind in een gezin of op één probleem richten, maar dat ze zich als team over een gezin ontfermen of per individu in elk geval álle problemen bekijken.

Jeugdzorg Dark horse: Ik heb al eerder gewaarschuwd dat Jeugdzorg de scholen binnensluipt op zoek naar prooi. En nu is het dan zover. 500 ouder-kindadviseurs die vanuit scholen in de wijken gaan opereren. Laat ik bij het begin beginnen. Ten eerste ‘De ouder-kindadviseur’ wie is dat eigenlijk?

In januari 2013 publiceerde Jeugdzorg Dark horse al over de misleidende titel ‘Sociale huisarts’. Na een open brief te hebben geschreven aan wethouder Pieter Hilhorst, werd er na twee dagen een wedstrijd uitgeschreven om een nieuwe naam te bedenken.

De titel ‘arts’ en ‘huisarts’ zijn beschermde beroepen. Een arts is universitair opgeleid en de Kind-ouderadviseur is een HBO met een ‘brede ervaring’. En daar zijn we al beland bij het eerste punt van kritiek. De niet universitair opgeleide HBO’er gaat namelijk in de eerste plaats de zware van de lichte gevallen onderscheiden. Ik ben dan als ouder wel héél benieuwd hoe deze adviseur dat gaat doen. Een HBO’er maatschappelijk werker kan en mag niet diagnosticeren, daar is deze persoon niet voor opgeleid.

Vragen bij deze infiltratie van jeugdzorg in de school:

- Krijgen alle kinderen een gesprekje, met of zonder ouders?
- In welke context gaat dat gebeuren?
- Word ik als ouder daarvan op de hoogte gesteld?
- Krijgt zo’n adviseur een apart kamertje in de school, van waaruit hij of zij de
  kindertjes kan onderscheiden van de zware en lichte gevallen?

Het tweede punt van kritiek is, als je zoekt vind je altijd wel wat. De adviseur heeft een team van ‘professionals’ achter zich die hij/zij altijd kan raadplegen, maar dat is niet verplicht. Wat als je als ouder denkt dat je kind een kindeigen problematiek heeft, bijvoorbeeld autisme en de adviseur vermoedt dat het kind zo druk of vreemd doet, omdat er misschien wel sprake is van mishandeling?

Of hij/zij denkt dat het wel weer overgaat, terwijl het pervasief is... Wat gebeurt er als je als ouder een meningsverschil krijgt met de adviseur? Veel ouders weten wat er gebeurt als je een meningsverschil krijgt met de ‘professionals’ van jeugdzorg. Dan kun je heel snel je kind kwijtraken.

Derde punt van kritiek: ieder kind heeft recht op de hoogst mogelijke standaard van gezondheidszorg, ten overvloede IVRK 24. Een HBO’er biedt dat niet en daarom adviseer ik ouders met schoolgaande kinderen de MedezeggenschapsRaad van hun school te benaderen en zeer kritisch deze ontwikkeling in de gaten te blijven houden.

Uw kind mag in ieder geval zonder uw toestemming niet door een ouder-kindadviseur 'onderzocht' worden. In Nederland hebben wij de WGBO, Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst. Als u zich zorgen maakt over uw kind of de adviseur maakt zich zorgen, dan gaat u direct naar uw eigen huisarts! Daar bent u vrij in en zo houdt u de 'dranghulp' van de opvoed-stasi buiten de deur. (Nog wel, want de vrije artsenkeuzen wil men ook aan banden leggen) Blijf ver, héél ver uit de buurt van de ouder-kindadviseur, deze heeft namelijk banden met jeugdzorg! Als u eenmaal in de fuik van jeugdzorg zit, probeer er dan maar eens uit te komen.

Ik ben zelf lid van de MR/GMR van de school van mijn zoon en heb in de jaren dat ik lid ben het MR team goed op de hoogte kunnen brengen van de ‘professionele’ werkwijze van jeugdzorg en alles wat daaraan gelieerd is. In de eerstvolgende vergadering ga ik dit bespreken. Ik zal deze hele ontwikkeling met argusogen in de gaten houden. Ik raad u aan andere ouders ook te waarschuwen voor deze ouder en kind-adviseur.

Ranada van Kralingen


 

7 opmerkingen:

 1. En wie gaat beoordelen of er überhaupt sprake is van een 'geval'?

  Fantaserende maatschappelijk werkers die we al kennen van Bjz en Raad?

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Het is inderdaad oppassen geblazen:

  Nationale ombudsman (2012/083)
  In 2009 ontstonden er problemen tussen verzoekster en haar ex-man, met name over de
  invulling van de vakantie door de vader. Verzoekster schakelde daarop het
  schoolmaatschappelijk werk (verder SMW) in, in de persoon van mevrouw Janssen* in de
  hoop dat zij tussen haar en haar ex-echtgenoot kon bemiddelen. Dat mevrouw Janssen
  tevens werkzaam was voor Bureau Jeugdzorg, zoals later bleek, wist verzoekster niet.

  Verzoekster gaf in haar klachtbrief aan de Nationale ombudsman aan dat zij door
  toedoen van de schoolmaatschappelijk werkster niet was geholpen maar in de "hel
  jeugdzorg" terecht was gekomen. Er waren vele fouten gemaakt. Zo had de crisisdienst de
  politie ingeschakeld die haar dochter in de klas vasthield. Vervolgens was haar dochter,
  zonder rechterlijk bevel daartoe, bij haar opa en oma ondergebracht. Daarna was de
  crisisdienst niet met haar in gesprek gegaan maar had het de zaak neergelegd bij de Raad
  voor de Kinderbescherming. Verzoekster liet weten dat haar recht op family life was
  geschonden door het optreden van de crisisdienst en dat haar en haar familie schade was berokkend. Het onrecht dat haar en haar familie was aangedaan, zouden zij nooit meer
  vergeten, daarmee moesten zij leren leven.

  Mw. R. (directrice van de school waarop de jongste dochter van verzoekster zat) geeft aan
  dat de gegevens van school in de melding oud zijn. Zij dateren van ongeveer een half jaar
  geleden. School heeft geen inzage in het document gehad wat naar ouders is gestuurd,
  terwijl school wel genoemd wordt.

  Ook wil mw. R. aangeven dat de crisis op school anders aangepakt had kunnen worden.

  Het politieoptreden in de school was volgens de school niet nodig geweest. School is nog
  steeds niet overtuigd van de noodzaak om deze zaak op deze manier af te handelen.
  School is in kennis gesteld van de komst van de politie, maar is niet als gesprekspartner of
  partij benaderd. School had dit graag anders gezien en wil dit aangeven, zodat dit mogelijk
  anders geregeld kan worden in de toekomst."

  21. Een verslag van het gesprek dat verzoekster op 21 november 2011 heeft gehad met
  de directeur van de basisschool van haar jongste dochter en waarin onder meer het
  volgende staat:
  "De school is in zeker opzicht ook slachtoffer in deze zaak. Het was voor de school ook
  een pijnlijke wijze van inzien dat het zorgsysteem niet betrouwbaar is, totaal niet meewerkt met de school en niet voorzichtig is in haar aanpak naar kinderen toe. Ook heeft de school ingezien dat de "betrouwbare" politie meewerkt met opdrachten waar de school niet achter staat.
  De school heeft nu geleerd dat de politie ten alle tijden geweerd mag worden uit de school.
  Zaken vanuit Bureau Jeugdzorg mogen zich niet afspelen op schoolgebied, en we weten
  nu dat we ervoor zorgen dat het schoolgebied een veilig gebied is voor kinderen.

  M.a.w. we weten nu dat we bureau jeugdzorg buiten de deur moeten houden om het voor de kinderen veilig te houden!

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Een heuse tsunami van ouder-kind-adviseurs!

  Tsunami = een alles-vernietigende vloedgolf met dramatische gevolgen.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Ouders vraag de school je kind niet, zonder jou tussenkomst, in aanraking te laten komen met deze ouder-kind adviseur. En leer je kind dat de ouder-kind adviseur niet te woord gestaan moet worden. Dat mag niet van je moeder. En anders loop je maar naar huis. De ouder- kind adviseur is niet in dienst van de school.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Doe zwart op wit scholen en artsen een verklaring toekomen dat in het diagnostisch en psychisch belang van het kind eerst de ouders om toestemming moet worden gevraagd wat er gebeurt, wie welke informatie in wil winnen. Het gaat om de betrouwbaarheid van de instelling en de plicht van de ouders, vastgelegd in BW1:247.
  Jeugdzorg is een juridiserende instelling (kans op rechtsgang verzekerd!) en men dient zich preventief te beschermen tegen belasting van de psyche door jeugdzorg.
  Tast de sfeer voor het kind niet aan door onder BJZ te lijden.

  BeantwoordenVerwijderen
 6. OPPASSEN, inderdaad als u uw kinderen naar school stuurt:
  - Omzeil de 'PoppenVilla' als er misschien een verdwaald exemplaar opduikt.
  - Wees voorzichtig met de tekeningen.... Wijs uw kinderen op de 'betekenis' van bepaalde kleuren voor de intakers van BJZ...
  - Kijk uit voor de 'schoolmaatschappelijk werker'... is verbonden met BJZ...
  - Wees voorzichtig met de GGD-jeugdgezondheidszorg, waar de verpleegkundige vragenlijsten gaat interpreteren, op zoek naar 'zorgen'.
  - Uitkijken voor de 'leerlingen-vertrouwenpersoon', die zoekt uiteraard 'de beste hulp'... in overleg met BJZ...
  En als u alles gehad denkt te hebben wortd uw kind besproken in het 'zorg advies team (ZAT) en dan is uw kind zó uit huis geplaatst, want uiteraard zullen alle opgeblazen en aangedikte verhalen zeer verontrustende onderbuikgevoelens oproepen die resulteren in een indicatiebesluit voor uit huisplaatsing....

  Mijn advies: laat scholen nu eens ONDERWIJS gaan geven.....en laat de zorg aan (huis)artsen en hun verwijzingen over!

  Nico Mul

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Het AMK is als wolf in schaapsvacht gewoon de school binnen aan het sluipen!
   Met zich meenemende hun subjectieve onwetenschappelijke selectieproblematiek!

   Verwijderen