donderdag 7 maart 2013

Multiprobleemgezinnen bestaan niet

http://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/opinie/columns/multiprobleemgezinnen-bestaan-niet.8939947.lynkx

Multiprobleemgezinnen bestaan niet

Mechtild Rietveld 07 mrt 2013 

Staat een projectleider in een zaal vol ouders en kinderen: ‘U bent allemaal unieke multiprobleemgezinnen! Steekt een ouder zijn vinger op: ‘Wij niet!’ 

Hoewel ‘slechts’ gemiddeld 10% van onze jeugdigen het minder ‘leuk’ hebben en een beroep doen op zorg - dat is al jarenlang een wetenschappelijk onderbouwd feit - gaat hier idioot veel geld in om. Bijna vier miljard euro. En dan heb je ook nog een projectendiarree die over kind en/of gezin wordt uitgestort. ‘Multiprobleemgezinnen’ is zo’n project.

Multiprobleemgezinnen bestaan niet. Wij hebben zelf multi problemen geschapen en als etiket op gezinnen geplakt. Maken we een ‘project’ van.  

Worden die gezinnen mee ‘weggewerkt’ en dan kan het project weer stoppen wegens succes. In werkelijkheid zijn er gewoon ouders die een zorg hebben over een kind. Of ze zijn verslaafd. Soms hebben ze meer dan één zorg over een of meer kinderen of over zichzelf, vooral stress over schulden en het managen van het huishouden.

Ik wil maar zeggen: dit leent zich niet voor projecten of apart beleid. Het maakt deel uit van algehele jeugd- en gezinshulp, van licht tot zwaar, van vrijwillige tot gedwongen. Weg met ‘projecten’ en ‘pilots’. Hoewel, kijk naar het Amsterdamse project Top 600. Schijnt succes te zijn. Inderdaad, die 600 worden ‘afgehandeld’. Wat als het project stopt? Er groeien vanzelf nieuwe Toppen op.
Enfin. 

Gemeenten hebben afgelopen jaren ook nog eens 1,6 miljard euro gekregen voor hun CJG’s, vooruitlopend op de grote transitie jeugdzorg in 2015. Enne…. er gaat zo’n 100 miljoen euro verspijkerd worden om die transitie te ‘begeleiden’. Staat in Regeerakkoord. Er is qua visie ruimte voor innovatie, burgerinitiatieven, sociale ondernemers. Het moet van onderop komen.

Wachtlijsten en kinderen groeien intussen door. Dus ga doen wat we nu in alle visienota’s lezen. Betekent loslaten: ouders ruimte en respect geven om de regie te nemen, met steun van de vele professionals en vrijwilligers die al (willen) werken vanuit en rondom het gezin. In welke organisatie ze ook werken.

Gemeente, stel voor je gezinnen een PGB-fonds in, beheer zelf dat fonds. En ga achteraf betalen, per geholpen gezin. Stel, je hebt 30.000 gezinnen, 10% = 3000 x gemiddeld per gezin 4.500 euro.
Het fonds moet dan 13 miljoen euro per jaar bevatten. Is best te doen. Stop met subsidiëren van organisaties, faciliteer per gezin die zich (toch) niet laat verwijzen maar liever zelf kiest. Organisaties gaan zich zo vanzelf richten op wat nodig is voor uw 10% zorgjeugd. Enne… ouders zijn de meest bevlogen regisseurs van hun gezin.
Ook ouders die mishandelen. Dat is vaker onmacht dan slechtigheid.

Mechtild Rietveld
Meer columns van Mechtild Rietveld leest u hier.


                Terug naar Alle artikelen Jeugdzorg Dark horse


3 opmerkingen:

 1. Volgens mij hebben we zeker een multi-probleem- overheid (MPO), met multi-probleem-instanties (MPI), waarvan de Raad, Bjz en AMK hoog scoren op mijn risico-taxatie-instrument (RTI).

  Deze meet hoe hoog het risico is dat er fouten worden gemaakt, schade wordt aangericht, en geld wordt verspild ..

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Tja, ook mr.mw. N. Quik, eens kinderrechter en nu Eerste Kamerlid voor de SP, zei voor een zaal met ouders die te lijden hadden onder BJZ (ongediagnosticeerde OTS en/of UHP) dat ze "allemaal pedagogisch onbekwame ouders waren"....
  ik zat er ook bij met mijn hoge opleiding en ervaring!

  Toen ze nog kinderrechter was, heeft mw. Quik (in beroep) zelfs onderkend dat er ongebaseerd een OTS en UHP was afgegeven en vroeg ze om een diagnostisch onderzoek bij het ABJ.
  Die uitkomst bevestigde onze zorgen, waar we diagnostiek over wilde hebben, waar niet door BJZ naar geluisterd was, en er niet gediagnosticeerd mocht worden: die heerlijke 'jeugd-zorg' zonder zorg toch.

  De jeugdzorg werd toen na nogal wat rechtszittingen en na anderhalf jaar, veroordeeld op een te groots ingrijpen, een te hoge inzet waarbij ze de ouders weg wilden werken.
  Meer dan anderhalf jaar hebben jonge kinderen moeten doorleven zonder therapie en ouders!
  Hoe goed is dat?

  Ja, met opvoedcursussen en ontwikkelingspsychologie is men zo een 'pedagogisch onbekwame ouder'!
  BJZ zegt het, en hup.... rechters en politici geloven (zonder hersenactiviteit).
  Dat is de p.r. van BJZ!

  Men is in politiek, in rechterlijke macht en in beleid gehersenspoeld met de vage kreet "pedagogisch onbekwame ouders", zodanig dat dit een excuus is voor onnodig ingrijpen in de levenssfeer van het kind.
  Ongediagnosticeerd.
  Insinueren door BJZ werkt.
  Bij deze 'jeugd-beleidsmakers' en 'gedwongen-trajectvonnissers' is een kreet voldoende.
  Een bewering dat tot werkgelegenheid leidt in BJZ, is voldoende om een kind te schaden en weg te nemen uit zijn sfeer en ontwikkeling.
  Zonder diagnostiek.
  Zonder echte kennis.

  Jeugdzorg of Jeugdhulp... is GEEN jeugd-gezòndheidszorg!
  Vooral het UHP (uithuisplaatsen) is zeer schadelijk, wordt door deskundigen onderstreept.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Geachte Mechtild Rietveld,

  Verbazingwekkend is dat de jeugdzorg-industrie samen met de politiek altijd méér geld naar jeugdzorg willen ontvangen / sturen, en ouders juist MINDER GELD naar jeugdzorg willlen, maar naar oduers wordt structureel niet geluisterd.Ook deden ouders 2x een oproep om die geldkraan eens dicht te draaien bij de Provincie's N.H.(2011) en N.Br. (2008)In dbeiden gevallen werd ook niet geluisterd.

  Als iemand goed werk verricht, heb ik er niets op tegen dat die ook goed betaald worden. Er moet bezuinigd worden. Ik stel daarom het volgende finacieringsmodel voor 'jeugdzorg' voor:

  In plaats van ca. 8000 € voor de OTS per kind per jaar, alleen 8000 € betalen van belastinggeld als een gezin wérkelijk geholpen is en het gezin tevreden is over BJZ....: dus écht een 'prestatiebeloning' met de beoordeling hiervoor door de, uiteraard, in stand gehouden gezinnen....(Dus: alleen uitbetalen navenant de beoordeling door het 'geholpen' gezin!)

  Dat is even anders dan beloning op basis van de 'productie-afspraken', het aantal te realiseren OTS en UHP en vernietigen van gezinnen...

  Gezien de huidige kwaliteit van werken van de diverse BJZ/ WSJ/LdH J&R SGJ enz. neem ik aan dat dit eenforse bezuinigiing zal opleveren!

  Nico Mul

  BeantwoordenVerwijderen