zondag 17 maart 2013

Een kunstmatig tekort aan pleeggezinnen

Er zijn feitelijk genoeg pleeggezinnen, wanneer BJZ slechts gebruik zou maken van uithuisplaatsing, bij die gevallen waar het echt als uiterste middel wordt toegepast en waar het op basis van diagnostische onderzoek nodig is.

Wanneer BJZ nu alle kinderen die daar niet aanvoldoen (en dat is ca. 75%) terugplaatst naar de eigen ouders (evt. met begeleiding, zoals dat in Zeeland bleek meer effectief te zijn), is er een overvloed aan vrijkomende pleeggezinnen!

De p.r. van jeugdzorg is dat die pleegkinderen "kinderen in de knel" betreffen, maar dat is niet diagnostisch bewezen, het is niet onderzocht maar gebaseerd op beweringen en meningvorming van jeugdzorgwerkers in BJZ en AMK.

Er wordt geschemerd, afsof die kinderen geholpen zijn met UHP en pleegplaatsen, maar neen, waar het niet uit diagnostische waarheidsvinding gebleken is dat pleegplaatsen het ultime remedium is, is het weghouden van eigen ouders (veelal met slechte bezoekregelingen onder toezicht) schadelijk voor de belevenis en psychische ontwikkeling van het kind.
Dit belang zien we nimmer gewogen worden in een indicatiebesluit. Daarin zien we suggesties, verdraaiingen en insinuaties (echte frauduleuze onwaarheden; bespelend de rechter).

Echte belangenbehartiging van kinderen houdt op diagnostisch niveau ook met dit belang rekening, het zo heel goed mogelijk (en zonder insinuaties om de zaak sexy te maken) het kind thuis eventueel de nodige hulp te verstrekken. Dat bleek dus in Zeeland (+Jo Hermanns) effectiever dan pseudo-zorg van geen zorg verlenende BJZ-'zorg' d.m.v. UHP.

Ook zagen we dat pleegouders en zelfs het betreffende kind vals geïnformeerd wordt over de reden en de zorgnoodzaak en -behoefte, waar telkens de oorzaak (zonder enige diagnostische grond of waarheid) als schuld gelegd wordt bij de eigen ouder(s).

Dus neen, we mogen er wel van uit gaan dat de plaatsing en het traject dat daar aan vooraf ging niet zorgvuldig en op waarheid heeft plaatsgevonden.


TS
 

5 opmerkingen:

 1. Misschien nog een paar interessante cijfers van Jeugdzorg, waarbij de nodige kanttekeningen gemaakt kunnen worden.

  In een krantenartikel beweert men dat 40% van de uithuisplaatsingen plaats vindt in een netwerkgezin en dus 60% in een pleeggezin of opvangtehuis...

  Maar men zegt er niet bij hoeveel van die 40%netwerkplaatsingen na verloop van tijd alsnog elders geplaatst worden.
  Het mag als bekend verondersteld worden dat BJZ graag, als de nood erg hoog is, van een netwerkplaatsing gebruik maakt, om daarna op zoek te gaan naar een vreemd pleeggezin, dat zij op dat moment niet op de plank heeft liggen.

  Het lijkt mij in dit geval ook weer een geval om een voor BJZ gunstige halve waarheid te vertellen en de minder fraaie kant achterwege te laten.

  Feit blijft natuurlijk dat BJZ er vanuit gaat dat zijzelf met al hun 'deskundigheid' natuurlijk beter in staat zijn om kinderen groot te brengen, dan die domme ouders, zonder enige vorm van theoretische kennis van zaken.
  Bovendien zijn pleeggezin-ouders, in hun positie sterk afhankelijk van BJZ,n atuurlijk veel beter aan te sturen dan de echte ouders.

  opa

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Overig Nederland, neem een voorbeeld aan Zeeland, dan kunnen jullie alle Instellingen (gesloten of open) sluiten. Dat scheelt ook in de kosten.

  Pleeggezinnen kunnen ook opgedoekt worden. Problemen in thuissituatie oplossen. Vader of moeder die de problemen veroorzaken uit huis en los dat probleem op!

  Dan pas komen ze achter wat ze hun gezin aandeden, dat schuldgevoel dient dan opgeborreld te worden anders zal die hulp niet aanslaan. Eens in de zoveel tijd moet de ouder een weekendje of om te oefenen een dagje naar huis. Als het kind uit huis moet, dan is de vraag waarom? Los dat dan ook op, maar niet door pleeggezinnen en BJZ. Hou toch op met die onzin en ook die onzin reclames op tv.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Het gaat nu om het in de openbaarheid gebrachte feit dat BJZ zonder feitenlijke diagnostiek een jong Turks-Nederland kind in een onbekende pleegzorg heeft gepleurd, want zo mag men het wel zeggen.
  Men beweert maar dat het 'zorgvuldig' met ondeskundigen bekeken is en de rechter heeft als vriendje er zonder degelijk onderzoek mee ingestemd.

  Nu voert de regering en de politieke beleidsmakers van jeugdzorg een p.r.-campagne over deze o zo zorgvuldige noodzaak van UHP, nog wel (al is dat minder interessant) naar een niet-passend pleeggezin, dat meer lijkt op een belofte aan kinderloze ouders, als 'valse adoptie'. Deze pleegouders hebben niet eens een VIA-cursus gedaan, en weten niets van ontwikkelingspsychologie en kind-belangen bij gebrek aan voldoende ouder-contact (enige dagdelen per week i.p.v. om de zoveel maanden of jaren een uurtje).

  Deze valse p.r. van asscher e.a. vertrouwt er kennelijk op dat "het stemvee een kort geheugen heeft" en dus deze doorzichtige en onware p.r. over UHP en jeugdzorg (in wezen onzorgvuldig en ondeskundig en schadelijk) zal vergeten.

  Waar we weten dat deze politici en beleidsmakers goede plannen hebben ontvangen van onafhankelijke deskundigen (buiten BJZ om!) is het helder::
  De regering wil dat er ook later grote werkgelegenheid aan gezondheidszorg blijft bestaan aan de nu te beschadigen opgroeienden.

  Geld stoppen in BJZ is het domste wat men kan doen.
  Er kan miljarden bezuinigd worden door BJZ af te schaffen.
  Er zijn effectievere alternatieven, die als advies gegeven zijn! =
  Gezonder voor deze 'kinderen in de knel van BJZ'.

  Dit zou een BEZUINIGING zijn waar alle burgers (die niet verdienen aan UHP) mee in zouden stemmen.
  Er zou een landelijk applaus opstijgen uit vele huizen met betrokken gezinnen.
  Gezinnen kunnen leren, zodat deze niet gemakkelijk met UHP-trauma in aanraking zouden hoeven komen.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Juist:::
  Plaats een echte bedreiger weg van het kind en zijn vertrouwde omgeving, zijn ouder(s).
  Dat is goedkoper,
  voldoet meer aan kinderrechten, en
  is minder schadelijk, dus geeft minder gevolgschades en leed.
  Dit zou een bezuiniging op korte en lange termijn zijn!

  BJZ is de grote veroorzaker (in ca. 72% van de gevallen) van gevolgschades en leed, veroorzaakt door de speculatieve ondeskundige macht die BJZ uitoefend d.m.v. OTS- en UHP-mandaataanvragen.
  Het is zo onnodig, 'jeugdzorg', dat het opdoeken van BJZ een miljardenbezuiniging zou betreffen.

  Er zijn alternatieven die goedkoper zijn voor waar het echt als gezinsvoogdij nodig is, maar een diagnost erbij is een must;
  een diagnost die uiteraard wel de client ziet en onderzoekt; dus niet op een woordje van een ondeskundige gezinsvoogd.
  Het kind heeft recht op echte hulp, de hoogste mate van gezondheid (=IVRK 24).

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Nu blijkt de aap uit de mouw te komen:
  - PvdA-Kamerleden: 'Turkse-Nederlanders, meld je aan voor pleegzorg'
  Er is nu voor de allochtone bevolking een actie om pleegouder te worden.

  De overheid kan niet alles alleen, daarom zijn er kliklijnen voor wietplantages, voor als de bijstandsmoeder bijklust. De volksmenners zetten het volk in om elkaar te mennen, sommigen worden politieagent, sommige worden leerkracht. Zo hebben de machthebbers het wat minder druk, zullen we maar zeggen.

  Het grote deel van het volk heeft nimmer zelf nagedacht wat school met kinderen doet: http://www.ted.com/talks/ken_robinson_says_schools_kill_creativity.html
  https://www.youtube.com/watch?v=PnC4t8pxmKo

  Maar school is een religie geworden, tracht maar eens een afwijkende mening over het belang van school te hebben en je wordt bijkans afgemaakt op een verjaardag. De volksmenners instrueren en sommige mensen gaan daar wel over na denken.

  En nu met pleegzorg gebeurt er dat ouders elkaars kinderen gaan opvoeden, zodat kinderen onthecht raken, families uit elkaar vallen. Want een individu is makkelijker te manipuleren dan een hechte familie.

  Zet de TV op straat en ga zelf nadenken.

  BeantwoordenVerwijderen