zondag 31 maart 2013

Gesloten deuren

De rechtszaken en hun openbaarheid 

Wie met 'jeugdzorg' van doen krijgt denkt in het begin: 'ik ga naar Bureau jeugdzorg en ik krijg de hulp voor mijn kind(eren), daar zijn zij toch voor en iedereen zegt het'. Degene die dit zeggen of denken zijn nog beginners of hebben nooit om zich heen gekeken. Men komt ongevraagd in een woud van juridische procedures terecht. Men praat u bijvoorbeeld aan: 'wij kunnen alleen wat doen als wij de rechter gaan vragen of wij u kunnen steunen in de problematiek' en dan begint de 'aanvraag voorlopige ondertoezichtstelling' als eerste…  

Al deze 'familierecht procedures' gebeuren achter gesloten deuren. Dit is zogenaamd omwille van de 'privacy gevoelige gegevens die daar besproken worden'. Ik zelf, al 18 jaar in deze zaken bezig, zeg wel eens dat dit is 'omdat de buitenwereld niet mag weten hoe ouders bedrogen worden, gekleineerd worden en hoeveel er gelogen wordt door 'kinderbescherming' en 'jeugdzorg' bij rechters'.  

Gelukkig gaan er stemmen op om dit te veranderen, Europees recht zegt namelijk dat dit niet mag in verband met de openbaarheid van rechtspraak. De Stichting KOG (Kind Ouders Grootouders) geeft een reactie op een voorgenomen voorstel. Ik plak hier onder hun complete reactie op de voorgestelde wijziging van art. 803 Rv:  

Reactie van Stichting Kinderen-Ouders-Grootouders op het concept-voorstel van wet dat wijziging van artikel 803 Rv beoogt. 

Het concept gaat uit van een verkeerd principe. Hoewel het Europese Hof voor de Rechten van de Mens in 2006 in de zaak Moser tegen Oostenrijk heeft bepaald dat behandeling achter gesloten deuren in strijd is met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, perkt voorliggend concept de openbaarheid nog steeds in door de beslissing over de openbaarheid bij de rechter te leggen die dan haast niet anders kan dan deze tegen te houden.

De regel behoort te zijn dat alle personen- en familiezaken, dus kort geding of geen kort geding, in openbaarheid worden behandeld, waarbij alleen de betrokken rechtzoekenden vooraf kunnen verzoeken voor zich en voor hun kinderen de zitting achter gesloten deuren te laten plaatsvinden. De rechter voldoet altijd aan dit verzoek van een ouder en kan bovendien tijdens de zitting de openbaarheid opheffen gezien het dan behandelde.


Drs T.P. Barendse-Cornelissen, secretaris
Koninginneweg 90
2012 GR Haarlem 
 
Nico Mul
 

4 opmerkingen:

 1. Onlangs is het achter gesloten deuren houden van familierechtelijke zittingen verscherpt! Ondanks dat de Tweede Kamer (en de Eerste) adviezen hebben ontvangen om het aan het gezin over te laten hoe 'gesloten' dit gebeurt, dit om het mogelijk te maken om een getuige, een diagnost, een deskundige op de zitting toe te laten.
  De lobby van jeugdzorg heeft er een stokje voor gestoken.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Dit bewijst maar weer eens hoeveel macht deze criminele organisatie Jeugdzorg heeft...en dat ze die macht gebruiken ook.
   Maar wie laten het zich allemaal aanleunen?...ja,juist de politici.
   De economische crisis is veroorzaakt door een te nauwe verstrengeling van bankiers en politici..
   Mogelijk staat ons een maatschappelijke crisis te wachten door een te nauwe verstrengeling van de hulpverleningsindustrie en de politici..

   opa

   Verwijderen
 2. "Achter gesloten deuren'..

  Zelf heb ik al veel zaken mee gemaakt... zo is deze wel aardig: ik zit samen met mijn cliënte te wachten in de hal van een rechtbank, de zaken bij de kinderrechter waren ernstig uitgelopen, er waren nog 2 zaken voor ons, terwijl zij op tijd waren..)

  Opeens vloog de deur van de rechtszaal open... een vrouw stormde naar buiten onder het uitroepen, zeer luid en duidelijk: 'STELLETJE LEUGENAARS, BEDRIEGERS, VUILLAKKEN"... die vrouw was geheel 'over de rooie' zogezegd... ik kon me precies voorstellen wat daar gebeurt was.....

  Nico Mul

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Aangezien dat buiten de zaal was kan dit vrijelijk bekend gemaakt worden.

   De kracht van deugdelijke publiciteit en informatie wordt helaas door veel ouders nog onderschat!

   Denk ook aan de onzinnige brieven met onzinnige redeneringen die je krijgt.

   Laat het ware gezicht van jeugd'zorg' zien door e.e.a. bekend te maken.

   Verwijderen