maandag 18 maart 2013

Jeugdzorg - een greep uit de praktijk!

http://www.wagenaaradvocaten.nl/-yunus-inmenging-turkije-in-beleid-jeugdzorg-nl-page/
 
#Yunus inmenging Turkije in beleid #Jeugdzorg NL
In beginsel behoort de (religieuze)signatuur van het pleeggezin geen maatgevende factor te zijn: christelijk; joods; atheïstisch; homoseksueel, de kwaliteit van pleegouders is maatgevend.
Maar, Lodewijk Asscher stelt dat Jeugdzorg rekening houdt met de cultureel/religieuze achtergrond van de (biologische) ouders en Jeugdzorg daarbij een zorgvuldige afweging maakt. Naar mijn mening gebeurt dat bij plaatsingen niet, althans te weinig. Asscher , de politiek, heeft blijkbaar geen kennis van de huidige praktijk.
Die is een geheel andere: ouders worden in de meeste gevallen niet betrokken bij de keuze van de pleegsetting bij een uithuisplaatsing. Het overkomt ouders: de kinderen zijn al geplaatst voordat ouders maar ook enige zeggenschap en/of stem hebben gekregen.
Greep uit mijn praktijk:
- wegens Yezidy geloof gevlucht Irakees gezin geplaatst binnen streng Christelijke setting tegen wil ouders. Kinderen zijn bekeerd (christelijk ) en willen geen contact meer met ouders Even los van de vraag of de uithuisplaatsing terecht of onterecht was. Ouders en kinderen zijn vervreemd van elkaar. Zorgplicht LH&R?
- kind van Islamitische moeder geplaatst in Christelijke setting. Kind is bang voor hoofddoekjes en is volkomen vervreemd van de Islamitische familie/achtergrond
- geplaatste kinderen van cliënte herkennen moeder niet meer en vragen moeder “waarom ben jij zo bruin”
Zo kan ik doorgaan met voorbeelden en eveneens collega advocaten, neem ik aan. Kinderen spreken de taal van ouders niet meer. Debet hieraan is de vaak summiere omgang tussen de kinderen en ouders. Ouders hebben vaak een onvolwaardige positie binnen de uithuisplaatsing.
Deze gezinnen worden door de handelwijze van Jeugdzorg Nederland uit elkaar gereten, ouders en kinderen vervreemden van elkaar, ook voor de opvolgende generaties. De gevolgen daarvan zijn naar te verwachten valt: ernstig.
Nogmaals: het maakt niet uit welke religies en culturele achtergronden aan de orde zijn. Mijn stelling is dat bij een uithuisplaatsing de ouders een stem moeten hebben en de kinderen - zo mogelijk - in staat moeten worden gesteld om een (vol)waardig contact te kunnen blijven houden met hun ouders/achtergrond/identiteit. Kinderen behoren niet tegen de wil van de ouders tot een bepaalde religie bekeerd te worden. Zeker jonge kinderen niet.
Pleegkinderen moeten bij het bereiken van de volwassenheid –en wellicht eerder – een vrije keuze kunnen maken welke identiteit en/of religie zij willen aannemen of niet.
Vooralsnog laat ik het hierbij . Veel vragen en zorgen. Een fundamentele discussie lijkt mij noodzakelijk. Als integratie een item is moet Jeugdzorg daarin stellingnemen.
Rechters hebben –voor zover ik heb kunnen constateren – in deze problematiek geen stelling/mening betrokken en volgen Jeugdzorg
 
Yvonne Wagenaar

 

10 opmerkingen:

 1. Cultuur en religie zijn secundair van belang bij UHP.
  Eerst moet veel diagnostischer met waarheid i.p.v. seksy insinueren bewezen worden dat een traumatische maatregel zoals UHp van node is voor een betere ontwikkeling van het kind, bewijsbaar uit te leggen door de gedragsdeskundige die het kind heeft onderzocht.
  Het gaat dus reeds mis voordat er een UHP-mandaat is.

  Het is het BJZ zelf die na het (dubieus) verkregen mandaat beslist tot UHP. BJZ is dus zelf verantwoordelijk, maar wie is BJZ?

  We zien dat BJZ zorgt dat de eigen ouders hun kind zo goed als altijd te weinig en te kort contact en met te grote tijdsduur tussen evt. bezoeken. Dat kan maanden zijn dat de ouders het kind niet mogen zien, zonder uitleg.
  En wanneer er een bezoek onder bewakende ogen is, mag dat maar een wen-uurtje zijn, zodat het kind nauwelijks gewend aan het contactje gestraft wordt met het moeten afscheid nemen, wat een kind dan niet wil. Dan al afscheid nemen is antipedagogisch.

  We zien dat kinderen zelfs hun ouders niet meer kennen, en ze als vreemden ervaart. Dat is strijdig met latere behoeften van het kind in de identiteitsfase waar het kind zijn generatieve afkomst zou moeten kennen (niet van foto en verhaaltje maar door goed contact vanaf het begin).

  We zien dat als de gezinsvoogd het lastig vindt te communiseren met beperkt Nederlands sprekende ouders, de gezinsvoogd het afschuift op de ouders a;ls niet meewerkend ofwel tegenwerkend en niet-betrokken, alsof ouders ongeïnteresseerd zouden zijn. De rechter trapt er toch vaak in.

  Ook mogen ouders de brieven van de gezinsvoogd niet niet begrijpen, moeten de ouders Nederlands kunnen lezen en snel reageren, want anders heten de ouders analfabeet en zijn dan geen 'goede ouders'. Weer een praktijksmoes.

  Al beweert BJZ dat ze zo goed hun best doen om de ouders te betrekken, met hen te communiseren, met hen te overleggen, hen te informeren, het is slechts p.r., mooipraat. Ouders ondervinden het niet als zodanig.

  Waar kinderen de noodzaak hebben (vor hun toekomst) om de taal van hun ouders te spreken, is het kindermishandeling om deze kinderen van hun taal te vervreemden.

  In uithuisplaatssettingen, pleegsituaties, worden kinderen veelal niet begeleid op hoogstaand diagnostisch/therapeutisch niveau, maar met foute beweringen over hun vervreemdende ouders bestookt. Dat zou goed zijn voor hun gevoel afgestaan te zijn door hun ouders, alsof het een adoptie betrof.
  Dat pakketje Afgestaan-zijn is een extra verwerkingsrugzak voor een kind, en BJZ zou dat juist dienen te voorkomen.

  Meer suggesties die BJZ kan leveren om het kind in eigen antidiagnostisch beheer te houden:
  http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.nl/2013/02/de-lege-terminologie-van-bjz-deel-3.html (3 delen).

  Rechters trappen er in.
  Rechters worden bespeeld door de gezinsvoogdij, BJZ/AMK.

  Maar ook politici willen dit geloof aanhangen, alhoewel dezen van wetenschappelijke kant (en van advocaten) wel beter zijn geïnformeerd met beter, effectievere alternatieven, zoals het jeugdbeschermingsplan dat de toegang tot dwangmaatregelen (OTS/UHP/OZ) filtert, het kind ontlast.
  Veel veiliger voor een kind!
  Politici weten als ze hun inkomen verdienen ook dat meer diagnostisch gespecialiseerde doelgroepingangen voor vrijwillige zorg aan jeugd efectiever zou werken.
  Het zou zo'n grote bezuiniging zijn op weggegooid geld aan onacademisch BJZ, en aan leed en schade aan opgroeienden.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2686/Binnenland/article/detail/3409850/2013/03/15/Heeft-de-Turkse-premier-iets-te-zeggen-over-de-pleegzoon-van-lesbische-ouders.dhtml

  Üstün vindt dat Turkse pleegkinderen in een pleeggezin geplaatst moeten worden uit dezelfde culturele en religieuze kringen. 'In het verleden heeft het Europees Hof voor de Rechten van de Mens Oostenrijk veroordeeld omdat de autoriteiten daar hadden toegestaan dat een kind uit een gewoon christelijk gezin bij Jehova's Getuigen was geplaatst. Het lijkt mij dat het verschil tussen moslims en christenen of homoseksuele koppels groter is dan het verschil tussen christenen en Jehova's Getuigen. Er moet een einde komen aan dit beleid van de Europeanen.'

  Oostenrijkse zaak Hoffman vs Oostenrijk van 23 juni 1993.

  Rapport van de Europese Commissie voor de rechten van de mens (de Commissie) van 16 januari 1992 (nr. 1993/41) in de zaak Hoffman tegen Oostenrijk.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. http://www.youtube.com/watch?v=zizAxAOQUFk
  Ik vraag me af als dit filmpje werkelijkheid wordt, wat is dan de kans dat rassen/religie (Etnische en gezinszuivering) -discriminatie wordt uitgesloten?
  Uit het filmpje blijkt ook dat Jeugdzorg mee verhuist naar de gemeente. Noemt men dit een verandering? Het is eigenlijk toch nog vreselijk dat er weer teveel verschillende instanties/mensen zich met van alles en nog wat moeten bemoeien. Het moet eenvoudiger.

  Wat een verschil tussen de provincies. In onderstaande filmpje wordt Asscher zijn ideeën door Hans Vermaak opzij geschoven.
  http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&v=FDyVvJ2lhag&NR=1

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Ouder-kind contact wordt volgens mij door jeugdzorg als bedreigend ervaren.

  Stel je voor dat de kinderen terug willen en/of dat blijkt dat de UHP op basis van leugens en verzinsels is gebeurd of wordt verlengd.

  Doodeng natuurlijk als je disfunctioneert.

  Een organisatie met een open, objectieve cultuur zou contact (en dat moet er zijn volgens de wet) gewoon stimuleren, onderhouden, en zo mogelijk werken aan terugplaatsing.

  De inhoud van de laatste zin is een belangrijk deel van het probleem:
  Zolang de rechter als een imbeciele stempelautomaat achter z'n bureau zit kunnen maatschappelijk werkers vrijelijk hun gang gaan op basis van hun 'onderbuikgevoel'.

  Zo zijn kinderen en ouders teruggezakt in inquisitie-achtige toestanden.

  Tot nu toe is het Nederland blijkbaar meer dan 4 mrd PER JAAR waard om alle leugens te blijven toedekken.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Wanneer kinderen zeggen terug te willen naar thuis, dan krijgen die kinderen te horen dat hun ouders slecht zijn, ja, dat zou goed zijn voor de eiegnwaarde van het kind.

   Als het kind 18+ is geworden wordt het veelal zonder zorg op de stoep voor het huis van zijn ouders gedeponeerd. En ja, dan mag deze beschadigde of ontheemde jongere het zelf uitzoeken, of zijn vervreemde ouders, want de bezoekregeling is vaak tekort geschoten.

   "Het moet eenvoudiger" zou moeten betekenen:
   Het moet goedkoper en deskundiger.
   Bij meldingen tot onderzoek bij 'verdachte' situaties ligt er in laden van diverse ministeries en bij politieke partijen het Jeugdbeschermingsplam, dat een beschermend filter is tegen vooroordelen en laaggeschoolde meningsvorming op basis van insinueren.

   Het moet meer op diagnostische waarheidsvinding en begrip voor de totale psyche van een opgroeiende.

   Eerlijke organisaties kunnen niet, waar ondeskundigheid en geld en macht heerst.

   Voor vrijwillige hulpzoekenden is er de doorverwijzende huisarts, waar men assertief geen genoegen mag nemen met sociaal werk van BJZ; ga naar een specialist, onafhankelijk van BJZ! Met open onderzoeksvragen en begrip voor de ontwikkelingspsychologie voor het kind, dat verwerkt en zich ontwikkeld.

   Er kan dus wel degelijk bezuinigd worden door BJZ op te doeken, maar wie wil dat niet.... de lobby.

   Verwijderen
 5. De overheid dient normale gezinnen te stimuleren en eventueel faciliterren. Interventie dient slechts bij zwaarwegende (levensbedreigende) situatie te worden gebruikt, èn, immer gericht op zo spoedig mogelijke hereniging en maximaal herstel. Substituten die claimen ouder te 'zijn', zijn zieke zelfzuchtige gestoorde criminelen, vaderloze-ontvaderde (lesbische) huishoudens zijn geen gezinnen en kinderen & vaders zijn evenzeer gebroken & incompleet gemaakt, daarbij, tegenover alle 'stapel'gekke flutonderzoekjes zijn degelijke onderzoeken die niet het straatje van femini$$me-samesex passen 'niet welkom', èn alle negatieve effecten van gelegaliseerde kinderhandel worden onder het tapijt geveegd.

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Minister Asscher stelt dat "van nieuwkomers mag worden verwacht dat zij de waarden en regels die hier gelden omarmen en zich eigen maken". Hij wil hiervoor een participatiecontract invoeren. Dat is hem op veel kritiek komen te staan.

  Juist ja. Bedoelt Asscher hier, dat in Nederland maatschappelijk werkers jarenlang de rechter voor de gek kunnen houden en dat die rechters als stempelautomaten achter hun desk zitten? En dat nieuwkomers zich dat eigen moeten maken?

  Onze eigen autochtonen klagen al steen en been, zodra ze weten waar ze het over hebben.

  En nu blijkt dat het zelfs de Turken te gortig wordt nu er in Nederland ingrijpende maatregelen worden opgelegd zonder behoorlijk onderzoek naar de feiten.

  Hetzelfde geldt voor de ronduit krankzinnige verslagleggingspraktijk (zie video Nora Yorukseven)

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Deze begint ook al rare sprongen te maken.
  Laat ik eens zeggen meneer Asscher; nooit heeft Nederland zijn eigen volk kunnen redden tegen onrecht, het waren de handen van buitenlanders die de uwen en de burgers hebben gered.
  En die buitenlandse handen wilt u binden aan valselijke en onbeschofte regels die kant nog wal raken ...?

  Buitenlanders met gezinnen dienen te weten wat de nare consequenties zijn van een eventuele immigratie naar Nederland. Dit zou verplicht moeten worden. Ik durf te wedden dat die mensen lekker in hun landje blijven. Iets lugubers als de NLse regering en de clowns eromheen omarmen en eigen maken moet niet een handelsmerk worden meneer Asscher, maar u bent daar dus een voorstander van, u bent geen haar beter dan uw voorouders de slavendrijvers. En dan uw collega met zijn vuurrode hoofd bij Pauw&Witteman: Erdogan moet zich gedragen tijdens zijn bezoek! De slavernij woedde in hem op! Hij ontplofte net niet.

  Wat zegt dat over jullie enge machtstrijd? Echt waar, zielig hoe jullie de rechten van de burgers zonder moeite proberen te ontnemen en het met alle gemak van dien ook weten te veranderen in het belang van BJZ's portemonee en hun vieze grote mond, maar dat hebben ze van jullie geleerd niet waar? De rotte appel valt niet ver van de boom.

  Ik hoop dat Maxima dit allemaal goed en serieus volgt, zij heeft ook drie koters.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Uw laatste regel: 'Maxima heeft 3 koters', ...ja ja, maar die hebben NIETS te vrezen van BJZ.
   Deze 3 kinderen mogen rustig 1 hele week alleen gelaten te worden, toevertrouwd aan minstens 5 oppassen, als ouders bijvoorbeeld in Mexico, Thailand of Brumei zitten... Deze kinderen hoeven geen knuffel van papa of mama, deze kinderen hoeven niet getroost te worden door hun ouders....en als er een ongelukje mocht gebeuren: papa en mama kunnen zelfs in 24 u thuis zijn.....

   Maar als het kinderen zou betreffen van normale Nederlandse ouders, die misschien door een drukke weektaak 2 kinderoppassen hebben, dán zijn de kinderen 'met hun ondergang bedreigd' (wegens: 'geen continuiteit in de verzorging' en 'emotionele verwaarlozing') en moeten ze onmiddellijk uit huis geplaatst te worden.... zó is Nederland; 'jeugdzorg' voor de gewone mensen, rijke en of beroemde mensen mogen alles met hun kinderen.....

   Iedere keer als ik W.A. en Maxima met zo veel vertoon in het buitenland zie, denk ik aan hun arme kinderen.....
   Wie doet de AMK-meldingen over dit drama voor 3 koningskinderen? Welk BJZ durft actie te ondernemen?

   Nico Mul

   Verwijderen
 8. Het zijn niet alleen de rechters. Advocaten kunnen er ook wat van:
  de onze had overleg met leger des heils over onze zaak, zonder onze toestemming en nadelig voor de zaak! Och, en toen belande ons dossier ook nog "toevallig" bij legerdesheils! En de vele rekeningen voor zaken die er niet waren. Wij waren niet de enigen met deze rotzooi en chaos.

  BeantwoordenVerwijderen