vrijdag 8 maart 2013

De ' money-making business' van het signaleren van mishandeling...

Jeugdzorg Dark horse:  In een interview met Jeugdzorg Dark horse vertelde forensisch psycholoog Henry Otgaar, dat hij duidelijke bezwaren heeft tegen de Meldcode en het signaleren van kindermishandeling door mensen die hier niet speciaal voor zijn opgeleid. Momenteel lijkt er een wildgroei gaande in cursussen die worden gegeven aansluitend op de Meldcode. Hierbij wordt niet nagedacht over het grote aantal valse meldingen die hieruit kunnen voortvloeien en alle ellende vandien voor kinderen en hun familie. Ook bij deze studie zijn weer studiepunten te behalen voor Jeugdwerkers en agogen. Men verdient geld aan een cursus die speculatief  is. Onze regering slaapt ondertussen verder….. 

Delen uit het interview met Henry Otgaar:

Wat bedoelt u dan specifiek? Op welk punt denkt u dat Jeugdzorg tekort schiet? 


Dat is vooral gerelateerd aan de Meldcode, waarbij ze zich baseren op signalen die kinderen wel, of niet laten zien. Die volgens hen een indicatie zijn dat er iets vervelends heeft plaatsgevonden. We weten vanuit de literatuur dat die signalen weinig diagnostische waarde hebben. Er zijn veel betere instrumenten tegenwoordig, waarmee je kunt zien of kinderen bijvoorbeeld in een onveilige situatie wonen. En dat zijn ook een soort risicotaxatielijstjes, maar die zijn wel op wetenschappelijke inzichten gestoeld. Dan kijk je niet alleen naar de signalen van het kind zelf, maar ook naar allerlei andere risicofactoren. Je moet niet alleen kijken of kinderen dit of dat doen. De risicolijstjes die specifiek gaan over of kinderen allerlei signalen hebben of symptomen, daar heb ik weinig mee. Je kijkt ook naar de omgeving, dat wil nog steeds niet zeggen dat er iets aan de hand is, maar je kijkt niet alleen naar het kind. Dat is niet meteen de Heilige Graal, maar je kijkt naar veel meer factoren. ‘Vreemd gedrag’ zegt weinig over wat er werkelijk aan de hand is. 
 
Bestaat er wel zoiets als vroegsignalering? 
 
Ik vind de term verschrikkelijk. Het geeft de indruk dat je een soort waarzegger kan zijn. In de zin van, ‘goed ik zie dit patroon bij het kind, dus dit is er aan de hand’.Het lijkt op iemand die vooruit in de tijd kan kijken, een paranormaal begaafd iemand die met behulp van allerlei vage signalen in een heel vroeg stadium al kan zeggen wat er aan de hand is. Daar is op dit moment geen enkel wetenschappelijk bewijs voor. De wetenschap die er is en de studies die er zijn, laten zien, zoals ik wel vaker heb gezegd, dat die signalen maar weinig zeggen en dat die erg vaag zijn. En dat elk signaal een aanwijzing kan zijn voor seksueel misbruik, elk signaal. Ja, goed dan heb je er dus niets aan. Er zijn tot nu toe nog geen signalen gevonden of symptomen die daadwerkelijk laten zien of een kind mishandeld is of niet. Daar zit het probleem dus, met al die lijstjes waar men vanuit gaat, dat die lijstjes een correcte weergave kunnen zijn voor wat er is gebeurd. Die zijn eigenlijk helemaal niet gestoeld op alle studies die er zijn verricht. 

Forensisch psycholoog Henry Otgaar over de Meldcode: 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

http://www.nfgcursus.nl/page2/page15/index.html
 
Tweedaagse training "Omgaan met dilemma's bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling" 

Annemiek Beck van Wereldpartners zal een tweedaagse cursus geven over hoe als hulpverlener om te gaan met huiselijk geweld en het protocol. Veel hulpverleners beseffen (nog) niet wat het betekent en wat voor een impact het protocol huiselijk geweld kan hebben op de hulpverlener als hij er niet goed van op de hoogte is.

Een must voor allen die werkzaam zijn in de psychosociale zorg.

Cursusinhoud:

Huiselijk geweld en kindermishandeling komen veel voor én in alle lagen van de bevolking. Ook zelfstandig werkende hulp- en zorgverleners krijgen cliënten die in hun familiesysteem te maken hebben met geweld.

Vanaf januari 2013 treedt de Wet Meldcode in werking; een wet die professionals verplicht om te handelen volgens de stappen van een meldcode als zij huiselijk geweld vermoeden. Uit de praktijk blijkt echter dat veel zorg- en hulpverleners huiverig zijn om huiselijk geweld te bepreken of te melden. 
 

Professionals willen zorgvuldig te werk gaan en willen voorkomen dat ze mensen onterecht beschuldigen, de vertrouwensband beschadigen óf cliënten door hun handelen in een moeilijke positie brengen. 

De training "Huiselijk geweld" richt zich op professionals die zich goed willen voorbereiden op de landelijke meldcode. De training biedt alle benodigde kennis en vaardigheden om goed te kunnen signaleren, om vermoedens bespreekbaar te maken én om zelfverzekerd de stappen van de meldcode te volgen als de situatie dat verlangt. 

Na afloop van deze training voelen deelnemers zich zekerder van hun zaak als ze te maken krijgen met (vermoedens) van geweld. Met het volgen van deze training voldoen deelnemers aan de eisen die de Wet Meldcode vanaf 2013 aan hen stelt.


Praktische info:

Locatie: Assen
Data: 8 en 22 maart 2012 o.v.b. van voldoende deelnemers (minimaal 10, maximaal 14 deelnemers)
Kosten: 347,-- (excl. BTW, betaling in termijnen is mogelijk, zie inschrijfformulier)

Deelname aan deze cursus levert voor NFG-leden 10 studiepunten op (2 punten per dagdeel en 2 punten voor huiswerkopdrachten die ongeveer 3 tot 4 uur tijd in beslag nemen).

2012 Nederlands Federatie Gezondheidszorg Contacteer ons

 

3 opmerkingen:

 1. ''Deelname aan deze cursus levert voor NFG-leden 10 studiepunten op (2 punten per dagdeel en 2 punten voor huiswerkopdrachten die ongeveer 3 tot 4 uur tijd in beslag nemen).''

  Ik kan me nog wel herinneren van mijn toen nog lagere school dat als ik een som goed had opgelost ik een ''beestje'' van de juf in m'n rekenschriftje kreeg...

  En trots dat ik daar op was!

  opa

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Nu heb ik mijn opleiding tot maatschappelijk werkster al heel wat jaartjes achter mij liggen. Bovendien zou ik na alles wat wij meegemaakt hebben voor geen goud meer in dit beroep werkzaam willen zijn (ik ga nog liever schoonmaken of zo). En 350 euro is rijkelijk veel om gewoon even dwars te liggen...........Maar het zou bijna een overweging zijn om deze cursus in Assen te gaan volgen.....met de dames van BJZ Drenthe.

  Annette Peut uit Assen

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Voor zover ik me nog herinner vanuit mijn jeugd, was dat een maatschappelijk werkster bij ons kwam, omdat mijn moeder de contirbuties van de sportclub en de kleding niet kon betalen voor haar 3 koters.

   Onze huisarts belde de gemeente en die stuurde een leuk omaatje (maatschappelijk werkster) die alles regelde voor ons, kousen moest mijn moeder zelf kopen fl. 2,00 p.p. Zo hebben we nog 5 jaartjes heerlijk kunnen sporten. Dus echt hulp en ondersteuning bieden.

   Hoe zou deze situatie er hedendaags uitzien? 3 x OTS= ? of 3 x (M)UHP= ?

   Huiselijk geweld is niet veel meer dan een belemmerde inzicht op het leven van één van de ouders/partners.

   Hiervoor hoeft een gezond persoon echt geen cursus te volgen.
   Help die gedupeerde persoon om van zijn/haar probleem af te komen en dat kan niet door BJZ in te roepen als er kinderen in het spel zijn.

   Familie en vrienden dienen te weten wat er gaande is, zij staan dichter bij de gedupeerde dan wie dan ook.

   Schaamte vanuit die persoon is de normaalste zaak. En ook daar komen ze doorheen op het moment dat ze inzien dat er vergiffenis en begrip getoond wordt.

   En als er kinderen betrokken zijn dan dienen de familieleden of vrienden daar zorg voor te dragen, dat doe je simpelweg voor elkaar. En wat wij heel goed kunnen is vragen naar vergoedingen, dat is zo fout!

   Die mensen zitten al diep in de shit en dan gaan mensen ook nog eens knagen aan hun geld! Desnoods komen diegenen die de oorzaak van die problemen zijn, ook aan te schuiven bij de gedupeerde(n) > man, vrouw ..kind(eren)

   Verwijderen