donderdag 13 september 2012

Betalen om je kind te zien?Hallo Sven,

Na het lezen van je blogspot, werd ik misselijk van de manier waarop BJZ en de Raad voor de Kinderbescherming kinderen beschadigen, door leugens en het intimideren van ouders.

Mijn dochter staat onder OTS en woont bij haar moeder die gediagnosticeerd is met schizofrenie. Vijf maal heeft vastgezeten, waarvan drie maal met een IBS(*).

Een Inbewaringstelling (IBS) kan worden uitgesproken wanneer er sprake is van acuut gevaar voor de jeugdige of zijn omgeving. De IBS is een spoedprocedure waarbij de patiënt binnen 24 uur kan worden opgenomen.

Moeder heeft nu een levenslange rechtsmachtiging, waarmee zij wordt verplicht om haar medicatie in te nemen. Dit was volgens mij nooit gebeurd in een ander land in Europa. De moeder vormt een gevaar voor haar kind mede gezien haar psychische geschiedenis. Ze hebben mijn dochter dus teruggeplaatst bij haar moeder op 6 april 2011. Sinds die tijd blokkeert BJZ het contact met mijn dochter. Mijn huidige partner en ik zijn beiden Brits en onze ex-partners zijn Nederlanders. Ik heb sterk het gevoel dat onze nationaliteit tegen ons wordt gebruikt.
Mijn partner en ik hebben uren videomateriaal waarop BJZ te zien is. Ze geven toe dat ze een bonus krijgen voor UHP en OTS. Het meest schokkende videomateriaal is waar een gedragswetenschapper van Roermond zegt: “Ik vindt het gezonder dat het kind bij de moeder is”. Deze gedragswetenschapper was nog aan het studeren toen zij al de papieren voor het Plan van Aanpak en de papieren voor de Raad tekende. Ze was dus helemaal niet bevoegd! Haar leidinggevende Mw. J. S. wil het audio-materiaal niet eens beluisteren.
Sven, BJZ en de Raad voor de Kinderbescherming brengen mijn kind in gevaar. Wij gaan tegen hen in en dat vinden ze niet leuk. Ze werken ons met alles tegen. Het is complete fraude, tegen de wet en niemand interesseert het. De huisarts heeft ook bevestigd dat het onderzoek aan alle kanten rammelde. Ik heb mijn dochter sinds een jaar niet meer gezien, omdat BJZ alleen maar werkt met de moeder. Mijn dochter is het slachtoffer van hun wrok en persoonlijke nijd tegen mij.
Als ik mijn dochter wil zien, gaat dat via anaCare (dat moet zo van BJZ Weert), een omgangshuis. Ze helpen kinderen, zeggen ze. Flauwekul. Ik had vrijdag een afspraak voor een begeleid bezoek aan mijn dochter. Bij anaCare betaal je € 40 (per uur) voor begeleide omgang doordeweeks en in de weekenden kost het € 50. Je moet van tevoren betalen, anders gaat het bezoek niet door. Voor het intakegesprek alleen al betaal je € 50. Gaat het nu om het kind, of om het geld? Jeugdzorg wil dat het op deze manier verloopt, dus laat hen er maar voor betalen, denk ik dan. In mijn ogen is het chantage: Geen geld, geen kind zien.
Zo kan ik nog eindeloos door gaan, maar dan zou deze mail te lang worden.
Met vriendelijke groet,

G.
Jeugdzorg Dark horse heeft gebeld met anaCare in Echt en met Bureau Jeugdzorg in Weert, om te onderzoeken of het waar is dat ouders voor de omgangsregeling met hun kind moeten betalen. Dit blijkt zo te zijn, wat zeer merkwaardig is, omdat er ook mogelijkheden bestaan voor omgangsregeling op het kantoor van Bureau Jeugdzorg en dat is gratis. Volgens anaCare moet er een indicatiebesluit zijn, om een vergoeding te krijgen via de AWBZ voor de omgangsregeling in het omgangshuis. Wanneer die indicatie niet afgegeven wordt, moet je het als ouder zelf betalen. In sommige gemeenten waar het als 'maatschappelijk belang' wordt aangemerkt dat de niet-zorgende ouder het kind mag zien, worden de bezoeken vergoed via een subsidie. Bij andere gemeentes niet en komt het op de ouder aan, om te betalen voor het recht om het kind te bezoeken.
Het omgangshuis anaCare probeert de kosten laag te houden met het oog op minder draagkrachtige ouders, maar er zijn ook soortgelijke organisaties, zoals Rubicon en Sonar die veel meer geld vragen, tot wel € 130 a € 170! Van BJZ in Weert kregen wij te horen dat zij vooral samenwerken met Rubicon, vanuit de pleegzorgbegeleiding. Op de vraag waarom ouders eigenlijk gedwongen worden naar zo'n omgangshuis te gaan, werd verteld dat zoiets situatieafhankelijk is. In gevallen waarin bijvoorbeeld Jeugdzorg of de Raad voor de Kinderbescherming wil weten hoe de interactie tussen ouder en kind verloopt, geven ze ketenpartner anaCare de opdracht hier onderzoek naar te doen.
Bij anaCare moet voor de bezoeken vooraf betaald worden, omdat het hun ervaring is dat er wel eens bezoeken hebben plaats gevonden, terwijl dan later door de ouders de rekening niet werd voldaan. Dit omdat het vaak ouders betreft uit de lagere sociale klasse, die financieel zwakker zijn. Degene die bepaalt waar de omgang tussen ouder en kind zal plaatsvinden, is de gezinsvoogd. Die neemt zo'n beslissing in overleg met de gedragswetenschapper en de teamleider.
Wij hebben ook contact opgenomen met Altra (jeugd & opvoedhulp) in Amsterdam. In de regio Amsterdam bestaan er eveneens zulke omgangshuizen, waar voor betaald moet worden door ouders, als er geen indicatiebesluit is. Als ouders hun kosten voor de omgang vergoed willen krijgen, moeten ze aan BJZ vragen om een indicatiebesluit op te stellen.
Ouderondersteuner
Wij hebben een ervaren ouder-ondersteuner uit Rotterdam deze kwestie voorgelegd en die was heel duidelijk: Wanneer Bureau Jeugdzorg geen indicatiebesluit maakt, moet de betreffende ouder, Bureau Jeugdzorg zo spoedig mogelijk in gebreke stellen. De gezinsvoogd heeft namelijk een indicatieplicht. In negen van de tien gevallen, is het indicatiebesluit in de beschikking van de rechter opgenomen. Ook als een rechter het niet heeft beschikt, moet er evengoed een indicatiebesluit komen. Jeugdzorg wil iets, dus zij moeten dat motiveren in een indicatiebesluit. Als zij het niet willen motiveren, kun je bezwaar maken. Het staat altijd open voor bezwaar, omdat het valt onder het bestuursrecht, behalve wanneer het indicatiebesluit wordt afgegeven bij een OTS of UHP. Dan moet er bij de rechter bezwaar gemaakt worden, wanneer de ouder het niet eens is met de omgang via een omgangshuis.
Deze gegevens overziend, vallen er twee dingen op: Ten eerste lijkt het erop dat Bureau Jeugdzorg ouders er niet altijd op attent maakt, dat zij recht hebben op een indicatiebesluit om hun bezoekregeling via een omgangshuis vergoed te krijgen. En ten tweede, dat er gemeentes bestaan die een speciale subsidie geven voor het vergoeden voor bezoeken aan een omgangshuis, die feitelijk door de AWBZ betaald moeten worden, omdat Jeugdzorg gewoon een indicatieplicht heeft.

Sven Snijer
                   Terug naar Alle artikelen Jeugdzorg Dark horse
 

7 opmerkingen:

 1. En als grootouders hun kleinkind niet mogen zien van BJZ moeten ze daar ook een indicatiebesluit voor afgeven?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Het ligt eraan of het kleinkind ondertoezicht is gesteld. Als dat zo is dan heeft BJZ wettelijk alleen te maken met gezaghebbende ouders.

   Als u kunt aantonen dat er zogenaamd "family-life" heeft bestaan/bestaat tussen het kleinkind en de grootouders dan kunt u eenvoudig weg bij de rechtbank een verzoek tot omgang indienen.

   Dan zal de Rb waarschijnlijk de Raad om een onderzoek vragen welke omgangsregeling in het belang van uw kleinkind is en zal BJZ ook gehoord worden door de Raad.
   Uiteindelijk zal de rechtbank dan een besluit nemen. En inderdaad het gebeurt dat rechtbanken een omgangsregeling aan grootouders toewijzen, echter u moet hier niet te veel van denken. Het gaat dan om een aantal uren per week.

   Verwijderen
 2. Het 't kind onthouden van genetische afkomst kennen is een vorm van kindermishandeling (door BJZ dus).
  Op 'begeleid bezoek' verdient BJZ op z'n minst doordat zo bezettingsgraden en uren gehaald worden, zodat BJZ kan zeggen dat de werkers het o zo druk hebben, belast zijn en er geld bij moet.
  Goeie!
  Als u zo'n goedverdiendende bestuurder bent zonder kennis van hoe de vloer werkt, dan zou u toch ook zo'n smoes verzinnen!

  BeantwoordenVerwijderen
 3. BIJLAGE 5
  VERSLAG RONDETAFELGESPREKKEN WERKGROEP
  TOEKOMSTVERKENNING JEUGDZORG
  13 april 2010
  1. Aanleiding
  De werkgroep Toekomstverkenning Jeugdzorg heeft op 8 en 15 februari 2010 en op 8
  en
  15 maart 2010 rondetafelgesprekken georganiseerd over de problemen en toekomst
  van de jeugdzorg in Nederland. De werkgroep heeft het BOR en de staf gevraagd de
  uitkomsten van de gesprekken in een notitie samen te vatten. Alle uitspraken die zijn
  opgenomen in dit verslag zijn geanonimiseerd.  Familie en netwerk niet betrokken
  De wet op de Jeugdzorg stelt dat er geen aanspraak op zorg is als de jeugdige, dan wel
  zijn ouders, stiefouders of anderen die hem als behorende tot hun gezin verzorgen en
  opvoeden, de problemen het hoofd kan bieden. Als zodanig wordt de wet echter niet
  uitgevoerd. Problemen worden al snel ‘geprofessionaliseerd’: de professional
  ondersteunt niet de kracht van het gezin, maar neemt het probleem over. Familie en
  netwerk worden veelal gezien als oorzaak van het probleem.

  Er is al decennia een dubbel probleem:
  1. De politiek is onmachtig om de jeugdzorg behoorlijk te organiseren;
  2. De rechterlijke macht doet zijn werk niet (rechtspreken volgens de wet en toezicht op naleving van de wet.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Betreft de toevoeging van de ouderondersteuner, vind ik deze erg kort door de bocht.

  Er is sprake van een OTS, dan is het van belang om te weten of de vader het kind heeft erkent of heeft de vader het gezamenlijke gezag ?
  Als vader geen gezamenlijk gezag heeft, dan heeft BJZ eenvoudigweg geen rekening te houden met deze vader. Een OTS ziet namelijk toe op het kind en de gezaghebbende ouder.

  Dan is het van belang of er reeds een beschikking tot omgang ligt van de rechtbank. Als er een omgangsbeschikking ligt dan dient BJZ deze te respecteren en als ze de omgang wensen te wijzigen dan dienen ze een verzoek in te dienen bij de rechtbank. BJZ kan namelijk geen rechterlijke besluiten negeren tot omgang.

  Als de vader zijn dochter niet erkend heeft, wordt de man niet ontvankelijk verklaart bij de procedure zoals door de ouderondersteuner wordt voorgesteld.

  Dus voordat deze vader geadviseerd kan worden dient eerst duidelijk te zijn of hij zijn dochter erkend heeft en/of er sprake is van gezamenlijk gezag.
  Is er reeds sprake van een omgangsregeling door de rechtbank uitgesproken?

  Pas als deze informatie bekend is zou je deze vader kunnen adviseren.

  Charles

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. In deze casus heeft BJZ zelf aan vader te kennen gegeven dat hij zijn dochter mag zien, zolang het maar gebeurd via Anacare. Vader vindt het absurd dat hij moet betalen om zijn dochter te mogen zien.

   Verwijderen
 5. Beste Sven,
  dan blijft het van belang of dat deze vader zijn kind heeft erkend en/of gezag heeft. En of dat er al een omgangsregeling door de Rb is uitgesproken.
  Als hij geen gezag heeft, dient de vader bij de kinderrechter om gezag te vragen en om een omgangsregeling.
  Als de vader namelijk geen gezag heeft kan BJZ deze vader gewoon negeren (BJZ gaat over gezaghebbende ouders). Echter als de Rb een omgangsregeling uitspreekt dient BJZ deze te handhaven.

  Grt,

  Charles

  BeantwoordenVerwijderen