zaterdag 8 september 2012

Professionalisering in de Jeugdzorg

http://www.jeugdzorgnederland.nl/nieuws/nieuws/campagne-professionalisering-in-jeugdzorg-van-start-/

Campagne Professionalisering in jeugdzorg van start


03.09.2012

Jeugdzorgwerkers en gedragswetenschappers schrijven zich in een beroepsregister in of maken hier een start mee. Dat is het doel van de campagne Laat zien wat je waard bent die op maandag 3 september begint. Nu is de registratie nog vrijwillig, maar in de toekomst worden jeugdzorgorganisaties wettelijk verplicht om te werken met geregistreerde professionals.


In de campagne geven professionals uit de jeugdzorg hun persoonlijke mening over het belang van permanente educatie en registratie. Zij benadrukken in filmpjes en op posters dat cliënten recht hebben op hulp van iemand die bekwaam, betrouwbaar en betrokken is en die, waar mogelijk samen met hen, de juiste beslissingen op het juiste moment neemt.

De stuurgroep Implementatie Professionalisering Jeugdzorg, waarin ook Jeugdzorg Nederland vertegenwoordigd is, ijvert ervoor dat 'beroepsbeoefenaren investeren in hun vakmanschap en dat organisaties investeren in hun vakmensen'. Deze gezamenlijke investering, zo is het idee, stelt de professional beter in staat om de beste hulp te bieden en biedt cliënten de zekerheid dat hulpverleners goed geschoold zijn en blijven. 'Door zich in te schrijven in een beroepsregister maken jeugdzorgprofessionals hun vakbekwaamheid aantoonbaar,' aldus voorzitter Ella Kalsbeek van de stuurgroep. 'Ook verbinden ze zich aan een beroepscode en vallen ze onder tuchtrecht.'

Meer informatie over de campagne, waaronder de filmpjes die het belang van permanente educatie en registratie onderstrepen, vindt u op www.professionaliseringjeugdzorg.nl.

Terug naar overzicht


Redactie Jeugdzorg Dark horse: De formuleringen die de jeugdbeschermers gebruiken als ze beterschap beloven zijn altijd zo vermakelijk en bijna aandoenlijk vanwege hun doorzichtigheid. 'Waar mogelijk' zal de 'professional' samen met de client de juiste beslissing nemen. Het wordt daarbij niet nader gespecificeerd wanneer het mogelijk is en welke voorwaarden die mogelijkheid kunnen scheppen, zodat de client ook echt inspraak krijgt. Want dat ligt weer aan de goodwil of de onwil van de gezinsvoogd, die per dag bepaalt of zijn pet er naar staat, of niet.

Klein minpuntje is ook, dat de beroepsregistratie en het tuchtrecht geen idee waren van de sector zelf, maar dat het door voortdurend klagen van ouders over de onprofessionaliteit van de jeugdzorgmedewerkers, het uiteindelijk is afgedwongen en door de politiek verplicht gesteld.

                  Terug naar Alle artikelen Jeugdzorg Dark horse


 

 

4 opmerkingen:

 1. Deze campagne valt onder het 'imago van BJZ verbeteren'. Het is géén verbeterde proefessionalisering, er komt niet meer scholing behalve af en toe zo'n 1-daags 'feestje' wat men 'congres' noemt en waar buitenstaanders 500 €entree mogen betalen...
  Als ze écht van goede wil waren, dan zou men niet in 2010 de verplichte gedragswetenschapper niet uit de wet gegooid hebben, middels een wetswijziging van ca. 3 woorden! (Er staat nu in art. 35 UvB WoJz: 'Bij de tot standkoming van een indicatiebesluit KAN een GW betrokken zijn' daarvoor stond in de wet dat een IB niet anders tot stand kwam dan na goedkeuring van een GW...!)
  Ik blijf van mening dat het gewoonweg amateurs blijven die bij BJZ werken om de volgende reden:
  - Er staat NOG STEEDS GEEN verplichte opleiding in de wet. De wetsbepaling 'een Stichting die een BJZ in stand houdt zorgt voor voldoende scholing van zijn medewerkers' maakt nog géén 'professional'!
  - Er is geen verplichte beroepsregistratie.
  - Er is al helemaal geen beroepsrechtsspraak. Bovendien is het zeer moeilijk iemand van BJZ persoonlijk ter verantwoording te roepen, alles is ongeveer 'teambeslissing' van mensen die de kinderen nooit gezien en nog minder onderzocht hebben!

  Ik zag dat vandaag hier op deze blog ook een item staat over de Jz-helden in Gelderland....
  Ik stel voor eens een oproep te doen om een verkiezing te houden voor de 'Grootste BJZ-kluns van het jaar' (of 'grootste BJZ-amateur' / 'leugenaar' of iets anders creatiefs, naar analogie van de 'Loden leeuw' voor de slechtste reclamespot of de 'koude douche' van het programma Radar)

  Ik blijf bij mijn voorstellen zoals eerder hier en elders betoogd: eenvoudige problemen hulp op ouder-ouder niveau door vrijwilligers, échte kind gerelateerde problemen direct naar échte professionals als een (kinder)psycholoog en orthopedagoog.
  Ik blijf me afvragen waarom BJZ juist de weg naar de echte deskundige tegen houdt!
  Wat heeft BJZ tegen échte professionals?

  Nico Mul, amateur-comentator van deze blog!

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. en...
   - Er wordt niet beëdigd op familierechtszittingen, dus de gezinsvoogdij kan blijven insinueren en de rechter vals bespelen;
   - De Beroepscode is niet openbaar voor ouders om te 'meten' hoe de jeugdzorgwerker heeft gehandeld; Waar is het afdrukbaar om makkelijk te lezen?;
   - Als de code zegt dat met maar moet vertrouwen op de deskundigheid, waar de deskundigheid niet wordt geconcretiseerd, is dat zo vaag dat er niet naar te meten valt;
   - Waar staat dat de jeugdzorgwerker zich niet achter andermans verantwoordelijkheden kan verschuilen?;
   - Hoe legt men vast dat de jeugdzorgwerker al dan niet heeft voldaan aan het verzoek van de cliënt om aan de vraag naar diagnost te voldoen?; bijna altijd wordt deze vraag niet gehonoreerd als er een OTS wordt bedongen;
   - Er wordt niet gesproken over hoe deze beroepsgroep gedragsproblemen kan uitsluiten bij z'n wil te komen tot gedwongen maatregelen; gedragsproblemen die enkel een gespecialiseerd deskundige kan diagnostiseren door eigen onderzoek, de cliënt ziend;
   - Waar staat wat deze beroepsbeoefenaar moet doen voor het gezin om te voorkomen dat er een ernstige bedreiging ontstaat voor de psychologische ontwikkeling van het kind, dat groter is dan de bedreiging die van een beschermingsmaatregel zelf uitgaat?; een gedwongen maatregel (OTS/UHP/OZ) is schadelijk voor een kind - op zich!; waar staat hoe een jeugdzorgwerker dit moet afwegen en vastleggen, alsmede waar staat dat deze werker alle stukken en contactjournaal, juist ingevuld, echt geheel ter inzage moet geven aan inzage-vragende ouders (WBP: enkel kleine stukjes waar een derde onder 'privacy' moet worden afgeschermd mag worden afgeschermd, niet het gehele stuk weggehouden; zeker niet als het om diagnostiek gaat voor de basis van een OTS- of UHP-aanvraag aan de rechter [McMichael-arrest EHRM 1995]?!!
   Enz.
   De code is te vaag en niet echt openbaar.

   Verwijderen
 2. Iemand met echt niveau zal al snel zien dat Bjz er echt een puinhoop van maakt, en dat is natuurlijk behoorlijk bedreigend ..

  BeantwoordenVerwijderen
 3. En aan welke eisen moet iemand voldoen om te worden ingeschreven (bla bla?)?

  Straks hebben we een register vol incompetente imbecielen. Het zou mij niets verbazen als het dan precies dezelfden blijken te zijn waar kinderen en ouders nu door worden geterroriseerd.

  Gaat iedereen dan weer jaren verdoen met zich verschuilen achter het register? Voor de kinderen is het niet te hopen.

  BeantwoordenVerwijderen