vrijdag 21 september 2012

Toezicht voorscholen Amsterdam moet beter

http://www.nji.nl/smartsite.dws?id=142709&utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter

'Toezicht voorscholen Amsterdam moet beter'


21 september 2012
 
Het toezicht op Amsterdamse voorscholen is weinig onafhankelijk en onvoldoende efficiënt. Dat concludeert de Amsterdamse Rekenkamer in haar rapport 'Toezicht op de voorscholen' dat op 20 september is gepresenteerd.
 
De Amsterdamse stadsdelen en de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling beoordelen of organisaties die een voorschool willen beginnen aan de eisen voldoen. Voorschoolplekken en een hoog bereik van de doelgroeppeuters leveren gemeenten rijkssubsidie op. En dat is een reden om wat soepeler om te gaan met de regels, aldus de Amsterdamse Rekenkamer. En dat risico is niet denkbeeldig; de GGD heeft 23 procent van de erkende voorscholen als 'hoog risico locatie' aangemerkt. Die voldoen waarschijnlijk niet aan de wettelijke basiseisen voor reguliere kinderopvang.

Voorscholen die niet goed functioneren worden nauwelijks aangepakt. De gemeente treedt slechts op bij 6 procent van de overtredingen, doordat niet duidelijk is of de stadsdelen of Bureau Handhaving Kinderopvang moeten ingrijpen.

Bron: Parool.nl; Rekenkamer Amsterdam

Meer informatie

http://www.antibjz.nl/page/articles.html/_/jeugdzorg-algemeen/sp-wil-spoeddebat-over-hachelijke-situatie-amst-r896

Sp Wil Spoeddebat Over Hachelijke Situatie Amsterdamse Crèches
'De stadsdelen die verantwoordelijk voor zijn voor het verstrekken van de vergunningen, hebben tot nu toe niets met de informatie van de GGD gedaan', stelt de SP. Raadslid Maureen van der Pligt: 'De kwaliteit voor de Amsterdamse kinderen hoort voorop te staan. Daarvoor hebben we de GGD-keuringen, maar die moeten dan niet zomaar genegeerd worden'.

Van der Pligt: 'Het lijkt erop alsof Estro meer bezig is met haar streven naar winst dan met het garanderen van goede kwaliteit voor de kinderen. Amsterdam dient zich hier hard voor te maken. Aangezien er op dit moment bij veel crèches plek over is, hoeft een sluiting ook geen grote gevolgen te hebben voor de gedupeerde ouders. Zij moeten er in ieder geval op kunnen vertrouwen dat de

De SP wil dat Amsterdam voortaan standaard de adviezen van de GGD over kinderopvangverblijven overneemt. De gezondheidsdienst heeft voor 8 crèche-vestigingen van kinderopvang Estro geadviseerd geen nieuwe vergunning te verlenen. De SP heeft een spoeddebat aangevraagd met wethouder Asscher over de uitblijvende reactie van de stadsdelen op de adviezen van de GGD.

Bron: Parool

Amsterdam weigert advies sluiten kinderopvangDe gemeente Amsterdam weigert het advies van de GGD om vijf kinderdagverblijven van Estro te sluiten, uit te voeren.
Dit meldt het onderzoeksprogramma Argos vandaag. Na de Zedenzaak worden kinderdagverblijven extra gecontroleerd om herhaling te voorkomen.

Het kinderopvangbedrijf Estro nam eind vorig jaar zestien bedrijven over en werd daardoor opnieuw geïnspecteerd. De GGD concludeerde vervolgens in acht inspectierapporten dat de gemeente de opnieuw aangevraagde exploitatievergunningen van Estro moet weigeren, omdat de kinderdagverblijven niet aan de eisen voldoen.

Zo zou het aantal krachten per groep niet kloppen en schuift Estro met kinderen om de wettelijke norm te behalen. Daarnaast laat het bedrijf stagiaires in plaats van beroepskrachten werken, wat in strijd is met de regels. Ook zijn de 'risico-inventarisaties' en 'protocollen kindermishandeling' volgens de GGD niet in orde.

De gemeente doet echter niets met het advies en weigert de vijf kinderdagverblijven te sluiten. De reden hiervoor is dat de aantijgingen van de GGD 'niet zwaar genoeg' zouden zijn voor een dergelijke maatregel. In plaats daarvan krijgt Estro drie maanden de tijd om de problemen op te lossen.
In een schriftelijke reactie laat Estro weten dat de onregelmatigheden die door de GGD zijn geconstateerd alleen van administratieve aard zijn en dat de pedagogische kwaliteit niet in het geding is.

Bron: AT5


                           Terug naar Alle artikelen Jeugdzorg Dark horse

                                                                                                                                                                


     

Geen opmerkingen:

Een reactie posten