vrijdag 7 september 2012

Hare Majesteit....

Met toestemming van moeder Tanja geplaatst.


   Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden
   Koningin Beatrix
   Paleis Noordeinde
   Postbus 30412
   2500 GK Den Haag

   Marknesse, 03 november 2011

   Betreft: Noodoproep aan u betreft familie Platzer.


   Zeer geachte Hare Majesteit Koningin Beatrix,

   Deze brief is mijn noodoproep aan u, betreft de familie Platzer, daarom graag uw aandacht voor het volgende:

   Op 22 maart 2005 is mevrouw Platzer vanuit Duitsland naar Nederland gekomen ivm haar werk bij CVS in Biddinghuizen / Flevoland. In mei 2005 heeft zij zich ingeschreven in haar nieuwe woning in Biddinghuizen. Half september 2005 zijn haar man en kinderen vanuit Duitsland overgekomen naar Nederland.

   Mei 2006 kreeg haar man een vaste baan in Nederland, nadat hij eerst spoedig de Nederlandse taal onder de knie heeft weten te krijgen.
   Dochter (geboren ..-..2001) gaat in 2005 voor het eerst naar de lagere school “De A...” te Biddinghuizen.

   In 2006 hebben zowel mevrouw als meneer Platzer een ander dienstverband gekregen en inmiddels hebben zij in het plaatsje Biddinghuizen via de woningbouwvereniging Oost Flevoland Woondiensten te Dronten een eengezinswoning aangeboden gekregen.
   In 2006/2007 betaald de werkgever van mevrouw Platzer enige maanden haar loon niet uit. Doordat de huur niet op tijd voldaan kon worden, ontstaat er een conflict tussen de woningbouwvereniging en de familie Platzer.
   Het conflict werd echter opgelost maar de OFW attendeert familie Platzer erop dat de huur voortaan op tijd betaald moet worden.

   Op 15 september 2008 begint meneer Platzer aan een nieuw dienstverband bij Thebalux Biddinghuizen. Begin 2009 heeft Thebalux een mankement in hun administratie, waardoor het loon van meneer Platzer op een later tijdstip uitbetaald werd.

   Op 6 februari 2009 wordt zonder enige aankondiging door bureau Jeugdzorg (geëscorteerd door 8 politieagenten!!) de kinderen van familie Platzer uit huis gehaald, naderhand bleek dat dit gebeurde in opdracht van de woningbouwvereniging die aangekondigd had dat de kinderen per die datum op straat zouden staan. Een van de politieagenten presteert het nog de familie racistisch te benaderen en oppert dat zij maar moeten oprotten naar hun eigen land!!

   Dochter L. wordt in een pleeggezin in Lelystad geplaatst, zoon F. wordt in een (gesloten) internaat voor zwaar opvoedbare kinderen geplaatst in Almere, terwijl er bij deze jongen absoluut geen spoor te ontdekken is qua moeilijk opvoedbaar kind, integendeel, deze F. is juist een sociale rustige jongen die ontzettend veel verantwoordelijkheidsgevoel met zich mee draagt. Doordat er in het internaat gedreigd werd dat ze F. wilden overplaatsen naar de jeugdgevangenis, is F. na 3 weken weggelopen en naar zijn oma in Duitsland gegaan.

   Op 09 februari 2009 heeft de werkgever van meneer Platzer contact opgenomen met de OFW om duidelijk te maken dat de betaling door een fout van hun kant niet op tijd uitbetaald was en om de OFW ervan te verzekeren dat het loon weldegelijk gestort zou worden. Dit heeft Thebalux officieel ook nog per brief bekend gemaakt aan de woningbouwvereniging.
   Op 10 februari 2009 kreeg familie Platzer aangekondigd van de woningbouwvereniging dat per 27 februari 2009 het huis van de familie Platzer ontruimd zou gaan worden.
   De werkgever van meneer Platzer (Thebalux) heeft direct namens de familie Platzer een brief opgesteld aan u, Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden.

   Op 24 februari 2009 krijgt familie Platzer bericht van het Ministerie van Volkshuisvesting dat de brief aan u, Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden is ontvangen en dat er binnen 4 weken een reactie komt. Mevrouw Platzer heeft Dhr. H.W.B. Bogerman, publieksvoorlichter van het Ministerie van Volkshuisvesting, persoonlijk gesproken en hij wilde graag van de situatie op de hoogte worden gehouden.

   Familie Platzer heeft ook direct een advocaat op de zaak gezet om d.m.v. een kort geding de ontruiming te stoppen.
   De avond voor de ontruiming kreeg familie Platzer van de advocaat een telefoontje dat de rechter had bepaald dat de woningbouwvereniging niet mocht ontruimen, voordat de rechter een vonnis had uitgesproken.
   Doordat door Jeugdzorg was toegezegd dat zij de kinderen weer terug zouden krijgen indien de familie Platzer over woonruimte zou beschikken, had de familie Platzer al maatregelen genomen en een woning in Friesland betrokken.
   Na zo’n 6 weken oordeelde de rechter dat familie Platzer in haar recht stond en dat er helemaal geen ontruiming aangezegd had mogen worden, sterker nog, in het vonnis oordeelde de rechter dat de woningbouwvereniging zich schuldig had gemaakt aan machtsmisbruik.

   Ondertussen heeft de familie Platzer advocaat Mr. M. Moskovitz de opdracht gegeven een procedure te starten, omtrent hun onterecht uit huis gehaalde kinderen, zodat dit zo spoedig mogelijk werd teruggedraaid.
   Op 20 mei 2009 krijgt mevrouw Platzer van haar dochtertje te horen dat haar dochtertje sexueel misbruikt wordt in het pleeggezin in Lelystad en op 16 augustus 2009 besluit zij haar dochter bij het pleeggezin weg te halen en vlucht met haar dochter naar haar ouders in Duitsland.
   Als mevrouw Platzer in hun woning in Friesland kleren ophaalt voor haar dochtertje, wordt zij opgehaald door de politie en moet 3 dagen in een cel doorbrengen. Ondertussen wordt haar dochter in Duitsland onder de ogen van haar vader en opa’s en oma’s weggehaald en teruggeplaatst in het pleeggezin in Lelystad.

   In december 2009, net voor kerst, probeert F., de zoon van mevrouw Platzer, voor een trein te springen, omdat hij de situatie niet meer aankon toen hij hoorde dat zijn zusje sexueel misbruikt werd in het pleeggezin en gewoon door de politie weer terug geplaatst was in datzelfde gezin.

   Op 09 april 2010 bepaald de rechter dat de kinderen direct naar huis moeten aangezien zij onterecht uit huis zijn gehaald.
   Met tegenstribbelen en ontzettend veel tegenzin geeft bureau Jeugdzorg en het pleeggezin gehoor aan het oordeel van de rechter en laat de kinderen teruggaan naar hun ouders.

   Mevrouw Platzer probeert vervolgens alles in werking te stellen om het onrecht wat hen is aangedaan gerechtvaardigd te krijgen. Tevens ook de vele kosten van procederen probeert zij te verhalen op de betrokken instanties.

   De artsen in Duitsland adviseren familie Platzer terug te gaan naar Nederland aangezien de medische zorg in Nederland beter aangepast is op de hulp die hun dochter moet hebben, daarnaast adviseerden de artsen hen terug te gaan omdat hun dochter zich in Nederland thuis voelde en zij inmiddels meer Nederlands dan Duits sprak.

   Ondertussen heeft meneer Platzer een zeer zware depressie opgelopen en heeft zichzelf al meerdere keren geprobeerd van het leven te beroven.
   In mei 2011 kreeg ik van mevrouw Platzer het telefoontje dat haar man opnieuw geprobeerd had zichzelf van het leven te beroven. Meneer Platzer werd opgenomen in een kliniek in Duitsland en werd er met medicijnen geprobeerd zijn depressie te behandelen. Weer adviseren de artsen dat familie Platzer terug moet naar Nederland, aangezien de psychische en medische zorg in Nederland beter is dan in Duitsland. In Nederland zou meneer Platzer o.a. EMDR behandelingen kunnen ondergaan om van zijn trauma af te komen.
   Ook hun dochter (die sinds haar tijd in het pleeggezin, inmiddels meer dan 30 kilo is aangekomen en alleen nog maar in “jongens” kleren loopt) moet psychische zorg krijgen bij een erkend psycholoog of psychiater.

   Familie Platzer heeft zich inmiddels ingeschreven bij de woningbouwvereniging in de Noordoostpolder / Emmeloord. Door de laatste zelfmoordactie van meneer Platzer zat mevrouw Platzer met haar handen in het haar.
   Omdat ik haar telefoontje in mei 2011 zeer ernstig vond, ben ik met mevrouw Platzer gaan kijken wat we konden doen, om de familie zo snel mogelijk naar Nederland te krijgen zodat het hele gezin hulp kan krijgen. Ook mevrouw Platzer (die zich altijd sterk heeft gehouden en zich nog steeds houdt) heeft psychische hulp nodig en ik zie dat zij er al eigenlijk helemaal doorheen zit.
   Inmiddels hebben we een oplossing gevonden voor de familie Platzer. Mevrouw Platzer is de enige in het gezin die nog enigszins kan werken, zij probeert met alles wat zij maar in zich heeft, al het werk wat haar wordt aangeboden aan te nemen. Onlangs heeft zij bij 2 verschillende bedrijven 3 ploegendiensten achter elkaar gedraaid, zonder te slapen of haar rust te nemen.

   “Ik kan niet anders, ik moet aan het eind van de maand de huur weer betalen en mijn gezin moet normaal kunnen eten” zegt zij mij als antwoord, als ik haar erop wil attenderen dat zij hier aan onderdoor gaat.

   Mijn noodoproep aan u is dan ook het volgende. Indien de kinderen van de familie Platzer niet uit huis waren gehaald en de woningbouwvereniging in Dronten hen aan de regels had gehouden, had:
   1) de familie Platzer nog steeds in een eengezinswoning gewoond en hadden zij huursubsidie etc ontvangen
   2) het belangrijkste, hadden zij inmiddels al 5 jaren in Nederland gewoond en gewerkt en hadden zij dus de rechten van een Nederlands gezin gehad, betreffende een eventuele uitkering of psychische / medische hulp.

   Familie Platzer kan met gerechtelijke stukken aantonen dat er onrechtmatig jegens hen gehandeld is, daarnaast lopen zij nog steeds door procedures om enkelt hun recht maar te halen, zodat er weer een beetje genoegdoening en hoop voor het gezin is zodat zij verder kunnen gaan met hun leven.

   Familie Platzer heeft direct een goede woonvoorziening nodig, zodat zij weer op adem kunnen komen.

   Familie Platzer heeft direct psychische hulp nodig om het gezin weer een normale toekomst te geven

   Familie Platzer heeft direct een inkomen nodig vanuit de sociale voorzieningen, zodat zij een huis kunnen betalen en psychische hulp kunnen gaan aanvaarden vanuit een rustig oogpunt.

   Het enige wat hiervoor nodig is, is hulp van onze overheid, hulp van onze minister, hulp van u Hare Majesteit, die een stukje onrechtvaardigheid kan rechtzetten door de familie Platzer de rechten van een Nederlands Staatsburger toe te kennen, want: Mevrouw Platzer had op een half jaar na, 5 volle jaren in Nederland gewoond en gewerkt, maar dit is door een fout van een Nederlandse instantie te gronde gericht.

   Ik wil u daarom vragen, als Nederlands Staatsburger EN als goede vriendin van familie Platzer: Helpt u dit gezin alstublieft, zij verdienen het om een stukje op weg geholpen te worden in Nederland en door Nederland, zodat zij Nederland weer vanuit een positief standpunt kunnen bekijken.

   Met hoogachting,

   i/o Mevr. G. van de P. Uwe en Tanja Platzer
   Ho.
   Marknesse

   N.B. Deze brief is in tweevoud geschreven, waarvan 1 exemplaar ook aan Minister Donner van het Ministerie van BZK gericht.

   http://www.derwesten.de/staedte/gladbeck/sorgerechtsdrama-fuehrt-zu-protest-vorm-rathaus-id3418275.html

   http://www.moses-online.de/artikel/warum-moechten-pflegeeltern-bewerber-ein-kind-aufnehmen

   http://warrior--cat37.hyves.nl/blog/45995332/Tanja_Platzer_tegen_duitse_jeugdzorg/6X0q/

   http://warrior--cat37.hyves.nl/

   Redactie Dark horse: later meer over deze zaak.

                   Terug naar Alle artikelen Jeugdzorg Dark horse


    

16 opmerkingen:

 1. Het feit dat de bekende misstanden zo lang kunnen blijven bestaan wekt de indruk dat zo ongeveer alle kinderrechters in Nederland volkomen imbeciel en ongeschikt zijn ..

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Op grond van dit soort misgrepen vind ik dat de Nederlandse overheid het recht verspeeld heeft om beslissingen te nemen over het uit huis plaatsen van kinderen. Gewoon punt. Biedt maar een oplossing thuis, doe je best, zoek wat anders, maar nooit meer beslissen dat een kind uit huis moet zonder instemming van de ouders! Het middel is gewoon erger dan de kwaal.
  Het is zo logisch dat mensen daar op deze manier aan onderdoor gaan. En er is dan niemand die ze helpt behalve hun eigen familie, die al dat onrecht en emotionele en financiële schade ook niet zonder hulp recht kunnen krijgen. En denk niet dat dit een incident is. De meeste mensen lopen niet te koop met die schande. Die hebben hun handen vol aan zichzelf om nog een beetje overeind te blijven. Dit is gewoon overheidsterreur. Afschaffen dus.
  Voorkom die drama's toch! Het kan toch niet de bedoeling zijn om gezinnen kapot te maken?

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Met alle respect. Maar niemand gelooft toch serieus dat de Koningin zich persoonlijk met deze zaak gaat bemoeien. Dat zou namelijk een novum zijn. Verder begrijp ik niet waarom dit gezin terug naar Nederland is gegaan, na alle ellende die ze met JZ meegemaakt hebben. Blijf dan in ieder geval weg tot je kinderen meerderjarig zijn, want voor je het weet ben je ze weer kwijt. Dat de psychische en medische zorg in Nederland beter is dan in Duitsland is flauwekul. Sorry.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Dus ook je woningbouwvereniging kan je aangeven bij Jeugdzorg! Wat wordt het morgen? Albert Heijn meldt je aan bij het AMK, omdat je vorige week je boodschappen hebt gehaald bij de Vomar?

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Een aantal dingen die worden genoemd kunnen wettelijk gezien niet.
  Het AMK doet altijd onderzoek na een melding. Het gezin heeft dus (al meerdere keren) contact gehad met het AMK voor de uithuisplaatsing. De woningstichting kan en mag geen melding maken bij het AMK omwille van huurachterstand. Er zal geen rechter zijn die hiervoor een uithuisplaatsingsbevel uitspreekt.
  Er is hoogstwaarschijnlijk veel meer aan de hand geweest dan datgene dat wordt beschreven.
  Mijn mening is dat het een broodje aap verhaal is.
  Jammer dat er mensen zijn die tijd maken om zo een ongeloofwaardig verhaal te schrijven. De tijd die ze hier insteken kunnen ze beter aan hun kinderen besteden!

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Jeugdzorg Dark horse beschikt over de officiële documenten. Het is geen broodje aap verhaal. Ook documenten van advocaat M.D. Moszkowicz hebben wij ingezien. Later meer over deze zaak.

   Verwijderen
  2. Door omstandigheden heb ik zelf te maken met jeugdzorg,AMK en Raad van de kinderbescherming.
   Ik ben de laatste die zal zeggen dat deze instanties zuiver zijn.
   Toch ben ik er zeker van dat een rechter niet een uithuisplaatsingsbevel ondertekend aan de hand van een huurachterstand. M.a.w. er is dus meer aan de hand.
   Er staan gewoon een aantal dingen in je verhaal, die absoluut niet waar kunnen zijn.
   Zowel jeugzorg, AMK, RvdK en de rechter hebben protocolaire regels waaraan zij MOETEN voldoen.
   Jeugdzorg neemt haar regels ruim, een rechter daarintegen neemt een multidiciplinair besluit, welke moet voldoen aan Europese richtlijnen en wetten.
   Bovenstaand verhaal kan absoluut niet kloppen in de vorm zoals het hier is beschreven.

   Ik zal niet zeggen dat er niets aan de hand is, maar zoals hier is beschreven is het een 100 % broodje aap verhaal.

   Verwijderen
  3. Omstandigheden? Je klinkt als iemand die beroepsmatig met deze instanties te maken heeft.

   Verwijderen
  4. Beroepsmatig? Nee in tegendeel.
   Mijn kinderen staan onder toezicht van jeugdzorg.
   In mijn geval is dit juist positief, maar daar heb ik hard voor moeten vechten.

   Waar het mij om gaat is dat het verhaal dat jij hebt geplaatst feitelijk onjuist is zoals het is geschreven.
   Het is absoluut onmogelijk dat een rechter een uithuisplaatsingsbevel uitgeeft aan de hand van een huurachterstand.
   Er moet dus meer aan de hand geweest zijn.

   M.A.W. 100 % broodje aap.

   Verwijderen
  5. deze mensen zijn grote leugenaars

   Verwijderen
 6. Tja, natuurlijk lijken het onwaarschijnlijke verhalen. Totdat je er zelf midden in zit. Dan kun je niet meer zoveel tijd aan je kinderen besteden. Je vraagt je dan af, wanneer de rechtstaat opgehouden is te bestaan.

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Bekend verschijnsel. Op basis van leugens handelen, is standaard procedure bij AMK RvdK en bijna alle jeugdzorginstellingen en eenmaal in die krochte van jeugdzorg beland, waardoor dan ook, ook al is dat met de beste bedoelingen voor je kinderen, wordt het met de week een grotere hel .

  BeantwoordenVerwijderen
 8. Helaas gelden wettelijke normen niet als jeugdzorg in het spel is. Bijna geen enkele rechter in dit land gaat tegen eisen van jeugdzorg in en helaas is het zo dat de ellende die jeugdzorg over je uitstort ten koste gaat van je kinderen, wat dan weer tegen je word gebruikt. Zo provoceren ze je, halen het bloed onder je nagels vandaan en als je pissig wordt, ben je meteen een gevaar voor de kinderen .

  WSJ-gedupeerden

  BeantwoordenVerwijderen
 9. In Duitsland krijgen we de EMDR therapie niet vergoed. Ik wilde een goede therapie voor de kinderen. Onze kinderen spreken meer Nederlands dan Duits. Ze voelen zich thuis hier in Nederland. Waarom we hier terug in Nederland zijn, is eenvoudig. Hier zijn we met het oordeel van de rechtbank aan de veilige kant van de Wet. In Duitsland niet. Hier zijn onze vrienden. Mijn zoon heeft hier in Friesland 3 jaar een vriendin. Frank is 18 jaar oud ... Ik ben nog steeds niet klaar met het verhaal. Ik heb alle rechterlijke uitspraken aan Jeugdzorg dark horse verzonden. Zij mogen alles van harte publiceren. De woningbouw heeft hun macht misbruikt, dat staat in het vonnis.

  Tanja Platzer

  BeantwoordenVerwijderen
 10. Het is gewoon een gezinsvoogd die op dezelfde manier reageert en met feiten omgaat, zoals een gezinsvoogd dat doet. Ontkennen en degene die deze feiten kan aantonen en aandraagt voor fantast uitmaken. Simpel toch?

  Ondertekend moet trouwens met een t. Het is geen voltooid deelwoord.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Bedankt voor de correctie.
   Manier zou eigelijk wijze moeten zijn. Manier is spreektaal en wijze is de juiste schrijftaal, maar dat terzijde.
   Ook aan u wil ik wel uitleggen dat ik op geen enkele wijze werkzaam ben bij de RvdK, jeugdzorg, of welke instantie dan ook.
   Mijn kinderen staan onder toezicht bij jeugdzorg en dat is de reden dat ik daarmee te maken heb.

   Als u mijn reactie goed leest, ziet u dat ik aangeef dat er best wat aan de hand kan zijn.
   Ik geef ook aan dat er een aantal feiten niet kloppen.
   Een rechter zal NOOIT een uithuisplaatsingsbevel uitvaardigen omwille van ALLEEN huurachterstand.

   Verwijderen