dinsdag 18 september 2012

Het ontbreekt ons nu nog aan voldoende .........

DE OPLOSSING VAN AL UW PROBLEMEN!!!!

Invoering van Functional Family Parole Services (FFPS) bij Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam (BJAA).
Submitted by noor on 20 september, 2011 - 12:40
Trees Lamers heeft onlangs een narratief onderzoek verricht naar de invoering van Functional Family Parole Services (FFPS) bij Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam (BJAA).
Één van de manieren om het succes van FFPS te laten zien is om gewoon de professionals zelf aan het woord te laten. Dat is de kern van bijgevoegd boekje. Na een korte introductie vertellen FFPS getrainde medewerkers van BJAA hun verhaal. Ik ben er trots op dat ze dit hebben durven doen. Daarmee tonen ze zich kundig, krachtig en kwetsbaar, de kernwaarden van waaruit BJAA haar werk wil doen.
BJAA streeft er naar om al haar professionals in FFPS te trainen, maar daarvoor ontbreekt het ons nu nog aan voldoende financiële middelen. Daarom kunnen we ieders hulp goed gebruiken. Hopelijk inspireren de verhalen van mijn medewerkers u om BJAA te helpen dit ideaal te verwezenlijken.


Erik Gerritsen
Bestuursvoorzitter
Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam

Gewoon weer een OSKV!! Vertaling desgewenst op te vragen bij instuurster van dit artikel. Voor verdere “inhoud” van dit artikel verwijs ik u naar de column van deze heer op www.binnenlandsbestuur.nl

Het artikel heet (hoe plastisch!!)

Ontketenen van de kracht van jeugdzorgprofessionals (1): Aanloop (!!!!)

We krijgen dus nog meer!

L.B.


                                       Terug naar Alle artikelen Jeugdzorg Dark horse

Geen opmerkingen:

Een reactie posten