zondag 2 september 2012

Beroepscode Jeugdzorgwerker

Gaat u er maar eens rustig voor zitten. Veel leesplezier!


http://issuu.com/platformjeugd/docs/beroepscode_jeugdzorgwerker/26#share


Jeugdzorg Dark horse

en...
- Er wordt niet beëdigd op familierechtszittingen, dus de gezinsvoogdij kan blijven insinueren en de rechter vals bespelen;

- De Beroepscode is niet openbaar voor ouders om te 'meten' hoe de jeugdzorgwerker heeft gehandeld; Waar is het afdrukbaar om makkelijk te lezen?;

- Als de code zegt dat met maar moet vertrouwen op de deskundigheid, waar de deskundigheid niet wordt geconcretiseerd, is dat zo vaag dat er niet naar te meten valt;

- Waar staat dat de jeugdzorgwerker zich niet achter andermans verantwoordelijkheden kan verschuilen?;

- Hoe legt men vast dat de jeugdzorgwerker al dan niet heeft voldaan aan het verzoek van de cliënt om aan de vraag naar diagnost te voldoen?; bijna altijd wordt deze vraag niet gehonoreerd als er een OTS wordt bedongen;

- Er wordt niet gesproken over hoe deze beroepsgroep gedragsproblemen kan uitsluiten bij z'n wil te komen tot gedwongen maatregelen; gedragsproblemen die enkel een gespecialiseerd deskundige kan diagnostiseren door eigen onderzoek, de cliënt ziend;

- Waar staat wat deze beroepsbeoefenaar moet doen voor het gezin om te voorkomen dat er een ernstige bedreiging ontstaat voor de psychologische ontwikkeling van het kind, dat groter is dan de bedreiging die van een beschermingsmaatregel zelf uitgaat?; een gedwongen maatregel (OTS/UHP/OZ) is schadelijk voor een kind - op zich!; waar staat hoe een jeugdzorgwerker dit moet afwegen en vastleggen, alsmede waar staat dat deze werker alle stukken en contactjournaal, juist ingevuld, echt geheel ter inzage moet geven aan inzage-vragende ouders (WBP: enkel kleine stukjes waar een derde onder 'privacy' moet worden afgeschermd mag worden afgeschermd, niet het gehele stuk weggehouden; zeker niet als het om diagnostiek gaat voor de basis van een OTS- of UHP-aanvraag aan de rechter [McMichael-arrest EHRM 1995]?!!
Enz.

De code is te vaag en niet echt openbaar.
Disclaimer: http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.nl/2012/07/disclaimer.html

                      Terug naar Alle artikelen Jeugdzorg Dark horse




 

9 opmerkingen:

 1. Laat nou die beroepscode gaan over de noodzaak van 'zorgvuldige' beoordelingen en afwegingen (b.v. toetsing aan de wet) waar de gemiddelde jeugdzorgmedewerker helemaal niet voor is opgeleid ..

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Voor ouders die willen meten ook afdrukbaar te vinden op:
   https://dl.dropbox.com/u/2479159/Beroepscode%20Jeugdzorgwerk.c12.pdf

   Ook voor advocaten!
   Kijken of BJZ-werkers echt zich meer houden aan het kinderrecht op diagnostiek i.p.v. insinuaties. Het speculeren door BJZ-werkers moet afnemen!
   Een (afdwingende) beschermingsmaatregel is vaak schadelijker voor een kind dan het door BJZ beweerde!

   Verwijderen
 2. Ja maar daar krijgen ze wel een interne opleiding voor hoor!

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Jaja, een interne opleiding of hersenspoeling van enige dagdelen in de week.
   Van een SPH-diploma met zesjes gehaald wordt een werker in BJZ zo een universitair geschoolde die beter is dan een diagnost die wel onder hooggekwalificeerde normen valt voor tuchtrecht en beëdiging.
   Gelooft u het???
   Dus hoeft een kind geen doorverwijzing naar een specialist. Gewoon geloof en schaadt het kind maar.

   Degelijk onderzoek (anamnese) door een diagnostisch specialist (orthopedagoog-generalist met tests) is natuurlijk slechter dan het kind zomaar uithuisplaatsen (UHP), want UHP geeft zo'n veilig gevoel bij het kind: weg van zijn bekende omgeving...

   Echt avontuurlijk! Dat heet gehechtheid? Of toch niet?
   Was hechting niet een fundamenteler belang van het kind dan globetrotten? ? ?

   Verwijderen
  2. Nee nee nee, hun diploma's krijgen ze bij afname 3 pakken Bonzo. Wisten jullie dat vele bjz medewerkers niet eens fatsoenlijk Nederlands kunnen schrijven, dt i.p.v. t of d, zonder komma's of spaties, zonder hoofdletters, zinnen die totaal niets zeggen of kloppen. Dyslectisch? En sommigen worden bij afname 9 pakken Bonzo fulltime zittingsvertegenwoordigers, vandaar dat ze teveel kwijlen voor de rechters.

   Verwijderen
 3. Dit is gewoon inhoudsloos flutwerk!!! Wie schrijft die blijft!!! Jammer????

  WALGELIJK!!!!

  BeantwoordenVerwijderen
 4. In die interne opleiding, en op de werkvloer leert een jeugdzorgwerker en een raadsonderzoeker met name de werkelijkheid geweld aan te doen. Zie daarvoor Jongleur over de schreef http://www.stichtingkog.info/pages/publicaties/jongleur-over-de-schreef.php
  Met deze opzettelijke misleiding worden zaken die normaal onderdeel uitmaken van een gezin in een verdacht licht geplaatst door de manier waarop geformuleerd en geconstrueerd wordt en toegeleid naar een conclusie. Men hanteert termen die niet gedekt worden door de werkelijkheid waar ze naar verwijzen. Termen die gebruikt worden om elke mogelijke kritiek stil te laten vallen.
  Belang van het kind
  Geen waarheidsvinding
  Niet alles is medisch
  Valt binnen de termen van huiselijk geweld
  Bedreiging van de veilige ontwikkeling
  En zo wordt een dossiertje tegen ouders opgebouwd.
  Kortom, geen psychologie of pedagogiek in het pakket, maar gewoon een kwaardaardige vorm van opstel en tekstverklaring.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Dat is een opsomming van smoesjes door BJZ.
   Net zoals
   'ik ben professional',
   'het kind is in pleegzorg veilig',
   'kind heeft ....stoornis', jaja, zonder diagnost gezien te hebben,
   'ouder is psychotisch', want die klaagde, dorst tegen te spreken,
   'kind werd bedreigd', zonder te zeggen hoe en door wie of wat,
   'kind hoeft niet teruggeplaatst omdat ...[smoesje]...' zonder uitleg op werkelijk ontwikkelings-psychologische basis,
   'het kind mag niet teruggeplaatst worden omdat .....' zonder diagnost te mogen hebben gezien.

   Deze social werkers moeten naar hun code vertrouwd worden! Zonder diiagnostische bevoegdheid en opleiding (want een cursusje van enige dagen of week geeft geen universitaire opleiding met BIG-registratie!!

   Verwijderen