woensdag 28 november 2012

Adviezen over hoe het beter kan


 
Suggesties en insinuaties 

Overzien we de methodes van de jeugdzorgwerkers (het genoemde liegen en bedriegen; het bespelen van de rechter met suggesties en insinuaties en halve informatie, goed doelgericht geselecteerd) dan... kunnen we niet alleen de knelpunten benoemen en voor de beleidsambtenaar en politicus duidelijk maken, maar ook wat meer beleids-herstructurerings-voorstellen geven. Opbouwend.

Constructieve, opbouwende adviezen en voorstellen om de knelpunten rond BJZ weg te werken zijn welkom.

Zo gesteld en verwoord dat juristen (ook vele Kamerleden zijn jurist en geen psycholoog) het begrijpen (zonder onderzoek in psychologie). 
 

‘Incidenten’


Er zijn genoeg scheve BJZ-voorbeelden. Zoekend op internet komt men er vele  tegen, maar die worden door de beleidsmakers en politici weggeschoven als 'incidenten'.
Er heerst een blind geloof in de ongecontroleerde 'jeugdzorg' en 'jeugdhulp'.
 
Diagnostische waarheidsvinding is ver te zoeken waar er geen individueel kwaliteitscontrolemechanisme werkt, en waar BJZ er telkens een sausje overheen gooit van 'incident' en 'niet-waar', en 'we zijn professioneel en goed'.


De effectiviteit van de door jeugdzorg geleverde hulp is nooit goed onderzocht en veel praktijkvoorbeelden die de media hebben gehaald, pleiten niet in haar voordeel.

Alle ouders pedagogisch onbekwaam

'Alle ouders bij BJZ zijn pedagogisch onbekwaam' wordt zo vaak in de mooipraat van BJZ herhaald, dat de beleidsmakers en politici erin gaan geloven. U weet dat benoemen en herhalen bij kinderen werkt. Zo ook bij pedagogisch onbekwame beleidsmakers en politici.

Wanneer BJz-bestuurders op overduidelijke fouten worden gewezen, waar ze niet onderuit kunnen, vervallen ze tot de tactiek van het eigen slachtofferschap; het is ‘complex’ en ‘moeilijk’ werk, waarbij soms ‘zware’ beslissingen moeten worden genomen, alsof ze die complexiteit niet zelf in de hand werken met hun omslachtige en ondeskundige werkwijze.  

Tweesporenbeleid
 

Maar…. met verzet bouwt men in het denkvermogen van de ontvanger muren op.
Het is constructiever om opbouwende ideeën en adviezen te geven, die ...
wel rekening houden met een tweesporenbeleid:

- Er zijn kinderen met mishandeling of verwaarlozing in een bepaalde mate (die bij BJZ altijd te erg heten te zijn);

- Er zijn kinderen waar niets abnormaals in de pedagogische sfeer mee aan de hand is.
>>>> Beide kindergroepen dienen beschermd te worden.  

Goedkoper

Zo is het goedkoper-dan-nu idee van het Jeugdbeschermingsplan van de SSF:
https://dl.dropbox.com/u/2479159/2012-Verkort%20Jeugdbeschermingsplan-JzBlH.pdf

... een heel goed plan om beide groepen te helpen.

In Zeeland zien we dat hulp via thuis zeer goed werkt ondanks de beweringen van BJZ
http://www.youtube.com/watch?v=F6Dthj9XBLU&feature=channel&list=UL
 

en dat uithuisplaatsen bleek niet lekker te liggen bij die kinderen:
http://www.youtube.com/watch?v=7KMmluGjbu0&feature=channel&list=UL


We zien daarbij dat BJZ zich defensief opstelt met beweren dat halve waarheden suggereren naar de rechter "feiten" heten te zijn, terwijl het spreekwoord is: 'Een halve waarheid is erger dan een hele leugen'
http://www.youtube.com/watch?v=JSUr2xxTDJg&feature=channel&list=UL


Geen hoogstaande behandeling

Waar 90% niet werd geholpen onder toezicht van BJZ is BJZ-'hulp' niet de meest hoogstaande 'behandeling':
http://www.youtube.com/watch?v=H2fFBZl-cG0&feature=channel&list=UL

(Psych. Dorrelijers).

Er is bewijs genoeg, ook in het artikel op DarkHorse "Beter beslissen over..." (27/11/2012):
http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.nl/2012/11/beter-beslissen-over-kindermishandeling.html

Maar nu moet de politiek en ministeries overstelpt worden met goede adviezen. Laat blijken dat burgers niet meegaan in een niet-medisch gemeente-jeugdhulp, die wel dichtbij staat qua plaats, maar niet qua kennisniveau. 
 

Fuik van onkunde

Laat horen dat we als burger gespecialiseerde kenniscentra willen hebben, die niet te verwaterd over het land uitgestrooid dienen te worden: liever iets verder met de bus en veilig deskundig, dan dichtbij als fuik naar onkunde. Doelgroep-gespecialiseerde ingangen i.p.v. BJZ of 'gecertificeerde instellingen' zijn effectiever.

Men denke aan blz. 28 van het Jeugdbeschermingsplan op
https://dl.dropbox.com/u/2479159/2012-Verkort%20Jeugdbeschermingsplan-JzBlH.pdf
 
Daar staan diverse doelgroepen die elk hun eigen kundigheid verdienen.
 

TS


            Terug naar Alle artikelen Jeugdzorg Dark horse

 


 

 

7 opmerkingen:

 1. Wanneer we de gronden waarop rechters zich baseren onderzoeken, zoals in:
  http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.nl/2012/11/de-flodderwetenschap-van-bureau.html ,
  dan moet er wel op deze 'slodderwetenschap' ZONDER kwaliteitscontrolemechanismen beleid gevoerd gaan worden.
  Middels zwaargewichten in de ingang tot zorg. Diagnosten, specialisten;
  geen amateurs, die onbeëdigd de rechters bespelen.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Er is wel onderzocht door onafhankelijke wetenschappers, maar ook artsen, hoe effectief BJZ werkt t.a.v. het kind.
  Zij bevonden dat de reguliere jeugdzorg de kennis niet matcht bij de case:
  dat betekent dat BJZ de deskundigheid niet bij het kind brengt!
  Er is dus door BJZ geen diagnostische waarheidsvinding!
  Wetenschappers adviseerden:
  - hef BJZ op;
  - plaats diagnosten (zwaargewichten, ja) in de ingang tot zorg aan jeugd;
  - geef het kind toegesneden deskundige hulpverlening;
  - laat de kinderrechter weer zelf onderzoek doen (op universitair niveau);
  - geef de rechters duidelijkheid dat ze buiten BJZ en RvdK om een diagnost of echte deskundige mogen aanwijzen voor advies (door echt onderzoek, en op basis van hoogwaardige beroepsethiek);
  - beëdig eventuele amateurs, dus alle jeugdzorgwerkers die toch betrokken worden bij een kind;
  - laat een geregistreerd diagnost zelf onderzoeken en beslissen buiten de beperkende onderzoeksvragen vanuit het sociaal werk van BJZ en RvdK.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Dan ga je ervan uit dat kinderrechters functioneren op academisch niveau?

   Was het maar waar ..

   Verwijderen
 3. Beleidsadviezen over jeugdzorg hebben niet zo heel veel zin. Er zijn vele deskundigen en tientallen rapporten over beleid, er is allesbehalve sprake van onkunde op dat gebied in Nederland.

  Het gaat erom de achterliggende macht-structuren te begrijpen, waarom kennis niet aankomt bij politici. Maar aannemen dat er een gebrek aan kennis en onderzoek is, is niet de juiste aanname en duidt op gebrek aan kennis.

  Elke politicus of elk medium belt de meest deskundigen die overzicht hebben van al het andere onderzoek, en dat zijn dus de universiteiten en de hoogleraren.Ze zullen niet Jeugdzorg Darkhorse daarvoor bellen.

  Ze zouden wel graag Jeugdzorg Darkhorse bellen voor concrete voorbeelden van misstanden. Daar is wel veel behoefte aan en dan zou Jeugdzorg Darkhore daar ook een rol en 'autoriteit' in krijgen.

  Maar dan is het echt belangrijk dat Jeugdzorg Darkhorse daar volledig betrouwbaar in is en geen dingen erbij gaat verkondigen die niet waar zijn, bijvoorbeeld over beleid. Want dan ebt het vertrouwen heel snel weer weg.

  Verstandiger in het publieke debat zou dan ook zijn als Jeugdzorg Darkhorse zich daarop zou toeleggen, de zaken waar men veel verstand van heeft en waar behoefte is aan die kennis. Dat kan ook een belangrijk verschil maken in het publieke debat en dat vult het onderzoek van anderen aan.

  Beleidsmatige adviezen vanuit Jeugdzorg Darkhorse zijn niet interessant omdat ze zoveel minder zijn onderlegd dat de talloze adviezen en onderzoeken die er al lang zijn bij universiteiten en kennisinstituten. Beter zou zijn - als die behoefte er is - om dan heel praktisch aan te geven waar ouders behoeften aan hebben.

  Door je stipt bij het ouderperspectief te houden en daar deskundig in te zijn kan Jeugdzorg Darkhorse een maatschappelijke rol gaan spelen. Bij een rol hoort ook ophouden met maatschappelijke gesprekspartners provoceren via Twitter en net gedrag jegens de maatschappelijke partners die ook actief zijn in dit veld.

  Je aan de omgangsregels houden, anders vindt men je een 'terrorist' en kun je niet meepraten.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Helaas,
   wanneer burgers niet zouden mogen openbaren wat de politiek laat liggen aan echte wetenschap, dan klappen de jeugdzorgwerkers en de BJZ-lobby in hun handen.
   Zij zorgen voor slodderwetenschappelijke onderbouwing van de jeugdzorg/jeugdhulp.
   De echte wetenschappelijke stukken, onafhankelijk van de gegevens door BJZ verstrekt, spreken van specialisatie, diagnostieke deskundigheid; en vergelijken we dat met de beweringen vanuit BJZ...
   Ja, ouders noemen die vaak leugens. Bedrog. Bespelen van rechters.
   Dat is onrecht.
   De politiek mag ervaren dat burgers wel weten wat er in de deskundige wetenschap buiten BJZ afspeelt.
   De mooipraat van de BJZ-lobby maakt dat zij die daar tegenin gaan afgeschilderd worden als "terrorist". De burger mag wegen wie het in werkelijkheid is.
   Mèt de juiste kennis, die onderbouwing geeft naar wetenschappelijke literatuur buiten BJZ-pseudo-onderzoeken om.

   Verwijderen
 4. http://ics.uda.ub.rug.nl/root/Articles/2009/VosHde-Overheidsonma/

  Overheidsonmacht in de Jeugdzorg
  De overheidsbemoeienis met jeugd, gezin en opvoeding neemt
  toe, terwijl er weinig aanwijzingen zijn dat deze interventies succes
  hebben. Wij betogen dat hier een vorm van overheidsfalen aan de
  orde is die ontstaat als de overheid een haar wezensvreemd domein
  betreedt. Er is sociaalwetenschappelijke evidentie dat gezinnen en
  opgroeiende jongeren voor een goede sociale en morele ontwikkeling
  een gemeenschapsnetwerk nodig hebben. Dit netwerk zorgt voor
  de tijdigheid, de continuïteit, de tweezijdigheid en de collectiviteit
  die de overheid nooit kan verschaffen. We pleiten er daarom voor om
  de directe overheidsbemoeienis met jeugd en gezin om te buigen in
  de richting van een omwegbeleid, gericht op de voorwaarden voor
  gemeenschapsvorming. Net zoals overheden (soms pijnlijk) hebben
  geleerd dat zij de markt niet kunnen vervangen, doch wel beter kunnen
  laten werken, kan onze overheid leren dat zij gemeenschappen
  niet moet willen vervangen, maar wel beter kan laten werken. We
  eindigen het artikel met een verkenning van dit omwegbeleid.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. VERVOLG BIJ
  http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.nl/2012/12/adviezen-over-hoe-het-beter-kan-2.html
  MET ONDERBOUWING NAAR WETENSCHAPPELIJKE LITERATUUR.
  Zien we welke wetenschap de politiek uit gemakzucht laat liggen!

  BeantwoordenVerwijderen