dinsdag 20 november 2012

Subsidiestop Gemeente Rotterdam vanwege weigeren opgedrongen Meldcode

Meldingsdwang KNMG

http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.nl/2011/11/meldingsdwang-artsen.html

Subsidiestop om een meldcode af te dwingen!!!

http://www.nrc.nl/rechtenbestuur/2011/06/16/de-uitspraak-mag-een-riagg-via-een-subsidiestop-een-meldcode-worden-opgedrongen/

De Uitspraak: Mag een Riagg via een subsidiestop een meldcode worden opgedrongen?
Mag Rotterdam met een subsidiestop afdwingen dat het Riagg ieder vermoeden van mishandeling aanmeldt? Met commentaar van NJB redacteur Tom Barkhuysen, hoogleraar bestuursrecht in Leiden en advocaat in Amsterdam.
 
 
De zaak. De gemeente Rotterdam weigert het Riagg, de instelling voor geestelijke gezondheidszorg, drie ton subsidie. Voor een project dat depressie bij allochtonen moet voorkomen. Een over huiselijk geweld. En een over ‘emotionele problematiek’ bij jongeren.

Als motief verwijst de gemeente naar de weigering van het Riagg om de gemeentelijke meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling te tekenen. Rotterdam heeft alle instanties op het terrein van welzijn, zorg, onderwijs en veiligheid verplicht om bij ernstig vermoedens van huiselijk geweld dat te melden aan de Verwijsindex Risico Jongeren. Ook moeten ze de meldcode „adequaat implementeren” in hun organisatie. Deze verplichting heeft juridisch de vorm van een ‘bijzondere voorwaarde’ om subsidie te mogen ontvangen.


Waarom weigert het Riagg?

Die wil de eigen professionals laten beslissen of en wanneer het een melding doorgeeft. Daartoe houdt het zich vrijwillig aan de codes van de KNMG. De gemeentelijke code vindt het Riagg te ver gaan. Het Riagg wil de vertrouwensrelatie met patiënten kunnen beschermen. En geen verlengstuk worden van de gemeente. De beslissing van Rotterdam om de drie projecten niet te financieren vindt het Riagg een politiek gemotiveerde strafkorting. Het Riagg zegt ‘heus wel eens’ een melding te doen, maar vindt privacy ook belangrijk en wil de drempel naar behandeling laag kunnen houden. De helft van de aangiftes wegens huiselijk geweld zijn bovendien onterecht. Het Riagg spreekt van subsidiedwang voor alle gemeentelijke instanties die loyaal gemaakt moeten worden.

Wat is juridisch de vraag?


Het Riagg stelt dat Rotterdam inbreuk met de meldplicht maakt op het grondrecht van bescherming van het privé- en gezinsleven. En: de gemeente mag volgens de Algemene wet bestuursrecht alleen verplichtingen opleggen die „strekken tot verwezenlijking van het doel van de subsidie”. Subsidievoorwaarden moeten een zogeheten doelbinding hebben: bepalend zijn voor de subsidie. In dit geval moet er dus een duidelijk verband zijn tussen de preventieprojecten over depressie en ‘emotionele jongerenproblematiek’ en het melden van huiselijk geweld.

Hoe oordeelt de rechter?

Die maakt er de spreekwoordelijke korte metten mee. De verplichtingen uit de Meldcode hebben niets te maken met de projecten over depressie of emotionele problematiek. Huiselijk gezegd: de bijzondere voorwaarde om de Meldcode te tekenen, is door de gemeente gebruikt als een stok om de hond te slaan. In de Meldcode staat niets over de manier waarop het Riagg dit soort cursussen zou moeten geven. Verder is iedereen die aan dit soort cursussen deelneemt volgens het Riagg al lang en breed bekend bij alle hulpinstanties. Dus er valt ook weinig te melden. De gemeente moet betalen, aldus het vonnis.

Met een toegift

De rechter wijst er ‘ten overvloede’ nog even op dat de Wet op de Jeugdzorg bij een vermoeden van huiselijk geweld alleen een bevoegdheid om te melden toekent. De Rotterdamse Meldcode legt echter een plicht op. „Dat lijkt derhalve in strijd te zijn” met de Wjz. Anders gezegd: Rotterdam probeert met een oneigenlijk middel iets af te dwingen wat tegen een landelijke wet indruist.

De uitspraak (LJ BQ6861) is hier te vinden.


                          Terug naar Alle artikelen Jeugdzorg Dark horse

 

7 opmerkingen:

 1. De Wet op de Jeugdzorg gaat pas in 2015 in. Dat betekent dat men de komende jaren illegaal met de Meldcode werkt.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Nieuwsuur 21 nov 2012:

  IDFA documentaire over Harreveld, Quick-schuit probeert zich er al vast uit te kletsen .. de ratten verlaten het zinkende (jeugd'zorg') schip!

  BeantwoordenVerwijderen
 3. De Meldcode hebben wordt verplicht.
  NIET het volgen van de meldcode, omdat een echte deskundige betere wegen kan kennen, dan dit via sociaal werk (BJZ = AMK = MKH) te doen.

  Via echte diagnosten kan men veel minder schade toebrengen aan kind en gezin.
  De Meldcode is een lobbymechanisme voor BJZ/ gecertificeerde instelling, inclusief AMK/MKH (ondeskundig meldpunt).
  Diagnosten zijn gespecialiseerd (dat is buiten BJZ).

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Dit soort tegenwerking maakt mij blij, waarom?
  Juist dan komt het schorem boven water drijven die zich er niet eens uit kunnen praten. Mooi is dat.
  En zorg is altijd nog voor een gecertificeerde(huis)artsen of medische specialisten, andere zorg is voor de ouders. Klaar!
  Het is ernstig, zorgwekkend en gevaarlijk als ambtenaren zich als medici gaan gedragen.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. ... gerégistréérde huisartsen en diagnosten, en daarna therapeuten.

   Opvoedzorg is voor ouders, en er bestaat een Gordontraining.nl .

   'Gecertificeerde' is straks voor BJZ. als misleiding voor plaatselijke overheden en burger.
   Gemeenten zijn zo blij dat ze zelf medicus mogen spelen. Ze herkennen de bezwaren vanuit de wetenschap niet.
   De p.r. van BJZ is toch zo lekker. Wat zoet, toch.

   Verwijderen
 5. Het wordt al erger, lees dit eens: http://www.nu.nl/economie/2966249/artsen-verdienen-geld-elektronisch-patientendossier.html

  BeantwoordenVerwijderen
 6. En deze link: geld verdienen door Elektronische dossiers:
  : http://www.nrc.nl/nieuws/2012/11/24/arts-en-apotheker-verdienen-aan-patient-die-dossier-deelt/ .

  Weet dat een EKD reeds bestaat over Kinderen, de zogenaamde Verwijzingsindex, dat een leven lang, generatief, die mens kan vervolgen. Staat in begin van de Wet op de Jeugdzorg. www.wetten.nl .

  BeantwoordenVerwijderen