woensdag 14 november 2012

Nine is een béétje dom...

Eén van de mensen uit ons netwerk stuurde een mail naar SP-kamerlid Nine Kooiman, met daarin het voorstel om Jeugdzorg onder te brengen in het strafrecht. Haar reactie geeft goed weer waar de blinde vlek bij politici inzake jeugdzorg gezocht moet worden.


Geachte ...,

 
Bedankt voor uw bericht aan de SP Tweede Kamerfractie.
 

Hoewel uw idee goed bedoeld is, is het niet wenselijk om de jeugdzorg
(OTS/ Voogdij) onder te brengen in het strafrecht. Kinderen hebben
niks misdaan als zij zorg hebben en moeten als zodanig ook niet
behandeld worden.


Jeugdzorg is niet een politiemacht die alleen maar moet onderzoeken.
Nee, het moet een instantie zijn die goede zorg moet leveren aan
kinderen en hun ouders die in de knel zijn gekomen. Als kinderen onder
toezicht gesteld worden, gebeurd dit op grond van meerdere bevindingen
om te bewijzen dat een kind in zijn of haar ontwikkeling wordt
bedreigd. Ook ouders worden hierin gekent.

Wij vinden wel dat de jeugdzorg verbeterd kan worden door meer tijd en
aandacht te hebben voor de kinderen en ouders. Niet langs elkaar heen
werken van organisaties etc.

 
Vriendelijke groet,

Nine Kooiman

Medewerker SP Tweede Kamerfractie

http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.nl/2012/05/nine-kooiman-sp-beantwoordt-geen-vragen.html

Redactie Jeugdzorg Dark horse: Nee mevrouw Kooiman, kinderen hebben inderdaad niets misdaan als zij hulp nodig hebben, maar dat is ook niet de reden dat ouders voorstellen om jeugdzorg onder te brengen in het strafrecht. Het zijn de OUDERS die beschuldigd worden van strafbare feiten en zij zijn degenen die graag voor een echte rechtbank zouden willen verschijnen, om de beschuldigingen aan hun adres bewezen te zien aan de hand van harde bewijzen, of bij het ontbreken daarvan, van alle blaam gezuiverd te worden. Het naïef -of opzettelijk niet begrijpen van dit verzoek is kenmerkend voor de houding van de politiek, die het  zeer veel moeite kost om te denken vanuit het perspectief van ouders.

Het heilig geloof in het 'belang van het kind', als een los zwevend, transcendentaal ideaalbeeld, dat onthecht is van de familiestructuur waar het uit voortkomt, kan daarom in de praktijk ook probleemloos leiden tot onterechte uithuisplaatsingen, die ouders en kind beschadigen, omdat het familiaire aanhangsel in het juridisch systeem nauwelijks enige betekenis heeft. Hoe anders komt men tot het krankzinnige standpunt dat grootouders 'geen belanghebbenden' zijn? Hoe anders kan bij de beoordeling van de kwaliteit van jeugdzorg, alleen gekeken worden naar de 'jeugdzorgcarriere' van het kind, langs verschillende instellingen en pleeggezinnen, terwijl het welzijn van de biologische ouders en omringende familie hierin niet wordt meegenomen? Kinderen hebben niets misdaan, mevrouw Kooiman, maar ouders vaak ook niet. En de ongefundeerde speculaties van niet gekwalificeerde onderzoekers en gezinsvoogden van AMK/BJz en RvdK, die zich de bevoegdheden van een diagnostisch deskundige aanmeten, moeten acuut een halt worden toegeroepen. 

Sven Snijer

Nine Kooiman haar broer is gezinsvoogd. https://twitter.com/NineKooiman/status/279934855326859266/photo/1/large            Terug naar Alle artikelen Jeugdzorg Dark horse

17 opmerkingen:

 1. Hoezo een BEETJE ???

  BeantwoordenVerwijderen
 2. "Als kinderen onder toezicht gesteld worden, gebeurd dit op grond van meerdere bevindingen om te bewijzen dat een kind in zijn of haar ontwikkeling wordt bedreigd."

  Gefeliciteerd mevrouw Kooiman, u heeft goed geluisterd naar de propaganda van de jeugdzorgapparatsjiks. Maar als u zich in al die dossiers en de verhalen van ouders zou verdiepen zou u ontdekken dat het ook alleen maar propaganda is, niet gehinderd door een noemenswaardig waarheidsgehalte.

  Dan zou u ontdekken dat de jeugdzorg aan elkaar hangt van leugens, laster, bedreiging, kindermishandeling en kindermisbruik en 'rapportages' en 'diagnoses' van gedragsdeskundigen die hun 'diagnose' weten te stellen zonder de cliënt ooit gezien en gesproken te hebben.

  Dan zou u ontdekken dat gezinsvoogden zelfs psychiatrische diagnoses stellen zonder daarvoor opgeleid en bevoegd te zijn.

  En tot slot zou u dan ontdekken dat één anonieme melding bij het AMK al voldoende 'bewijs' is om een kind met spoed uit huis te plaatsen.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Jeroen zal ze dat al niet weten als ze bij bureau juegdzorg gewerkt heeft

   Verwijderen
 3. Beste Sven en Ranada,

  Alhoewel ik jullie blog ten zeerste kan waarderen en het meestal eens ben met op zijn minst de strekking van jullie artikelen, moet ik hier toch constateren dat de titel niet juist is: het had moeten zijn 'héél erg DOM!!'. Ik zal mij motiveren:
  - Nine weigert iedere zinnige discussie over waarheidsvinding en onderbouwing door deskundigen in jeugdzorg 'indicaties'.
  - Nine neemt klakkeloos de prietpraat van BJZ-folders en websites over als: 'er wordt samengewerkt met ouders', en 'wij werken in het belang van het kind'.
  - Zij presteert het zelfs te beweren dat de gezinsvoogden 'hulp aan kinderen' leveren. Zeker voor iemand van 31 jaar die 2 jaar gezinsvoogd bij BJZ-Utrecht was, had zij toch moeten weten dat dit juist NIET het geval is: zij zadelen ouders en kinderen op met een terreur van 'indicaties' en 'jeugdzorg-interventies' zonder enig onderzoek en hebben eerder tot doel ouders iedere privacy te ontnemen en ouders vooral negatief te kwalificeren, met als uiteindelijk doel UHP van hun kinderen!
  - Zij begrijpt niet dat alleen al het bestaan van iets als BJZ, bewijst dat ouders op voorhand al als dom, achterlijk en onkundig worden beschouwd: voor gezondheidsklachten zijn ouders toch wél capabel? Als het om hun kinderen gaat zijn ouders niet in staat het belang van hun kind te dienen, dan moet er BJZ zijn. WAAROM???
  - Van super-domheid getuigt het gewoonweg rondsturen van lasterlijke 'waarschuwingen' over mijn persoon via Tweet: het is inderdaad niet strafbaar, maar dat een Tweede Kamerlid dit als een kip zonder kop doet, zegt meer over haar dan over mij.
  (Overigens worden er binnenkort weer dwangsommen afgerekend wegens de laster (door de 'tipgever') en blijkt dat de lasterlijke 'rapportage' door de makers van hun website is gehaald! Zie verder hoofdstuk 10 van mijn link!)

  Bij deze wil ik de waarschuwing van Nine voor mij hier herhalen:
  "Boze ouders op jeugzorg, voordat u met "hulpverlener" dr. Nico Mul in zee gaat, eerst even goed googlen. Kleine moeite. #jeugdzorg "

  Deze tweet is ook overgenomen door Arthur Schellekens van 'Jeugdzorg-Nederland'. Ik ben overigens nimmer gepromoveerd en voer ook géén doctorstitel (dr.)!

  Ik waarschuw u ook allemaal voor mij: vooral NIET kijken op 'Nico Mul's link', want u zou er tips kunnen vinden om uw kinderen te bevrijden van 'jeugdzorg'. U zou uw kinderen weer thuis kunnen krijgen en u zou gedachten kunnen krijgen voor schadeloosstelling van de overheid. NIET kijken dus, u werkt dan de 'STAATSOPVOEDING' die Nine Kooiman voorstaat tegen... (zie haar achtergrond van de KEN-ML / de 'oude naam' van de SP!! KEN = Kommunistische Eenheidsbeweging Nederland')
  Lever uw kinderen maar direct in bij BJZ...

  Volgend idee voor Nine: 'Kind inlever-loket' (het KIL) / als uitbreiding op het 'vondelingen-luikje'?!

  Drs. N.J.M.Mul

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Ja net als weer zo'n oud Bureau Jeugdzorgwerker Barbara Muller met der vondelingen luikje, o o wat zijn we weer goed Barbara

   Verwijderen
  2. En een luik (met veel ruimte er achter) om ongewenste jeugdzorgwerkers in te laten verdwijnen?

   Verwijderen
  3. NICO MUL's LINK =
   http://dl.dropbox.com/u/3224280/Videos%20%2B%20media%20links%20jeugdzorg.pdf .

   En kijk vooral niet!
   Het zo u van uw geloof kunnen doen brengen, want 't is waarheid. De LJN-nummers zijn vonnissen.

   Verwijderen
 4. Het belang van het kind is nu net zo'n handige kapstok waar je alles aan kan ophangen.

  Dat belang in verband zien met feiten en relaties is toch alleen maar hinderlijk en ingewikkeld .. ?

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Vandaag hoorde ik Rutte over jeugdzorg en het slechte functioneren ervan. Hij wilt dat de gemeentes het overnemen per januari 2013 en dat er één op één zorg geboden wordt waardoor er geen derden(rechters, RvdK, AMK en de DSM fraudeurs) bij komen kijken. Eén gezin met één hulpverlener. Of dit nou de kwakzalvers zullen zijn of echte sociale medewerkers, is nog maar de vraag.

  Dag Nine, droom verder meid. Binnenkort is het Sinterklaas, bid dat jouw kinderen niet meegenomen worden in de zak van hem. Maar ach, de Turkse Sint heeft al een diagnose per brief ontvangen Nine, hij zal beoordelen wat en hoe. Jij mag een advocaat in de armen nemen om je te verdedigen. De diagnose luidt: ..... stoornis weetkunde van niets, uit je nek kletsen, burgers met een goed hart lastig vallen ... Ik denk dat je daarvoor ritalin nodig hebt, 200 mg 4x dgs op voorschrift van de gedupeerde ouders en kinderen(waarvan velen ook overleden)

  Naast Nico Mul zijn er nog andere hulpverleners, waarom twittert zij niets over hen?

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Beste mensen,
  Het zal u opgevallen dat dit een ouder bericht van Nine was. Ze was toen nog medewerkster van de SP-fractie.
  De domheid is gebleven: ze ziet nog steeds niet in dat 'jeugdzorg onderbrengen in het strafrecht' niet eens zo'n gek idee is:
  - In het strafrecht is iedereen onschuldig tot de rechter een onherroepelijk vonnis gewezen heeft, in het 'familierecht' bet u als ouder schuldig (aan falen als ouder, niet juist opvoeden, niet de juiste hulp zoeken en vooral niet leerbaar zijn, terwijl u een scala aan 'psychische ziekten' heeft, zonder enig onderzoek!) zonder enig oordeel zelfs!
  - In het strafrecht heeft de verdachte recht op 'waarheidsvinding', in 'familierecht' wordt daar tot hoog niveau NIET aan gedaan!
  - In het strafrecht zijn alle getuigen en deskundigen beëdigd, in het 'familierecht' niemand.
  - In het strafrecht treden alleen deskundigen op van hoog niveau, in het 'familierecht' worden deskundigen het liefst aan de kant gezet en hoogleraren en wetenschap genegeerd.
  - In het strafrecht worden rechtsgeldige proces-verbalen opgemaakt, in het familierecht geheel niet!

  Afgezien van bovenstaande dient naar mijn mening dat hele BJZ compleet te verdwijnen: als je in meer dan 40 jaar van je bestaan (voorheen had BJZ allerlei frivole namen en kwam voort uit het MOB en JAC / 60-er jaren) niet verder gekomen bent dan een soort amateuristisch clubje van napraters en overschrijvers, zonder enige professionaliteit en jij je bestaansrecht ontleent aan het structureel ouders als onmondig, achterlijk en imbiciel te beschouwen (voor gezondheidsproblemen is ook toch niet iets als 'Bureau Gezondheidszorg' nodig om 'de indicaties te stellen' omdat mensen dat niet kunnen??), dan dient men eens over te gaan tot een adequaat handelen: 'over en sluiten'!
  Drs. N.J.M.Mul

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Ik zou in relatie tot het 'familierecht' niet spreken van 'hoog niveau', omdat dat evident ontbreekt.

   Of wordt hier een hoog niveau van incompetentie bedoeld?

   Verwijderen
  2. Ik bedoelde 'hoog functie-niveau' met meestal bijpassend salaris, maar in de praktijk komt dit niet overeen met inhoudelijk hoog intelligentie niveau....
   (Zoals u dit dus al opmerkte: dat 'evident ontbreekt')

   Nico Mul

   Verwijderen
 7. Nine acht ik als ouder zelf niet capabel.
  Maakt nog wel eens een schrijvvautje zo zie ik in haar schrijfsel.......
  Hoe moet zij dan haar kroost opvoeden? Een dyslectische ouder wordt doorgaans door BJZ direct afgeschoten met een UHP omdat een goede ontwikkeling van de kids bedreigt wordt.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Dit is juist!
   Wist u dat bijna alle gezinsvoogden moeite hebben met de taal? Twee dingen vielen mij op; de eerste twee gv-en maakten veel typfouten via emails. Als er brieven kwamen ondertekend door de gv dan waren die zonder fouten, welliswaar met copy-paste werk. Die werden opgemaakt door hun opdrachtgeefster de gedragswetenschapper, die tegenwoordig ook Teammanager (Tilburg)blijkt te zijn.
   Hoe hoog schat u eigenlijk de waarde van hun aanwezige bestaan?

   Verwijderen
  2. uuuh, een verspilling van de lucht die ze inademen?

   Verwijderen
 8. Maar lieve mensen, verwacht u niet te veel van zo'n kamerlidje, dat als ik goed begrepen heb zelf uit die Jeugdzorghoek komt?
  En wat voor macht hebben die kamerlidjes nou...denkt u nu echt dat ze ook maar enigszins partij kunnen bieden aan het manipulatiegeweld van de lieden die bij Jeugdzorg en Kinderbescherming aan de touwtjes trekken?
  Deze instanties zijn echt staten in de staat,waarbij de leiding als een Sprokkerreef zonnekoningen-gedrag vertonen.
  Ook van politici kan verondersteld worden de kunst van het manipuleren goed onder de knie te hebben...dus ze verkeren in goed gezelschap.
  Voor daadwerkelijke veranderingen lijkt het me dat we niet bij de politiek moeten aankloppen, want die zijn veel te veel verweven met de politici.
  Waar dan wel?...Ik zie veel meer in publiciteit..hoe meer hoe beter en desnoods buitenparlementaire acties, zoals demonstraties..
  Wat de publiciteit betreft heeft vader PIETER het voortouw genomen...en hoe!

  BeantwoordenVerwijderen
 9. Drs. N.J.M.Mul

  "Ik citeer:

  Zij presteert het zelfs te beweren dat de gezinsvoogden 'hulp aan kinderen' leveren. Zeker voor iemand van 31 jaar die 2 jaar gezinsvoogd bij BJZ-Utrecht was,

  Einde Citaat:

  Je bedoeld in 2006 Jeugdzorg Amsterdam?

  Nu weer via ouderzorg Gelderland de vaandel dragen bij akte...

  BeantwoordenVerwijderen