vrijdag 22 juni 2012

Hoe denkt de SP over mensenrechten?


Op de kritische blog Jeugdzorg Dark horse, berichten wij met regelmaat over de misstanden binnen de Jeugdzorg.

Een zaak die volgens ons direct onder de verantwoordelijkheid van de Tweede Kamer valt en die niet kan worden afgeschoven op de kinderrechter, is die van Ilja, wiens broertje en zusje uit huis zijn geplaatst door Bureau Jeugdzorg Gelderland, op grond van redenen die vallen onder schending van de mensenrechten.
Europarlementariër

Wij spreken de SP fractie hier op aan, omdat uw partij beweert mensenrechten hoog in het vaandel te hebben. Deze zaak heeft inmiddels de aandacht getrokken van de Letse Europarlementariër mevr. Tatjana Zdanoka van de Green Party. Zij heeft tevergeefs geprobeerd de Nederlandse collega’s van haar partij te motiveren zich voor dit gezin in te zetten, maar zij deden het af als een ‘nationale kwestie’ en gingen er voetstoots vanuit dat Jeugdzorg juist handelde. En dat is vreemd omdat er in deze zaak overduidelijk mensenrechten worden geschonden. Inmiddels hebben wij de Groen Links fractie hierover bericht.

Ook uw fractie willen wij van deze zaak op de hoogte brengen. Het te makkelijk om te zeggen dat dit maar één van de vele Jeugdzorgzaken is, in een breed spectrum van misstanden die van buitenaf lastig te beoordelen zijn. Wij zijn ermee bekend dat kamerleden, in de woorden van de Staatssecretaris van Justitie Teeven, "...erg terughoudend zijn met het afdalen tot het niveau van de individuele casus". Toch is dat in sommige gevallen wel op zijn plaats. Zeker wanneer er aantoonbaar mensenrechten geschonden worden (nu eens niet ver weg in een ontwikkelingsland, maar in ons eigen 'veilige' Nederland) kan er een symbolische werking vanuit gaan richting de hele Jeugdzorgsector, als dit krachtig wordt veroordeeld.

Geen Russisch

In de bijgevoegde informatie vindt u het bewijs dat Bureau Jeugdzorg Gelderland, de wet overtreedt en de mensenrechten schendt, door twee redenen op te geven voor het uit huis geplaatst houden van de kinderen: 1. Er wordt thuis Russisch gesproken 2. De houding van de oudere broer van de twee kinderen staat Bureau Jeugdzorg niet aan (de publiciteit die hij genereert rond dit misstand)

Ons gaat het met name om punt 1, omdat deze reden aantoonbare flauwekul is, die vreemd genoeg door niemand van de politiek verantwoordelijken wordt bekritiseerd. In  verschillende korte berichten op onze blog over deze zaak, hebben wij reeds naar voren gebracht hoe snel er zou worden ingegrepen vanuit de Tweede Kamer door leden van uw partij, wanneer Bureau Jeugdzorg kinderen onder toezicht zou stellen, in wiens gezinnen Turks, Marokkaans of Chinees wordt gesproken. Vooral bij de eerste twee zou het hek van de dam zijn, vanwege de enorme gevoeligheid in relatie tot uw achterban. 
Advocaat

Is het niet vreemd dat de strategie van Bureau Jeugdzorg Gelderland, er voornamelijk uit bestaat hun advocaat dreigbrieven te laten sturen naar verschillende websites die hierover berichten? En dat deze advocaat het valselijk voorstelt, alsof het vertonen van een home-video-opname een overtreding van de wet zou zijn, terwijl dit niet het geval is? En dat wanneer niet aan deze chantage wordt toegegeven, door bijvoorbeeld de website Geen stijl.nl, dit wordt afgezwakt naar het ‘verwijderen van de namen van de betrokken Jeugdzorgmedewerkers’? Ik kan u overigens zeggen dat deze werkwijze geheel in overeenstemming is met het beeld dat veel mensen hebben, van deze overmatig gejuridiseerde vorm van hulpverlening, die vóór het beschermen van kinderen, als voornaamste taak zelfbescherming lijkt te hebben, met alle wettige en onwettige middelen die daarbij horen.

Onze vragen aan uw fractie zijn: Kunnen mensenrechten meer of minder belangrijk worden door de aantallen mensen waarvan de rechten geschonden worden, of mag een mensenrecht per definitie niet geschonden worden?

Kan de politiek zich blijven verschuilen achter het oordeel van de kinderrechter, als uit verschillende casussen blijkt dat rechters vaak niet onpartijdig zijn en onderhandse afspraken maken met Jeugdzorg en de voogdijinstellingen, waardoor er van eerlijke rechtspraak geen sprake is?

Is uw fractie zich ervan bewust dat de 'veilige ontwikkeling' van kinderen net zo vaak wordt bedreigd door de jeugdbeschermers, als dat deze door hen wordt beschermd? En dat als gevolg hiervan hele gezinnen in de ellende worden gestort, wat maatschappelijk gezien ook zijn repercussies heeft?

Wij kijken uit naar uw reactie en hopen dat er snel Kamervragen zullen komen over deze kwestie.

Met vriendelijke groet,

Sven Snijer

http://jeugdzorg-darhorse.blogspot.com


S.S.S.Snijer
(Hoofdredacteur)
Jeugdzorg Dark horse

UPDATE 18 MEI 2012

Wij hebben van Ilja, het volgende bericht ontvangen:

Goedendag Sven, 

De Letse ambassadeur, mijn moeder en haar advocaat waren afgelopen week op afspraak bij BJZ geweest. Bij het gesprek weigerde Jeugdzorg bijna alle vragen te beantwoorden.
Maar deze keer hebben zij als reden van uithuisplaatsing de volgende aangegeven:

1. Thuis wordt Russisch gesproken en dat vindt Jeugdzorg niet goed voor de ontwikkeling van de kinderen.* (volgens alle internationale regels mag thuis de moedertaal gesproken worden).

2. De oudere broer Ilja gedraagt zich niet in het belang van de kinderen, omdat hij zich negatief uitlaat over de vader. (Jeugdzorg heeft hiervoor geen enkel bewijs, en het is ook uit de duim gezogen).

Dus geen: mishandeling, verwaarlozing, ondervoeding of wat dan ook, nee de 2 bovenstaande dingen.

              Terug naar Alle artikelen Jeugdzorg Dark horse
C http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.com/2012/04/alle-artikelen-jeugdzorg-dark-horse.html

1 opmerking:

  1. Nog geen reactie gehad?
    Verbaast mij eigenlijk niet.
    Je had de vragen net zo goed meteen aan BJZ kunnen stellen.
    Immers mw Kooyman is toch de stem van BJZ in de kamer?

    BeantwoordenVerwijderen