zaterdag 23 juni 2012

Eigentijdse dinosaurussen
Georganiseerd vertrouwen?

Vertrouwen is geen vanzelfsprekendheid meer, het is een kostbaar goed geworden. En het is, evenals de door klimaatomstandigheden uitgestorven dinosaurussen, zeldzaam geworden.  We hebben eigentijdse dinosaurussen ontwikkeld: het systeem Jeugdzorg.

Maar merkt zo’n dier met dat kleine hoofdje ergens bovenaan, waarin misschien mooie ideeën ontstaan, dat bij zijn rechtervoet een klein mensje staat met in de hand een ‘Plan van Aanpak’ dat bol staat van de foute en suggestieve beweringen van jeugdzorg? Merkt het dier op dat het kleine mensje met geen mogelijkheid die gedane beweringen door Jeugdzorg hersteld kan krijgen?Weet men in het hoofdje van die dinosaurus dat bij de linkerachterpoot een kleine maar zeer interessante (groot)oudergroep wordt weggetrapt, omdat het niet in de grote schema’s past?

Merkt het, dat bij zijn staart een stel wanhopige deskundigen zitten, die gek worden van de miscommunicatie en foutieve interpretaties van hun onderzoeken en diagnoses door Jeugdzorg? Merkt het, dat door een nonchalante beweging van die staart, het groepje deskundigen weg gezwiept wordt? En wat doet het beest met de kinderrechters waarmee hij opgezadeld is? Waarvan een aantal, zo langzamerhand wel weten, dat ze hun rechterswerk nauwelijks meer naar behoren kunnen doen, omdat de denkmethoden en de prioriteiten van de jeugdzorg in het huidige systeem boven alles gaan? 

Vertrouwen, zegt men, is ook een kwestie van moraal. Monsterinstituties als Jeugdzorg zijn niet alleen log, het ontbreekt hen aan die moraal en men onttrekt zich aan de controlemechanismen, beide zijn onmisbaar bij instellingen die zoveel macht is toevertrouwd. Wie binnen zo’n dinosaurus werkt wordt voortdurend blootgesteld aan grote verleidingen. Aan de verleiding van de bureaucratische gemakzucht bijvoorbeeld. Het ontwijken en opschorten van de waarheid. En aan de verleiding van het grote geld. Dat ook.
Wat dat betreft is het huidige klimaat gunstig voor de nieuwe dino’s.

YB

               Terug naar Alle artikelen Jeugdzorg Dark horse
C http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.com/2012/04/alle-artikelen-jeugdzorg-dark-horse.html

Geen opmerkingen:

Een reactie posten