zaterdag 16 juni 2012

Live te volgen - Kamerdebat Stelselherziening Jeugdzorg 20 juni 2012

http://www.tweedekamer.nl/vergaderingen/commissievergaderingen/per_commissie/details.jsp?parlisnummer=2012A02238&dayofweek=&his=

Live te volgen op je computer, Kamerdebat op 20 juni 2012

Stelselherziening Jeugdzorg

Tijd: 13:00 -17:00 uur
Plaats: Thorbeckezaal
Soort: Algemeen overleg
Voortouwcommissie: Jeugdzorg

1. Aanbieding rapport groeicijfers jeugdzorg 
    31839-172 d.d. 30 januari 2012

2. Transitieagenda Jeugdzorg 
    31839-189 d.d. 20 maart 2012

3. Voortgangsbrief stelselwijziging jeugd ?Geen kind buiten spel? 
    31839-200 d.d. 1 mei 2012

4. Lijst van vragen en antwoorden over de voortgangsbrief stelselwijziging jeugd ?
    Geen kind buiten spel? 31839-205 d.d. 24 mei 2012

http://www.tweedekamer.nl/kamerleden/commissies/jg/index.jsp#1

Samenstelling Commissie Jeugdzorg

http://www.tweedekamer.nl/kamerleden/commissies/jg/samenstelling.jsp

E-mail: cie.jeugdzorg@tweedekamer.nl

Contact


Griffier:T. Teunissen
Adjunct-griffiers:H. Clemens, E. Sjerp
Commissie-assistent(en):mw. J. Arentsen, mw. A. Khan
Doorkiesnummer:+31 (0)70 318 2059Geen opmerkingen:

Een reactie posten