woensdag 27 juni 2012

Algemeen Overleg - Toezicht Pleegzorg/Wachtlijsten Jeugdzorg

http://www.tweedekamer.nl/vergaderingen/commissievergaderingen/per_commissie/details.jsp?parlisnummer=2012A02342

Vanmiddag te volgen via de computer:

Agendapunten: Algemeen Overleg

27 juni 2012

15:30 – 18:00
Openbaar

Suze Groenewegzaal

1. Aanbieding Inspectierapport ? Zicht veiligheid kind bij start netwerkpleegzorg? 
31839-201 d.d. 4 mei 2012

2. Reactie op verzoek commissie om reactie op rapport ?(On)verantwoord wachten op jeugdzorg? van de Randstedelijke Rekenkamer 
31839-192 d.d. 22 maart 2012

3. Veiligheid in pleegzorg en in de brede zorg voor jeugd 

4. Mogelijke kindermishandeling in particuliere zorginstelling De Loot

               Terug naar Alle artikelen Jeugdzorg Dark horse
C http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.com/2012/04/alle-artikelen-jeugdzorg-dark-horse.html

Geen opmerkingen:

Een reactie posten