vrijdag 22 juni 2012

Hoe denkt Groen Links over mensenrechten?

Email aan GroenLinks:

groenlinks@tweedekamer.nl

Amsterdam, 22 juni 2012Op de kritische blog Jeugdzorg Dark horse, berichten wij met regelmaat over de misstanden binnen de Jeugdzorg.

Een zaak die volgens ons direct onder de verantwoordelijkheid van de Tweede Kamer valt en die niet kan worden afgeschoven op de kinderrechter, is die van Ilja ..., wiens broertje en zusje uit huis zijn geplaatst door Bureau Jeugdzorg Gelderland, op grond van redenen die vallen onder schending van de mensenrechten.

Wij spreken speciaal de Groen Links fractie hier op aan, omdat uw partij beweert mensenrechten hoog in het vaandel te hebben en ook omdat er in deze zaak persoonlijke bemoeienis is van de Letse europarlementariër mevr. Zdanoka van de Green Party. De familie waar het hier over gaat is van Letse afkomst en mevr. Zdanoka heeft tevergeefs in Brussel geprobeerd de Nederlandse leden van de Green party ertoe te bewegen zich voor dit gezin te gaan inzetten (bijvoorbeeld door politici van Groen Links hierop te attenderen). Vandaar ons initiatief in deze kwestie.

Het is te makkelijk om te zeggen dat dit maar één van de vele Jeugdzorgzaken is, in een breed spectrum van misstanden die van buitenaf lastig zijn te beoordelen. Wij zijn ermee bekend dat kamerleden, in de woorden van de Staatssecretaris van Justitie Teeven, "...erg terughoudend zijn met het afdalen tot het niveau van de individuele casus". Toch is dat in sommige gevallen wel op zijn plaats. Zeker wanneer er overduidelijk mensenrechten geschonden worden (nu eens niet ver weg in een ontwikkelingsland, maar in ons eigen 'veilige' Nederland) kan hier een krachtige symbolische werking vanuit gaan richting de hele Jeugdzorgsector, als dit krachtig wordt veroordeeld. In de bijgevoegde informatie vindt u het bewijs dat Bureau Jeugdzorg Gelderland, de wet overtreedt en de mensenrechten schendt, door twee redenen op te geven voor het uit huis geplaatst houden van de kinderen: 1. Er wordt thuis Russisch gesproken 2. De houding van de oudere broer van de twee kinderen staat Bureau Jeugdzorg niet aan (de publiciteit die hij genereert rond dit misstand)

Ons gaat het met name om punt 1, omdat deze reden aantoonbare flauwekul is, die vreemd genoeg door niemand van de politiek verantwoordelijken wordt bekritiseerd. In  verschillende korte berichten op onze blog over deze zaak, hebben wij reeds naar voren gebracht hoe snel er zou worden ingegrepen vanuit de Tweede Kamer, wanneer Bureau Jeugdzorg kinderen onder toezicht zou stellen, in wiens gezinnen Turks, Marokkaans of Chinees wordt gesproken. Vooral bij de eerste twee zou het hek van de dam zijn, vanwege de enorme gevoeligheid in relatie tot uw achterban.

Onze vragen aan uw fractie zijn: Kunnen mensenrechten meer of minder belangrijk worden door de aantallen mensen waarvan de rechten geschonden worden, of mag een mensenrecht per definitie niet geschonden worden? 

Kan de politiek zich blijven verschuilen achter het oordeel van de kinderrechter, als uit verschillende casussen blijkt dat rechters vaak niet onpartijdig zijn en onderhandse afspraken maken met Jeugdzorg en de voogdijinstellingen, waardoor er van eerlijke rechtspraak geen sprake is?

Is uw fractie zich ervan bewust dat de 'veilige ontwikkeling' van kinderen net zo vaak wordt bedreigd door de jeugdbeschermers, als dat deze door hen wordt beschermd? En dat als gevolg hiervan hele gezinnen in de ellende worden gestort, wat maatschappelijk gezien ook zijn repercussies heeft?

Wij kijken uit naar uw reactie en hopen dat er snel kamervragen zullen komen over deze kwestie.
Met vriendelijke groet,

Sven Snijer

http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.com

S.S.S.Snijer
(Hoofdredacteur)
Jeugdzorg Dark horse


                Terug naar Alle artikelen Jeugdzorg Dark horse
C http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.com/2012/04/alle-artikelen-jeugdzorg-dark-horse.html

Geen opmerkingen:

Een reactie posten