donderdag 21 juni 2012

Rapport Centra voor Jeugd en Gezin in gemeenten

http://www.rekenkamer.nl/Publicaties/Onderzoeksrapporten/Introducties/2012/06/Centra_voor_Jeugd_en_Gezin_in_gemeenten


bladzijde 28


Verplichte melding aan ouders (dat willen de 'hulp'verleners natuurlijk niet!)

In veel regio’s is afgesproken dat ouders moeten worden geïnformeerd als er een melding over hun kind in de verwijsindex wordt gedaan, of dat zo’n melding alleen mag worden gedaan als de ouders daarvoor toestemming geven. Hulpverleners beschouwen dit doorgaans als een drempel (Ja, dat zal best. Je moet natuurlijk zoveel mogelijk kinderen 'ronselen') voor het doen van meldingen; als het gesprek met de ouder(s) moeizaam verloopt, kan het onderlinge vertrouwen in gevaar kan worden gebracht.

Door de hierboven genoemde beperkingen en bezwaren wordt er in sommige regio’s maar spaarzaam gemeld in de verwijsindex. Er ontstaan dan weinig matches en daardoor verliest het systeem een groot deel van zijn functie. Dit is demotiverend voor degenen die er wel gebruik van maken.

In de interviews die wij hebben gehouden zijn diverse manieren geopperd om iets aan dit probleem te doen. De CJG-coördinator zou bijvoorbeeld de taak kunnen krijgen om de partners op het gebruik van de verwijsindex aan te spreken. Daarnaast zou de regel kunnen worden ingesteld dat alle indexmeldingen actief worden opgevolgd, ook als er geen ‘match’ is ontstaan. Verder zou het gebruik van de index kunnen worden bevorderd door steevast over de successen (m.a.w. weer een gezin gepakt) te rapporteren. Ook het signaleringsoverleg is belangrijk voor de tijdige opsporing van problemen bij kinderen en jongeren. Het kan nuttig zijn om nog voor er hulp geboden wordt met verschillende professionals te overleggen over opgevangen signalen. Vaak wordt deze afstemming meegenomen in reguliere casusoverleggen over lopende hulpverleningsprocessen. Enkele CJG’s hebben gemerkt dat het signaleringsoverleg in die context niet tot zijn recht komt en hebben een apart signaleringsoverleg ingesteld.

Redactie Dark horse: De kramp waarin de CJG's verkeren door het uitblijven van succes, resulteert erin dat men op steeds actievere (lees agressieve en intimiderende) methodes klanten gaat werven. Er wordt niet meer gewacht op de hulpvraag, er zal nu op de hulpvraag geanticipeerd worden. Er gaat voor ouders bepaald worden wanneer iets een probleem is en ook hoe dat probleem aangepakt moet worden (uiteraard via de CJG's, zodat ouders de autonomie verliezen over het traject en overgeleverd worden aan volkomen onbekwame mensen, die de macht hebben om door te schakelen naar het gedwongen hulpverleningskader.) Het geheel krijgt een steeds dwingender en alarmerender karakter. Diegenen die er niet zelf aan onderworpen zijn, hebben geen idee hoe psychisch kwellend, vernederend en machteloos makend het is. We zijn in een tijdperk aangekomen dat  ouders actief beschermd moeten worden tegen hulpverleners, omdat in dit land verdachtmaking en manipulatie, verward worden met advies en preventie. Kinderen helpen betekent nu: het naar beneden trappen van ouders die zich niet voegen naar de vanuit het ministerie van VWS geleide opvoedsamenzwering.


               Terug naar Alle artikelen Jeugdzorg Dark horse
C http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.com/2012/04/alle-artikelen-jeugdzorg-dark-horse.html

2 opmerkingen:

  1. Griezelig hoe gretig sommige politici en hulpverleners die registraties en controle doordrukken en niet beseffen wat ze daarmee aanrichten. Een giftige combinatie van idealisme en fascisme.

    BeantwoordenVerwijderen
  2. Het begin van het einde voor Bjz?

    Zouden we dan toch het punt gaan bereiken dat andere partijen Bjz en CJG gaan negeren omdat zij (wel) door hebben dat Bjz en CJG een ramp zijn?

    BeantwoordenVerwijderen