woensdag 20 juni 2012

'Bureau GezondheidsZorg'

Jeugdzorg Dark horse presenteert met trots de primeur van een geheel nieuwe instantie:
Bureau Gezondheids Zorg (BGZ)
Naar aanleiding van het grote succesduo BJZ en AMK, wordt nu Bureau GezondheidsZorg en het voorstation daarvan, het Algemeen Meldpunt Gezondheidklachten, AMG geïntroduceerd.
Gezien de grote bekendheid van het BJZ en AMK behoeft deze introductie weinig toelichting: in principe is de werkwijze hetzelfde, maar gaat het hier niet over klachten met betrekking tot opvoeding of uw kinderen, maar over uw eigen gezondheid.
Er zijn namelijk mensen die niet direct met hun klachten de juiste hulp zoeken. Die eigenwijs dan wel niet deskundig zijn en zelf hulp zoeken, maar niet bij de juiste therapeuten, enz. Daarom zal BGZ eerst de juiste indicaties gaan stellen over uw klachten.
Om bij BGZ te komen kunt u uiteraard u zelf aanmelden. Voor de mogelijkheid dat u klachten heeft, maar angst heeft voor dokters, of dat u zelf de verkeerde zorg benadert, is nu het AMG geïntroduceerd.
Bij dit bureau kunnen mensen anoniem de mogelijke gezondheidsklachten van anderen melden. Dit kan door mensen uit de naaste omgeving gebeuren, zoals vrienden, familie en buren, of het kan gebeuren vanuit andere professionals, bijvoorbeeld uw werkgever, uw bankrelatie of verzekeringsadviseur.
Een voorbeeld:
- U merkt op dat uw buurman toch wat lang verkouden is.
- U merkt dat de buurvrouw sinds enige tijd mank loopt.
- U ziet dat een kennis een verband draagt om zijn been.
- U merkt dat een collega op uw werk vaak een iriscopist dan wel 'gebedsgenezer' bezoekt…
Uiteraard maakt u zich zorgen over uw medemens. Om uw wroeging weg te nemen meldt u die zorgen bij AMG. Het AMG zal dan zo spoedig contact opnemen met de betrokkenen en hun adviseren zich te melden bij het BGZ.
Het BGZ is noodzakelijk om een indicatie te verkrijgen voor behandeling door de juiste arts of therapeut.
Een voorbeeld:
Gesteld u heeft keelklachten.
BGZ zal vervolgens uw buren en kennissen inschakelen om van hen te vernemen of er al eerder klachten bij u waren, of uw leefwijze wel 'gezond' te noemen is en hoe uw sociale contacten zijn. Ook zal er contact gezocht worden met uw werkgever, uw collega's, uw pastoor of dominee dan wel voorganger uit uw kerk (als u daarbij bent aangesloten).
Ook uw familie zal in het onderzoek worden betrokken. Men heeft dit nodig om een goed beeld van uw leefwijze en gezondheid en de risico's die u loopt te verkrijgen.
Gaat u niet vrijwillig akkoord met dit onderzoek, dan zal zo nodig BGZ een toestemming van de rechter vragen om dit te mogen doen, men noemt dit een 'Onder Toezicht Stelling' (OTS).
Vanuit al deze gegevens wordt een indicatie gesteld voor behandeling. Deze indicatie wordt ook wel het Indicatie Besluit (IB) genoemd.
U wordt vervolgens verwezen naar een internist oncoloog, want men is van mening dat u lymfeklierkanker zou moeten hebben. Deze internist behandelt u met chemotherapie.
De chemotherapie heeft geen zichtbaar effect. Vervolgens gaat u terug naar BGZ. U krijgt dan een IB voor de radioloog, want men meent namelijk zeker te weten dat u lymfeklierkanker heeft. De radioloog behandelt u met bestraling.
Ook dit heeft geen effect. U krijgt, na een jaar verlenging van de onder toezichtstelling bij de KNO-arts, die u aanvankelijk ook behandelt voor uw kanker… Ook dit heeft geen effect….
U smeekt om een 'second opinion' onderzoek, en dank zij de uitspraak van een goedwillende rechter komt u bij KNO-arts no 2: deze onderzoekt u en deelt u mede: 'u heeft last van opgezette amandelen, die moeten worden geknipt.
Een ieder die ooit met BJZ te maken heeft gehad, begrijpt de ‘goede bedoelingen’ van dit BGZ!


              Terug naar Alle artikelen Jeugdzorg Dark hors
http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.com/2012/04/alle-artikelen-jeugdzorg-dark-horse.html

2 opmerkingen:

 1. Beste Nico,

  Ik vind het een prachtig voorbeeld van hoe ouders door BJZ medewerkers behandeld worden.. BJZ medewerkers denken dat zij psychiater/ psycholoog of een medisch-specialist zijn zonder dat ze uberhaupt de ouders gesproken hebben om te horen wat er echt aan de hand is.

  Sterker nog om te luisteren wat hun hulpvraag nou eigenlijk was/is! onder het mom van hulpaanbieden. BJZ werkers zijn professionels in het creeren van de zogenaamde hulp op basis van hun eigen subjectieve meningen door de ouders te beschuldigen dat er met hun 'psychisch' iets aan de hand is! Niet te spreken over de valse rapporten zonder dat de ouder ervan op de hoogte was en nooit een psychiater heeft gezien die de (valse) rapport heeft opgesteld!
  De politiek wringt zich in de rondte waar zij het beste kunnen bezuinigen!? Maar geeft miljarden uit aan BJZ die het geld over de balk gooit om gezinnen te ontwrichten voor de eigen werkverschaffing!! Dit terwijl er geld nodig is voor, ja, voor echte hulp aan kinderen die het werkelijk moeilijk hebben en begeleiding nodig hebben van een 'echte deskundige' die het helaas niet krijgen..
  Maar helaas steekt de politiek de kop in het zand en blijft roepen dat het incidentjes zijn wat er bij BJZ gebeurt!?
  Ik kan mij niet voorstellen dat duizend onterechte uithuisplaatsingen en de zogenaamde valse hulpaanbod incidentjes zijn ik noem dat in gebreke stelling, inzichtloosheid, NALATIGHEID, en geen verantwoordelijkheid willen nemen voor de misstanden en psychische mishandeling van honderden danwel duizenden gezinnen!!!!!

  Nora

  BeantwoordenVerwijderen