zondag 17 juni 2012

'Uit het Jeugdzorgleven gegrepen'

(Deze mail kwam vandaag binnen)

Beste Sven,

Ik ben het zo zat!!

Gisteren het procesverbaal gelezen van de rechtbank in Alkmaar, werd toegestuurd (omdat dit nodig is voor een Hoger Beroep in Amsterdam) waarbij de advocaat en mijn dochter NIET aanwezig konden zijn! Ruimschoots van te voren aangegeven door haar advocaat! Rechtszaak is gewoon doorgegaan!! Mijn dochter was het niet eens met een schriftelijke aanwijzing!

Gezinsvoogd is als een beest te keer gegaan! Advocaat en wij hebben 13(!) leugens genoteerd. Haar verhaal eindigt met een dreigement!
We gaan toch door!!!

Ik walg van Nederland.


AMK, Bureau Jeugdzorg
Raad van de kinderbescherming
Kinderrechter
Gezinsvoogd (OTS)
Vingerwijzing naar de politiek

Een variant op regelhulp.nl

De rechter kan beslissen dat ouders verplicht hulp krijgen van een gezinsvoogd. De gezinsvoogd helpt niet mee of aan de opvoeding van de kinderen. Zij komen namelijk om in het schrijfwerk zeggen ze in plaats van gesprekken te hebben met ouders en kinderen. Zij bedoelen eigenlijk te zeggen: zij komen om in het slechte plak en knipwerk waar zij in hun meestal parttime baan voor 80% mee bezig zijn. Dit heet ondertoezichtstelling (OTS).
Begeleiding van het gezin.
Een gezinsvoogd moet eigenlijk erop letten dat het goed gaat met uw kind. Maar hij/zij begeleidt en ondersteunt uw kind en u niet bij de opvoeding. Ook brengt hij/zij de gewenste hulpverlening aan uw gezin niet op gang.
Bij belangrijke beslissingen over uw kind, (meestal gedicteerd aan de ouders door de gezinsvoogd, zonder voorafgaand diagnostisch onderzoek), moet u toch overleggen met de gezinsvoogd. Met overleg wordt in dit geval bedoeld, gewoon doen wat de gezinsvoogd zegt en niet tegenstribbelen. Uw mening of inzicht wordt niet gewaardeerd. Geeft u uw menig toch of verschilt u van inzicht met de gezinsvoogd, krijgt u schriftelijke aanwijzingen.
Deze aanwijzingen van de gezinsvoogd MOET u opvolgen. Daar komt u vanzelf achter wanneer u protesteert bij de rechter tegen deze aanwijzing. De gezinsvoogd vertelt dan leugens, zegt dat u tegenwerkt, vertelt halve of compleet verdraaide waarheden aan de rechter, (die niks gelezen heeft) maar de leugens van de gezinsvoogd gelooft. HIJ/ZIJ is deskundig. U niet! Er wordt namelijk niet aan waarheidsvinding gedaan. Blijft u protesteren? Uithuisplaatsing is de volgende maatregel!
Een OTS duurt veel langer dan een jaar. Vindt de kinderrechter na het verhaaltje van de gezinsvoogd dat de problemen nog niet opgelost zijn? Dan kan hij de OTS verlengen. In dat geval blijft de gezinsvoogd u en uw kind begeleiden tot hun 18e en soms wel 23e levensjaar!
Dit is erg belangrijk voor de instandhouding van bureau Jeugdzorg. Zij verdienen hier, zonder daar echt werk voor te verzetten, kapitalen aan. En daarom is het nodig. Het meeste verdienen ze aan uithuisplaatsingen.
Gunt u bureau Jeugdzorg een groot inkomen? Dan moet u blijven protesteren! Dat hebben zij het liefst! (Eigenlijk) Hoewel…. Zonder protest van uw kant en vaak ook zonder uw medewerking of medeweten gebeurt het toch wel hoor. Als de kas weer gespekt moet worden bijvoorbeeld.
Hoe krijgt uw gezin een gezinsvoogd?
1.Er zijn grote zorgen over uw kind bij familie, buren, hulpverleners, leerkrachten, of andere mensen die u gewoon een hak willen zetten. Zeggen u en uw kind te “kennen”. Zij laten dat weten aan Bureau Jeugdzorg (BJZ) of Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK).Deze bureaus werken op dezelfde manier als de gezinsvoogd. Onderzoeken niets. U komt er nooit meer van af.
2.Bureau Jeugdzorg schakelt dan de Raad voor de Kinderbescherming in. Zij werken heel nauw samen. Liggen bij wijze van spreken onder 1 deken.
3.De Raad voor de Kinderbescherming onderzoekt ook niet wat de situatie is van uw kind. De kinderbescherming praat nauwelijks met u en de mensen die zeggen u en uw kind te kennen. Daar maakt de kinderbescherming een rapport van dat aan alle kanten rammelt. Vaak staan er ook verhalen in die zij zelf hebben geschreven. Dat gebeurt omdat zij weten dat elke mondelinge of schriftelijke informatie die zij vrijelijk, ook per telefoon(!) kunnen verkrijgen, van een handtekening voorzien moet worden, een handtekening van diegene die die informatie geeft. En dat is veel te omslachtig. Dus schrijven zij zelf verhaaltjes. Of maken andere verhaaltjes van de informatie die zij hebben gekregen.
4.De kinderrechter krijgt dat rapport. Maar leest het niet echt met aandacht. Hij gaat er vanuit dat de Raad van de Kinderbescherming goed werk heeft geleverd.
5.De kinderrechter beslist na het gesproken woord van enkele RvdK Miepen tijdens de zitting dat u en uw kind gedwongen begeleiding krijgen bij de opvoeding, van een gezinsvoogd. En de komma staat op de juiste plaats. Anders zou u de zin anders kunnen lezen/interpreteren.
Als ouder kunt u ook zelf een OTS aanvragen voor uw kind. Dat kan bij de kinderrechter. Maar u zult ervaren dat u, vanaf het moment dat u met de meest integere en eerbare bedoeling Ots hebt aangevraagd, u acuut de duivel in huis hebt gehaald.
Meer informatie over gezinsvoogdij?
Op de website www.rvdkjongeren.nl staat veel informatie over OTS en de Kinderbescherming. De site is bedoeld voor jongeren, maar ook ouders vinden er veel nuttige informatie.
Verder kunt u kijken op kinderbescherming.nl en Rijksoverheid.nl.  
U wordt wel dringend geadviseerd de inhoud van de informatie op de juiste merites te beoordelen!
Voorwaarden en afspraken waaronder hulpverlening verleend wordt zijn keurig netjes vastgelegd in geschreven maar vaak ook ongeschreven wetten die moeilijk te wijzigen zijn. Dank zij onze politici.
Onze politici die zeggen recht, rechtvaardigheid en menselijke waardigheid te zullen dienen en uit te dragen. Zeggen dat de beschaving van de maatschappij afgelezen kan worden aan de wijze waarop er binnen die maatschappij zorg wordt verleend!
HA!!!
Politici maken zich druk om de splinter in andermans ogen, maar zien de balk in eigen ogen niet.
UW volksvertegenwoordigers! Behept met “een andere perceptie van de werkelijkheid”!
Het wordt zo langzamerhand weer tijd voor “de bestorming van de Bastille”, als u begrijpt wat ik bedoel. Totale burgerlijke ongehoorzaamheid!
Angst is een slechte raadgever, ouders! IN GODSNAAM!!! PROTESTEER!! Niet alleen op schrift maar ook daadwerkelijk! In de praktijk! Huil, schreeuw, wordt openlijk woedend, weiger!! Zet de hakken in het zand!!

P.S. Door een angstcultuur in stand te (laten) houden, zijn en zullen heel veel ouders en kinderen en hun familieleden ten onder gaan in wanhoop en ellende. Maar…. Geen zorg! OVERAL staat hulpverlening klaar voor u! Tot en met psychiatrische hulp toe! Die vrijwel op dezelfde wijze te werk gaat.
En ook als u oud en versleten bent  (na lang strijden en hard werken) staat al weer hulpverlening voor u klaar! En ja! U raadt het al! Zij gaat ook op een zelfde  wijze te keer. WILT u dit??
OF….. Neemt u voor die tijd het heft ZELF in handen? Nemen we SAMEN het heft in handen?
Zullen we dan maar??!! Het ergste wat u kan overkomen is in de bak gezet te worden! En ZOVEEL bakken zijn er toch niet!
LB


           Terug naar Alle artikelen Jeugdzorg Dark horse
C http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.com/2012/04/alle-artikelen-jeugdzorg-dark-horse.html

3 opmerkingen:

 1. Begrijpelijke noodkreet.

  Maar we willen niet echt de bak in ..

  Protesteren kan ook door brieven te sturen aan artsen, ziekenhuizen, rechters, gerechten, etc.

  Vele artikelen op dit blog lenen zich uitstekend om door ouders onder de aandacht te worden gebracht van de verantwoordelijken.

  Slechts papier en een postzegel volstaan.

  Net zolang tot de verantwoordelijken zich schamen verantwoordelijk te zijn.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Ik walg mee! Ik deel je gevoel. Ik snap het Bastille voorbeeld. En ook ik blijf hopen dat ouders, familieleden, kennissen zich steeds meer laten horen, zonder daarvoor de bak in te draaien.
  Mensen moeten doorkrijgen dat ze de meeste angst moeten hebben voor hun eigen angst.
  De William Schrikker bij monde van Peter Kouweberg zei laatst in een uitzending van de EO, dat zij ongeveer zo’n 10.000 kinderen ‘begeleiden’.
  Een beetje grof berekend betekent dit dat het alleen al bij de William Schrikker gaat om
  ±15.000 ouders
  ±30.000 opa’s/oma’s
  ±30.000 ooms/tantes
  ±15.000 vrienden/vriendinnen
  ± 5.000 leerkrachten
  zo’n 100.000 familieleden/bekenden, die de omgeving vormen van deze kinderen.

  Dan hebben we het alleen nog maar over 1 instelling. Er zijn er nog –tig.
  Ik denk, dat er in dit land een kleine miljoen mensen rondlopen, die met jeugdzorg te maken hebben.
  Waarom blijven mensen anoniem en (ik ook) zo stil? Schaamte, uitgeblust en afgeknapt? Omdat angst regeert? ‘We zeggen maar niets, omdat we bang zijn dat het kind er nog meer nadeel van ondervindt?’
  Zoals veel mensen niets over de zorg in verpleeg-/bejaardenhuizen durven zeggen, uit angst en ervaring, dat vader/moeder er nadeel van ondervind als je kritiek uit over de verleende zorg?
  Zoals veel ouders uit angst en ervaring maar niets zeggen over het slechte onderwijs, de beroerde bejegening van leraren m.b.t. sommige kinderen?
  Zoals zoveel leerkrachten, verpleegkundigen, verzorgers maar niets durven te zeggen over de wanprestaties van de managers in de diverse instellingen, uit angst en ervaring de laan uit te vliegen?
  Zoals de familieleden van patiënten in de uitzending afgelopen week ‘De vijfde Dag’? over de GGZ psychiater Peter Lamberts? Gelukkig is er een klokkenluider opgestaan, die de zaak naar buiten bracht. Maar welke toekomst gaat zij tegemoet?
  Nederland is vrij, je zou je mening vrijuit moeten kunnen geven.
  Nederland is niet vrij! Nederlanders worden opgeroepen te klikken (anoniem melden), Nederland loert met camera’s! Welke AOW-ers bezoeken elkaar? Hoe laat gaan ze naar binnen, en komen ze ook weer naar buiten? Hoe vaak eten ze bij elkaar, dragen ze samen een boodschappentas? Gaan ze ook met elkaar op vakantie? Kafka-achtige situaties.
  Politici zeggen dat ze niet ingaan op individuele gevallen/incidenten.
  Hebben ze nu nog niet door dat het geen incidenten betreft, maar dat het diep in de structuren van de Nederlandse instellingen zit? Nederlanders, ouders, familieleden moeten zich meer bewust worden van hun eigen macht. Zich niet in slaap laten sussen door de reclameachtige praatjes van politici die waarschijnlijk zeggen wat de spindokter hen voorkauwt.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Ik heb echt plezier gehad om de stukjes die er op deze site staan geschreven!! Eindelijk weer eens lachen en humor!! Ik denk inderdaad dat er velen mensen te lam geslagen zijn. En dat ze zich geleefd voelen. Ik begrijp het gevoel van demonstratie`s zeer goed. Natuurlijk hoeven burgers niet alles te pikken en moet de staat ook eens gaan inzien dat het allemaal ‘niet werkelijk' zo goed bedoeld is bij Jeugdzorg.
  Wij kunnen als pionnen worden verzet, en worden genept. Maar waar het onze kinderen betreft, moeten wij heer en meester, Koningin en Koning zijn en blijven.

  BeantwoordenVerwijderen