zondag 17 juni 2012

De Quickscan - onderzoek naar de mogelijke overlap onderzoekstaken AMK en RvdK

De Quickscan is belangrijk omdat dit de aanzet moet geven tot groot onderzoek van de rol van de Raadsonderzoeker.
 
Kinderbescherming valt onder Justitie en ze zijn het enige justitie onderdeel dat wettelijk niet aan feitentoetsing hoeven te doen.

Ze moeten alleen beleidsmatig trachten waarheidsvinding getrouw te handelen... Ze hebben veel bevoegdheden, maar maken van veel van die bevoegdheden geen gebruik o.a het checken of een ouder werkelijk een
strafblad heeft of niet....dus strafrechtelijke toetsing.
Civielrechtelijk word vaak nog wel eens gecheckt.
 
Kinderbescherming heeft als enigste een controlerende en een adviserende taak.
Logisch, want ze zijn een overheidsinstantie, die deze bevoegdheden ook hebben gekregen, vandaar dat we de Kinderbescherming niet kunnen afschaffen...Jeugdzorg wel.

Kinderbescherming mag bij de Stelselwijzing Jeugdzorg niet buiten schot mogen blijven.
Zie hieronder de link naar het rapport over de Quick Scan. Uit betrouwbare politieke bron hebben wij gehoord dat Justitie geprobeerd heeft dit onderzoek tegen te houden.


http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2012/05/24/quickscan-overlap-onderzoekstaken-amk-en-rvk.html

1 opmerking:

  1. Raad van de Kinderbescherming en AMK kunnen per direct worden afgeschaft. In België kent men deze instanties ook niet en toch (of juist daarom) functioneert Belgische jeugdzorg veel beter dan Nederlandse.

    BeantwoordenVerwijderen