zondag 10 juni 2012

Geen formele indicatiestelling meer nodig in 2015


Vanaf  2015 word uw gemeente verantwoordelijk voor de Jeugdzorg

Met de nieuwe stelselwijziging hebben gemeentes geen formele indicatiestelling nodig, om gedwongen zorg aan de jeugdige te bieden

Dit blijkt uit vragen die zijn gesteld aan Staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten in verband met de stelselwijziging (hervorming) in de jeugdzorg onder de titel ‘Geen kind buiten spel’ .

De wijze waarop in het nieuwe stelsel de verlening van jeugdhulp wordt ingericht, is aan de gemeente.
Als door een bij - of voor de gemeente werkzame professional geconstateerd wordt, dat een kind bijvoorbeeld specialistische zorg nodig heeft, zijn er verschillende mogelijkheden om deze zorg te realiseren zonder een formele indicatiestelling.

Bij een hulpvraag wordt in het gesprek met ouders en kind bepaald wat een kind (of zijn ouders) nodig hebben.

De gemeente is ervoor verantwoordelijk dat er professionals zijn die deze 'diagnose‘ kunnen stellen, en vervolgens dat de benodigde hulp voorhanden is.

Dit gaat een hoop rotzooi en onnodig gedwongen Jeugdzorg opleveren.

Zonder dat daarvoor een formele indicatiestelling is en goed gekeken is of er überhaupt zorg geboden moet worden, in welke vorm dan ook.

Krommer dan dit kan niet.

Om even een dwarsstraat te noemen: dit moeten ze gaan doen bij de AWBZ!
Het CIZ weghalen, dan gaan we ook zeer zeker een stijging zien in onnodige indicaties, die de belastingbetaler een hoop geld gaat kosten.

Redactie Dark horse: Het afschaffen van de indicatiestelling is een poging om de 'bureaucratie' rond de jeugdzorg af te schaffen, met de bedoeling daardoor sneller de juiste zorg te kunnen bieden. Het afschaffen hiervan, komt voort uit de rommelige manier waarop dossiers vaak aan de kinderrechter worden aangeleverd, met knip-en-plakwerk, waar de rechter kop noch staart aan kan ontdekken. Nu is de redenering dat het dan maar beter is om de indicatiestelling af te schaffen, omdat de meeste kinderrechters er toch al niet veel waarde aan hechten. Je zou natuurlijk ook kunnen zeggen dat er training moet komen voor jeugdbeschermers om een fatsoenlijk, leesbaar, begrijpelijke en logische indicatiestelling in te leveren, waar een rechter wat aan heeft. Maar nee, gewoon afschaffen als de amateurs er jaar na jaar mee blijven blunderen! Ze gaan er licht aan voorbij dat een indicatiestelling ook een manier is voor ouders, om hun verdediging te voeren tegen onjuistheden in het dossier.

2 opmerkingen:

 1. Dat het poging is bureaucratie te verminderen ja.
  Dat het verdediging ouders kan zijn ja.

  Maar je gaat aan het feit voorbij dat Jeugdzorg zelf ook schermt met die indicaties.

  Die overigens door hen zelf zijn geschreven en geïndiceerd

  En dat Indicering juist is om aan te kunnen en moeten tonen dat zorg gerechtvaardigd is.

  Dat de rechters daarvan niets snappen dat klopt.

  Maar om nou compleet de indicering weg te halen is kolder. Dan kun je het beter versimpelen in taalgebruik en op een manier dat de indicatie is opgebouwd zoals je al aangeeft: training geven aan diegene die de indicatie opstelt.

  Daarom trekken wij ook de vergelijking met het CIZ. Die is te begrijpen en daar kan de jeugdzorg qua indiceren nog wat van leren. Tevens leveren organisaties de gegevens aan en CIZ controleert of er daadwerkelijk een indicatie nodig is op de aangeleverde gegevens

  Het is beter om een onafhankelijk organisatie zoals het CIZ de indicering te laten beoordelen, dan het compleet af te schaffen.

  Het is op zijn minst de discussie waard

  Dan haal je het weg bij de jeugdzorg organisaties zoals Bureau Jeugdzorg weg!

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Het KNELPUNT zit er in dat bij het indiceren (BJZ\AMK\CJG) er met "kinderbeschermende ogen" gekeken wordt, om graag een kind/gezin onder toezicht te stellen (OTS = bonus en bezettingsgraad), waarna door dezelfde slager die het vlees keurde ook nog een uithuisplaatsing (UHP = bonus en bezettingsgraden voor meer budget) aangevraagd kan worden (ca. 60% van de OTS-sen).
  Een OTS heeft een 'effectiviteit' van 28% na 2 jaar, dus vaker gaat het juist slechter ('909 zorgen'-rapport NWSlot).
  Zo goed is OTS.
  Het syndroom PAS kan ontstaan bij UHP. Of onthechting e.d..
  Zo goed is UHP.

  BeantwoordenVerwijderen