donderdag 28 juni 2012

Classificatiesysteem Aard problematiek Jeugdzorgmedewerkers
Dit 'Classificatiesysteem van de Aard van de Problematiek van MEDEWERKERS in de Jeugdzorg' (CAP-J) geeft definities van lichte en zware problemen waarmee MEDEWERKERS bij jeugdzorg kampen.Antisociaal gedrag, D 506Kenmerken:
Er is sprake van een patroon van negativistisch*, opstandig* en vijandig* gedrag tegenover autoriteitsfiguren (rechters, onafhankelijke deskundigen, ouders!) of van gedrag waarbij de grondrechten* van anderen (kinderen en ouders!) en belangrijke sociale normen* of regels* (waarheidsvinding, respecteren andermans gezinsleven!) worden overtreden.
Het aantal symptomen en/of de duur voldoet niet aan de criteria van de antisociale persoonlijkheidsstoornis.
Er is sprake van een beperking* in het functioneren van de en/of van lijdensdruk* (overdreven zorgen over veiligheid van kinderen, overdreven achterdocht, overdreven drang om 'iets te doen'). Er is echter (nog) geen sprake van een significante beperking in functioneren (* ?!).

Subtypes
Opstandig gedrag
Hieronder valt bijvoorbeeld driftig gedrag, opstandig gedrag en het weigeren om zich te voegen naar de regels van anderen* (wetgever, rechter, scholen, culturen, wetenschap!).

Antisociaal gedrag
Er is sprake van probleemgedrag dat ernstiger is dan bij opstandig gedrag. Dit kan zich bijvoorbeeld uiten in:
- diefstal * (van kinderen)
- liegen * (komt veelvuldig voor)
- gedrag dat leidt tot verwijdering van werk en/of (sport)club
- niet gevoelig zijn voor correcties door anderen * (komt veelvuldig voor)
- niet vertonen van spijt en/of goedmaakgedrag * (komt veelvuldig voor)
- narcisme (opgeblazen gevoel van eigenwaarde, geen empathie) * (komt veelvuldig voor)
- een antisociale levensstijl * (komt veelvuldig voor)
- (seksueel) sociaal, juridisch/normatief grensoverschrijdend gedrag
- het plegen van een delict wat leidt tot een veroordeling/gevangenisstraf * (als de rechter wakker wordt)

Bij zowel opstandig gedrag als antisociaal gedrag kan het gaan om een gedragsprobleem zonder of met enige mate van agressie. Wanneer er sprake is van enige mate van agressie is onderscheid te maken in:

- fysiek agressief gedrag * (kinderen met politiegeweld weghalen)
- verbaal agressief gedrag * (bv Nationale Ombudsman rapport 2001/267)
- relationeel agressief gedrag (stoken, onjuiste geruchten verspreiden)*(komt veelvuldig voor)

Daarnaast kan het gaan om proactief agressief gedrag (gecontroleerd agressief gedrag dat wordt gebruikt om een doel te bereiken) of om reactief agressief gedrag (een vijandige boze reactie op een waargenomen frustratie). * (komt veelvuldig voor)

Leeftijds-, sekse- en culturele verschillen
Opstandig, agressief gedrag komt bij iedereen wel eens voor. Bij een toename van het aantal symptomen, bij een langere duur, wanneer symptomen voorkomen op meerdere levensgebieden en wanneer de problemen leiden tot disfunctioneren (* gezien de wantoestanden in de jeugdzorg komt dit veelvuldig voor) is sprake van een ontwikkeling in de richting van een antisociale persoonlijkheidsstoornis (beschreven in de DSM-IV-TR).

(* Deze onderdelen zijn doorgaans van toepassing op jeugdzorgmedewerkers)


            Terug naar Alle artikelen Jeugdzorg Dark horse
C http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.com/2012/04/alle-artikelen-jeugdzorg-dark-horse.html

Geen opmerkingen:

Een reactie posten