zaterdag 23 juni 2012

Kamervragen over LSG-Rentray


Het betreft hier Kamervragen waarvoor geen zinnig antwoord is te verzinnen.
Over de gewone waarheid zullen we het al helemaal maar niet hebben.

Let wel: Rentray is volgens mij half overheid/half particulier (zorgondernemer L.W. en F.C.) en had zojuist de (zeer recent gefaillisseerde) stichting Zonnenhuizen Jeugd en Gezin overgenomen met 18 miljoen euro schulden.

Maar daar zijn faillisementen voor...

Het gaat in de Jeugdzorg al lang niet meer om de kinderen.

Kijk ook even op de site van LSG Rentray naar het organogram.  Waar eten die allemaal van? Hoe kan een ondernemer ooit objectief zijn over de noodzaak van zijn PRODUCT.  Mag een ondernemer toegang hebben tot een medisch (schaduw-) dossier?

Het wordt de hoogste tijd dat via een omweg de chaos aan het licht komt in dit betweterige landje.  Ik zit zelf te denken aan een Europese vergelijking van de prestaties ( aantallen UHP en OTS) het percentage missers.  In vergelijking met andere landen dus .

E.


Datum 6 juni 2012

Betreft Kamervragen

Geachte voorzitter,

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Dille (PVV) over het bericht ‘LSG-Rentray betaalt tonnen voor ontslagen’ (2012Z09597).

Hoogachtend,

de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, mw. drs. E.I. Schippers

Antwoorden op kamervragen van het Kamerlid Dille (PVV) over het bericht ‘LSG-Rentray betaalt tonnen voor ontslagen’ .
(2012Z09597)

1 Bent u bekend met het bericht ‘LSG-Rentray betaalt tonnen voor ontslagen’? 1)

1 Ja. Ik ga niet over het personeelsbeleid en de personeelsuitgaven van individuele zorginstellingen, want daar gaan de desbetreffende Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur over. Maar ik lees zo’n bericht wel met belangstelling. Dus ook de reactie van LSG-Rentray op de eigen website.

2  Is het waar dat oud-bestuurder L. vorig jaar in totaal 340.743 euro ontvangen heeft, inclusief een ontslagvergoeding van 157.013 euro? Wat vindt u ervan dat een falende bestuurder tonnen opstrijkt?

2 Volgens het jaarverslag-2011 was zijn bruto-inkomen €146.792, zijn ontslagvergoeding €157.013, hetgeen optelt tot €303.805.

Of een bestuurder gefaald heeft of niet, is ter bepaling aan de Raad van Toezicht, dan wel bij conflicten daarover, aan de rechter. Zowel uit het bericht waar u naar verwijst als uit de bovengenoemde reactie van LSG-Rentray maak ik op dat de Raad van Toezicht van oordeel is dat de complexe organisatie die LSG-Rentay in de loop der jaren is geworden, nu meer gebaat is bij een bestuurlijk gericht lid van de Raad van Bestuur dan een meer inhoudelijk gericht lid.

Een ontslagvergoeding, vaak ter hoogte van de kantonrechtersformule of van één jaarsalaris, was in gebruikelijk in arbeidsovereenkomsten met bestuurders. Inmiddels denken we daar trouwens anders over. In de normeringswet is dan ook een maximum van €75.000 vastgelegd.

3 Hoe kan het dat iemand die ontslagen is, en daar een veel te hoge vergoeding voor gekregen heeft, direct als Zelfstandige Zonder Personeel (ZZP’er) weer aangenomen wordt bij precies dezelfde instelling? Deelt u de mening dat deze oud-bestuurder zijn ontslagvergoeding direct terug moet storten op de rekening van de instelling?

4 Hoe hoog is de vergoeding die de oud-bestuurder krijgt voor zijn werk als ZZP’er? Deelt u de mening dat deze oud-bestuurder zijn werkzaamheden per direct moet stopzetten en zijn al ontvangen vergoeding terug moet geven?

3 en 4
Zoals op vraag 1 geantwoord, ga ik niet over de personele beslissingen van zorginstellingen. Voor het antwoord op deze vragen verwijs ik u daarom naar de bovengenoemde reactie van LSG-Rentray.

1) skipr.nl, 8 mei 2012

               Terug naar Alle artikelen Jeugdzorg Dark horse
C http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.com/2012/04/alle-artikelen-jeugdzorg-dark-horse.html

Geen opmerkingen:

Een reactie posten